Vytvoření aplikace pro Access

Aplikace pro Access je databáze, která se používá ve standardním webovém prohlížeči, ale navrhuje se a upravuje v Accessu 2013 a novějším. Data a objekty databáze jsou uložené na SQL Serveru nebo v Databázi SQL Microsoft Azure, takže můžete data v rámci organizace sdílet prostřednictvím místních služeb SharePoint 2013 nebo Office 365 pro firmy.

Aplikaci můžete vytvořit ze šablony nebo úplně od začátku. Vlastní aplikaci pro Access vytvoříte takto:

  1. Otevřete Access 2013 nebo novější a klikněte na Vlastní webová aplikace.

  2. Zadejte název a serverové umístění aplikace. Serverové umístění můžete vybrat i v seznamu Umístění a potom kliknout na Vytvořit.

Tip :  Když budete chtít najít umístění na serveru nebo název databáze, klikněte na kartu Soubor > Informace.

Tlačítko Vlastní webová aplikace na úvodní obrazovce.

Dále musíte do nové aplikace přidat tabulky. Mohou to být předem definované tabulky podobné šablonám, které v některých případech zahrnují také hotové související tabulky, nebo můžete začít s prázdnými tabulkami.

Vyhledávací pole šablony tabulky na uvítací obrazovce Accessu

Přidání šablony tabulky:    Do pole Vyhledat zadejte druh informací, které budete ukládat, třeba lidi nebo úlohy. Klikněte na tlačítko Hledat a z uvedeného seznamu vyberte vhodnou tabulku.

Tip : Zadáním textu všechny do pole Vyhledat můžete zobrazit všechny možnosti šablony tabulek.

Pokud má šablona související tabulky, zobrazí se ikona několika tabulek. Třeba spolu s tabulkou Majetek přidá Access i související tabulku Zaměstnanci.

Ikona označující přítomnost několika tabulek v šabloně

Přidání prázdné tabulky:    Klikněte na Přidat novou prázdnou tabulku.

Nově přidané tabulky vidíte v levém podokně.

Práce se zobrazeními

Access automaticky pro každou tabulku vytvoří zobrazení seznamu a zobrazení datového listu. Podle toho, jaký typ šablony tabulky zvolíte, můžete vidět taky souhrnné zobrazení, které seskupuje položky podle určitého pole. Nové zobrazení můžete přidat kliknutím na symbol plus.

Úprava návrhu zobrazení z otevřené aplikace pro Access:

  1. Vyberte tabulku.

  2. Vyberte zobrazení.

  3. Klikněte na tlačítko Nastavení/akce a vyberte akci, která se má udělat.

    Dostupná zobrazení pro aplikaci pro Access

    Poznámka : Při odstranění zobrazení (nebo ovládacích prvků v zobrazeních) se neodstraní podkladová data.

Přidávání dat

Pokud chcete zadávat nebo upravovat data v tabulkách, udělejte toto: Na kartě Domů klikněte na Otevřít v prohlížeči. Vyberte tabulku a zobrazení, které chcete použít, a pak tlačítky na panelu akcí přidávejte, upravujte nebo odstraňujte položky.

Můžete taky importovat data z externího zdroje, například z desktopové databáze Accessu, ze souboru Microsoft Excelu, ze zdroje ODBC, z textového souboru nebo ze seznamu SharePointu. Data se přidají jako nová tabulka.

Výběr zdroje dat: Access; Excel; Zdroj dat ODBC/Server SQL; Text/CSV; Seznam SharePointu

Poznámka :  Pokud máte webovou databázi Accessu 2010, můžete ji upravit v Accessu 2013 nebo novějším, ale nemůžete ji aktualizovat na aplikaci pro Access. Místo toho vytvořte novou vlastní webovou aplikaci a naimportujte tabulky z webové databáze Accessu 2010. Automaticky se vytvoří výchozí zobrazení a můžete si přidávat svoje vlastní zobrazení.

Uložení aplikace

Když na panelu nástrojů Rychlý přístup kliknete na Uložit, odešlou se vaše změny na SharePoint server nebo web Office 365, takže už nemusíte navíc nic nikam publikovat.

Pokud si chcete svoji aplikaci zazálohovat nebo přesunout, uložte ji jako balíček aplikace na SharePointu: Klikněte na Soubor > Uložit jako > Uložit jako novou aplikaci. Zadejte název a vyberte, jestli chcete uložit jenom návrh aplikace, nebo jestli se mají do balíčku zahrnout taky data.

Další možnosti uložení aplikace najdete v tématu Vytvoření balíčku aplikace pro Access.

Stručný přehled dalších možností k aplikacím pro Access najdete v článku Co je nového v Accessu 2013.

Další kroky

Vaše další kroky budou záviset na tom, co máte s aplikací v úmyslu dělat. Tady jsou některé z článků, které by vám mohly být užitečné:

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×