Vytvoření automatické prezentace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Automatickou prezentaci použijte, pokud chcete, aby běžela bez obsluhy ve stánku nebo Veřejný terminál na veletrhu nebo kongresu. Můžete ji také uložit jako video a poslat ji klientovi.

Nastavení automatické prezentace

Chcete-li nastavit automatické spouštění prezentace aplikace PowerPoint, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete, aby publikum, které prezentaci sleduje, mohlo ovládat posun snímků, vyberte Předvádění lektorem (celá obrazovka).

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum nemůže ovládat posun snímků, vyberte Prohlížení jednotlivcem (okno).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Automatické prohlížení (celá obrazovka).

   zobrazuje automaticky spouštěný dialog powerpointu

Vyzkoušení a záznam časování snímků

Pokud zvolíte prezentace typu Předvádění lektorem (celá obrazovka) a Automatické prohlížení (celá obrazovka), možná budete chtít vyzkoušet a nahrát načasování efektů a snímků.

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Vyzkoušet časování.

  Poznámka :  Hned po kliknutí na Vyzkoušet časování začne běžet časomíra prezentace.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  zobrazuje pole doby nahrávání pro powerpoint
  Panel nástrojů Zkouška

  2,5 Další (přechod na další snímek)

  5,08 Pozastavit

  Obrázek s popiskem Čas snímku

  Obrázek s popiskem Opakování

  17 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace můžete na panelu nástrojů Zkouška provést jednu nebo několik následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klikněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času po pozastavení, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Přidání mluveného komentáře nebo zvuku

Abyste mohli nahrát mluvený komentář, musíte mít v počítači zvukovou kartu a mikrofon (nebo konektor pro mikrofon, pokud mikrofon není integrovaný v počítači).

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na šipku tlačítka Záznam prezentace.

  Zobrazuje tlačítko pro záznam prezentace v PowerPointu.

 2. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Začít nahrávat od začátku

  • Začít nahrávat od aktuálního snímku

 3. V dialogovém okně Záznam prezentace zaškrtněte políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko a podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Časování snímků a animace.

 4. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tipy : Pokud chcete mluvený komentář pozastavit, klikněte v místní nabídce Záznam v zobrazení Prezentace na Pozastavit. Až budete chtít v nahrávání mluveného komentáře pokračovat, klikněte na Obnovit záznam.

  Pozastavení nahrávání mluveného komentáře

 5. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

 6. Nahrané časování prezentace se automaticky uloží a pro prezentaci se pak v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem objeví údaje o načasování.

Nahrávání mluveného komentáře před spuštěním prezentace, nebo můžete zaznamenat během prezentace a komentáři posluchačů. Pokud nechcete, aby mluveného komentáře v celé prezentaci, můžete zaznamenávat do samostatné zvuky nebo komentář na vybraných snímků nebo objekty. Další informace najdete v tématu nahrávání prezentace s mluveného komentáře a časování snímků.

Další informace o automatických prezentacích najdete v následujících tématech:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×