Vytvoření automatické prezentace

Pomocí automatické prezentace lze předávat informace bez předvádějícího. Můžete například nastavit spuštění prezentace v Veřejný terminál (celoobrazovkovém režimu), například ve stánku na veletrhu, nebo poslat klientovi disk CD s automatickou prezentací.

Většinu ovládacích prvků automatické prezentace lze znepřístupnit, aby v ní uživatelé nemohli provádět změny. Automatická prezentace je po skončení a v případě prodlevy při ručním přechodu na další snímek, která je delší než pět minut, restartována.

Informace o sbalení prezentace pro spuštění na disku CD_ROM, v síti nebo v počítači naleznete v tématu Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku.

Automatická prezentace

V tomto článku:

Zvážení interaktivních možností pro automatickou prezentaci

Přidání navigace

Přidání mluveného komentáře

Vyzkoušení a záznam časování snímků

Nastavení prezentace pro spuštění v celoobrazovkovém režimu

Zvážení interaktivních možností pro automatickou prezentaci

Při navrhování automatické prezentace je nutné brát v úvahu prostředí, pro které je určena – například zda bude prezentace v celoobrazovkovém režimu spuštěna na nestřeženém veřejném prostranství nebo bude pod dohledem. Tyto informace vám pomohou určit, které prvky přidáte do prezentace, do jaké míry ponecháte uživatelům možnost ovládání a jaké kroky jsou potřebné, aby nedošlo ke zneužití. 

Možnosti, které je vhodné zvážit při navrhování automatické prezentace, zahrnují:

 • Hypertextové odkazy a tlačítka akcí:    Hypertextové odkazy slouží k procházení prezentace nebo k přechodu do jiných aplikací. Lze také použít tlačítka akcí, což jsou předdefinovaná navigační tlačítka, která dodávají prezentaci známý vzhled webové stránky s tlačítky Domů, Nápověda, Zpět, Další atd.

 • Mluvený komentář:    Lze přidat mluvený komentář, který je přehráván s prezentací.

 • Automatické nebo ruční časování:    Pro prezentaci lze nastavit automatické spuštění s automatickým časováním nebo můžete prezentaci nastavit tak, aby jí uživatelé mohli procházet svým vlastním tempem pomocí tlačítek akcí. Nastavíte-li prezentaci pro spuštění v celoobrazovkovém režimu, lze klepnout pouze na objekty s hypertextovými odkazy nebo tlačítky akcí.

Začátek stránky

Přidání navigace

Chcete-li uživatelům umožnit volné procházení automatické prezentace, můžete poskytnout potřebnou navigaci přidáním hypertextových odkazů.

 • Hypertextové odkazy:    

  Do prezentace lze přidat hypertextové odkazy pro přechod do vlastních prezentací, na určité snímky v prezentaci, do jiných prezentací, do dokumentů aplikace Microsoft Office Word nebo tabulek aplikace Microsoft Office Excel nebo na internetové, intranetové či e-mailové adresy. Hypertextový odkaz lze vytvořit z libovolného objektu včetně textu, tvarů, tabulek, grafů a obrázků.

  Informace o přidání hypertextového odkazu naleznete v tématu Vytvoření hypertextového odkazu.

 • Tlačítka akcí:    

  Aplikace PowerPoint obsahuje předem vytvořená tlačítka akcí, která můžete přidat do prezentace a definovat pro ně hypertextové odkazy. Tlačítka akcí obsahují tvary, například pravé a levé šipky. Ty lze použít, jestliže chcete zahrnout obecně srozumitelné symboly pro přechod na další, předchozí, první nebo poslední snímek. V aplikaci PowerPoint jsou k dispozici také tlačítka akcí pro přehrávání videa a zvuků.

  Informace o přidání tlačítka akce naleznete v tématu Přidání tlačítka akce.

Začátek stránky

Přidání mluveného komentáře

Po přidání komentáře mohou být informace v automatické prezentaci přehlednější.

K nahrávání mluveného komentáře je vyžadován stolní počítač se zvukovou kartou, mikrofonem a příslušným konektorem. Používáte-li přenosný počítač, potřebujete pouze mikrofon a odpovídající konektor. Mluvený komentář můžete nahrát před spuštěním prezentace nebo jej můžete nahrát během prezentace a zahrnout do něj komentáře účastníků. Pokud nechcete použít mluvený komentář v průběhu celé prezentace, lze také nahrát samostatné zvuky nebo komentář k vybraným snímkům či objektům. Další informace naleznete v tématu Přidání mluveného komentáře do prezentace.

Začátek stránky

Vyzkoušení a záznam časování snímků

Poznámka : Připravte se na zahájení časování prezentace ihned po dokončení prvního koku následujícího postupu.

 1. Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Nastavení na tlačítko Vyzkoušet časování.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  Dialogové okno Zkouška

  Panel nástrojů Zkouška

  2,5 Další (přechod na další snímek)

  5,08 Pozastavit

  Obrázek s popiskem Čas snímku

  Obrázek s popiskem Opakovat

  17 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace proveďte na panelu nástrojů Zkouška jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klepněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klepněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li po pozastavení znovu spustit záznam času, klepněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klepněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klepněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klepněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Začátek stránky

Nastavení prezentace pro spuštění v celoobrazovkovém režimu

Nastavení prezentace pro spuštění v celoobrazovkovém režimu umožňuje určit, zda uživatel po klepnutí na libovolné místo na snímku přejde k dalšímu snímku. Pokud například chcete, aby byla prezentace předváděna v určitém tempu, nastavte automatické časování a nastavte prezentaci pro spuštění v celoobrazovkovém režimu. Chcete-li uživatelům umožnit větší kontrolu, můžete do snímků přidat navigaci, například hypertextové odkazy nebo tlačítka akcí.

 1. Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. Ve skupinovém rámečku Typ prezentace klepněte na přepínač Automatické prohlížení (celá obrazovka).

Důležité : Při nastavování prezentace pro spuštění v celoobrazovkovém režimu nezapomeňte použít automatické časování, hypertextové odkazy pro navigaci nebo tlačítka akcí. V opačném případě nedojde k přechodu na další snímky automatické prezentace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×