Vytvoření kaskádového seznamu

Kaskádové seznamy pomáhají uživatelům rychleji vyplňovat formuláře a zajišťují správnost zadáváných dat. Tento článek popisuje, jak vytvářet a naplňovat kaskádové seznamy s daty. V aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete seznam naplnit daty získáním hodnot z formuláře, z externího dokumentu jazyka XML (eXtensible Markup Language) nebo z databáze Microsoft Office Accessu.

V tomto článku

Co je kaskádový seznam?

Krok 1: Vložení kaskádového seznamu

Krok 2: Poskytnutí dat

Co je kaskádový seznam?

Kaskádový seznam je seznam s možnostmi, které se mění na základě hodnot vybraných uživatelem v jiném seznamu. Pokud třeba uživatel klikne v poli Kategorie, které je zobrazené na následujícím obrázku, na Koření, zobrazí se v poli Produkty seznam koření.

Příklad kaskádového seznamu

Následující části popisují, jak vytvořit návrh šablony formuláře se dvěma seznamy, kde druhý seznam je filtrovaný na základě hodnoty vybrané uživatelem v prvním seznamu. Při změně hodnoty v prvním seznamu se u druhého seznamu použije automaticky filtr, který změní jeho hodnoty.

Aspekty kompatibility:

Filtry se dají používat jenom v šablonách formulářů, které budou vyplňované v aplikaci InfoPath. Filtry nejsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížečem.

Začátek stránky

Krok 1: Vložení kaskádového seznamu

Pokud chcete vytvořit kaskádový seznam, musíte do šablony formuláře vložit dva seznamy.

Poznámka: Když do šablony formuláře vložíte kaskádový seznam, dejte pozor, aby místem vložení vašich dvou seznamů nebyl Opakující se oddíl nebo Opakující se tabulka.

 1. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 2. V části Vložit ovládací prvky klikněte v podokně úloh Ovládací prvky na Pole s rozevíracím seznamem. Když bude uživatel vyplňovat formulář založený na této šabloně formuláře, určí výběr položky v tomto rozevíracím seznamu, které možnosti budou dostupné v druhém seznamu.

 3. Klikněte na Seznam. Šablona formuláře by teď měla obsahovat rozevírací seznam a standardní seznam.

  Rozevírací seznam a pole se seznamem ve formuláři

 4. Poklikejte na rozevírací seznam, který jste vložili do šablony formuláře v kroku 2.

 5. V dialogu Vlastnosti rozevíracího seznamu klikněte na kartu Data.

 6. Do pole Název pole zadejte seznam1 a klikněte na OK.

 7. Poklikejte na seznam, který jste vložili do šablony formuláře v kroku 3.

 8. V dialogu Vlastnosti seznamu klikněte na kartu Data.

 9. Do pole Název pole zadejte seznam2kaskadovy a klikněte na OK.

Začátek stránky

Krok 2: Poskytnutí dat

Teď, když jste do šablony formuláře vložili seznamy, je potřeba zadat data, která se zobrazí. Potom je potřeba použít Filtr, aby se možnosti v druhém seznamu řídily výběrem, který uživatel provede v prvním seznamu.

Tento oddíl popisuje tři běžné způsoby, jak propojit seznam s daty: přidání dat do samotného formuláře; připojení formuláře k existujícímu dokumentu XML, který požadovaná data obsahuje; a připojení formuláře k databázi, která tato data obsahuje. Pokud chcete dokončit vytvoření kaskádového seznamu, klikněte v následujícím seznamu na způsob, který chcete použít.

Připojení k datům ve formuláři

Připojení k externímu dokumentu XML

Připojení k databázi

Připojení k datům ve formuláři

V této části se dozvíte, jak naplnit seznamy daty z formuláře. Nejdřív je ale potřeba nakonfigurovat pole v šabloně formuláře, abyste mohli zadat názvy kategorií a nastavit pro jednotlivé kategorie odpovídající produkty.

Konfigurace polí v šabloně formuláře

 1. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

 2. V podokně úloh Zdroj dat klikněte pravým tlačítkem na skupinu mojePole a potom klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte do pole Název text KategorieAProdukty.

 4. V seznamu Typ klikněte na Skupina.

 5. Zaškrtněte políčko Opakovaná a potom klikněte na OK.

 6. V podokně úloh Zdroj dat klikněte pravým tlačítkem na skupinu KategorieAProdukty.

 7. V dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte do pole Název text Kategorie a klikněte na OK. Toto pole bude obsahovat názvy kategorií pro první seznam.

 8. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu KategorieAProdukty a potom klikněte na Přidat.

 9. V dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte do pole Název text Produkt.

 10. Zaškrtněte políčko Opakovaná a potom klikněte na OK. Toto pole bude obsahovat názvy produktů pro druhý seznam.

Vzhledem k tomu, že se tento seznam naplňuje daty z formuláře, musíte do formuláře přidat data. K tomu je potřeba vytvořit výchozí hodnoty pro pole Produkt a Kategorie.

Tip

Můžete taky vytvořit seznamy, které budou zobrazovat hodnoty zadané do formuláře samotnými uživateli. K tomu je potřeba přidružit seznam k polím, která jsou svázaná s ovládacími prvky ve formuláři. Když uživatel zadá do těchto ovládacích prvků hodnoty, změní se možnosti v seznamu.

Vytvoření výchozích hodnot

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Výchozí hodnoty.

 2. V dialogu Upravit výchozí hodnoty vyberte ve skupině KategorieAProdukty pole Kategorie (políčko nechte zaškrtnuté) a do pole Výchozí hodnota zadejte text Ryby.

 3. Zvolte pole Produkt (políčko nechte zaškrtnuté) a do pole Výchozí hodnota zadejte text Krabí maso.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na pole Produkt a potom klikněte na Přidat další Produkt nad. Pak můžete do seznamu Ryby přidat druhý produkt jako výchozí hodnotu.

 5. Klikněte pravým tlačítkem na druhou instanci pole Produkt (políčko nechte zaškrtnuté) a do pole Výchozí hodnota zadejte text Losos.

 6. Klikněte pravým tlačítkem na skupinu KategorieAProdukty a potom klikněte na Přidat další KategorieAProdukty pod. Pak můžete přidat druhou kategorii jako výchozí hodnotu.

 7. Pomocí předchozích kroků zadejte pro druhou instanci polí Kategorie a Produkt výchozí hodnoty v tomto pořadí: Mléčné výrobky, Čedar a Čokoláda.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Teď, když jste zadali výchozí hodnoty polí Produkt a Kategorie, můžete první seznam připojit k datům, která jste právě zadali.

Připojení prvního seznamu k datům

 1. V šabloně formuláře poklikejte na rozevírací seznam, který jste předtím vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti rozevíracího seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

 4. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 5. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte ve skupině KategorieAProdukty na pole Kategorie a potom klikněte dvakrát na OK.

Teď je potřeba připojit druhý seznam k datům. Když budete vytvářet toto Datové připojení, můžete u druhého seznamu použít filtr. Tento filtr naplní druhý seznam příslušnými produkty v závislosti na kategorii vybrané v prvním seznamu. Filtr porovná hodnoty vybrané v prvním seznamu (pole seznam1) se seznamem kategorií, které jsou uložené ve formuláři (pole Kategorie).

Připojení druhého seznamu k datům

 1. V šabloně formuláře poklikejte na standardní seznam, který jste předtím vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

 4. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 5. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte ve skupině KategorieAProdukty na pole Produkt a potom klikněte na Filtrovat data.

 6. V dialogu Filtrovat data klikněte na Přidat.

 7. V dialogu Zadat podmínky filtru klikněte v prvním poli na Vybrat pole nebo skupinu.

 8. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na seznam1 a potom na OK.

 9. V dialogu Zadat podmínky filtru klikněte ve třetím poli na Vybrat pole nebo skupinu.

 10. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole Kategorie a potom kliknutím na OK zavřete všechny otevřené dialogy.

Teď, když jste připojili druhý seznam k datům a použili filtr, jste připravení seznamy otestovat, a ověřit tak jejich správné fungování.

Otestování seznamů

 1. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 2. V rozevíracím seznamu klikněte na Ryby. Standardní seznam by měl zobrazovat jeden prázdný řádek a položky Krabí maso a Losos.

  Poznámka: Prázdný řádek slouží uživatelům ke zrušení výběru v seznamu.

Pokud seznamy nefungují správně, zkontrolujte, že filtr pro druhý seznam porovnává pole seznam1 s polem Kategorie.

Začátek oddílu

Připojení k externímu dokumentu XML

V této části se dozvíte, jak vytvořit datové připojení k dokumentu XML, který obsahuje hodnoty produktů a kategorií. Dokument XML bude sekundárním zdrojem dat. Pokud chcete vytvořit toto datové připojení, musíte vytvořit dokument XML, přidružit k němu seznamy v šabloně formuláře a potom u druhého seznamu použít filtr, aby se odpovídajícím způsobem měnil seznam produktů.

Než budete moct přidružit formulář k sekundárnímu zdroji dat, musíte vytvořit dokument XML.

Vytvoření dokumentu XML

 1. Spusťte Poznámkový blok nebo jiný textový editor.

 2. Zkopírujte a vložte do textového editoru následující data XML:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ListBoxData>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Seafood</Categories>
  <Products>
  <Product>Crab meat</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Salmon</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Dairy</Categories>
  <Products>
  <Product>Chocolate milk</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Cheddar</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  </ListBoxData>
 3. Uložte soubor na počítači pod názvem dataSeznamu.xml.

Teď, když jste vytvořili dokument XML, ho můžete připojit k šabloně formuláře. Tím vytvoříte sekundární zdroj dat.

Připojení dokumentu XML k šabloně formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na Přijímat data a pak na Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na Dokument XML a potom na Další.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na Procházet, vyberte soubor dataSeznamu.xml, který jste uložili na počítači, a pak klikněte na Otevřít.

 6. Na další stránce průvodce klikněte na Zahrnout data jako soubor prostředků do šablony formuláře nebo části šablony a potom klikněte na Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte název tohoto datového připojení název listBoxDataXMLFile.

 8. Zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře. Tak budou data seznamu dostupná při každém otevření formuláře a uživatel se na ně nebude muset dotazovat.

 9. Klikněte na Dokončit.

 10. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na Zavřít.

Teď jste připravení připojit první seznam v šabloně formuláře k datům v dokumentu XML.

Připojení prvního seznamu k datům

 1. V šabloně formuláře poklikejte na rozevírací seznam, který jste předtím vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti rozevíracího seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty v externím zdroji dat.

 4. V poli Zdroj dat klikněte na listBoxDataXMLFile.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 6. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte ve skupině KategorieAProdukty na pole Kategorie.

  Poznámka: Žluté pozadí v dialogu Vybrat pole nebo skupinu označuje, že pracujete se sekundárním zdrojem dat.

 7. Klikněte dvakrát na OK.

Teď musíte k dokumentu XML připojit druhý seznam. Když budete vytvářet toto datové připojení, můžete u druhého seznamu použít filtr. Tento filtr naplní druhý seznam příslušnými produkty v závislosti na kategorii vybrané v prvním seznamu. Filtr porovná hodnoty vybrané v prvním seznamu (pole seznam1) se seznamem kategorií, které jsou uložené ve formuláři (pole Kategorie).

Připojení druhého seznamu k datům

 1. V šabloně formuláře poklikejte na standardní seznam, který jste předtím vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty v externím zdroji dat.

 4. V poli Zdroj dat klikněte na listBoxDataXMLFile.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 6. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu rozbalte ve skupině KategorieAProdukty skupinu Produkt a potom klikněte na pole Produkt.

 7. Klikněte na Filtrovat data.

 8. V dialogovém okně Filtrovat data klikněte na Přidat.

 9. V dialogu Zadat podmínky filtru klikněte v prvním poli na Vybrat pole nebo skupinu.

 10. V poli Zdroj dat v dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na Hlavní.

 11. Klikněte na seznam1 a potom na OK.

 12. V dialogu Zadat podmínky filtru klikněte ve třetím poli na Vybrat pole nebo skupinu.

 13. V poli Zdroj dat v dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na listBoxDataXMLFile (sekundární) a potom klikněte na Kategorie.

 14. Kliknutím na OK zavřete všechna otevřená dialogová okna.

Teď, když jste připojili druhý seznam k dokumentu XML a použili filtr, jste připravení seznamy otestovat, a ověřit tak jejich správné fungování.

Otestování seznamů

 1. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 2. V rozevíracím seznamu klikněte na Ryby. Standardní seznam by měl zobrazovat jenom jeden prázdný řádek a položky Krabí maso a Losos.

  Poznámka: Prázdný řádek slouží uživatelům ke zrušení výběru v seznamu.

Pokud seznamy nefungují správně, zkontrolujte, že filtr pro druhý seznam porovnává pole seznam1 s polem Kategorie.

Začátek oddílu

Připojení k databázi

V této části se dozvíte, jak vytvořit datové připojení ke dvěma tabulkám v databázi Accessu. K tomu je potřeba přidružit seznamy v šabloně formuláře k databázi a potom u druhého seznamu použít filtr, aby se položky, které se v něm zobrazí, měnily v závislosti na hodnotě vybrané v prvním seznamu. V tomto příkladu budeme předpokládat, že databáze Accessu obsahuje dvě tabulky, Kategorie a Produkty, a že tyto tabulky jsou ve vzájemné relaci, kterou určuje pole IDKategorie použité v obou tabulkách.

Tabulka Kategorie    

IDKategorie

NázevKategorie

1

Ryby

2

Mléčné výrobky

Tabulka Produkty    

IDProduktu

IDKategorie

NázevProduktu

1

1

Krabí maso

2

1

Losos

3

2

Čokoláda mléčná

4

2

Čedar

Připojení šablony formuláře ke zdroji dat

Nejdřív musíte vytvořit datové připojení mezi šablonou formuláře a tabulkami v databázi. Protože data z databáze jenom zobrazujete, místo abyste je přímo upravovali, bude databáze Accessu představovat sekundární zdroj dat šablony formuláře.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Datová připojení.

 2. V dialogovém okně Datová připojení klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V Průvodci datovým připojením klikněte na Přijímat data a pak na Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na Databáze (pouze Microsoft SQL Server nebo Microsoft Office Access) a pak klikněte na Další.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na Vybrat databázi a potom vyhledejte a poklikejte na databázi Accessu na pevném disku.

 6. V dialogu Vybrat tabulku klikněte na tabulku s daty, která se mají zobrazit v prvním seznamu, (v tomto příkladu na tabulku Kategorie) a potom klikněte na OK. Tím určíte tuto tabulku jako primární tabulka pro datové připojení.

 7. V průvodci klikněte na Přidat tabulku.

 8. V dialogu Přidat tabulku nebo dotaz klikněte na tabulku s daty, která se mají zobrazit ve druhém seznamu, (v tomto příkladu na tabulku Produkty) a potom klikněte na Další.

 9. V dialogu Upravit relaci zkontrolujte správnost propojovacích polí. V tomto příkladu tvoří relaci mezi tabulkami pole IDKategorie.

  Tip: Pokud propojovací pole nejsou správná, vyberte pole a klikněte na Odebrat relaci. Potom klikněte na Přidat relaci, vyberte správná pole a klikněte na OK.

 10. Klikněte na Dokončit.

  Poznámka: V tomto příkladu je tabulka kategorií vůči tabulce produktů v relaci 1:N, což znamená, že pro každou kategorii může existovat více produktů. V databázi se tento druh relace vytváří obvykle pomocí klíčových polí. V tomto případě umožňuje klíčové pole IDKategorie Accessu přidružit ke každé kategorii správnou sadu produktů.

 11. V průvodci si prohlédněte strukturu zdroje dat. Měli byste vidět dvě navzájem propojené tabulky: Primární a sekundární tabulka. Pokud chcete zobrazit jednotlivá pole v tabulce, zaškrtněte políčko Zobrazit sloupce tabulky. Po dokončení kontroly struktury dat klikněte na Další.

 12. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit kopii dat do šablony formuláře a potom klikněte na Další.

 13. Do pole Zadejte název tohoto datového připojení na další stránce průvodce zadejte název datového připojení.

 14. Zaškrtněte políčko Automaticky načíst data při otevření formuláře.

 15. Klikněte na Dokončit a potom v dialogovém okně Datová připojení klikněte na Zavřít.

Připojení prvního seznamu k datům

Teď, když jste vytvořili datové připojení k sekundárnímu zdroji dat, můžete propojit první seznam v šabloně formuláře k tabulkám v databázi.

 1. V šabloně formuláře poklikejte na rozevírací seznam, který jste předtím vložili.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti rozevíracího seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty v externím zdroji dat.

 4. V poli Zdroj dat zkontrolujte, že je vybrané datové připojení, které jste vytvořili.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 6. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na název tabulky s daty, která se mají zobrazit v rozevíracím seznamu, (v tomto příkladu na d:Kategorie) a potom klikněte na OK.

  Poznámka: Žluté pozadí v dialogu Vybrat pole nebo skupinu označuje, že pracujete se sekundárním zdrojem dat.

 7. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Hodnota.

 8. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu zkontrolujte, že je vybrané propojovací pole (v tomto příkladu :IDKategorie), a klikněte na OK. Jedná se o hodnotu, která se uloží, když uživatel provede výběr v seznamu.

 9. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Zobrazovaný název.

 10. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na název pole, které se má zobrazit v rozevíracím seznamu, (v tomto příkladu na :NázevKategorie).

 11. Dvakrát klikněte na OK.

Připojení druhého seznamu k datům

Teď musíte k databázi připojit druhý seznam. Když budete vytvářet toto datové připojení, můžete u druhého seznamu použít filtr. Tento filtr naplní druhý seznam příslušnými hodnotami v závislosti na hodnotě vybrané v prvním seznamu.

 1. V šabloně formuláře poklikejte na standardní seznam.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. V dialogu Vlastnosti seznamu klikněte v části Položky seznamu na Vyhledat hodnoty v externím zdroji dat.

 4. V poli Zdroj dat zkontrolujte, že je vybrané datové připojení, které jste vytvořili.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Položky.

 6. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu rozbalte primární skupinu (v tomto příkladu d:Kategorie) a klikněte na sekundární skupinu, která odpovídá tabulce obsahující data, která chcete zobrazit v kaskádovém seznamu, (v tomto příkladu na Produkty).

 7. Klikněte na Filtrovat data.

 8. V dialogovém okně Filtrovat data klikněte na Přidat.

 9. V dialogu Zadat podmínky filtru v prvním poli zkontrolujte, že je vybrané propojovací pole ze sekundární tabulky (v tomto příkladu Produkty).

  Důležité informace: Pokud mají propojovací pole v obou tabulkách stejný název, zkontrolujte, že máte vybrané správné pole. Pole z obou tabulek jsou společně seřazená v seznamu polí. Správné pole proto můžete určit podle názvů okolních polí. V tomto příkladu jsme vybrali pole IDKategorie, které se zobrazuje spolu s dalšími poli z tabulky Produkty.

 10. Ve třetím seznamu klikněte na Vybrat pole nebo skupinu.

 11. V poli Zdroj dat v dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na Hlavní, potom na pole seznam1 a pak na OK.

  Právě jste nakonfigurovali filtr, který porovnává hodnoty vybrané v rozevíracím seznamu (v poli seznam1) se seznamem hodnot ve standardním seznamu.

 12. Klikněte třikrát na OK, abyste se vrátili do dialogu Vlastnosti seznamu.

 13. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Hodnota.

 14. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu vyberte hodnotu, která se má uložit, když uživatel provede výběr v seznamu. V tomto příkladu chceme uložit pole IDProduktu pro pozdější použití. Zvolte tedy skupinu :IDProduktu a klikněte na OK.

 15. Klikněte na Vybrat výraz XPath  Vzhled tlačítka  vedle pole Zobrazovaný název.

 16. V dialogu Vybrat pole nebo skupinu klikněte na název pole, které se má zobrazit v seznamu, (v tomto příkladu na :NázevProduktu).

 17. Dvakrát klikněte na OK.

Otestování seznamů

Teď, když jste připojili druhý seznam k databázi a použili filtr, jste připravení seznamy otestovat, a ověřit tak jejich správné fungování.

 1. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte nějakou hodnotu. Standardní seznam by měl zobrazit příslušné hodnoty ze sekundární tabulky v závislosti na propojovacím poli, které jste vybrali.

Tip: Pokud seznamy nefungují správně, zkontrolujte, že filtr pro druhý seznam porovnává pole seznam1 s polem IDKategorie.

Začátek oddílu

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×