Vytvoření dokumentu pro použití v předchozích verzích Wordu

Může se stát, že budete chtít své dokumenty sdílet s lidmi, kteří používají starší verze Wordu.

Word 2007 a Word 2010 umí otevírat soubory .docx vytvořené ve Wordu 2013. Uživatelé Wordu 2003, kteří mají nainstalovanou sadu Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel a PowerPoint 2007 File Formats, budou moct taky otevírat dokumenty Wordu 2013.

Pokud nevíte přesně, o kterou ze starších verzí půjde, uložte dokumenty ve formátu souboru Word 97–2003 (.doc).

Poznámka : Pokud chcete zjistit, jaký obsah a funkce nebudou v dřívějších verzích aplikace dostupné, přečtěte si informace v části Funkce s odlišným chováním v dřívějších verzích.

Vytvoření nového dokumentu ve formátu souboru Word 97–2003

Pokud chcete ve Wordu 2013 vytvořit nový dokument, který bude možné prohlížet a upravovat v některé ze starších verzí Wordu, uložte ho ve formátu souboru Word 97–2003.

  1. Klikněte na kartu Soubor a potom na možnost Nový.

  2. Otevřete nový dokument kliknutím na možnost Prázdný dokument.

  3. Klikněte na kartu Soubor, na možnost Uložit jako a zvolte umístění pro uložení souboru.

  4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru požadovaný název dokumentu.

  5. V seznamu Uložit jako typ klikněte na možnost Dokument Word 97–2003. Tím se formát souboru změní z .docx na .doc.

  6. Klikněte na Uložit.

Funkce, které se při použití formátu dokumentu Word 97–2003 chovají jinak

V této tabulce jsou uvedené funkce s odlišným chováním a prvky dokumentu, které nejsou při úpravách souborů .doc dostupné.

Word 2013

Co se změní při použití formátu souboru Word 97–2003 (.doc)

Aplikace pro Office

Z dokumentu se trvale odeberou.

Webové video

Trvale se převede na obrázek s hypertextovým odkazem na webové video.

Odpověď na komentář a informace o dokončení

Odpovědi na komentáře se změní na jednotlivé komentáře na nejvyšší úrovni a všechny komentáře označené jako „hotovo“ se vyresetují.

Nadpisy, které jsou ve výchozím nastavení sbalené

Nadpisy jsou ve výchozím nastavení rozbalené. Tato vlastnost je natrvalo ztracená.

Nové formáty číslování Wordu 2010

Velká písmena – turečtina (latinka) {A, B, C, Ç, D, …}
Malá písmena – turečtina (latinka) {a, b, c, ç, d, …}
Velká písmena – bulharština (cyrilice) {А,Б,В,Г,Д, …}
Malá písmena – bulharština (cyrilice) {а, б, в, г, д, …}
Velká písmena – řečtina

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Malá písmena – řečtina

{α, β, γ, δ, ε,…}
3místný pevný formát {001…NNN}
4místný pevný formát {0001…NNNN}
5místný pevný formát {00001…NNNNN}

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové efekty pro obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné ve formátu souboru .doc.

Textové efekty

Textové efekty jsou trvale odebrány.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Funkce písem OpenType

Funkce písem OpenType se z textu trvale odeberou.

Blokování autorů

Zámky použité u oblastí dokumentu se odeberou.

Nové efekty WordArt

Textové efekty se odeberou.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu se převedou na statický obsah.

Motivy

Trvale se převedou na styly.

Větší a menší písma

Trvale se převedou na přímé formátování písem.

Sledované přesunuté položky

Trvale se převedou na vložené a odstraněné položky.

Zarovnávací tabulátory

Trvale se převedou na klasické tabulátory.

Obrázky SmartArt

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se obrázek SmartArt znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML.

Grafy a diagramy

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se graf znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML. Všechna data nad rámec limitů podporovaných Excelem 2003 se trvale odeberou.

Vložené objekty Open XML

Beze změny

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Bibliografie

Trvalý převod na statický text

Citace

Trvalý převod na statický text

Rovnice

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se rovnice znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML.

Relativní textová pole (textová pole s velikostí nastavenou na určité procento šířky nebo výšky stránky)

Relativní míry se trvale převedou na absolutní umístění.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×