Vytvoření diagramu spolupráce UML

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Důležité informace: Diagram spolupráce UML není dostupný v Visio 2013 a novějších verzích. Informace o diagramech UML ve Visiu 2013 a novějších verzích najdete v tématu diagramy UML ve Visiu.

Collaboration diagram displaying a set of objects and the messages they pass to acheive an operation

Callout 1 V obrazci role klasifikátoru je podtržený řetězec objektu, který označuje, že objekt je instancí. Můžete taky uvést název objektu před dvojtečku.

Obrázek tlačítka Propojení nebo Role_přidružení, označují vztahy a šipky mohou také označovat schopnost navigace.

Callout 3 Poklikejte na odkaz a pak kliknutím na tlačítko zpráva definujte zprávu, která se bude natékat podél odkazu. Číslo postupy: zprávy v souladu s vnořením hovorů

Krok 4 První zpráva je vždy mimo kontext, který zahrnete do diagramu.

 1. V Visio 2010: v části Kategorie šablonklikněte na položku software a databáze > Diagram modelu UML > vytvořit.

  V Visio 2007: v nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwarea klikněte na Diagram modelu UML.

 2. V stromové zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček, ve kterém chcete přidat diagram spolupráce, přejděte na Novýa potom klikněte na Diagram spolupráce.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník spolupráce UML bude ve vzorníku úplně nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazuje slovo spolupráce. Do stromového zobrazení v Průzkumníku modelůse přidá ikona představující diagram.

  Poznámka: Pokud není zobrazené stromové zobrazení, přejděte v nabídce UML na Zobrazita potom klikněte na Průzkumník modelů.

 3. Pro každou roli objektu, kterou chcete ve spolupráci znázornit, přetáhněte na stránku výkresu obrazec role třídění .

  Obrazec role třídění

  Označení objektu jako nového, zničeného nebo přechodného v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec role třídění pro objekt, který chcete označit jako nový, zničený nebo přechodný, a pak klikněte na Možnosti zobrazení obrazce.

  2. V části stav role klasifikátoruklikněte na požadovanou podmínku.

   Poznámka: Pokud chcete tuto změnu použít jenom u vybraného obrazce, zrušte v dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce zaškrtnutí políčka použít u stejných vybraných obrazců UML na stránce aktuálního okna výkresu. Pokud chcete, aby všechny další obrazce rolí třídění, které jste v diagramu vytáhli, měly stejnou podmínku, zaškrtněte políčko použít u dalších OBRAZCŮ UML stejného typu na stránce aktuálního okna výkresu .

   Podmínka se zobrazí v závorkách za názvem objektu (například object1 {přechodný}).

  Označení objektu jako aktivního v diagramu spolupráce

  V diagram spolupráce se obrazec role třídění označený jako aktivní bude za názvem objektu zahrnovat {aktivní}. Role klasifikátoru je aktivní, když je aktivní třída, na které je založena.

  Pokud chcete označit, že třída je aktivní, poklikejte na ikonu zobrazení stromu nebo stromové struktury, která představuje danou třídu. V dialogovém okně vlastnosti tříd UML klikněte na Třída, kontrola aktivnía potom klikněte na OK. Role třídění se stane aktivní jako výsledek aktivní třídy.

 4. Pro každou sadu objektů, kterou chcete znázornit, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Vícenásobný objekt . Obrazec Vícenásobný objekt

 5. PoKlikáním na každou roli třídění nebo obrazec Vícenásobný objekt otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí třídění UML , ve kterém můžete přidat název a další hodnoty vlastností.

 6. Určete propojení mezi objekty pomocí obrazců Role přidružení . PřeČtěte si další informace o obrazCích rolí přidružení.

  Vytvoření cesty rolí přidružení v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce přetáhněte obrazec Role přidružení poblíž dvou rolí klasifikátoru nebo obrazců s více objekty , mezi kterými chcete vytvořit cestu.

  2. PřiPevněte koncové body obrazce Role přidružení ke spojovacím bodům Connection point image - blue X na dvou obrazcích, které chcete spojit pomocí cesty.

   Tip: Pokud chcete označit cestu role přidružení od role klasifikátoru k sobě samé, připevněte dva koncové body obrazce přidružení ve tvaru U ke dvěma spojovacím bodům ve stejné roli třídění.

 7. PoKlikáním na jednotlivé obrazce rolí přidružení otevřete dialogové okno Vlastnosti rolí přidružení UML , ve kterém můžete přidat název, tok zpráv, popisek zprávy, násobnost a další hodnoty vlastností.

  Přidání zprávy do role přidružení v diagramu spolupráce

  1. V diagram spolupráce poklikejte na obrazec Role přidružení , ke kterému chcete přidat zprávu.

  2. Zadejte název role přidružení a klikněte na zprávy.

  3. Klikněte na tlačítko Nový. Zadejte název a výraz sekvence. Zvolte požadovaný stereotyp, směr a druh toku.

  4. U jednoduché zprávy nebo volání procedury klikněte na vlastnosti. Vyberte operaci, kterou má zpráva generovat. Pokud operace neexistuje, vytvořte ji kliknutím na Nový .

   U asynchronní zprávy vyberte signál, který má zpráva generovat. Pokud pro signál neexistuje žádný příjem u třídění, na kterém je založena životnost objektu přijímajícího zprávu, vytvořte příjem kliknutím na Nový .

 8. Uložte diagram.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×