Vytvoření blokového diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto téma ukazuje, jak používat Blokový Diagram a Diagram blok s prostorovým šablony.

Pomocí obrazců bloků a prostorových bloků usnadňují blokové diagramy vedení diskusí, plánování a komunikaci.

Blokový diagram

Diagramy prostorových bloků znázorňují informace působivým způsobem pomocí obrazců 3D.

Diagram zobrazující prostorových bloků

Co chcete udělat?

Vytvoření diagramu bloku

Zkontrolujte blokovat toku obrazce do vzájemně

Vytvoření Blokový diagram prostorových

Orientace obrazce k jinému úběžníku v diagramu perspektivy

Změnit název hloubkové obrazec perspektivy blok

Odstranění úběžníku z perspektivu diagramu

Skrytí úběžníku v diagramu perspektivy

Vytvoření blokového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový, na položku Obecný a potom dvakrát klikněte na položku Blokový diagram.

 3. Ze vzorníků Bloky a Plastické bloky přetáhněte na stránku výkresu obrazce.

 4. Chcete-li přidat text do obrazce, vyberte obrazec a pak text zadejte.

Plynulé překrytí obrazců bloků

 1. Ze vzorníku Bloky přetáhněte na stránku výkresu obrazec Jednoduchá šipka 1D, Jednoduchá šipka 2D nebo Otevřený nebo zavřený blok. Můžete také na stránku výkresu přetáhnout obrazce Šipka doprava, Šipka nahoru, Šipka doleva, Šipka dolů, Vodorovný blok, Svislý blok nebo Pravoúhlý ze vzorníku Plastické bloky.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 3. Umístěte otevřený konec obrazce k rovné straně jiného obrazce.

Tip : Chcete-li umístit otevřený obrazec a skrýt čáry, přeneste otevřený obrazec do popředí. Pořadí vybraných obrazců změníte tak, že na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na položku Přenést blíž nebo Přenést dál.

Začátek stránky

Vytvoření diagramu prostorového bloku

Na stránku výkresu, která se otevře šablonou Diagram prostorových bloků obsahuje úběžný bod. Když přetáhněte obrazec vystouplé blok tento stránku výkresu obrazce orientuje tak, aby řádky perspektivy přejděte na úběžník.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový, na položku Obecný a potom dvakrát klikněte na položku Diagram prostorových bloků.

 3. Ze vzorníku Prostorové bloky přetáhněte na stránku výkresu obrazce.

 4. Chcete-li přidat text do obrazce, vyberte obrazec a pak zadejte text.

 5. Chcete-li změnit perspektivu obrazců, přetáhněte úběžný bod (VP) na stránce výkresu do nového umístění, nebo vypnout na stránku výkresu.

  Poznámka : Při přesunu úběžného bodu změní všechny obrazce spojené s daným bodem svoji orientaci.

Tip : Při práci můžete skrýt nebo zobrazit hloubku. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vrstvy a potom klikněte na položku Vlastnosti vrstvy. Na řádku Hloubka prostorového zobrazení v části Viditelné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka a potom klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení orientace obrazce na jiný úběžný bod v diagramu prostorových bloků

Orientaci obrazců v diagramu prostorových bloků můžete změnit na jiné úběžné body.

 1. Ze vzorníku Prostorové bloky přetáhněte do diagramu nový obrazec Úběžný bod.

 2. Vyberte obrazec, jehož orientaci chcete změnit.

 3. Přetáhněte červený ovládací úchyt Zmizí čárky ovládací úchyt od středu původního úběžníku do středu novou.

  Spojení mezi obrazci a bod Úběžný připevněna při červenou ovládací úchyt Ovládací úchyt na nový úběžník.

Poznámka : Po přidání nového úběžného bodu do diagramu prostorových bloků směřuje orientace obrazců na stránce a obrazců přidaných později stále na původní úběžný bod. Pomocí následujícího postupu změníte orientaci libovolného obrazce na libovolný úběžný bod.

Začátek stránky

Změna hloubky obrazce prostorového bloku

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazec, který chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Nastavit hloubku.

 2. V seznamu Hloubka klikněte na procento. Čím vyšší je procentuální hodnota, tím hlubší bude obrazec.

  Tip : Chcete-li vytvořit stín v jiné barvě než jakou má obrazec, klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrazec a potom klikněte na příkaz Ruční stín. Na kartě Domů klikněte ve skupině Obrazec na položku Stín a poté vyberte barvu stínu.

Začátek stránky

Odstranění úběžného bodu z diagramu prostorových bloků

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na úběžný bod, který chcete odstranit, a pak klikněte na příkaz Povolit odstranění.

 2. Vyberte úběžný bod a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Skrytí úběžného bodu v diagramu prostorových bloků

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vrstvy a potom klikněte na položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V řádku Úběžný bod zrušte zaškrtnutí políčka pod položkou Viditelné a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Úběžný bod se ve vytištěném výkresu nezobrazí i v případě, že jej neskryjete.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×