Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Office 365 Video nahradí Microsoft Stream. Další informace o nové videa služba organizace, která přidá intelligence videa spolupráce a informace o různých plánech přechodu pro stávající zákazníky Office 365 Video najdete v tématu migrovat tok z Office 365 Video.

Když chcete na Office 365 Video nahrát video, nahrajete ho do některého kanálu. Kanál můžete použít třeba pro videa s konkrétní tematikou nebo videa určité skupiny, například podnikového oddělení nebo týmu. Kanály můžou ve vaší organizaci vytvářet správci kanálu. Jednotlivé kanály může samostatně spravovat jeden člověk nebo víc lidí, kteří pro ně mají oprávnění vlastníka. Tento článek vysvětluje, jak rychle a jednoduše se dá vytvořit a spravovat kanál a nahrát na něho videa Office 365 Video.

V tomto článku:

 • Vytvoření kanálu: Vytvoření kanálu, do kterého se budou dát nahrávat videa

 • Správa kanálu: Nahrávání videí, určování, kdo může upravovat nebo zobrazovat kanál, a další úlohy správy kanálu

Součástí portálu Office 365 Video je jeden předkonfigurovaný kanál nazvaný Komunita. Ve výchozím nastavení můžou kanál Komunita upravovat a prohlížet všichni ve vaší organizaci. Pokud ale budete chtít, můžete tato oprávnění omezit. Můžete například změnit oprávnění editora kanálu Komunita a nastavit ho třeba tak, aby na něho mohli nahrávat videa jenom někteří uživatelé. Informace o oprávněních editora a čtenáře kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku. Kanál Komunita taky můžete odstranit, když ho nebudete potřebovat. Další informace najdete v části Odstranění kanálu dál v tomto článku.

Vytvoření kanálu

Abyste mohli vytvořit kanál, musíte mít oprávnění správce kanálu. Ve výchozím nastavení mají oprávnění správce kanálu všichni ve vaší organizaci. To, kdo má oprávnění správce kanálu, může změnit jenom správce videí. Informace o oprávněních správce videí a správce kanálu najdete v části Změna oprávnění správce portálu Office 365 Video v článku Správa portálu Office 365 Video.

Uživatel, který kanál vytvořil, má automaticky oprávnění vlastníka a může udělit ostatním oprávnění k úpravám. Informace o oprávněních vlastníka najdete v části Změny oprávnění ke kanálu dál v tomto článku.

Vytvoření kanálu

 1. Přihlaste se k Office 365 jako uživatel, který má oprávnění správce kanálu.

 2. Vyberte Office 365 Ikona pro otevření aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak vyberte dlaždici videa.

 3. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte na levé straně Kanály a potom na pravé straně zvolte + Nový kanál.

  Tlačítko Kanály a tlačítko + Nový kanál

 4. V dialogovém okně Spustit nový kanál udělejte toto:

  1. Zadejte název nového kanálu.

  2. V poli Vyberte barvu kanálu vyberte barvu pro nový kanál.

  Office 365 Video – vytvoření kanálu
 5. Zvolte Vytvořit.

Správa kanálu

Tato část popisuje postupy správy kanálu, které ale můžete použít jenom v případě, že máte u příslušného kanálu oprávnění vlastníka nebo editora:

Informace o oprávněních vlastníka kanálu najdete v části Změny oprávnění ke kanálu dál v tomto článku.

Výběr kanálu, který chcete spravovat

Nejdřív vyberte kanál, který chcete spravovat.

Postup výběru kanálu, který chcete spravovat

 1. Přihlaste se k Office 365 jako uživatel s oprávněními vlastníka nebo editora kanálu, který chcete spravovat. Informace o oprávněních k úpravám kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

 2. Vyberte Office 365 Ikona pro otevření aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak vyberte dlaždici videa.

 3. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Kanály.

  Tlačítko Kanály na horním navigačním panelu Office 365 Videa
 4. Vyberte kanál, ke kterému máte oprávnění vlastníka nebo editora. Další informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Nahrání videí

Pokud máte oprávnění vlastníka nebo editora kanálu, můžete do něj nahrát video odkudkoli v rámci Office 365 Video. Do kanálu můžete nahrát i víc videí najednou. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění ke kanálu v tomto článku. Informace o formátech videa, které jsou kompatibilní s portálem Office 365 Video, najdete v tématu Formáty videa, které fungují v Office 365 Video.

Původní videa soubor uložený v SharePoint Online v době nahrání videa a směrodatná kvóta úložiště. Další informace najdete v tématu Správa limitů úložiště kolekce webů.

Doporučení před nahráním videí: Aby uživatelé mohli vaše videa snadněji najít, může být užitečné jednotné pojmenovávání a zadávání jejich popisů. (Název a popis můžete taky kdykoliv později změnit. Další informace najdete v části Úprava informací o videu dále v tomto článku.) Díky těmto informacím budou moct lidé videa později snadněji najít. To je užitečné hlavně tehdy, když je videí v Office 365 Video hodně. Tyto informace navíc přidávají k videu v aplikaci Delve a Office Graph další kontext.

Poznámka: Stejně jako v případě nahrávání jakéhokoliv jiného souboru je tu spousta faktorů, které můžou mít vliv na dobu potřebnou k nahrání videa – třeba šířka pásma nebo velikost videa.

Nahrání videa

 1. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Nahrát.

  Tlačítko Nahrát videa v Office 365 Videu

 2. Vyberte kanál, do kterého chcete video nahrát. Pokud už jste v nějakém kanálu, název tohoto kanálu se ve výběru objeví jako výchozí. Pokud chcete video nahrát do jiného kanálu, jednoduše v rozevíracím seznamu vyberte správný název kanálu.

  Výběr kanálu pro nahrání videa v Office 365 Videu

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Přetáhněte soubor do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte.

  • Klikněte do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte, v dialogovém okně Zvolte soubor k nahrání vyberte video a potom zvolte Otevřít.

   Výběr videí, která chcete nahrát v Office 365 Videu

  Video se začne nahrávat.

  Tip: Nahrazení existujícího videa s novou verzi, jednoduše aby jistotu, že název souboru pro novou verzi přesně shoduje s názvem souboru pro původní verzi. Taky musíte že nahrajte novou verzi video kanál stejný jako ten původní. Zajistíte, že adresa URL videa se nezmění.

 4. Během nahrávání videa můžete zadat jeho název a popis. Potom klikněte na Uložit.

 5. Po dokončení nahrávání zobrazíte video kliknutím na Přejít na video.

Postup, jak nahrát víc videí najednou

 1. Přetáhněte videa z okna Průzkumníka Windows do pole označeného Vyberte videa, která chcete nahrát, nebo sem soubory přetáhněte. Videa se začnou nahrávat.

 2. Než se všechna videa nahrají a zpracují k přehrávání, můžete zvolit Upravit podrobnosti vedle miniatury videa a zadat název a popis videa. Zadání těchto informací:

  1. Zadejte název a popis videa.

  2. Zvolte Uložit.

Ověření, jestli už se dá video přehrát

Video se po nahrání chvilku zpracovává, aby se dalo přehrávat přes stream, a indexuje se pro rychlejší vyhledávání. Teprve potom je video připravené a jde přehrát. Nejdřív se video objeví a bude možné ho přehrát v kanálu v části Moje videa. Za chvilku se objeví a půjde přehrát taky na jiných místech na portálu. Budou si ho moct pustit jenom lidé, kteří mají oprávnění zobrazovat videa v tomto kanálu.

Ověření, jestli už je video připravené k přehrávání

 1. Vyberte kanál, do kterého jste nahráli jedno nebo víc videí. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Zvolte Moje videa.

 3. Čas od času aktualizujte stránku. Třeba v Internet Exploreru aktualizujete stránku stisknutím klávesy F5. Když je video v části Moje videa připravené k přehrávání, zobrazí se místo zprávy o průběhu zpracování miniatura z videa. Za chvilku potom se video objeví i na jiných místech na portálu a budou si ho moct přehrát i další.

Změna miniatury videa

Po video, které jste nahráli do Office 365 Video po zpracování a se dá přehrát, můžete přidat vlastní miniaturu pro video nebo můžete vybrat jednu z automaticky generované miniatury k dispozici.

Přidání miniatury videa

 1. Na stránce přehrávače videa v Office 365 Video klikněte na řádku nabídek na Správa a pak klikněte na Miniatura.

  Přidání miniatury videa pro O365 Video

 2. V podokně Výběr miniatury klikněte v nabídce předem vygenerovaných miniatur na tu, kterou chcete pro video použít. Pokud chcete zvolit a nahrát vlastní miniaturu, klikněte na Nahrání obrázku.

  Poznámka: Automaticky vygenerované miniatury jsou dostupné jenom pro videa nahraná do Office 365 Video po 1. říjnu 2015.

  Výběr miniatury v O365 Videu

 3. Když budete s výběrem spokojení, klikněte na X v pravém horním rohu podokna Výběr miniatury.

  Poznámka: Může to trvat několik minut, než ostatní novou miniaturu uvidí.

Úpravy informací o videu

Když zadáte informace o videu, třeba popis nebo jména osob ve videu, budou ho moct ostatní jednodušeji najít. Kromě toho k videu doplníte kontext v aplikaci Delve a v Office Graphu. Pokud chcete upravit informace o videu, musíte mít oprávnění vlastníka nebo editora kanálu, na kterém je video nahrané. Informace o oprávněních k úpravám kanálu najdete v části Změny oprávnění ke kanálu dál v tomto článku.

Úprava názvu nebo popisu videa

 1. Vyberte kanál, ve kterém je video. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Vyberte miniaturu videa, které chcete upravit.

 3. Na stránce přehrávače videa zvolte pod přehrávačem možnost Ikona pro úpravy videa v Office 365 .

 4. Podle potřeby změňte informace o videu.

 5. Zvolte Uložit.

Chcete-li přidružit lidé videa

 1. Pod ním na stránce přehrávače videa pod lidé týkající se na toto video klikněte na Tlačítko Přidružit lidi v Office 365 Video. .

 2. V podokně lidé týkající se na toto video začněte psát jméno osoby, kterou chcete přidat a potom vyberte jejich jména ze seznamu jmen, který se zobrazí.

  Office 365 Video přiřazení lidí

 3. Klikněte na Uložit do této osobě přidružit video.

Odstranění videa

Při odstranění videa se uvolní místo v kvótě úložiště služby SharePoint Online. Pokud chcete odstranit video, musíte mít oprávnění vlastníka nebo editora kanálu, na kterém je video nahrané. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Poznámka: Když video odstraníte, už nejde obnovit.

Postup odstranění videa

 1. Vyberte kanál, ze kterého chcete odstranit video. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Vyberte miniaturu videa, které chcete odstranit. Zobrazí se stránka přehrávače videa.

 3. Na horním navigačním panelu zvolte Odstranit.

  Video k odstranění videa v Office 365

 4. V dialogovém okně Odstranit Video vyberte možnost Odstranit, kterou potvrdíte, že chcete odstranit video.

  Poznámka: Při odstranění videa z kanálu Office 365 Video se soubor přesune do koše SharePoint, kde bude po uplynutí 30 dnů trvale odstraněn.

  Po odstranění videa může chvíli trvat, než se dokončí indexování hledání. Potom už video v Office 365 Video vidět nebude.

Obnovení nebo trvalé odstranění odstraněného videa

 1. Vyberte kanál, ze kterého bylo video odstraněno.

 2. Na horním navigačním panelu Office 365 Video zvolte Koš.

  Koš v Office 365 Videu

 3. V podokně Koš vyberte video, které chcete obnovit nebo trvale odstranit.

  Poznámka: V podokně Odpadkového koše globální správci bude zobrazit všechna videa, které jste odstranili z kanálu. Vlastníci kanálu a editory uvidí jenom seznam videí, která jste odstranili. Další informace o odpadkového koše najdete v tématu vyprázdnění koše nebo obnovení souborů a Správa koše kolekce webů Sharepointu Online.

 4. Kliknutím na Obnovit výběr obnovíte video do původního kanálu. Kliknutím na Odstranit výběr video trvale odstraníte.

  Obnovení nebo odstranění videa v Office 365 Videu

 5. Kliknutím na OK potvrdíte obnovení nebo odstranění souboru. Kliknutím na Zrušit se vrátíte zpět do seznamu položek v koši.

Správa nastavení kanálu

Tato část popisuje postupy správy nastavení kanálu. Tyto postupy můžete použít jenom u kanálů, u kterých máte oprávnění vlastníka:

Přechod na stránku nastavení kanálu videa

Pokud chcete spravovat nastavení kanálu, přejděte nejdřív na stránku nastavení kanálu videa pro tento kanál.

Jak přejít na stránku nastavení kanálu videa

 1. Vyberte kanál, který chcete spravovat. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Na pravé straně na horním navigačním panelu vyberte Nastavení kanálu.

  Office 365 Video – nastavení kanálu

Změna obecných nastavení kanálu

Můžete změnit název a barvu kteréhokoliv kanálu, ke kterému máte oprávnění vlastníka. Informace o oprávněních kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu dál v tomto článku.

Jak změnit obecná nastavení kanálu

 1. Vyberte kanál, u kterého chcete změnit nastavení. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Obecné.

  Stránka Nastavení videokanálu – obecné
 4. Do textového pole Název kanálu zadejte nový název kanálu.

 5. V části Barva kanálu vyberte pole s barvou a potom zvolte novou barvu kanálu.

 6. Klikněte na Save (Uložit).

Poznámka: Na některých stránkách portálu videa to může chvilku trvat, než se změny projeví. Některé stránky na portálu mají návaznost na hledání a chvíli trvá, než vyhledávací systém změny převezme.

Změna oprávnění kanálu

Existují tři typy oprávnění kanálu: vlastníci, editoři a čtenáři. Pokud chcete měnit nastavení oprávnění, musíte mít oprávnění vlastníka.

 • Vlastníci: Uživatel nebo skupina zabezpečení, kteří mají nad kanálem úplnou kontrolu. Můžou kanál spravovat ze stránky nastavení kanálu, můžou do něho nahrávat videa nebo můžou videa odstraňovat. Taky můžou kanál odstranit. Ve výchozím nastavení má oprávnění vlastníka kanálu jenom ten, kdo kanál vytvořil. Tento člověk ale může dát oprávnění vlastníka i jiným.

  Tip: Počet lidí, kteří mají oprávnění vlastníka kanálu, se doporučuje omezit. Když třeba někdo s oprávněním vlastníka odstraní kanál, nedá se obnovit tento kanál ani videa, která na něm byla.

 • Editoři: Uživatel nebo skupina zabezpečení, kteří mají oprávnění k úpravám kanálu. Můžou nahrávat a odstraňovat videa. Nemůžou spravovat nastavení kanálu ani odstranit kanál.

 • Čtenáři: Uživatel nebo skupina zabezpečení, kteří můžou prohlížet všechna videa v kanálu. Bez tohoto oprávnění kanál nemůžou prohlížet kanál ani přehrávat a videa z tohoto kanálu. Ve výchozím nastavení mají při vytvoření kanálu oprávnění k jeho čtení všichni ve vaší organizaci.

Pokud chcete mít možnost měnit nebo zobrazovat oprávnění kanálu, musíte mít oprávnění vlastníka.

Jak změnit oprávnění kanálu

 1. Vyberte kanál, u které chcete změnit oprávnění. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Oprávnění.

  Oprávnění videí v Office 365
 4. Pokud chcete určit, kdo bude mít nad kanálem úplnou kontrolu, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Vlastníci.

 5. Pokud chcete určit, kdo může videa v kanálu upravovat, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Editoři.

 6. Pokud chcete určit, kdo může kanál zobrazovat, zadejte jména lidí nebo názvy skupin zabezpečení do pole Čtenáři.

 7. Ve výchozím nastavení uvidí odkaz ke stažení na stránce přehrávače videa pouze vlastníci kanálu. Pokud chcete změnit, kdo si může stáhnout videa z kanálu, vyberte požadovanou možnost ze seznamu Zobrazit odkaz ke stažení videa pro.

  Poznámka: Nastavení zobrazení odkazu pro stažení videa určuje jenom to, jestli uživatel uvidí odkaz ke stažení. Protože Office 365 Video je založený na službě SharePoint Online, pokud má některý uživatel oprávnění k zobrazení videa a ví, jak získat přístup k jeho adrese URL, bude vždy schopný najít a stáhnout původní video.

Výběr videí v kanálu

Když už jste na některý kanál nahráli víc videí, je čas některá z nich zviditelnit. Videa můžete zviditelnit tak, že je umístíte do horní části stránky kanálu. Na stránce kanálu můžete mít až pět vybraných videí.

Pokud chcete vybrat videa, která se zviditelní na stránce kanálu, musíte mít u tohoto kanálu oprávnění vlastníka Informace o oprávněních kanálu najdete v předchozí části tohoto tématu: Změny oprávnění kanálu.

Pokud chcete zviditelnit některé kanály nebo videa na domovské stránce portálu Office 365 Video, kontaktujte toho, kdo má ve vaší organizaci pro portál Office 365 Video oprávnění správce videí. Další informace najdete v části Výběr videí a kanálů pro domovskou stránku portálu Office 365 Video v článku Správa portálu Office 365 Video.

Jak vybrat videa v kanálu

 1. Vyberte kanál s videi, která chcete vybrat. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte vybrané.

  Stránka nastavení videokanálu – vybrané
 4. Vyberte dlaždici pro vybrané video, třeba Video 1.

 5. Miniaturu videa, které chcete zviditelnit, najděte v okně, které se zobrazí, nebo ji vyhledejte procházením a vyberte.

  Poznámka: Video, které jste právě nahráli, se objeví mezi vybranými videi, až bude v indexu hledání a až bude obecně připravené k přehrávání na portálu. Pokud miniaturu vybraného videa na portálu hned neuvidíte, zkuste to zkontrolovat znovu za chvíli.

 6. Kroky 3 až 5 tohoto postupu můžete zopakovat pro další dlaždice videí.

  Pokud chcete dát na dlaždici jiné video, vyberte dlaždici videa a potom vyberte miniaturu jiného videa.

 7. Zvolte Uložit.

Změna nastavení konverzací Yammer

Pokud je u vašeho klienta Office 365 povolená Yammer, můžete zapnout Yammer konverzace nebo vypnout pro kanál.

Chcete-li změnit nastavení konverzací Yammer

 1. Vyberte kanál, u kterého chcete změnit nastavení. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa pro kanál. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu Přechod na stránku nastavení kanálu videa pro kanál.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Yammer.

  Nastavení videa na Yammeru pro O365
 4. Výběrem možnosti Zapnuto povolíte konverzace aplikace Yammer v kanálu.

 5. Nastavte výchozí skupinu aplikace Yammer pro kanál výběrem jedné z možností:

  • Žádná výchozí skupina umožní uživatelům začít konverzaci se skupinou aplikace Yammer, kterou si určí, nebo s konkrétní osobou.

  • Skupina s tímto ID informačního kanálu povolí konverzace ve výchozí skupině aplikace Yammer přidáním ID informačního kanálu skupiny aplikace Yammer. Uživatelé můžou zvolit, jestli chtějí publikovat ve výchozí skupině aplikace Yammer nebo v jiné, kterou zadají.

 6. Výběrem možnosti Vypnuto zakážete všechny konverzace aplikace Yammer v kanálu.

 7. Zvolte Uložit.

Odstranění kanálu

Když odstraníte kanál, odebere se kanál a všechna videa v něm z portálu Office 365 Video. Uvolní se tak místo v kvótě úložiště služby SharePoint Online.

Pokud chcete odstranit kanál, musíte k němu mít oprávnění vlastníka. Informace o oprávněních k úpravám kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu nahoře v tomto článku.

Upozornění: Po odstranění kanálu už kanál ani videa, která na něm byla, nejdou obnovit.

Postup odstranění kanálu

 1. Vyberte kanál, který chcete odstranit. Informace o tom, jak to udělat, najdete v části Výběr kanálu, který chcete spravovat nahoře v tomto článku.

 2. Přejděte na stránku nastavení kanálu videa. Informace o tom, jak to udělat, najdete nahoře v části Přechod na stránku nastavení kanálu videa.

 3. V levém navigačním podokně zvolte obecné.

 4. Zvolte Odstranit kanál.

  Tlačítko Odstranit kanál
 5. Odstranění kanálu potvrdíte tak, že zvolíte OK.

Viz také

Seznámení s Office 365 Video

Správa portálu Office 365 Video

Formáty videa, které fungují v Office 365 Video

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×