Vytvoření diagramu spolupráce UML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Diagram spolupráce zobrazující soubor objektů a zprávy předané za účelem vykonání operace

Popisek 1 V obrazci třídění roli na objekt odpoledne řetězec je podtržený, který označuje, že objekt instance. Mohou také obsahovat název objektu před dvojtečku.

Popisek 2 Propojení nebo Role_přidružení, označte vztahy a pomocí šipek můžete také nastavit schopnost navigace.

Popisek 3 Poklikáním na odkaz a pak klikněte na zprávu a definujte zprávu, která se zobrazí u odkaz. Číslo postup zprávy v souladu s vnořením volání.

Krok 4 První zprávu vždy pochází z mimo kontext, který chcete zahrnout do diagramu.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček, do kterého chcete diagram spolupráce zahrnout, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Diagram spolupráce.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Spolupráce UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí slovo Spolupráce. Do stromového zobrazení v okně Průzkumník modelů bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka: Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Pro každou roli objektu, která má být ve spolupráci znázorněna, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Role třídění.

  Třídění roli obrazce

  Označení objektu jako nový zničeny nebo přechodná v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Role třídění u objektu, který chcete označit jako nový, zničený nebo přechodný, a klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce.

  2. Ve skupinovém rámečku Stav role třídění klepněte na požadovanou podmínku.

   Poznámka: Chcete-li tuto změnu použít pouze u vybraného obrazce, zrušte v dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce zaškrtnutí políčka Použít u stejných vybraných obrazců UML na stránce aktuálního okna výkresu. Pokud chcete, aby pro všechny další obrazce role třídění, které do diagramu umístíte, platila stejná podmínka, zaškrtněte políčko Použít u dalších umisťovaných obrazců UML stejného typu na stránce aktuálního okna výkresu.

   Podmínka se zobrazí v závorkách za názvem objektu (například Objekt1{přechodný}).

  Označení objektu jako aktivní v diagramu spolupráce

  V diagram spolupráce bude u obrazce Role třídění, který je označen jako aktivní, přidán za název objektu řetězec {aktivní}. Role třídění je aktivní v případě, že je aktivní třída, na níž je založena.

  Chcete-li označit třídu jako aktivní, poklepejte na ikonu stromového zobrazení nebo na obrazec představující třídu. V dialogovém okně Vlastnosti třídy UML klepněte na položku Třída, zaškrtněte políčko IsActive a klepněte na tlačítko OK. Role klasifikátoru se stane aktivní, jakmile se třída stane aktivní.

 4. Pro každou sadu objektů chcete představují, přetáhněte na stránku výkresu obrazec více objektů. Obrazec Vícenásobný objekt

 5. Poklepáním na jednotlivé obrazce Role třídění a Vícenásobný objekt otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí třídění UML, ve kterém můžete přidat název a další hodnoty vlastností.

 6. Označení vazby mezi objekty tak, že je připojení pomocí obrazců Role přidružení. Další informace o obrazci přidružení Role.

  Vytvoření cestu role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce přetáhněte obrazec Role přidružení vedle dvou obrazců Role třídění nebo Vícenásobný objekt, mezi nimiž chcete vytvořit cestu.

  2. Přichycením koncové body obrazce Role přidružení k připojení body Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek dvou obrazců, které chcete spojit s cestou.

   Tip: Chcete-li označit cestu role přidružení z role třídění k této roli, připevněte dva koncové body obrazce Role přidružení ve tvaru písmene U ke dvěma spojovacím bodům na stejné roli třídění.

 7. Poklepáním na jednotlivé obrazce Role přidružení otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí přidružení UML, kde můžete přidat název, tok zprávy, popisek zprávy, násobnost a další hodnoty vlastností.

  Přidejte zprávu do role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce poklepejte na obrazec Role přidružení, ke kterému chcete přidat zprávu.

  2. Zadejte název role přidružení a klepněte na položku Zprávy.

  3. Klepněte na tlačítko Nové. Zadejte název a výraz sekvence. Zvolte požadovaný stereotyp, směr a druh toku.

  4. U ploché zprávy nebo volání procedury klepněte na tlačítko Vlastnosti. Vyberte operaci, kterou má zpráva generovat. Pokud operace neexistuje, vytvořte ji klepnutím na tlačítko Nová.

   U asynchronní zprávy zvolte signál, který má zpráva generovat. Jestliže pro signál neexistuje příjem v třídění, na kterém je založena životnost objektu přijímajícího zprávu, vytvořte příjem klepnutím na tlačítko Nová.

 8. Uložte diagram.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×