Vytvoření makra uživatelského prostředí

Vytvoření makra uživatelského prostředí

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Microsoft Access, makra, která se připojují k uživatelské rozhraní objekty, jako jsou příkazová tlačítka, textová pole, formuláře a sestavy se jmenoval makra uživatelského rozhraní. To je odlišuje od datová makra, které jsou připojené k tabulkám. (UI) makra použít k automatizaci posloupnosti akcí, například otevřením jiným objektem, pomocí filtru, spuštění operace exportu a mnoho dalších úkolů. Tento článek vás seznámí s Tvůrce maker nově přepracované a se dozvíte základní úkoly zahrnuté v tématu Vytvoření makra uživatelského rozhraní.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Základní informace

Co je nového

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření vloženého makra

Přidání akcí k makru

Řízení toku programu s If, Else If a Else

Vytvoření submacros

Seskupení souvisejících akcí.

Rozbalení a sbalení akce makra nebo bloky

Kopírování a vkládání akcím makra

Sdílení makra s jinými uživateli

Spuštění makra

Ladění makra

Převedení makra kódu jazyka VBA

Základní informace

Makra můžete být součástí makra objektů (někdy se jí říká samostatného makra), nebo mohou být vložena do vlastnosti události formuláře, sestavy nebo ovládací prvky. Vložená makra jsou součástí objektu nebo ovládacího prvku, ve kterém jsou vložené. Akce makra jsou viditelné v navigačním podokně v části makra; nejsou vloženého makra.

Všechna makra se skládá z jedné nebo víc akcí makra. V závislosti na kontextu, se kterou pracujete nemusí být některé akce makra k dispozici. Zejména pokud navrhujete webovou databázi, nebude moct používat určité akce makra, které jsou kompatibilní s publikovat funkce služby Access Services.

Další informace o vytváření webových databází naleznete v článku vytvoření databáze aplikace Access pro sdílení na webu.

Začátek dokumentu

Co je nového

Access funkcemi nový designer pro vytváření maker na začátku s aplikací Access 2010. Některé výhody nového návrhu patří:

 • Katalog akcí    Akce makra se uspořádaný podle typu vyhledávání.

 • Technologie IntelliSense    Při zadávání výrazů, technologie IntelliSense navrhne nejnižší hodnoty a umožní vybrat správná.

 • Klávesové zkratky    Pomocí kombinace kláves pro zápis rychlejší a líp makra.

 • Tok programu    Vytvoření čitelnější makra s řádky poznámek a skupinami akcí.

 • Podmíněných příkazů    Povolte složitější provádění logických s podporou vnořené If/Else/Else Pokud.

 • Opakované použití akce makra    Katalog akcí zobrazuje makra, která jste vytvořili, takže můžete zkopírovat do tu, kterou pracujete.

 • Snadnější sdílení    Zkopírujte makra a vložte ho ve formátu XML e-mailu, příspěvek do diskusní skupiny, blogu nebo kód ukázkového webu.

Začátek dokumentu

Vytvoření samostatného makra

Tento postup vytvoří samostatného makra objekt, který bude zobrazen v části makra v navigačním podokně. Samostatná makra jsou užitečné, pokud chcete znovu použít makra na různých místech aplikace. Zavoláním makro z jiných makra se můžete vyhnout duplikování téhož kódu ve více místa.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině makra a kód na tlačítko makro.

  Aplikace access otevře Tvůrce maker.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název makra a potom klikněte na OK.

 4. Pokračujte v části Přidat akce makra.

Začátek dokumentu

Vytvoření vloženého makra

Tento postup vytvoří makro, které je vložen do vlastnosti události objektu. Tyto makra se nezobrazí v navigačním podokně, ale můžete volat z události jako je třeba Načtení nebo Klepněte na.

Vzhledem k tomu makro změní část objektu, formulář nebo sestavu, doporučuje se vloženého makra pro automatizaci úkolů, které jsou specifické pro určitý formulář nebo sestavu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, která bude obsahovat makra a potom klikněte na Zobrazení rozložení.

 2. Pokud není zobrazený seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Klikněte na ovládací prvek nebo oddílu, který obsahuje vlastnost události, ve které chcete vložit makro. Můžete také vybrat ovládací prvek nebo oddílu (nebo celý formuláře nebo sestavy) pomocí rozevíracího seznamu v části Typ výběru v horní části seznamu vlastností.

 4. V podokně úloh seznam vlastností klikněte na kartu událostní.

 5. Klikněte do pole vlastnosti události chcete makro spustit. Například pro příkazové tlačítko, pokud chcete makro spustit po klepnutí na tlačítko, klikněte na na řádku Na klikněte na vlastnosti.

 6. Pokud do pole vlastnosti obsahuje slova [Vloženého makra], znamená to, že makra již existuje této události. Makro můžete upravit tak, že pokračováním zbývajících kroků v tomto postupu popsaný dál.

 7. Pokud do pole vlastnosti obsahuje slova [Neobsahuje žádné záznamy], znamená to, že Visual Basic for Applications (VBA) postup byl vytvořen této události. Před vložením makra v případě, musíte odebrat postup. Můžete to udělat odstraněním slova [Neobsahuje žádné záznamy], ale měli byste nejdřív prozkoumat neobsahuje žádné záznamy a ujistěte se, že odebrání neporušíte požadovaných funkcí v databázi. V některých případech můžete pomocí vloženého makra obnovit funkci procedury jazyka VBA.

 8. Klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka .

 9. Pokud se zobrazí dialogové okno Zvolit tvůrce, ujistěte se, že je vybraná možnost Tvůrce maker a klikněte na OK.

  Aplikace access otevře Tvůrce maker. Pokračujte v další části chcete-li přidat akce do makra.

Začátek dokumentu

Přidání akcí k makru

Akce jsou příkazy, které tvoří makra a každý s názvem podle toho, co to znamená, například NajítZáznam nebo ZavřítDatabázi.

Krok 1: Procházet nebo vyhledávat akce makra

Cílem prvního kroku při přidávání akce je nenajde v rozevíracím seznamu Přidat novou akci nebo v katalogu akcí.

Poznámky: 

 • Ve výchozím nastavení rozevíracího seznamu Přidat novou akci a katalog akcí zobrazí pouze akce, které se spustí v nedůvěryhodné databázi. Pokud chcete zobrazit všechny akce:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 • Pokud není zobrazeno katalog akcí, na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/skrýtKatalog akcí.

Při hledání akce, použijte jeden z těchto způsobů:

 • Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Přidat novou akci a posuňte se dolů k vyhledání akce. Nejdřív jsou zobrazené prvky toku program a potom akce makra jsou uvedené v abecedním pořadí.

 • Vyhledejte v akci podokna katalog akcí. Akce jsou seskupená podle kategorie. Rozbalte kategoriemi zobrazíte akce. Pokud zvolíte akci, zobrazí se v dolní části Katalog akcí stručný popis akce.

 • Hledání v akci podokna katalog akcí zadáním do pole Hledat v horní části podokna. Při psaní seznam akcí jsou filtrované všechna makra, které obsahují text. Access vyhledává názvy maker a jejich popisy pro text, který zadáte.

Krok 2: Přidání akce makra

Když jste našli tu akci makra, které chcete, přidejte ho do makra jedním z těchto postupů:

 • Vyberte akce v seznamu Přidat novou akci nebo jednoduše začněte psát název akce v rozevíracím seznamu. Aplikace Access přidá akce v okamžiku, kdy byla zobrazena seznamu Přidat novou akci.

 • Přetáhněte akci z katalogu akcí do podokna makra. Vložení řádku se zobrazí zobrazíte, kde akce se vloží když uvolníte tlačítko myši.

 • Poklikejte na položku Akce v katalogu akcí.

  • Pokud akce je vybraná v podokně makro, aplikace Access přidá novou akci přímo pod tím vybrané.

  • Pokud vyberete blok skupiny, Pokud, Else If, Else nebo submakro v podokně makro, aplikace Access přidá novou akci tento blok.

  • Pokud žádná akce nebo bloku vybrané v podokně makro, aplikace Access přidá novou akci za účelem makro.

   Poznámky: 

   • Pokud jste již vytvořili jeden nebo více makra, jsou uvedené v části uzel v databázi v katalogu akcí.

    • Přetažení samostatného makra (takový, který je uvedený v části makra ) do podokna makra vytvoří SpustitMakro, které se spustí makro, které můžete přetáhnout do. Pak můžete v rozevíracím seznamu volání submacros, pokud je k dispozici.

    • Pokud chcete zkopírovat akce ze samostatného makra do aktuální makro (místo abyste vytvářeli SpustitMakro ), klikněte pravým tlačítkem v katalogu akcí a potom klikněte na Přidat Kopírovat makro.

    • Přetažení vloženého makra (takový, který je uvedený v části objekt formuláře nebo sestavy) do podokna makra slouží ke kopírování akce z toto makro do aktuální makro.

   • Akce můžete vytvořit taky přetažením databázový objekt v navigačním podokně do podokna makra. Pokud přetáhněte tabulky, dotazu, formulář, sestava nebo modul do podokna makra aplikace Access přidá akci, která se otevře tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Pokud přetáhněte jiného makra do podokna makra aplikace Access přidá akce, které se spustí makro.

Krok 3: Vyplňte argumenty

Většina akcí makra vyžaduje aspoň jeden argument. Popis jednotlivých argumentů můžete zobrazit výběrem akce a pak posunutí ukazatele myši nad argumenty. Pro mnoho argumenty můžete vybrat hodnotu z rozevíracího seznamu. Pokud argument vyžaduje zadání ve výrazu, technologie IntelliSense pomáhá zadejte výraz navržením možnými hodnotami při psaní, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Použití technologie IntelliSense k zadání výrazu

Pokud se zobrazí hodnota, která chcete použít, ho přidejte výraz dvojitým kliknutím nebo pomocí kláves se šipkami zvýrazněte a potom stisknutím klávesy TAB nebo ENTER.

Další informace o vytváření výrazů naleznete v článku Úvod k výrazům.

Informace o použití technologie IntelliSense s vlastnostmi u webových databází

Při vytváření vloženého makra uživatelského rozhraní formuláře kompatibilní s webem, technologie IntelliSense umožňuje přidat libovolné vlastnosti formuláře na výraz. Webová databáze, dají se otevřít jen podmnožinu vlastností formuláře pomocí makra uživatelského rozhraní. Například možnost ovládací prvek ve formuláři s názvem Form1 s názvem Control1, technologie IntelliSense vám umožní přidat [Forms]! [Form1]! [Control1]. [Zdroj ovládacího prvku] výraz v makru uživatelského rozhraní. Ale pokud pak publikování databáze do služeb Access Services, makro obsahující akci tento výraz dojde k chybě při spuštění na serveru.

Následující tabulka zobrazuje vlastnosti, můžete použít v makra uživatelského rozhraní u webových databází:

Vlastnosti, které můžete použít

Formulář

Titulek Dirty, AllowAdditions, povolit, AllowEdits

Ovládací prvek karta

Viditelné

Popisek

Titulek, zobrazen vodorovný barev, barva pozadí

Příloha

Viditelné, povoleno

Příkazové tlačítko

Titulek, viditelné, povoleno, barva popředí

Příkazy tBox

Povoleno, viditelné, uzamčeno, barva popředí, barva pozadí, hodnota

Zaškrtávací políčko

Povoleno, viditelné, uzamčeno, hodnota

Příklad jména odesílatele před komentářem

Viditelné, zpět barvy

Pole se seznamem

Povoleno, viditelné, uzamčeno, hodnota

Seznam

Povoleno, viditelné, uzamčeno, hodnota

Webový prohlížeč

Viditelné

Podformuláře

Povoleno, viditelné uzamčené

Ovládací prvek navigace

Povoleno, viditelné

Přesunutí akce

Akce, které jsou provedeny v pořadí, odshora dolů makro. Přesunout akce nahoru nebo dolů v seznamu makro, použijte jeden z těchto způsobů:

 • Přetáhněte akci nahoru nebo dolů na požadované místo.

 • Vyberte akci, a stiskněte kombinaci kláves CTRL + ŠIPKA NAHORU nebo CTRL + ŠIPKA DOLŮ.

 • Vyberte akci a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Dolů na pravé straně podokno makra.

Odstranění akce

Chcete-li odstranit akce makra:

 • Vyberte akci a potom stiskněte klávesu DELETE. Můžete taky můžete kliknutím na tlačítko Odstranit (X) v pravé části podokna makra.

  Poznámky: 

  • Pokud byste odstranili blokem akce, jako je -li blokovat nebo bloku skupiny jsou odstraněny také všechny akce v bloku.

  • Příkazy nahoru, dolů a Odstranit je také dostupná v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši akci makra.

Začátek dokumentu

Řízení toku programu s If, Else If a Else

K provedení akce makra pouze v případě, že jsou splněné určité podmínky, používáte -li blokovat. Nahrazuje sloupci Podmínka použitého v předchozích verzích aplikace Access. Pokud blok s Else If a Else bloky, podobně jako jiné sekvenční programovací jazyky jako jazyk VBA lze rozšířit.

Následující obrázek znázorňuje jednoduchý blok If, včetně Else If a bloků Else:

Makro, které obsahuje příkaz If/Else If/Else

Pokud blokování provede je-li pole Datumvypršení platnosti menší než s aktuálním datem.

Blokování Else If provede Pokud pole Datumvypršení platnosti je rovno aktuální datum.

Blokování Else provede Pokud žádný z předchozích blocích.

Pokud blokování končí.

Přidání If blok k makru

 1. Vyberte, Pokud z rozevíracího seznamu Přidat novou akci nebo ho přetáhněte z podokna katalog akcí do podokna makra.

 2. V dialogovém okně v horní části blokování Pokud zadejte výraz určující provedení blokování. Výraz musí být logické hodnoty (to znamená ten, který je vyhodnocen jako jednu Ano nebo ne).

 3. Vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v rámci bloku nebo tak, že je přetáhnete z podokna katalog akcí do bloku Pokud, přidejte do bloku Pokud akce.

Přidání další nebo zablokování Else If bloky If

 1. Vyberte Pokud blok a pak klepněte na pravý dolní roh blokování Přidat dalšího nebo Přidání Else If.

 2. Chcete-li přidat blok Else If, zadejte výraz určující provedení blokování. Výraz musí být logické hodnoty (tedy takový, který je vyhodnocen jako True nebo False).

 3. Přidejte akce do bloku Else If nebo Else vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v rámci bloku nebo tak, že je přetáhnete z podokna katalog akcí do bloku.

  Poznámky: 

  • Příkazy pro přidání PokudElse If a Else bloky jsou k dispozici v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši akci makra.

  • Pokud bloky může být vnořeno až 10 úrovní vnoření.

Začátek dokumentu

Vytvoření submacros

Každé makro může obsahovat více submacros. Submakro je určen jen podle názvu z akce makra SpustitMakro nebo PřiChybě.

Přidání submakro blokovat makru stejným způsobem, který můžete akce makra, podle popisu v části Přidat akce makra. Po přidání bloku submakro můžete přetáhněte akce makra do ní nebo ze seznamu Přidat novou akci, která se zobrazí v rámci bloku vyberte akce.

Poznámky: 

 • Můžete taky vytvořit bloku submakro výběrem jedné nebo víc akcí, pravým tlačítkem myši, a následném vybrání Zkontrolujte blok submakro.

 • Submacros musí být vždy poslední bloků v makra. nemůžete přidat pod submakro akcích (s výjimkou další submacros). Pokud spustíte makro, které obsahuje pouze submacros bez konkrétně pojmenování submakro požadované, se spustí pouze první submakro.

 • Volání submakro (například ve vlastnosti události, nebo pomocí SpustitMakro nebo akce PřiChybě ), použijte tuto syntaxi:

  macroname.submacroname

Začátek dokumentu

Seskupení souvisejících akcí.

Zlepšit čitelnost makra seskupování akce a přiřazení smysluplný název skupiny. Můžete například seskupit akce, které otevřete a filtrování formuláře do skupiny s názvem "otevřít a filtr formuláře." Usnadňuje zobrazíte akcí, které se vztahují k sobě. Skupina blok nemá vliv na způsob spuštění akce a skupině nelze s názvem nebo spustit samostatně. Primární použití je určený pro označení skupiny akcí, které vám pomohou porozumět makro, jak si přečíst. Kromě toho při úpravách velké makra, můžete sbalit každý blok skupinu dolů na jeden řádek, snížení množství pro pohyb mezi listy je potřeba udělat.

Pokud jsou akce, které chcete zařadit do skupiny makro, pomocí tohoto postupu můžete je přidat do bloku skupiny:

 1. Vyberte akce, které chcete seskupit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na vybrané akce a potom klikněte na Vytvořit skupinu blok.

 3. V dialogovém okně v horní části skupiny bloku zadejte název skupiny.

Pokud akce ještě nejsou:

 1. Přetáhněte blok skupiny z katalogu akcí do podokna makra.

 2. V dialogovém okně v horní části skupiny bloku zadejte název skupiny.

 3. Přetáhněte akce makra z katalogu akcí do bloku skupiny nebo ze seznamu Přidat novou akci, která se zobrazí v rámci bloku vyberte akce.

Skupina bloky může obsahovat další skupiny bloky a může být vnořeno do maximální hodnota 9 úrovní vnoření.

Začátek dokumentu

Rozbalení a sbalení akce makra nebo bloky

Při vytváření nového makra: Zobrazí Tvůrce maker akce makra s všechny argumenty viditelné. V závislosti na velikosti makro můžete chtít sbalit některé nebo všechny akce makra (a bloků akcí) při úpravách makro. Usnadňuje získat celkový přehled o struktuře makra. V případě potřeby upravovat, můžete rozbalit některé nebo všechny akce.

Rozbalení nebo sbalení jednoho akce makra nebo bloku

 • Klepněte na znaménko plus (+) nebo znaménko mínus (-) vlevo od název makra nebo bloku. Můžete taky stisknutím klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů vyberte akci nebo bloku a potom stisknutím kláves Šipka vlevo nebo šipka vpravo chcete sbalit nebo rozbalit.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí makra (ale ne blokuje)

 • Na kartě Návrh ve skupině Sbalit nebo rozbalit klikněte na tlačítko Rozbalit nebo Sbalit akce.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí makra a bloků

 • Na kartě Návrh ve skupině Sbalit nebo rozbalit klikněte na tlačítko Rozbalit vše nebo Sbalit vše.

Tip: Je můžete "prohlížet" uvnitř sbalené akce přesunutím ukazatele myši akci. Aplikace Access zobrazí argumentů akce v popisku.

Začátek dokumentu

Kopírování a vkládání akcím makra

Pokud potřebujete opakování akce, které jste už přidali do makra, můžete zkopírovat a vložit vestavěného velmi podobným způsobem, jako je popsaný v odstavci textu ve Wordu procesor. Po vložení akce se mají vkládat přímo pod aktuálně vybranou akci. Pokud vyberete blok akce vložen do bloku.

Tip: Pokud chcete rychle duplikovat vybrané akce, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte akce na místo v makru správných místech zkopírovala.

Sdílení makra s jinými uživateli

Když zkopírujete akce makra do schránky, se dají vložit jako jazyk XML (Extensible Markup) do libovolné aplikaci, která přijímá text. Můžete odeslat makra kolegovi prostřednictvím e-mailovou zprávu nebo zveřejňují makra na diskusní fóra, blogu nebo jiný web. Příjemce můžete pak zkopírujte data XML a vložit ho do svých Tvůrce maker aplikace Access 2010. Makro znovu vytvoří obvyklým způsobem jste sami napsali.

Spuštění makra

Spuštění makra stisknutím pomocí kterékoli z těchto způsobů:

 • Poklikejte na makro v navigačním podokně.

 • Akce makra SpustitMakro nebo PřiChybě pro volání makro.

 • Zadejte název makra do vlastnosti události objektu. Makro se spustí při této události.

Začátek dokumentu

Ladění makra

Pokud máte potíže začíná spustit makro, je potřeba několik nástrojů, které můžete použít pro přístup k zdroji problém.

Přidání akcí zpracování chyb k makru

Doporučujeme přidání zpracování chyb akce každé makro při psaní ji a je necháte v makru trvale. Když použijete tento způsob, zobrazí se popis chyby při jejich vzniku. Popis chyb pomohou porozumět chybu tak, aby problém můžete vyřešit rychleji.

Pomocí následujícího postupu přidáte submakro pro zpracování chyby makra:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. V dolní části makra vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akcisubmakro.

 3. V dialogovém okně jenom k pravému okraji word submakro zadejte název submakro, například ErrorHandler.

 4. Z rozevíracího seznamu Přidat novou akci, který se zobrazí v rámci bloku submakro vyberte tu akci makra MessageBox.

 5. Do pole zpráva zadejte následující text: = [ChybaMakra]. [ Popis]

 6. V dolní části makra vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akciPřiChybě.

 7. Nastavte argument přejděte na Název makra.

 8. Do pole Název makra zadejte název submakro zpracování chyb (v tomto příkladu ErrorHandler).

 9. Akce makra PřiChybě tažením začátek makro.

Následující obrázek znázorňuje makro s akcí PřiChybě a submakro nazvanou ErrorHandler.

Makro obsahující submakro pro zpracování chyby

Akce makra PřiChybě je umístěn v horní části makra a volá submakro ErrorHandler Pokud dojde k chybě.

Submakro ErrorHandler lze spustit pouze pokud je místo toho možnost akcí PřiChybě a zobrazí okno se zprávou, které popisuje chyby do schránky.

Použití příkazu krokování

Je Krokovat makro ladění režim, který slouží k provedení akce makra jeden po druhém. Po provedení každou akci, zobrazí se dialogové okno zobrazující informace o různé akce a všechny kódy chyb, ke kterým došlo jako výsledek. Protože neexistuje žádný popis chyby ve dialogové okno Krokovat makro, doporučujeme však metodou zpracování chyb submakro popisu v předchozí části.

Spuštění krokování:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Krokovat.

 3. Uložte makro a zavřete ho.

Při příštím spuštění makra, zobrazí se dialogové okno Krokovat makro. Dialogové okno se zobrazí tyto informace o jednotlivých akcí:

 • Název makra

 • Podmínka (Pokud blokuje)

 • Název akce

 • Argumenty

 • Číslo chyby (chyby počet 0 znamená, že došlo k chybě)

Jak přecházet mezi akce klikněte na jedno ze tří tlačítek v dialogovém okně:

 • Pokud chcete zobrazit informace o další akci makra, stisknutím klávesy kroku.

 • Makra, které jsou aktuálně spuštěných, klikněte na tlačítko Zastavit všechna makra. Jediný krok režimu budou nadále platit při příštím spuštění makra.

 • Ukončení režimu krokovat a pokračujte spuštění makra kliknutím na pokračovat.

  Poznámky: 

  • Když stisknete Krok za poslední akci makra, krokování budou nadále platit při příštím spuštění makra.

  • Zadat krokování je spuštěná makra, stiskněte kombinaci kláves CTRL + BREAK.

  • Zadat krokování v určitém místě v makru, přidejte akce makra Krok v daném okamžiku.

  • Režim jedné krok není k dispozici ve webové databázi.

Začátek dokumentu

Převedení makra kódu jazyka VBA

Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou k dispozici v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) programovacího jazyka. Pokud se rozhodnete potřebujete další funkce než makra umožňují, můžete snadno převést samostatného makra objektu do kódu jazyka VBA a potom vyberte tento jazyk VBA lze použít v sadě rozšířené funkce obsahuje. Mějte na paměti, ale, tento kód jazyka VBA nespustí v prohlížeči. kód jazyka VBA, které přidáte do webové databáze se spustí pouze v otevřeném databáze v Accessu.

Poznámka: Vložená makra nelze převést na kód jazyka VBA.

Pokud chcete převést makra kódu jazyka VBA:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt makra a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Převést makra jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makro určete, jestli mají zpracování kód a komentáře přidané do modulu VBA chyb a potom klikněte na Převést.

Výzva k potvrzení, aby byla převedena makro a otevře editoru jazyka Visual Basic. Poklikejte na makro převést v podokně projektu můžete prohlížet a upravovat modulu.

Začátek dokumentu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×