Vytvoření dokumentu pro použití v předchozích verzích Wordu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Může se stát, že budete chtít své dokumenty sdílet s lidmi, kteří používají starší verze Wordu.

Word 2007 a Word 2010 umí otevírat soubory .docx vytvořené ve Wordu 2013. Uživatelé Wordu 2003, kteří mají nainstalovanou sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro Word, Excel a formáty souborů PowerPointu 2007 můžete také otevírat dokumenty Wordu 2013.

Pokud nevíte přesně, o kterou ze starších verzí půjde, uložte dokumenty ve formátu souboru Word 97–2003 (.doc).

Poznámka: Pokud chcete zjistit, jaký obsah a funkce nebudou v dřívějších verzích aplikace dostupné, přečtěte si informace v části Funkce s odlišným chováním v dřívějších verzích.

Vytvoření nového dokumentu ve formátu souboru Word 97–2003

Pokud chcete ve Wordu 2013 vytvořit nový dokument, který bude možné prohlížet a upravovat v některé ze starších verzí Wordu, uložte ho ve formátu souboru Word 97–2003.

 1. Klikněte na Soubor a pak klikněte na Nový.

 2. Otevřete nový dokument kliknutím na možnost Prázdný dokument.

 3. Klikněte na kartu Soubor, na možnost Uložit jako a zvolte umístění pro uložení souboru.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru požadovaný název dokumentu.

 5. V seznamu Uložit jako typ klikněte na možnost Dokument Word 97–2003. Tím se formát souboru změní z .docx na .doc.

 6. Klikněte na Uložit.

Funkce, které se při použití formátu dokumentu Word 97–2003 chovají jinak

V této tabulce jsou uvedené funkce s odlišným chováním a prvky dokumentu, které nejsou při úpravách souborů .doc dostupné.

Word 2013

Co se změní při použití formátu souboru Word 97–2003 (.doc)

Aplikace pro Office

Z dokumentu se trvale odeberou.

Webové video

Trvale se převede na obrázek s hypertextovým odkazem na webové video.

Odpověď na komentář a informace o dokončení

Odpovědi na komentáře se změní na jednotlivé komentáře na nejvyšší úrovni a všechny komentáře označené jako „hotovo“ se vyresetují.

Nadpisy, které jsou ve výchozím nastavení sbalené

Nadpisy jsou ve výchozím nastavení rozbalené. Tato vlastnost je natrvalo ztracená.

Nové formáty číslování Wordu 2010

Velká písmena – turečtina (latinka) {A, B, C, Ç, D, …}
Malá písmena – turečtina (latinka) {a, b, c, ç, d, …}
Velká písmena – bulharština (cyrilice) {А,Б,В,Г,Д, …}
Malá písmena – bulharština (cyrilice) {а, б, в, г, д, …}
Velká písmena – řečtina

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Malá písmena – řečtina

{α, β, γ, δ, ε,…}
3místný pevný formát {001…NNN}
4místný pevný formát {0001…NNNN}
5místný pevný formát {00001…NNNNN}

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové efekty pro obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné ve formátu souboru .doc.

Textové efekty

Textové efekty jsou trvale odebrány.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Funkce písem OpenType

Funkce písem OpenType se z textu trvale odeberou.

Blokování autorů

Zámky použité u oblastí dokumentu se odeberou.

Nové efekty WordArt

Textové efekty se odeberou.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu se převedou na statický obsah.

Motivy

Trvale se převedou na styly.

Větší a menší písma

Trvale se převedou na přímé formátování písem.

Sledované přesunuté položky

Trvale se převedou na vložené a odstraněné položky.

Zarovnávací tabulátory

Trvale se převedou na klasické tabulátory.

Obrázky SmartArt

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se obrázek SmartArt znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML.

Grafy a diagramy

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se graf znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML. Všechna data nad rámec limitů podporovaných Excelem 2003 se trvale odeberou.

Vložené objekty Open XML

Beze změny

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Bibliografie

Trvalý převod na statický text

Citace

Trvalý převod na statický text

Rovnice

Převedou se na jeden obrázek. Když se ve Wordu 2003 neudělají žádné změny, dá se rovnice znova vytvořit tak, že dokument otevřete ve Wordu 2013 a upgradujete ho na formát souboru Open XML.

Relativní textová pole (textová pole s velikostí nastavenou na určité procento šířky nebo výšky stránky)

Relativní míry se trvale převedou na absolutní umístění.

Pokud vytvoříte dokument odešlete lidmi, kteří pracují v dřívějších verzích aplikace Word a víte, že mají nainstalovanou Microsoft Office Compatibility Pack pro Word, Excel a formáty souborů PowerPointu 2007, můžete pracovat v režimu Microsoft Word 2010.

Pokud s jistotou nevíte, jestli uživatelé, kterým chcete dokument poslat, mají nainstalovanou sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů Open XML aplikací Word, Excel a PowerPoint, měli byste pracovat v režimu kompatibility. Režim kompatibility zajistí, aby při práci s dokumentem ve Wordu 2010 nebyly k dispozici nové ani vylepšené funkce. Uživatelé předchozích verzí Wordu tak mohou dokument bez omezení upravovat.

Poznámka: Pokud jste již vytvořili dokument a chcete zjistit, jaký obsah není možné v dřívějších verzích aplikace upravovat, přečtěte si informace v části Funkce s odlišným chováním v dřívějších verzích.

Zapnutí režimu kompatibility

Když vytváříte nový dokument, který se bude používat v předchozí verzi, můžete režim kompatibility zapnout tím, že soubor uložíte ve formátu Word 97–2003.

 1. Otevřete nový dokument.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na Uložit jako.

 4. V seznamu Uložit jako typ klikněte na Dokument Word 97–2003. Tím změníte formát souboru na .doc.

 5. Do pole Název souboru zadejte název dokumentu.

 6. Klikněte na Uložit.

Funkce s odlišným chováním v předchozích verzích

V následujících tabulkách najdete funkce s odlišným chováním a také prvky dokumentu, které nejsou k dispozici při práci v režimu kompatibility.

Poznámka: Pokud používáte Microsoft Word Starter 2010, myslete na to, že ve Wordu Starter nejsou podporované všechny funkce Wordu 2010. Další informace o funkcích dostupných ve Wordu Starter najdete v článku o funkcích podporovaných ve Wordu Starter.

Prvek Wordu 2010

Změna při otevření v aplikaci Word 2007

Změna při otevření ve Wordu 97-2003

Nové formáty číslování

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Nové obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné v tomto formátu.

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné v tomto formátu.

Textové efekty

Textové efekty se trvale odeberou v případě, že je nepoužijete prostřednictvím vlastního stylu. Pokud je přidáte pomocí stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu ve Wordu 2010.

Textové efekty se trvale odeberou v případě, že je nepoužijete prostřednictvím vlastního stylu. Pokud je přidáte pomocí stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu ve Wordu 2010.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Funkce písem OpenType

Nové funkce písma se odeberou.

Nové funkce písma se odeberou.

Blokování autorů

Blokování použité u oblastí dokumentu se odebere.

Blokování použité u oblastí dokumentu se odebere.

Nové efekty WordArt

Textové efekty se odeberou.

Textové efekty se odeberou.

Nové ovládací prvky obsahu

Trvale se převedou na statický obsah.

Trvale se převedou na statický obsah.

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Beze změny

Trvale se převedou na statický text.

Motivy

Beze změny

Trvale se převedou na styly. Pokud soubor později otevřete v aplikaci Word 2010, nebude možné automaticky změnit styl pomocí motivů.

Větší a menší písma

Beze změny

Trvale se převedou na statické formátování. Pokud soubor později otevřete v aplikaci Word 2010, písma nadpisů a textu se po použití jiného stylu automaticky nezmění.

Sledované přesunuté položky

Beze změny

Trvalý převod na vložené a odstraněné položky

Tabulátory

Beze změny

Zarovnávací tabulátory budou převedeny na tradiční tabulátory.

Obrázky SmartArt

Beze změny

Převedou se na jeden objekt, který nelze upravovat, dokud obrázek nezměníte a znovu neotevřete ve Wordu 2010.

Grafy a diagramy

Beze změny

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Data nacházející se mimo podporované řádky budou ztracena.

Vložené objekty Open XML

Beze změny

Jsou převedeny na statický obsah.

Stavební bloky

Beze změny

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Bibliografie

Beze změny

Trvalý převod na statický text

Citace

Beze změny

Trvalý převod na statický text

Rovnice

Beze změny

Převedou se na grafiku, kterou nelze upravit. Veškeré poznámky, vysvětlivky nebo poznámky pod čarou v těchto rovnicích se při uložení dokumentu trvale ztratí.

Relativní textová pole

Beze změny

Trvalý převod na absolutní umístění

I když lidmi, kteří používají předchozí verze aplikace Microsoft Office Word a mají nainstalovanou sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro Word, Excel a formáty souborů PowerPointu 2007 můžete otevírat dokumenty, které jsou uložené ve formátu Microsoft Office Word 2007, nejspíš nebudou moct Změňte některé položky, které byly vytvořené pomocí nových nebo vylepšených funkcí. Například pokud používáte dřívější verzi Wordu otevřete dokument, který obsahuje rovnice, změní se rovnice obrázky, které nelze upravovat.

Pokud chcete vytvořit dokument, aby byl použitelný v předchozí verzi Microsoft Office Wordu, pracujte v režimu kompatibility. Režim kompatibility zajistí, aby při práci s dokumentem ve Wordu 2010 nebyly k dispozici nové ani vylepšené funkce. Uživatelé předchozích verzí Wordu tak mohou dokument bez omezení upravovat.

Poznámka: Nabídka Soubor byla nahrazena tlačítkem Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

Zapnutí režimu kompatibility

Když vytváříte nový dokument, který se bude používat v předchozí verzi, můžete režim kompatibility zapnout uložením souboru ve formátu Word 97–2003.

 1. Otevřete nový dokument.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Uložit jako.

 3. V seznamu Uložit jako typ vyberte Dokument Word 97–2003.

 4. Do pole Název souboru zadejte název dokumentu.

 5. Klikněte na Uložit.

Prvky dokumentu, které se v režimu kompatibility chovají jinak

V následujícím seznamu jsou prvky dokumentu, které se v režimu kompatibility chovají jinak nebo v něm nejsou dostupné.

Prvek Office Wordu 2007

Chování v režimu kompatibility

Relativní umístění textových polí

K dispozici je jen absolutní umístění.

Okraje

K dispozici jsou jen absolutní zarážky.

Barvy motivu

Nejsou k dispozici.

Písma motivu

Nejsou k dispozici.

Efekty motivu

Nejsou k dispozici.

Ovládací prvky obsahu

Nejsou k dispozici. Starší ovládací prvky ale k dispozici jsou.

SmartArt

K dispozici je jenom omezená sada typů diagramů.

Rovnice

Nejsou k dispozici.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×