Vytvoření diagramu případu použití UML

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zobrazení příkladu

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého má být diagram případu použití zahrnut, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram případu použití.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Případ použití UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí text Případ použití. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka : Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Hranice systému.

  Obrazec hranice systému

  Označení hranice systému v diagramu případu použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Hranice systému.

  2. Poklepejte na obrazec a zadejte název systému nebo stisknutím klávesy DELETE odstraňte existující název. Klepněte na stránce výkresu mimo daný obrazec.

  3. Chcete-li změnit velikost hranice systému, vyberte obrazec a přetáhnete jeho úchyt.

 4. Přetáhněte obrazce Případ použití ze vzorníku Případ použití a umístěte je do hranice systému. Potom přetáhněte obrazce Třída actor mimo hranici systému.

  Obrazec případ použití

  Obrazce Actor

 5. Pomocí obrazců Komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Informuje uživatele o obrazce

  Označení vztahu mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Komunikuje.

  2. Přichycením koncový bod jedné Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

  3. Chcete-li přidat šipku označující tok informací, postupujte podle následujících pokynů:

   • Poklepejte na obrazec Komunikuje, v tabulce Přidružení klepněte na název zakončení, které chcete upravit, a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zaškrtněte políčko IsNavigable, klepněte na tlačítko OK a poté opět klepněte na tlačítko OK.

   • Klepněte na obrazec Komunikuje pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. Ve skupinovém rámečku Možnosti zakončení zaškrtněte políčko Schopnost navigace u zakončení a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Pomocí obrazců Používá a Rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Označení používá relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec vztahu Používá.

  2. Přichycením koncový bod používá bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na Případ použití obrazec, který používá chování jiných případu použití.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Používá ke spojovacímu bodu používaného případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Používá otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

  Označení rozšiřuje relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozšiřuje.

  2. Koncový bod rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku připevněte bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek případu použití poskytuje rozšíření.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Rozšiřuje ke spojovacímu bodu umístěném na základním případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému) otevřete dialogové okno jeho vlastností UML, ve kterém můžete zadat název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×