Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (.pst) pro ukládání informací

Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (.pst) pro ukládání informací

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

 1. Ze složky Doručená pošta, vyberte Nové položky > Další položky > Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Zadejte název souboru.

 3. Přidání hesla, zaškrtněte políčko Přidat volitelné heslo.

 4. Klikněte na OK. Zadejte heslo do polí heslo a Ověřit heslo textová pole a znovu vyberte OK.

  Pokud nastavíte heslo, bude třeba je zadat při každém otevření datového souboru,  například při spuštění aplikace Outlook nebo při otevření datového souboru v aplikaci Outlook.

Vytvoření nového datového souboru aplikace Outlook

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Při prvním spuštění Outlooku se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky.

V některých případech je potřeba použít další datové soubory. Například starší zprávy a položky, které nepoužíváte pravidelně, můžete archivovat do Datový soubor Outlooku (PST). Pokud se velikost online poštovní schránky přiblíží kvótě úložiště, můžete přesunout některé položky do datového souboru aplikace Outlook (PST).

Datové soubory Outlooku (.pst) se na počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

Datové soubory aplikace Outlook (PST) se používají pro e-mailové účty Protokol POP3. Chcete-li vytvořit archivy nebo záložní soubory z libovolného účtu aplikace Outlook, použijí se datové soubory aplikace Outlook (PST).

Některé účty používají offline datový soubor Outlooku (.ost). Jde o synchronizovanou kopii zpráv, které jsou uložené na serveru a ke kterým uživatel přistupuje z více zařízení a aplikací, například Outlook. Jsou to například účty IMAP, Microsoft Exchange Server a Outlook.com.

Offline datové soubory aplikace Outlook jsou uloženy ve složce jednotka: \Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Offline datové soubory aplikace Outlook (OST) není nutné zálohovat, protože se jedná o kopii informací na serveru. Pokud znovu nastavíte účet v daném nebo jiném počítači či zařízení, stáhne se ze serveru synchronizovaná kopie zpráv.

Datové soubory aplikace Outlook

Při uložení položek aplikace ve vašem počítači, Outlook používá datový soubor s názvem Osobní složky aplikace Outlook (PST). Pokud používáte účet Microsoft Exchange, položky jsou obvykle Doručená do a uložený na e-mailového serveru. Abyste mohli pracovat se zprávami, i když se nemůže připojit k e-mailový server, nabízí Outlook offline složky, které se uloží do souboru Offline složek (.ost) na vašem počítači.

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

 • Soubory aplikace Outlook .ost slouží pouze v případě, že máte nastavený účet Exchange a rozhodnete se pracovat offline nebo použít režim Cached Exchange.

 • Soubory PST aplikace Outlook se používají pro Protokol POP3, IMAP nebo HTTP účty. Když budete chtít vytvořit archivy nebo zálohy soubory složky Outlooku a položky ve vašem počítači, včetně účtů Exchange, musíte vytvořit a používat další PST souborů.

Při prvním spuštění aplikace Outlook se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky. Existují však situace, kdy budete vytvářet dodatečné datové soubory. Do jiného souboru PST můžete například uložit archivované položky. V samostatných souborech PST můžete také uchovávat různé projekty.

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 2003/Office Outlook 2007

Ve výchozím nastavení vytvoří aplikace Outlook soubor PST v nejnovějším formátu souboru, který podporuje větší soubory a znakové sady Unicode. Tento formát souboru nelze číst v aplikaci Microsoft Outlook 97, 98, 2000 ani 2002.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Office Outlook a potom na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte do pole Název souboru název souboru a klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Vytvořit osobní složky zadejte do pole Název zobrazovaný název souboru PST.

  Poznámka : Zadání zobrazovaného názvu usnadňuje rozlišování různých datových souborů aplikace Outlook, pokud pracujete s více soubory PST. Doporučujeme zadat název, který je pro vás smysluplný.

 5. Chcete-li chránit datový soubor pomocí hesla, zadejte v oblasti Heslo nové heslo do textového pole Heslo a Potvrzení hesla.

  Poznámka : Z důvodu zvýšeného zabezpečení se při psaní budou zobrazovat pouze tečky.

  Dialogové okno Vytvořit osobní složky

  1. Zadejte název, který je smysluplný.

  2. Pokud chcete, zadejte heslo pro tento datový soubor.

  3. Jestliže nechcete zobrazit upozornění na heslo datového souboru při každém otevření souboru, zaškrtněte políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel.

  Informace o heslech

  Heslo může obsahovat maximálně 15 znaků.

  Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

  Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si toto heslo pro případ, že daný soubor PST bude třeba otevřít v jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, pokud je váš uživatelský účet systému Microsoft Windows chráněn heslem a jiní uživatelé nemají k vašemu účtu přístup.

  Důležité : Microsoft, poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce e-mailu neměl přístup k svoje heslo ani se vám mohou pomoci s obnovení obsah souboru PST, pokud je zapomenete heslo.

Název složky přidružené k datovému souboru bude uveden v seznamu složek. Chcete-li seznam složek zobrazit, klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek. Ve výchozím nastavení bude mít složka název Osobní složky.

Vytvoření souboru PST ve formátu aplikace Outlook 97-2002

Chcete-li vytvořit datový soubor kompatibilní s aplikací Outlook 97, 98, 2000 nebo 2002, můžete vytvořit soubor osobních složek aplikace Outlook 97-2002 (PST). Formát tohoto souboru PST je stejný jako formát dostupný v aplikaci Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na položku Soubor osobních složek (PST) aplikace Outlook 97-2002 a potom na tlačítko OK.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Název zadejte zobrazovaný název složky PST.

 5. Chcete-li chránit datový soubor pomocí hesla, zadejte ve skupinovém rámečku Heslo nové heslo do textového pole Heslo a Potvrzení hesla.

  Poznámka : Z důvodu zvýšeného zabezpečení se při psaní budou zobrazovat pouze tečky.

  Informace o heslech

  Heslo může obsahovat maximálně 15 znaků.

  Použití silných hesel, kombinující malá a velká písmena, čísel a symboly. Slabý hesla Nemíchejte tyto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabý heslo: House27. Hesla by měl být 8 nebo víc znaků. Heslo, které používá 14 nebo více znaků, je lepší. .

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

  Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si toto heslo pro případ, že daný soubor PST bude třeba otevřít v jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, že je váš uživatelský účet systému Microsoft Windows chráněn heslem a jiní uživatelé nemají k vašemu účtu přístup.

  Důležité : Microsoft, poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce e-mailu neměl přístup k svoje heslo ani se vám mohou pomoci s obnovení obsah souboru PST, pokud je zapomenete heslo.

Název složky přidružené k datovému souboru bude uveden v seznamu složek. Chcete-li seznam složek zobrazit, klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek. Ve výchozím nastavení bude mít složka název Osobní složky.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×