Vytvoření formuláře v Accessu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Formuláře v Accessu jsou jako výkladní skříně v obchodě, díky kterým si můžete snadno prohlédnout nebo koupit požadované zboží. Formuláře jsou objekty, pomocí kterých můžete vy nebo jiní uživatelé přidat, upravit nebo zobrazit data uložená v desktopové databázi Accessu. Proto je vzhled formuláře velmi důležitý. Pokud bude s desktopovou databází Accessu pracovat víc uživatelů, mají dobře navržené formuláře klíčový význam pro dosažení efektivity a přesnosti zadávání dat.

Formulář v databázi aplikace Access pro stolní počítače můžete vytvořit několika způsoby. Některé běžné způsoby jsou uvedeny v tomto článku.

Poznámka :  Informace v tomto článku se nevztahují na webové aplikace Accessu. Další informace o navrhování webových aplikací Accessu najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Co chcete udělat?

Vytvořit formulář z existující tabulky nebo dotazu v Accessu

Vytvořit prázdný formulář v Accessu

Vytvořit rozdělený formulář v Accessu

Vytvořit formulář s víc záznamy v Accessu

Vytvořit formulář s podformulářem v Accessu

Vytvořit navigační formulář v Accessu

Další informace

Vytvoření formuláře z existující tabulky nebo dotazu v Accessu

Pokud chcete vytvořit formulář z tabulky nebo dotazu v databázi, klikněte v navigačním podokně na tabulku nebo dotaz, který obsahuje data pro formulář, a na kartě Vytvořit klikněte na Formulář.

Access vytvoří formulář a zobrazí ho v zobrazení rozložení. Pokud potřebujete, můžete provádět změny návrhu, jako je třeba přizpůsobení velikosti textových polí datům. Další informace najdete v článku o nástroji Formulář.

Začátek stránky

Vytvoření prázdného formuláře v Accessu

  1. Pokud chcete vytvořit formulář bez ovládacích a předdefinovaných prvků, klikněte na kartě Vytvoření na Prázdný formulář. Access otevře prázdný formulář v zobrazení rozložení a zobrazí podokno Seznam polí.

  2. Klikněte v podokně Seznam polí na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit ve formuláři.

  3. Chcete-li do formuláře přidat pole, klikněte na ně nebo je přetáhněte do formuláře. Jestliže chcete přidat několik polí zároveň, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na několik polí a poté je společně přetáhněte do formuláře.

Poznámka : Pořadí tabulek v podokně Seznam polí lze změnit v závislosti na aktuálně vybrané části formuláře. Pokud do formuláře nelze přidávat pole, vyberte jinou část formuláře a zkuste pole přidat znovu.

  1. Chcete-li do formuláře přidat logo, nadpis, čísla stránek nebo datum a čas, použijte nástroje ve skupině Ovládací prvky na kartě Nástroje rozložení formuláře.

  2. Pokud chcete do formuláře přidat více typů ovládacích prvků, klikněte na Návrh a potom použijte nástroje ve skupině Ovládací prvky.

Začátek stránky

Vytvoření rozděleného formuláře v Accessu

V rozděleném formuláři můžete použít současně dva typy zobrazení dat – formulářové zobrazení a zobrazení datového listu. Práce s rozdělenými formuláři poskytuje výhody obou typů formuláře v jediném. Můžete například rychle vyhledat záznam v části formuláře s datovým listem a pak v části s formulářem záznam zobrazit a upravit. Tato dvě zobrazení jsou připojena ke stejnému zdroji dat a jsou vždy vzájemně synchronizována.

Rozdělený formulář v accessové desktopové databázi

Chcete-li vytvořit nový rozdělený formulář pomocí nástroje Rozdělený formulář, klikněte v navigačním podokně na tabulku nebo dotaz obsahující data a na kartě Vytvořit klikněte na položku Další formuláře a poté na položku Rozdělený formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a můžete provádět změny formuláře. V případě potřeby můžete například přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o rozděleném formuláři naleznete v části Rozdělený formulář.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře s víc záznamy v Accessu

Formulář s více položkami, označovaný také jako nekonečný formulář, je vhodný v případě, že chcete ve formuláři zobrazit více záznamů. Formulář lze přizpůsobit lépe než datový list a můžete jej vytvořit pomocí nástroje Více položek.

  1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

  2. Na kartě Vytvořit klikněte na Další formuláře> Více položek.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení můžete v režimu zobrazení dat provádět změny návrhu, jako například přizpůsobení velikosti textových polí datům. Další informace naleznete v části Vytvoření formuláře pomocí nástroje Více položek.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře s podformulářem v Accessu

Pracujete-li se souvisejícími daty, která jsou uložena v samostatných tabulkách, je často nutné zobrazit data z několik tabulek či dotazů ve stejném formuláři. Pro tyto účely jsou vhodným nástrojem podformuláře. Formulář lze přidat několika způsoby v závislosti na vašich potřebách. Další informace naleznete v článku Vytvoření formuláře s podformulářem.

Začátek stránky

Vytvoření navigačního formuláře v Accessu

Navigační formulář je formulář obsahující ovládací prvek navigace. Navigační formuláře jsou vynikajícím doplňkem jakékoli databáze, vytvoření navigačního formuláře je však důležité zejména tehdy, pokud plánujete publikovat databázi na webu, protože v prohlížeči se nezobrazuje navigační podokno aplikace Access.

  1. Otevřete databázi, do které chcete přidat navigační formulář.

  2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na tlačítko Navigace a vyberte požadovaný styl navigačního formuláře.

Aplikace Access vytvoří formulář, přidá do něj ovládací prvek navigace a zobrazí jej v zobrazení rozložení. Další informace naleznete v části Vytvoření navigačního formuláře.

Začátek stránky

Další informace

Formuláře můžete přizpůsobit několika způsoby. V této části naleznete některé možnosti, které vyhovují vašim potřebám:

Možnosti

Zobrazení tohoto prostředku

Pokud chcete ovlivnit výběr polí, která se zobrazí ve formuláři, vytvořte formulář pomocí Průvodce formulářem.

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Přidáte-li do formuláře karty, můžete jej lépe uspořádat a snáze používat, především pokud formulář obsahuje mnoho ovládacích prvků.

Vytvoření formuláře s kartami:

Ovládací prvek webového prohlížeče umožňuje zobrazení webové stránky ve formuláři. Ovládací prvek můžete připojit k polím a ovládacím prvkům databáze a dynamicky určit, která stránka bude zobrazena. Pomocí adresy databáze můžete například vytvořit vlastní mapy na internetové stránce mapování anebo pomocí informací o produktu z databáze můžete vyhledávat položky na webové stránce dodavatele.

Přidání prohlížení webu do formuláře

Ovládací prvky jsou v aplikaci Access umístěny do systému vodítek, které se označují jako rozložení. Tento systém usnadňuje zarovnání ovládacích prvků ve formuláři. Přečtěte si další informace o přesunutí a změně velikosti ovládacích prvků nezávisle na sobě.

Přesunutí a změna velikosti ovládacích prvků nezávisle na sobě

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×