Vytvoření diagramu případu použití UML

Vytvoření diagramu případu použití UML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Visio můžete vytvářet diagramy případu použití Unified Modeling Language (UML). Jednotné UML (Modeling Language) je standardní způsob, jak nakreslit modely software.

"Definování hranice systému diagram případu použití, a jak účastníky mimo něj ovlivňují případy použití ho obsahuje"

Popisek 1 Definování hranice systému Určuje, co je považován za vnější nebo vnitřní systému.

Popisek 2 objekt actor představuje roli představovanou mimo objekt. Jeden objekt může přehrát několik rolí a proto jsou představovány několika objekty actor.

Popisek 3 komunikační vztah ukazuje účastnit případu použití objektu actor.

Krok 4 případ použití momentový událostí, ke kterým dochází při actor použije systém k dokončení procesu. Za normálních okolností případu použití je poměrně rozsáhlý proces, ne jednotlivé krok nebo transakce.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový a potom otevřete prázdný diagram.

 2. Klikněte na možnost Další obrazce > softwaru a databázových > Software > případ použití UML.

  Vytvořte diagram případu použití

 3. Vyznačení dílčích systémů v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec podsystém na stránku výkresu. Podsystém může výkres znázorňovat celého systému nebo hlavní součásti.

  2. Poklikejte na obrazec podsystém a zadejte nový název nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Pokud chcete změnit velikost podsystém, vyberte obrazec a pak přetáhněte úchyt výběru.

 4. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranici podsystém a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější okraj podsystém.

 5. Použití obrazců spojnice označíte, že vztahy mezi používají soudní případy a objekty actor. K dispozici jsou pět konektory:

  • Přidružení: zobrazuje vztah jednotlivých actor pro případ použití.

  • Závislost: znamená, že jeden případu použití má závislost na jiný.

  • Generalizace: označuje, že je případ použití konkrétní způsob, jak dosáhnout cíle případu použití Obecné.

  • Zahrnout: ukazuje, jak je případ použití rozdělené menší kroky.

  • Rozšířit: ukazuje, že jeden případu použití přidá funkce do jiného.

  Příklad: K označení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazce spojnice přidružení.

  2. Připojte jeden koncový bod obrazce přidružení spojovacího bodu na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

 6. Uložte diagram.

Viz také

Další informace o použití diagramy případu (a postupy pro používání Microsoft Visual Studio vytvořit diagramy případu použití), přejděte na diagramy případ použití UML: Přehled.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový.

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie šablon klikněte na Software a databáze.

  Vyberte softwaru a databázových

 3. Klikněte na Diagram modelu UML. Zobrazí se prázdná stránka výkresu.

  Vyberte Diagram modelu UML

 4. Ve stromovém zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, ve které chcete zahrnout diagram případu použití, přejděte na Nový a potom klikněte na Diagram případu použití.

  Klikněte na Diagram případu použití

  Zobrazí se prázdná stránka a Případ použití UML Vzorník se bude nejvyšší. Ikona představující diagram se přidá do stromového zobrazení.

  Případ použití se přidá do stromovým zobrazením

  Poznámka: Není-li stromového zobrazení viditelné, na kartě UML ve skupině Zobrazit/skrýt vyberte Průzkumník modelu.

 5. Vyznačení Hranice systému v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec Hranice systému na stránku výkresu.

   Vyberte hranice systému

  2. Poklikejte na obrazec Hranice systému a zadejte nový název pro systém nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Chcete-li změnit hranici systému, vyberte obrazec a přetáhněte úchyt pomocí myši.

 6. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranice systému a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější hranice systému.

 7. Pomocí obrazců komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Vyznačení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Komunikuje.

  2. Přichycením koncový bod jedné Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

  3. Chcete-li přidat šipku označující tok informací, postupujte podle následujících pokynů:

   • Poklepejte na obrazec Komunikuje, v tabulce Přidružení klepněte na název zakončení, které chcete upravit, a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zaškrtněte políčko IsNavigable, klepněte na tlačítko OK a poté opět klepněte na tlačítko OK.

   • Klepněte na obrazec Komunikuje pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. Ve skupinovém rámečku Možnosti zakončení zaškrtněte políčko Schopnost navigace u zakončení a potom klepněte na tlačítko OK.

 8. Pomocí obrazců Používá a Rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Vyznačení, používá relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec vztahu Používá.

  2. Přichycením koncový bod používá bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na Případ použití obrazec, který používá chování jiných případu použití.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Používá ke spojovacímu bodu používaného případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Používá otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

  Vyznačení rozšiřuje relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozšiřuje.

  2. Přichycením koncový bod rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek případu použití poskytuje rozšíření.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Rozšiřuje ke spojovacímu bodu umístěném na základním případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

 9. Poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému) otevřete dialogové okno jeho vlastností UML, ve kterém můžete zadat název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

 10. Uložte diagram.

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu UML.

  Vyberte softwaru a databázových

 2. V stromové zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, ve které chcete zahrnout diagram případu použití, přejděte na Nový a potom klikněte na Diagram případu použití.

  Diagram případu použití Selece

  Zobrazí se prázdná stránka a Případ použití UML Vzorník se bude nejvyšší. Ikona představující diagram se přidá do stromového zobrazení.

  Poznámka: Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Vyznačení hranice systému v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec Hranice systému na stránku výkresu.

   Použití případu vzorníku

  2. Poklikejte na obrazec Hranice systému a zadejte nový název pro systém nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Chcete-li změnit hranici systému, vyberte obrazec a přetáhněte úchyt pomocí myši.

 4. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranice systému a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější hranice systému.

 5. Pomocí obrazců komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Vyznačení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Komunikuje.

  2. Přichycením koncový bod jedné Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

  3. Chcete-li přidat šipku označující tok informací, postupujte podle následujících pokynů:

   • Poklepejte na obrazec Komunikuje, v tabulce Přidružení klepněte na název zakončení, které chcete upravit, a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zaškrtněte políčko IsNavigable, klepněte na tlačítko OK a poté opět klepněte na tlačítko OK.

   • Klepněte na obrazec Komunikuje pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. Ve skupinovém rámečku Možnosti zakončení zaškrtněte políčko Schopnost navigace u zakončení a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Pomocí obrazců Používá a Rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Vyznačení, používá relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec vztahu Používá.

  2. Přichycením koncový bod používá bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na Případ použití obrazec, který používá chování jiných případu použití.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Používá ke spojovacímu bodu používaného případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Používá otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

  Vyznačení rozšiřuje relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozšiřuje.

  2. Přichycením koncový bod rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek případu použití poskytuje rozšíření.

  3. Připevněte koncový bod se šipkou obrazce Rozšiřuje ke spojovacímu bodu umístěném na základním případu použití.

  4. Poklepáním na obrazec Rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidejte hodnoty vlastností a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému) otevřete dialogové okno jeho vlastností UML, ve kterém můžete zadat název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×