Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud se čísla v jednotlivých Datová řadagrafu výrazně liší nebo pokud používáte různé typy dat najednou (například cenu a zároveň množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko každé vedlejší svislé osy bude ukazovat hodnoty pro svou datovou řadu. Vedlejší osy vám přijdou vhod hlavně u grafů, které v sobě kombinují sloupcový graf se spojnicovým grafem.

Graf typu Pole se seznamem s vedlejší osou

Diagram podobný tomu nad tím, že změníte grafu kombinovaného grafu, můžete rychle zobrazit.

 1. Klikněte kamkoliv do grafu, který chcete změnit na graf typu Pole se seznamem, a zobrazí se vám Nástroje grafu.

  Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

 2. Klikněte na Návrh > Změnit typ grafu.

  Skupina Typ na kartě Návrh

 3. Na kartě Všechny grafy vyberte typ Kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – čára na vedlejší ose.

  Kombinovaný graf s vedlejší osou na kartě Všechny grafy

 4. Pod nápisem Vyberte typ grafu a osu pro datovou řadu: zaškrtněte políčko Vedlejší osa u každé datové řady, kterou chcete vytyčit na vedlejší osu, a potom změňte typ těchto grafů na Spojnicový.

 5. Ujistěte se, že u všech zbylých datových řad je nastaveno Skupinový sloupcový.

  Jestli chcete zvýraznit, co která osa značí, můžete osy pojmenovat.

Pojmenování svislých os

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu a klikněte na Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu .

 2. Zaškrtněte políčko Názvy os, klikněte na šipku vedle něj a zaškrtněte políčka u těch názvů os, které chcete přidat.

 3. Zpátky v grafu klikněte na název každé osy a jeden po druhém napište názvy, které popisují, co je na osách zobrazeno.

Viz taky

Vytvoření grafu

Výběr dat pro graf

Změna popisků os v grafu

Přidání názvů OS do grafu

Další informace o kombinovaných grafech

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×