Vytvoření a tisk štítků

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Word může vytisknout jeden štítek, list identických štítků nebo sadu různých štítků. Word rozloží obsah popisků do tabulky, která je navržená tak, aby odpovídala rozměrům komerčně vytvořených štítků, které jste si koupili.

U jednoho štítku nebo listu identických štítků stačí zadat požadovaný text jednou a Word ho umístí do buňky tabulky pro každý štítek, který chcete vytisknout.

U sady různých štítků doporučujeme použít v dokumentu šablonu štítku. Pokud chcete takovou šablonu najít, přejděte ve Wordu na kartu Soubor, klikněte na Nový, do vyhledávacího pole zadejte štítky a stiskněte Enter. V prohlížeči se podívejte na šablony štítků na webu templates.office.com.

Tip: Můžete požadovat sadu štítků, která obsahuje informace ze zdroje dat, například jména a adresy v tabulce. V takovém případě je nejlepší vytvořit štítky pomocí hromadné korespondence.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud chcete vytisknout štítky se zpáteční adresou, přečtěte si téma Vytvoření štítků se zpáteční adresou, kde najdete víc informací.

 1. Klikněte na Korespondence > Štítky.

  Skupina Vytvořit na kartě Korespondence

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. V rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků klikněte na společnost, která vyrobila vaše štítky, nebo na společnost a rozměr stránky.

  Seznam dodavatelů štítků

 4. V seznamu Číslo výrobku klikněte na číslo odpovídající tomu na vašem balení štítků.

  Pokud číslo výrobku nenajdete, můžete nastavit vlastní štítek. Postup najdete dole v tomto článku.

  Poznámka: Pokud používáte tiskárnu se spojitým podáváním, budete mít jiný seznam čísel výrobků. Zobrazíte ho kliknutím na Tiskárny se spojitým podáváním v části Informace o tiskárně.

 5. Klikněte na OK.

 6. Do pole Adresa zadejte adresu nebo další informace (pouze text).

  Možnosti nastavení Obálky a Štítky

  Pokud chcete vytvořit štítek pro adresu v elektronickém adresáři nainstalovaném v počítači, klikněte na tlačítko Vložit adresu.

  Tlačítko Vybrat jméno na kartě Korespondence

 7. Jestliže chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na vybraný text pravým tlačítkem a pak klikněte v nabídce na Písmo nebo Odstavec. Proveďte změny a klikněte na OK.

 8. V části Tiskne se klikněte na Celá stránka stejných štítků nebo Jediný štítek.

  Pokud tisknete jeden štítek, zadejte jeho umístění do polí Řádek a Sloupec. Když máte na archu třeba mřížku 3 krát 10 štítků, ale zbývá vám jenom poslední štítek, napište do pole Řádek číslo 10 a do pole Sloupec číslo 3.

 9. Než začnete tisknout, vložte do tiskárny archy se štítky.

  Pokud chcete tisknout štítky bez uložení nastavení, klikněte na Tisk.

  Jestliže chcete zobrazit náhled nebo uložit štítky do dokumentu, který bude možné znova použít, klikněte na Nový dokument. Uložte dokument nebo vytiskněte štítky kliknutím na Soubor > Vytisknout a kliknutím na tlačítko Tisk.

Tip: Pokud vybraný štítkový výrobek používáte se svou tiskárnou poprvé, zkuste si napřed vytisknout štítky na list obyčejného papíru, abyste se ujistili, že pozice textu odpovídá skutečnému archu štítků.

Pokud nepoužíváte seznam adres nebo jiný zdroj dat, můžete vypsat každý štítek. Jestliže ale chcete přidat na štítky vlastní obrázky, je jednodušší nastavit použití hromadné korespondence.

 1. Klikněte na Korespondence > Štítky.

  Skupina Vytvořit na kartě Korespondence

 2. V dialogu Obálky a štítky klikněte na Možnosti.

 3. V rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků klikněte na společnost, která vyrobila vaše štítky, nebo na společnost a rozměr stránky. 

  Seznam dodavatelů štítků

 4. V seznamu Číslo výrobku klikněte na číslo odpovídající tomu na vašem balení štítků.

  Pokud číslo výrobku nenajdete, můžete nastavit vlastní štítek. Postup najdete dole v tomto článku.

  Poznámka: Pokud používáte tiskárnu se spojitým podáváním, budete mít jiný seznam čísel výrobků. Zobrazíte ho kliknutím na Tiskárny se spojitým podáváním v části Informace o tiskárně.

 5. Klepněte na OK a potom na Nový dokument.

  Možnosti nastavení Obálky a Štítky

 6. Word otevře nový dokument, který bude obsahovat tabulku s rozměry odpovídajícími danému štítkovému výrobku.
  Word vytvoří tabulku s rozměry odpovídajícími vybranému štítkovému výrobku.

 7. Pokud v novém dokumentu není zobrazená mřížka, můžete ji zobrazit tak, že na kartě Rozložení zvolíte Zobrazit mřížku. Stejným postupem můžete mřížku také vypnout.

 8. Napište informace, které chcete mít na každém štítku.

 9. Než začnete tisknout, vložte do tiskárny archy se štítky. Potom klikněte na Soubor > Vytisknout a klikněte na tlačítko Tisk.

Tip: Pokud vybraný štítkový výrobek používáte se svou tiskárnou poprvé, zkuste si napřed vytisknout štítky na list obyčejného papíru, abyste se ujistili, že pozice textu odpovídá skutečnému archu štítků.

Pokud seznam čísel výrobků neobsahuje číslo výrobku uvedené na vašem balení štítků, můžete nastavit vlastní. Uděláte to takto:

 1. Pečlivě změřte štítky na listu, který máte (nespoléhejte se jen na velikost uvedenou výrobcem). Poznačte si rozměry a kolik štítků se vejde na jeden list.

 2. Klikněte na Korespondence > Štítky > Možnosti.

 3. Zkontrolujte správnost typu tiskárny. Pokud máte tiskárnu se spojitým podáváním, uvidíte jiný seznam možností.

 4. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítků s podobnými rozměry. Jestli se štítek podobá tomu vašemu, zjistíte v Informacích o štítku.

 5. Klikněte na Podrobnosti a porovnejte rozměry štítku a počet štítků na listu nebo počet sloupců na formuláři se štítky.

 6. Použijte jeden z těchto postupů:

  • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

  • V opačném případě přejděte k dalšímu kroku.

 7. V okně Možnosti štítku vyberte kliknutím typ tiskárny a klikněte na Nový štítek.

 8. Do pole Název štítku napište název, zadejte výšku, šířku a rozteč (to znamená štítek plus okraje) a klikněte na OK.

 9. Dalším kliknutím na OK se vraťte do dialogu Obálky a štítky. Tady můžete vytvořit a vytisknout vlastní štítky podle kroků 6 až 9 v prvním oddílu tohoto článku (Nastavení a tisk jednoho štítku nebo stránky se stejnými štítky).

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vytvořit štítek pro adresu uloženou v elektronickém adresáři, který je nainstalovaný v počítači, klikněte na Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

 5. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit novou velikost štítků.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se zobrazí v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 8. V části Tiskne se klikněte na Jediný štítek. Do polí Řádek a Sloupec zadejte hodnoty, které odpovídají počtu řádků a sloupců na archu tištěných štítků.
  Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

 9. Klikněte na tlačítko Tisk.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vytvořit štítek pro adresu uloženou v elektronickém adresáři, který je nainstalovaný v počítači, klikněte na Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

  U všech štítků na archu bude formátování odpovídat vašemu výběru.

 5. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky vlastních rozměrů.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se zobrazí v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 8. V části Tiskne se klikněte na Celá stránka stejných štítků.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete štítky rovnou (bez náhledu) odeslat na tiskárnu, klikněte na Tisk.

  2. Pokud chcete zobrazit náhled štítků, abyste je mohli upravit, přidat do nich grafiku nebo je uložit do dokumentu kvůli opakovanému použití, klikněte na Nový dokument.

   Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

   Na každý štítek můžete udělat jakékoli změny, včetně změn formátování textu a barevného schématu, stejně jako v případě obsahu jakékoli tabulky ve Wordu. Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Pole Adresa nechte prázdné.

 4. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit novou velikost štítků.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se zobrazí v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 6. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 7. V části Tiskne se klikněte na Celá stránka stejných štítků.

 8. Klikněte na Nový dokument.

  Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

 9. Do jednotlivých štítků zadejte text, který chcete použít, a proveďte požadované změny formátování a barevného schématu pomocí možností na kartách Domovská stránka a rozložení stránky . Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Nechte ho otevřený. Pokud byste ho zavřeli, nebudou příkazy popisované v další části tohoto postupu dostupné.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 3. Posuňte se dolů a v části Obecné zadejte do pole Poštovní adresa svoji zpáteční adresu.

  Word adresu uloží, abyste ji mohli kdykoliv použít k vložení zpáteční adresy do dokumentu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 6. Zaškrtněte políčko Použít zpáteční adresu.

 7. Pokud chcete zformátovat text v poli Adresa, vyberte ho, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

 8. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 9. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku, který má podobné rozměry jako vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky vlastních rozměrů.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   V seznamu Číslo výrobku se nový štítek zobrazí jako vlastní název štítku. Štítek se také zobrazí v kategorii Jiné/Vlastní. Až budete chtít příště použít vlastní štítky, nezapomeňte v seznamu Dodavatelé štítků vybrat Jiné/Vlastní.

 10. V části Tiskne se udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Pokud chcete vytisknout jenom jeden štítek, klikněte na Jediný štítek. Do polí Řádek a Sloupec zadejte číslo řádku a sloupce, které odpovídá umístění tištěného štítku na archu. Klikněte na Tisk.

   Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

  2. Pokud chcete vytisknout celý arch štítků, klikněte v části Tiskne se na Celá stránka stejných štítků a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete štítky rovnou (bez náhledu) odeslat na tiskárnu, klikněte na Tisk.

   • Pokud chcete zobrazit náhled štítků, abyste je mohli upravit a uložit do dokumentu kvůli opakovanému použití, klikněte na Nový dokument.

    Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

    Na každý štítek můžete udělat jakékoli změny, včetně změn formátování textu a barevného schématu, stejně jako v případě obsahu jakékoli tabulky ve Wordu. Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

Pokud chcete na štítky přidat grafiku a používáte stránkovou tiskárnu (místo tiskárny se spojitým podáváním), musíte ji přidat na každý štítek.

 1. Dejte kurzor na místo, kam chcete umístit grafiku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na Obrázek nebo Klipart.

  Pás karet systému office 2010

 3. Vyhledejte grafiku a pak na ni dvakrát klikněte.

 4. Pokud potřebujete změnit velikost grafiky, vyberte ji a přetáhněte rohový úchyt na požadovanou velikost. Přetažením rohového úchytu zachováte poměr výšky a šířky grafiky.

 5. Pokud grafika není zarovnaná s textem na štítku, klikněte na ni pravým tlačítkem a udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Najeďte myší na Obtékání textu a pak klikněte na Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na Čtverec.

  3. Klikněte na kartu Umístění obrázku a v části Vodorovně klikněte na Zarovnání a pak klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Pokud chcete přidat grafiku na každý štítek, vyberte ji a stiskněte CTRL+C.

 7. V dalším štítku na archu dejte kurzor na místo, kam chcete vložit grafiku, a stiskněte CTRL+V.

 8. Předchozí krok opakujte pro každý štítek na archu.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vytvořit štítek pro adresu uloženou v elektronickém adresáři, který je nainstalovaný v počítači, klikněte na Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

 5. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit novou velikost štítků.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se zobrazí v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 8. V části Tiskne se klikněte na Jediný štítek. Do polí Řádek a Sloupec zadejte hodnoty, které odpovídají počtu řádků a sloupců na archu tištěných štítků.
  Seznamy Řádek a Sloupec v oblasti Jediný štítek dialogového okna Obálky a štítky s šipkami u štítků na archu

 9. Klikněte na tlačítko Tisk.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

  Pás karet systému Office 2010

 3. Do pole Adresa zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vytvořit štítek pro adresu uloženou v elektronickém adresáři, který je nainstalovaný v počítači, klikněte na Vložit adresu Obrázek tlačítka .

 4. Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

  U všech štítků na archu bude formátování odpovídat vašemu výběru.

 5. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky vlastních rozměrů.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   Nový štítek se zobrazí v kategorii Jiné nebo vlastní. Při příštím použití vlastního štítku vyberte v seznamu Dodavatelé štítků položku Jiné nebo vlastní.

 7. Vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 8. V části Tiskne se klikněte na Celá stránka stejných štítků.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Pokud chcete štítky rovnou (bez náhledu) odeslat na tiskárnu, klikněte na Tisk.

  2. Pokud chcete zobrazit náhled štítků, abyste je mohli upravit, přidat do nich grafiku nebo je uložit do dokumentu kvůli opakovanému použití, klikněte na Nový dokument.

   Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

   Na každý štítek můžete udělat jakékoli změny, včetně změn formátování textu a barevného schématu, stejně jako v případě obsahu jakékoli tabulky ve Wordu. Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

 3. Pole Adresa nechte prázdné.

 4. Pokud chcete změnit formátování, vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

 5. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 6. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

 7. V části Tiskne se klikněte na Celá stránka stejných štítků.

 8. Klikněte na Nový dokument.

  Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

 9. Do jednotlivých štítků zadejte text, který chcete použít, a proveďte požadované změny formátování a barevného schématu pomocí možností na kartách Domovská stránka a rozložení stránky . Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

Číslo výrobku se v seznamu nedá najít

I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

 1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

  Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

 2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku s podobnými rozměry, jaké mají vaše štítky.

  Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit novou velikost štítků.

 3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

  • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

 6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

  V seznamu Číslo výrobku se nový štítek zobrazí jako Vlastní název štítku. Štítek se také zobrazí v kategorii Jiné/Vlastní. Až budete chtít příště použít vlastní štítky, nezapomeňte v seznamu Dodavatelé štítků vybrat Jiné/Vlastní.

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Nechte ho otevřený. Pokud byste ho zavřeli, nebudou příkazy popisované v další části tohoto postupu dostupné.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word > Upřesnit.

 3. Posuňte se dolů a v části Obecné zadejte do pole Poštovní adresa svoji zpáteční adresu.

  Word adresu uloží, abyste ji mohli kdykoliv použít k vložení zpáteční adresy do dokumentu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na Štítky.

 6. Zaškrtněte políčko Použít zpáteční adresu.

 7. Pokud chcete zformátovat text v poli Adresa, vyberte ho, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Písmo nebo Odstavec.

 8. Pokud chcete vybrat typ štítku nebo jiné možnosti, klikněte na Možnosti.

 9. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované nastavení a klikněte na OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1 Typ tiskárny použité k tisku štítků

  2 Výrobce archů štítků

  3 Číslo odpovídající výrobnímu číslu uvedenému na balení archů štítků

  Výrobní číslo archů štítků neodpovídá žádné možnosti v dialogovém okně Možnosti štítků

  I tak můžete tisknout štítky. Jen musíte věnovat trochu času přizpůsobení.

  1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si jejich rozměry a celkový počet na archu.

   Poznámka: Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

  2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku, který má podobné rozměry jako vaše štítky.

   Pokud se v seznamu Číslo výrobku požadovaný typ štítků nezobrazuje, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky vlastních rozměrů.

  3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

  4. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud rozměry i rozložení štítků odpovídají vašim štítkům, použijte vybraný typ.

   • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Zrušit a pokračujte krokem 5.

  5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a klikněte na položku Nový štítek.

  6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

   V seznamu Číslo výrobku se nový štítek zobrazí jako vlastní název štítku. Štítek se také zobrazí v kategorii Jiné/Vlastní. Až budete chtít příště použít vlastní štítky, nezapomeňte v seznamu Dodavatelé štítků vybrat Jiné/Vlastní.

 10. V části Tiskne se udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Pokud chcete vytisknout jenom jeden štítek, klikněte na Jediný štítek. Do polí Řádek a Sloupec zadejte číslo řádku a sloupce, které odpovídá umístění tištěného štítku na archu. Klikněte na Tisk.

  2. Pokud chcete vytisknout celý arch štítků, klikněte v části Tiskne se na Celá stránka stejných štítků a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete štítky rovnou (bez náhledu) odeslat na tiskárnu, klikněte na Tisk.

   • Pokud chcete zobrazit náhled štítků, abyste je mohli upravit a uložit do dokumentu kvůli opakovanému použití, klikněte na Nový dokument.

    Word vytvoří dokument, který obsahuje archy štítků. K rozložení štítků Word použije tabulku. Pokud se mezi štítky nezobrazují dělicí čáry, klikněte v části Nástroje tabulky na kartu Rozložení a potom ve skupině Tabulka klikněte na Zobrazit mřížku.

    Na každý štítek můžete udělat jakékoli změny, včetně změn formátování textu a barevného schématu, stejně jako v případě obsahu jakékoli tabulky ve Wordu. Po dokončení můžete štítky Uložit nebo vytisknout stejným způsobem, jako když ukládáte nebo tisknete libovolný dokument ve Wordu.

Pokud chcete na štítky přidat grafiku a používáte stránkovou tiskárnu (místo tiskárny se spojitým podáváním), musíte ji přidat na každý štítek:

 1. Dejte kurzor na místo, kam chcete umístit grafiku.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na Obrázek nebo Klipart.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Najděte grafiku a pak na ni poklikejte.

 4. Pokud potřebujete změnit velikost grafiky, vyberte ji a přetáhněte rohový úchyt na požadovanou velikost. Přetažením rohového úchytu zachováte poměr výšky a šířky grafiky.

 5. Pokud grafika není zarovnaná s textem na štítku, klikněte na ni pravým tlačítkem a udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Najeďte myší na Obtékání textu a pak klikněte na Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na Čtverec.

  3. Klikněte na kartu Umístění obrázku a v části Vodorovně klikněte na Zarovnání a pak klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

   Tip: Pokud chcete použít stejný obrázek u všech štítků, upravte velikost a umístění na prvním štítku a pak obrázek zkopírujte a vložte ho na ostatní štítky.

Dokument, který je už formátovaný jako štítky, můžete vytisknout, ale nemůžete vytvořit nový pomocí wordových šablon.

Pokud máte desktopovou aplikaci Word, použijte příkaz Otevřít ve Wordu a vytvořte a vytiskněte štítky pomocí odpovídající wordové šablony.

Viz taky

Vytvoření a vytištění štítků pomocí hromadné korespondence

Použití šablon Avery ve Wordu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×