Vytvoření diagramu komponent UML

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Diagram komponent zobrazující strukturu softwarového kódu jako soudržné komponenty

Popisek 1 V diagramu komponent jsou komponenty obecnými typy spíše než instance. Pokud chcete zobrazit instance komponenty, použijte diagram nasazení.

Popisek 2 Závislosti, který označuje, že klientské komponenty závislá na komponentě dodavatel určitým způsobem.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého chcete diagram komponent zahrnout, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram komponent.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Komponenta UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí slovo Součást. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka: Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Pro každou komponentu, kterou chcete znázornit, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Součást.

 4. V případě potřeby přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní a připevněte koncový bod bez kroužku k obrazci komponenty.

  Přidání rozhraní třída, komponenty nebo dalších prvků

  1. Statická struktura, komponenta nebo diagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu obrazec rozhraní typu Lupa.

  2. Připevněte koncový bod bez na kroužek připojení přejděte Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na komponentu třída nebo jiný prvek.

  3. Poklepejte na obrazec Rozhraní a přidejte název, operace a další hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhraní můžete znázornit také pomocí obdélníkového obrazce Rozhraní, který se podobá třídě. Tento obrazec použijte tehdy, jestliže chcete zobrazit seznam operací rozhraní.

   Chcete-li změnit typ obrazce rozhraní, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

 5. Označte pomocí obrazců Závislost vztahy mezi komponentami nebo mezi jednou komponentou a rozhraním jiné komponenty.

  Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

  1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

  2. Připevnit koncový bod se šipkou k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvek jiný prvek závisí na. Přichycením koncový bod bez šipky spojovací bod prvku, který závisí na jiný prvek.

  3. Poklikejte na závislost a zadejte název, stereotypu a jiných vlastností.

   Tip: Chcete-li označit závislost sledovat, upřesnění, použití nebo vazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

 6. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno Vlastnosti UML pro daný obrazec, kde můžete zadat název, atributy, operace a další vlastnosti.

 7. Uložte diagram.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×