Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Aplikace Access obsahuje na kartě Vytvoření několik nástrojů pro rychlé vytvoření formuláře. Každý z těchto nástrojů umožňuje vytvořit formulář jedním kliknutím. Chcete-li ale vybrat pole, která se zobrazí ve formuláři, můžete namísto těchto nástrojů použít Průvodce formulářem. Průvodce rovněž umožňuje určit způsob seskupení a řazení dat a použít pole z více tabulek nebo dotazů (za předpokladu, že jsou předem určeny relace mezi tabulkami a dotazy).

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Spuštění Průvodce formulářem

  1. Na kartě Vytvoření ve skupině Formuláře klikněte na položku Další formuláře a potom klikněte na položku Průvodce formulářem.

  2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce formulářem.

    Poznámka : Chcete-li do formuláře zahrnout pole z více tabulek nebo dotazů, neklikejte na první stránce Průvodce formulářem po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na tlačítko Další ani Dokončit. Zopakujte postup výběru tabulky nebo dotazu a potom klikněte na veškerá další pole, která chcete zahrnout do formuláře. Pak pokračujte kliknutím na tlačítko Další nebo Dokončit.

  3. Na poslední stránce průvodce klikněte na tlačítko Dokončit.

Průvodce formulářem může vytvářet různé výsledky v závislosti na vybraných možnostech. Proto doporučujeme spustit průvodce vícekrát a pokaždé vyzkoušet jiné možnosti, dokud nezískáte požadované výsledky.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×