Vytvoření aplikace pro Access ze šablony

Uspořádání dat pomocí aplikace pro Access je rychlé, a ještě rychlejší bude v případě, kdy v začátcích využijete šablonu. Když zvolíte vytvoření aplikace ze šablony, Access sestaví aplikaci obsahující tabulky, které byste do ní pravděpodobně přidali sami, pokud byste aplikaci vytvářeli od začátku ručně.

Poznámka : Vytvořenou aplikaci si vždy můžete přizpůsobit nezávisle na tom, jestli byla vytvořená na základě šablony nebo kliknutím na tlačítko Vlastní webová aplikace na úvodní obrazovce..

  1. Na úvodní obrazovce Accessu 2013 se posuňte dolů, kde jsou uvedené vybrané šablony. V seznamu se na prvním místě zobrazují nejoblíbenější aplikace, například Správa projektu, Sledování majetku a Kontakty.

    Šablony aplikací na úvodní obrazovce Accessu 2013.

    Poznámka :  Šablony, jejichž názvy začínají slovem „Desktop“, vytvoří klientskou desktopovou databázi, která není kompatibilní se službami Access Services. Hledejte ikonu aplikace, abyste měli jistotu, že jde o šablonu aplikace pro Access.

  2. Klikněte na šablonu a do pole Název aplikace zadejte název.

    Vyplňování polí při vytváření nové aplikace.

  3. Vyberte umístění nové aplikace v seznamu nebo ho zapište do pole Webové umístění. Ve vybraném umístění musí být spuštěné služby Access Services, například web Office 365 nebo server se spuštěným Microsoft SharePoint Serverem.

  4. Klikněte na Vytvořit. Access vytvoří aplikaci a zobrazí ji. Jestliže ji chcete začít používat okamžitě v prohlížeči, klikněte na Domů > Spustit aplikaci.

Co dál?

Začněte v aplikaci otevřené v prohlížeči zadávat data. Do každé položky vložte pár řádků a poté vyzkoušejte, jak vypadají různá zobrazení. Vybírejte hodnoty v rozvíracích seznamech nebo nechte proběhnout automatické dokončení hodnot v ovládacích prvcích a sledujte, jak rychle se dá proklikat k souvisejícím datům bez nutnosti přidávat nové ovládací prvky nebo makra.

Pokud už data v tabulce máte, můžete je kopírovat a vkládat do některého ze zobrazení Datový list v nové aplikaci. Podmínkou je, aby sloupce tabulky byly uspořádané ve stejném pořadí jako sloupce datového listu aplikace, a aby byly kompatibilní datové typy odpovídajících si sloupců. Některé sloupce v datovém listu aplikace mohou vyžadovat, aby do nich byla zadaná hodnota, jinak řádek není možné uložit. Toto omezení vás někdy přinutí k dodatečným úpravám tabulky s daty, ale jakmile bude všechno připravené, data do aplikace lehce vložíte.

Data se do aplikace dají taky importovat. Importem vytvoříte novou tabulku, která není automaticky integrovaná s ostatními tabulkami v aplikaci, ale relace s jinými tabulkami můžete snadno vytvořit pomocí přidaných vyhledávacích polí. Když třeba vytvoříte tabulku Zaměstnanci importem dat do aplikace, ve které už je tabulka Úkoly, přidejte vyhledávací pole do tabulky Úkoly, abyste mohli přiřadit úkoly k lidem v nové tabulce Zaměstnanci. Informace o vytváření relací v aplikacích pro Access najdete v tématu Vytvoření relace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×