Vytvoření hypertextového odkazu

Vytvoření hypertextového odkazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Word za automaticky vytvoří hypertextový odkaz se po stisknutí klávesy Enter nebo MEZERNÍK po zadání adresy URL, třeba http://www.contoso.com.

Někdy ale můžete chtít vytvořit hypertextový odkaz na text nebo obrázek nebo konkrétní místo v dokumentu. Použijte tento postup.

Vytvoření hypertextového odkazu na dokument, soubor, webovou stránku nebo prázdnou e-mailovou zprávu

 1. Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz, pravým tlačítkem myši klikněte na text nebo obrázek a potom v místní nabídce klikněte na Hypertextový odkaz.

  Vložení hypertextového odkazu

 2. Proveďte jakoukoli z těchto akcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na existující soubor nebo webovou stránku, klikněte v části Odkaz na na Existující soubor nebo web. stránka a pak do pole Adresa zadejte adresu odkazu. Pokud neznáte adresu souboru, klikněte na šipku v seznamu Oblast hledání a potom přejděte k požadovanému souboru.

  • Chcete-li vytvořit odkaz na soubor, který jste dosud nevytvořili, klikněte v seznamu Odkaz na na položku Vytvořit nový dokument, do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru a v části Doba úprav dokumentu klikněte na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní.

  • Pokud chcete propojit prázdnou e-mailovou zprávu, klikněte v části Odkaz na na E-mailová adresa. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu nebo adresu vyberte ze seznamu Naposledy použité e-mailové adresy. Zadejte předmět e-mailové zprávy do pole Předmět.

   Poznámka : Pokud chcete změnit popis, který se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte text. Pokud žádný popis nezadáte, použije Word místo něj cestu nebo adresu souboru.

Tip : Odkaz na prázdnou e-mailovou zprávu můžete také vytvořit zadáním adresy do dokumentu. Pokud zadáte třeba adresu jméno@example.com a nevypnuli jste automatické formátování hypertextových odkazů (popis najdete níže), vytvoří za vás Word hypertextový odkaz automaticky.

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v dokumentu

Pomocí těchto dvou kroků označte, kam má hypertextový odkaz přejít, a potom hypertextový odkaz přidejte. Hypertextový odkaz může odkazovat v rámci dokumentu nebo mezi dokumenty.

Krok 1: Označení umístění hypertextového odkazu

Nejdřív vložte Záložka nebo použijte styl nadpisu a označte umístění. Styly nadpisu fungují, jen pokud propojujete umístění v aktuálním dokumentu.

Vložení záložky

V aktuálním dokumentu nebo dokumentu, který chcete propojit, udělejte toto:

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidružit záložku, nebo klikněte na místo, kam chcete vložit záložku.

 2. Klikněte na Vložení > Odkazy > Záložka.

  Vložení záložky

 3. Do pole Název záložky zadejte název.

  Názvy záložek musí začínat písmenem a můžou obsahovat číslice. Do názvu záložky nesmíte vkládat mezery, k oddělení slov ale můžete použít podtržítko – třeba První_nadpis.

 4. Klikněte na Přidat.

Použití stylu nadpisu

Při vytváření odkazu na umístění ve stejném dokumentu můžete použít jeden z předdefinovaných stylů nadpisu na text v umístění, kam chcete přejít. V aktuálním dokumentu:

 1. Vyberte text, na který chcete použít styl nadpisu.

 2. Klikněte na Domů >Styly a vyberte požadovaný styl.

  Vložení stylu nadpisu

  Pokud jste třeba vybrali text, který chcete mít jako hlavní nadpis, klikněte v galerii Rychlé styly na styl nazvaný Nadpis 1.

Krok 2: Přidání odkazu do umístění v aktuálním nebo jiném dokumentu

 1. Vyberte text nebo objekt, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na Hypertextový odkaz.

  Vložení hypertextového odkazu

 3. V části Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu nebo Existující soubor nebo web. stránka pro umístění v jiném dokumentu.

 4. Klikněte na soubor, se kterým se má propojení vytvořit, a potom klikněte na Záložka.

 5. V seznamu vyberte záložku nebo seznam, se kterým se má propojení vytvořit.

Vypnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

Pokud vám nevyhovuje, že při psaní Word automaticky vytváří hypertextové odkazy ve vašem dokumentu, můžete je vypnout.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice.

 2. Klikněte na Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Zobrazení úplné cesty hypertextových odkazů

Pokud používáte automatické odkazy a Word zobrazuje jenom část cesty odkazu, můžete změnit nastavení tak, aby se zobrazovala úplná cesta hypertextového odkazu.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Obecné klikněte na Webové možnosti>Soubory.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat odkazy při uložení.

Vypnutí přechodu na odkaz pomocí podržení klávesy Ctrl a kliknutí

Word vyžaduje, abyste pro přechod na odkaz podrželi klávesu Ctrl a kliknuli. Tento krok navíc zabraňuje Wordu, aby vás posílal na cílové místo při úpravách dokumentu.

Pokud chcete klikat na odkazy bez nutnosti stisknutí klávesy Ctrl, zkuste tohle:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Možnosti úprav zrušte zaškrtnutí políčka Přejít na odkaz podržením klávesy CTRL a kliknutím.

Zrušení zaškrtnutí políčka Ctrl a kliknutí

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×