Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat

Chcete automaticky vytvořit podrobný propracovaný vývojový diagram Visia z excelového sešitu? Můžete k tomu použít šablony Vizualizéru dat. Každá šablona má přidružený excelový sešit, který se použije k převodu dat procesu do vývojového diagramu Visia. Můžete si také nastavit vlastní excelovou šablonu, určit mapování v následných krocích a automaticky vytvořit diagram. Po vytvoření vývojového diagramu můžete přidat, upravit nebo odstranit řádky v Excelu a potom diagram ve Visiu aktualizovat. V Excelu můžete dokonce přidat další sloupce dat, které se převedou na vlastnosti obrazce Visia. Vizualizér dat podporuje Visio Pro for Office 365.

Přehled Vizualizéru dat

Šablony Vizualizéru dat můžete použít jenom ve Visiu Pro for Office 365 ve větvi pro aktuální vydání. Pokud nevíte, jakou verzi Visia používáte, vyberte Soubor > Účet > O produktu Visio. Další informace o verzi předplatného Visia najdete v tématu s názvem Visio Pro for Office 365.

Pokud šablony Vizualizéru dat nevidíte nebo máte další otázky k tomu, jak začít, navštivte stránku Časté otázky k Vizualizéru dat.

Poznámka: Pokud ji chcete používat, musíte mít předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, jestli máte nejnovější verzi Office. Pokud jste odborník na IT, který zodpovídá za proces aktualizace Office 365, podívejte se na stránku vydaných verzí v kanálech aktualizací, kde zjistíte, jaké aktualizace jsou v jednotlivých kanálech poskytované.

V tomto článku

Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat

Než začnete

Shromážděte své nápady a zpracujte je jako koncept na papíře nebo ve formě rukopisu. Tento hrubý nástin vám pomůže rychle začít a usnadní vám i následující kroky.

Při vytváření diagramu ve Vizualizéru dat můžete pracovat současně v Excelu a Visiu. Na zařízení s Windows nebo v prostředí s více monitory pro vás možná bude výhodnější pracovat ve dvou oknech. Vizuálně si porovnávejte svou práci v Excelu a Visiu, abyste si ověřili, že postupujte správně.

Doporučeno:    Prohlédněte si toto praktické video pro Microsoft Office: Vizualizér dat: Ukázka.

1. fáze: Výběr šablony Vizualizéru dat

 1. Spusťte aplikaci Visio, případně – pokud upravujete diagram – vyberte Soubor > Nový.

 2. Vyberte ŠABLONY.

  Příkaz ŠABLONY
 3. Vyberte Vývojový diagram.

  Příkaz Vývojový diagram
 4. Vyberte Základní vývojový diagram – Vizualizér dat nebo Vývojový diagram křížového procesu – Vizualizér dat.

  Šablony Vizualizéru dat

  V šabloně Vizualizéru dat se v levém horním rohu nachází ikona Excelu.

Další informace o vývojových diagramech a používaných obrazcích najdete v tématech Vytvoření základního vývojového diagramu a Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu.

2. fáze: Vytvoření excelového sešitu

 1. V náhledu šablony vyberte Šablona excelových dat.

  Výběr odkazu na šablonu dat v Excelu

  Pokud budete chtít k referenčním účelům používat stejné ukázkové excelové šablony, které jsou použité v tomto článku, můžete si je stáhnout z těchto odkazů:

 2. Vyberte Soubor > Uložit zadejte umístění v počítači, na síťovém serveru nebo v knihovně dokumentů SharePointu, zadejte název souboru a vyberte Uložit.

 3. Pokud chcete přidat nový list, vyberte dole v sešitu Nový list Tlačítko Nový list .

 4. Vytvořte excelovou tabulku. Další informace o používání excelových tabulek najdete v tématu Přehled excelových tabulek, Vytvoření nebo odstranění excelové tabulky a Změna velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců.

 5. Přidejte do tabulky sloupce a řádky, které se použijí k vytvoření diagramu Visia. Pro záhlaví a hodnoty sloupců excelové tabulky platí specifické požadavky. Jako vizuální vodítko můžete použít informace v části Interakce excelových sloupců se součástmi vývojového diagramu Visia.

3. fáze: Přidání dalších vlastností obrazce do excelové tabulky (volitelné)

 1. V excelové šabloně si prohlédněte kartu Mapa procesu. Sloupce v excelové tabulce mají modrou a zelenou barvu. Barva slouží jako vizuální vodítko pro rozlišení sloupců.

  Modré sloupce se používají k vytvoření vývojového diagramu ve Visiu. Všechny sloupce jsou také přidané jako data obrazce.

 2. Pokud chcete přidat další data obrazce, přidejte do excelové tabulky jeden nebo více sloupců.

  Zelené sloupce označují další data obrazce, které můžete každému obrazci přidat. Přidat můžete libovolný počet dalších sloupců. Ve výchozím nastavení se tato data v diagramu nezobrazují, pokud nepřidáte datové symboly. Pokud chcete data obrazce zobrazit v diagramu Visia, vyberte Data > Okno dat obrazce. Další informace o datech obrazce a datových symbolech najdete v tématech Přidání dat do obrazců a Datové symboly – přehled.

4. fáze: Použití průvodce k vytvoření diagramu Visia

 1. Vraťte se zpátky do Visia. V náhledu šablony vyberte měrnou jednotku a pak vyberte Vytvořit.

 2. Na první stránce průvodce Vytvořit diagram z dat postupujte takto:

  1. V části Jaký diagram chcete z dat vytvořit si vyberte šablonu: Základní vývojový diagram, Vývojový diagram křížového procesu (vodorovný) nebo Vývojový diagram křížového procesu (svislý).

  2. V části Vybrat excelový sešit vyberte sešit ze seznamu nedávno použitých sešitů nebo vyberte Procházet a najděte sešit vytvořený ve 2. fázi.

  3. V části Vyberte tabulku nebo vlastní oblast v sešitu vyberte excelovou tabulku se zpracovávanými daty.

  4. Vyberte Dokončit. Tím potvrdíte všechny výchozí hodnoty, které Visio doplní do všech dalších stránek průvodce.

Výsledkem je, že se v kontejneru automaticky vytvoří diagram. Podle velikosti vývojového diagramu se do Visia přidají další stránky.

5. fáze: Uložení diagramu Visia

 • Vyberte Soubor > Uložit, najděte místo, zadejte název souboru a vyberte Uložit.

Doporučujeme uchovávat soubory Excelu a Visia na stejném místě, protože fungují společně.

6. fáze: Aktualizace diagramu

Po vytvoření diagramu Vizualizérem dat ho možná budete chtít změnit. Vizualizér dat se skládá ze dvou částí: excelový sešit a diagram Visia. Diagram je potřeba udržovat synchronizovaný se změněnými daty v excelové tabulce tím, že ho z Visia aktualizujete. Je důležité si uvědomit, že synchronizace je jednosměrná operace. Napřed aktualizujete data v Excelu a pak aktualizujete diagram ve Visiu. Pokud jsou při aktualizaci mezi daty v Excelu a Visiu rozdíly, rozhodují data v Excelu.

 1. Změňte data v excelové tabulce. Přidejte řádky, aktualizujte je nebo je odstraňte.

 2. Uložte excelový sešit.

 3. Ve Visiu vyberte kontejner diagramu a pak vyberte Data > Aktualizovat.

Výsledkem je, že změny provedené v excelovém sešitu se zobrazí v diagramu Visia. Aktualizace změní jenom obrazce a spojnice, které jsou v kontejneru. Proto v kontejneru udržujte všechny obrazce a spojnice diagramu. Pokud do kontejneru ručně přidáte obrazec a pak diagram aktualizujete, přidaný obrazec se odebere. Ostatních objektů na stránce, které v kontejneru nejsou, se změna nedotkne. Všechny změny formátování obrazců a spojnic zůstanou zachované. Další informace o kontejnerech najdete v tématu Zpřehlednění struktury diagramů pomocí kontejnerů a seznamů.

7. fáze: Přizpůsobení interakce mezi excelovou tabulkou a diagramem Visia (volitelné)

Někdy můžete chtít vytváření diagramů ve Vizualizéru dat přizpůsobit. Můžete chtít použít jiné obrazce, které odpovídají normám organizace, nebo můžete chtít v excelové tabulce namapovat jiné názvy sloupců.

 1. Když vyberete Vytvořit, otevře se průvodce Vytvořit diagram z dat. Zadejte hodnoty na první stránce (viz 4. fáze). Výběrem možností Další nebo Zpět zobrazíte všechny stránky průvodce.

 2. Pokud potřebujete další informace o přizpůsobení všech možností na stránce, vyberte Nápověda (?). Další informace najdete v tématu Použití průvodce k vytvoření diagramu z dat.

Začátek stránky

Interakce excelových sloupců se součástmi vývojového diagramu Visia

Následující obrázek názorně ukazuje, jak se jednotlivé excelové sloupce používají k vytvoření vývojového diagramu Visia.

ID kroku procesu:   Číslo, které identifikuje každý obrazec vývojového diagramu. Tento sloupec je povinný. Každá hodnota v excelové tabulce musí být jedinečná a nesmí být prázdná. Tato hodnota se ve vývojovém diagramu nezobrazuje.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: ID kroku procesu

Popis kroku procesu:   Text přidaný do každého obrazce vývojového diagramu

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Popis kroku procesu

ID dalšího kroku:   ID kroku procesu, který je další v pořadí. Obrazec větvení má dva další kroky, které jsou označené čísly oddělenými čárkou (třeba 4,5). Dalších kroků může být více než dva.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: ID dalšího kroku

Popisek spojnice:   U obrazců větvení jsou popisky spojnic označené textem odděleným čárkou, například Ano, Ne. V uvedeném příkladu hodnota 4 znamená ano a 5 znamená ne.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Popisek spojnice

Typ obrazce:   Typ obrazce, který chcete použít v diagramu Visia, třeba Proces nebo Rozhodnutí. Microsoft doporučuje používat k ověření výběru rozevírací seznamy.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Typ obrazce

Funkce a fáze:   Funkce (neboli plavecká dráha) a fáze (neboli časová osa), ke které každý obrazec patří. Tento sloupec se používá jen u vývojových diagramů křížového procesu. Základní vývojový diagram ho ignoruje.

Spolupráce excelové mapy procesu s vývojovým diagramem Visia: Funkce a fáze

Začátek stránky

Vytváření diagramů ve Vizualizéru dat s využitím dalších vzorníků

Vedle šablony základního vývojového diagramu a vývojového diagramu křížových procesů můžete při vytváření diagramu ve Vizualizéru dat využít vzorníky z dalších šablon. K dispozici jsou třeba další vzorníky zaměřené na procesy, jako diagram auditu, základní diagram BPMN nebo vývojový diagram Six Sigma. Obrazce ale můžete přidávat z jakéhokoliv vzorníku, třeba ze vzorníku Moje obrazce.

 1. Otevřete ve Vizualizéru dat už vytvořený diagram.

 2. V podokně Obrazce podle potřeby přidejte jeden nebo více vzorníků.

  Vyberte třeba Další obrazcea pak vyberte Obchodní > Obchodní proces > Obrazce diagramu auditu.

  Další šablony v podokně Obrazce
 3. Na kartě Data spusťte příkazem Vytvořit průvodce k vytvoření diagramu z dat.

 4. Klikejte na tlačítko Další, dokud se nezobrazí stránka Vyberte odpovídající obrazec pro každou hodnotu uvedenou ve sloupci Typ obrazce.

 5. V pravé části stránky vyberte ze seznamu požadovaný vzorník, třeba Obrazce diagramu auditu.

  Další šablony přidané na stránku průvodce

Použití datových symbolů v diagramu

Diagram můžete vylepšit přidáním datových symbolů, které umožňují vizualizovat data obrazců v diagramu. Ve výsledku můžete diagram změnit na řídicí panel procesů, ve kterém na základě dat obrazce zobrazují datové symboly informace o klíčových ukazatelích výkonu pomocí ikony datového symbolu.

 1. Otevřete diagram Vizualizéru dat.

  Vyberte kontejner, ve kterém chcete použít datové symboly.

 2. Vyberte Data > Pole datových symbolů.

 3. Vyberte pole datových symbolů, která chcete mít v diagramu.

  Datové symboly se použijí na celý diagram. Pokud chcete datové symboly u určitých obrazců skrýt, nechte v excelovém sešitu hodnoty sloupců dat pro tyto řádky prázdné.

 4. Pokud chcete, můžete na kartě Data nastavit další možnosti.

Použití datových symbolů pro diagram Vizualizéru dat

Začátek stránky

Další kroky

Tady je několik úkolů, které možná budete chtít udělat po vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

 • Motivy:    Motiv je ve Visiu sada barev a efektů, které můžete ve výkresu použít jedním kliknutím myši. Motivy představují rychlý způsob, jak dosáhnout profesionálního vzhledu výkresů. Další informace najdete v tématu Dosažení profesionálního vzhledu výkresů pomocí motivů.

 • Rozložení:    Visio má manuální vodítka a automatické nástroje, které pomáhají správně zarovnat a rozmístit obrazce diagramu. Díky nim bude váš výkres maximálně přehledný a uspořádaný. Další informace najdete v tématu Zarovnání a umístění obrazců v diagramu.

 • Export:    Diagram Vizualizéru dat a přidružený excelový sešit můžete exportovat do balíčku šablony Visia (.vtpx). Do balíčku šablony Visia se uloží nastavení diagramu, vzorníky a data, takže je ostatní můžou použít jako výchozí bod, který jim zjednoduší vytvoření vlastního diagramu Vizualizéru dat. Balíček šablony si ostatní uživatelé můžou nainstalovat do počítače. Další informace najdete v článku Export a instalace balíčku šablony funkce Vizualizér dat.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×