Vytvoření kontaktu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do vašeho Microsoft Office Outlook 2007 kontaktů můžete přidat nové kontakty, tak, že zadáte všechny informace přímo do nového Formulář kontaktu nebo využijete kontaktní informace vám poslal, aby automaticky vyplnit některé nebo všechny informace. Několik možností najdete v následujících částech.

Tip:     Vytvoření skupiny kontaktů

Složky kontaktů slouží k uspořádání skupin kontaktů. Vytvoření nové složky ve složce Kontakty, nazvěte ji a přesunutí nebo zkopírování kontaktů. Složky kontaktů se zobrazí v Navigační podokno v části Moje kontakty.

Můžete taky vytvořit distribuční seznamy do skupiny kontaktů. Zpráva odeslaná distribuční seznam, půjde všem příjemcům součástí distribučního seznamu. Další informace najdete v tématu Vytvoření a práce s distribučním seznamu.

V Office Outlook 2007 jednotlivé kontakty zobrazena také jako Elektronická vizitka. Všechny informace, které přidáte do kontaktu je automaticky volání na odpovídající elektronické vizitky a naopak.

V elektronické vizitce se zobrazuje podmnožina informací odpovídajícího formuláře kontaktu.

1. Formulář kontaktu obsahující informace o Janu Mikšovském

2. Zobrazení dialogového okna Upravit vizitku s vyplněnými odpovídajícími poli pro elektronickou vizitku Jana Mikšovského

V tomto článku

Vytvoření kontaktu ze složky Kontakty

Vytvoření kontaktu z jiného kontaktu

Vytvoření kontaktu z e-mailovou zprávu, která se zobrazí

Vytvoření kontaktu z dostanete elektronické vizitky

Vytvoření kontaktu ve veřejné složce

Vytvoření kontaktu ze složky Kontakty

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Kontakt.

  Klávesová zkratka: Chcete-li vytvořit kontakt, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + C.

 2. Zadejte jméno kontaktu.

 3. Zadejte informace, které chcete uvést v kontaktu.

  Poznámky : 

  • Určete, jak se má na jméno kontaktu zobrazit v řádku Komu zprávy, zadejte název do pole Zobrazit jako.

  • Chcete-li do některého pole zadat více údajů, například více telefonních čísel nebo e-mailových adres, klikněte na šipku dolů vedle příslušného pole.

  • Pokud máte pro daný kontakt více než jednu poštovní adresu, zaškrtněte políčko Na tuto adresu zasílat poštu, a tak určete, kterou adresu chcete používat pro zasílání hromadné pošty.

  Tip : Další kontakt můžete rychle vytvořit pomocí stejné informace společnosti. V aktuální kontakt, v nabídce Akce klikněte na Nový kontakt ze stejné společnosti.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z jiného kontaktu

Z existující kontakt můžete vytvořit nový Kontakt pomocí existující kontakt jako šablony a změna kterékoliv z informace podle potřeby.

 1. Ve složce Kontakty klepněte v zobrazení Vizitky na kontakt, který chcete použít jako šablonu.

  Poznámka : Tento postup lze provést také v zobrazeních Adresní karty a Podrobné adresní karty.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C a potom kombinaci kláves CTRL+V.

 3. V dialogovém okně Nalezen duplicitní kontakt vyberte možnost Přidat nový kontakt.

  Při uložení kontaktu nebo Elektronická vizitka se stejným jménem nebo e-mailovou adresu jako záznam, který už existuje ve složce KontaktyMicrosoft Outlook zobrazí dialogové okno s možností přidat duplicitní kontakt jako nový kontakt nebo aktualizovat stávajícímu kontaktu s novými informacemi z duplicitní kontakt. Další informace najdete v tématu řešení nebo odstranění duplicitních kontaktů.

 4. Klikněte na Přidat.

  Nový kontakt se objeví v zobrazení vizitek vedle kontaktu, že kterou jste zkopírovali.

 5. Poklikejte na nový kontakt a otevřete ho a pak upravte informace podle potřeby.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z e-mailovou zprávu, která se zobrazí

 1. Otevřete nebo zobrazte náhled e-mailové zprávy obsahující jméno, které chcete přidat do seznamu kontaktů.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno odesílatele, ze kterého chcete vytvořit kontakt, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů.

  Poznámka : V aplikaci Outlook neexistuje možnost automatického přidání kontaktních informací do složky Kontakty nebo do adresáře při odesílání odpovědi kontaktu.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z dostanete elektronické vizitky

Při uložení elektronické vizitky dostali v e-mailovou zprávu vytvoříte nový kontakt. Pokud už máte kontaktu se stejným názvem, můžete duplikát uložit jako nový kontakt nebo aktualizovat původní.

 1. V otevřené zprávě klepněte pravým tlačítkem myši na vizitku a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů. V kontaktním formuláři se otevře nový kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Uložit na položku Uložit a zavřít.

 3. Pokud již máte kontakt se stejným jménem, aplikace Outlook duplicitní kontakt zjistí. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte Přidat nový kontakt. Vytvoří se duplicitní kontakt, včetně kontaktní formulář a elektronickou vizitku.

  • Vyberte přepínač Aktualizovat informace. Zobrazí se seznam existujících duplicitních kontaktů. Poklepejte na kontakt, aktualizujte informace v kontaktním formuláři a uložte jej.

Informace o novém kontaktu jsou nyní uloženy ve složce Kontakty a jsou k dispozici jako elektronická vizitka i v dalších zobrazeních. Kontaktní informace lze změnit před uložením kontaktu i po uložení. Pokyny k provedení změn ve vizitce po jejím uložení najdete v článku Vytvoření elektronické vizitky.

Poznámky : 

 • Je také možné otevřít místní nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na přiložený soubor VCF v záhlaví zprávy a přidat kontakt nebo zvolit jiné možnosti.

 • Klepnete-li v kontaktním formuláři na možnost Uložit a nový, otevřený kontakt se uloží a otevře se nový, prázdný kontaktní formulář.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu ve veřejné složce

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá.

 1. Otevřete veřejnou složku, v níž chcete vytvořit kontakt.

  Jak toho docílit?

  1. Pokud není zobrazen Seznam složek, klikněte v nabídce Přejít a potom na položku Seznam složek.

  2. Klikněte na Veřejné složky a potom klikněte na složku, kterou chcete otevřít.

   Pokud složku, kterou chcete otevřít je umístěn v rámci jiné složky, klikněte na znaménko plus (+) vedle jednotlivých podsložek dokud nenajdete složku, kterou chcete.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Kontakt.

 3. Zadejte jméno nového kontaktu.

 4. Zadejte informace, které chcete uvést v kontaktu.

  Poznámky : 

  • Určete, jak se má na jméno kontaktu zobrazit v řádku Komu zprávy, zadejte název do pole Zobrazit jako.

  • Chcete-li do některého pole zadat více údajů, například více typů telefonních čísel nebo adres, klikněte na šipku dolů vedle příslušného pole.

  • Pokud máte pro daný kontakt více než jednu poštovní adresu, zaškrtněte políčko Na tuto adresu zasílat poštu, a tak určete, kterou adresu chcete používat pro zasílání hromadné pošty.

 5. Klikněte na Uložit a zavřít.

  Nový kontakt můžete vytvořit jenom ve složce Kontakty. Například nelze vytvořit nový kontakt ve složce Pošta.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×