Vytvoření a sdílení fondu zdrojů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud budete pracovat na více projektech, může se vám postarat o to, kdo je k dispozici pro práci na projektu.

Pokud přiřadíte stejné lidi několika projektům nebo používáte sdílené zdroje v projektu, pomůže vám sloučit všechny informace o zdroji do jednoho centrálního souboru s názvem Fond zdrojů. Fond zdrojů je také užitečný k identifikaci konfliktů přiřazení a zobrazení přidělení času pro jednotlivé projekty.

Vytvoření fondu zdrojů

Poznámka: Pokud používáte Project Professional a zdroje existují ve fondu zdrojů organizace, nemusíte vytvářet další fond zdrojů. Další informace najdete v tématu Přidání zdrojů do fondu zdrojů organizace .

 1. Otevřete Project a klikněte na > ( prázdná aplikace Project ) – karta zdroje .

 2. Klikněte na šipku vedle možnosti Týmový plánovač a pak klikněte na seznam zdrojů.

 3. Klikněte na Přidat zdroje a importujte informace o existujících zdrojích.

Pokud chcete zadat informace o nových lidech, klikněte na pracovní zdroj a přidejte název zdroje a podrobnosti.

Přidání nového zdroje

Poznámka: Pokud používáte Project Professional s Project serverem, budete mít přístup k prostředkům organizace. Další informace o verzích Projectu najdete v tématu srovnání verzí. Seznam zdrojů organizace je obvykle spravován správcem a každý vedoucí projektu může tyto zdroje přidat do svých projektů.

Po vytvoření sdíleného fondu zdrojů budou informace o každém sdíleném projektu z tohoto fondu zdrojů a všechny informace jako například přiřazení, nákladové sazby a dostupnost jsou v tomto centrálním umístění.

Použití fondu zdrojů

 1. Otevřete projekt fondu zdrojů.

 2. Otevřete projekt, který bude sdílet zdroje z fondu, a klikněte na _GT_ zdrojů zdrojů > sdílenízdrojů.

  Otevření dialogu Sdílet zdroje z fondu zdrojů

 3. Klikněte na použít zdrojea v poli od klikněte na projekt fondu zdrojů, který jste otevřeli v kroku 1.

  Možnosti dialogu Sdílet zdroje

 4. Pokud chcete, aby informace ve fondu zdrojů přepsaly konfliktní informace ze svého (sdílejícího) projektu, klikněte na fond informací.

  Nebo

  Pokud chcete, aby informace v projektu přepsaly konfliktní informace z fondu zdrojů, klikněte na možnost sdílející .

 5. Klikněte na OK.

  Zdroje pro váš projekt teď můžete používat. Všechny prostředky v projektu se automaticky přidají do fondu.

 6. Pokud chcete zobrazit seznam sdílených prostředků, klikněte na seznam zdrojů> Ganttova diagramu > úkolů.

  Seznam zdrojů

Práce s informacemi o používání zdrojů

Soubor fondu zdrojů můžete zobrazit a aktualizovat z aktuálního projektu (Soubor sdílejícího ). Je vhodné pravidelně aktualizovat a zobrazit zdroje, abyste získali nejnovější informace o přidělování a dopadu na vaše projekty.

Poznámka: Abyste mohli soubor fondu zdrojů upravovat přímo, budete muset k tomuto souboru použít přístup pro čtení a zápis. V opačném případě můžete zobrazit pouze využití zdrojů a provádět změny zdrojů projektu.

 1. Otevřete Soubor sdílejícího projektu.

 2. V zobrazeném okně klikněte na Otevřít fond zdrojů a zobrazte přiřazení všech sdílených souborů. Otevře se fond zdrojů jako soubor jen pro čtení.

 3. Pokud chcete zobrazit přiřazení u projektů, které sdílejí fond zdrojů, klikněte na úkol _GT_ Ganttův diagram > Používání zdrojů

  Zobrazení používání zdrojů

  Tip: Názvy zdrojů, které se zobrazují červeně označují zdroj přeřazení.

  Můžete aktualizovat pomocí nových zdrojů, aktualizace plánu celkem a informací o práci. Další informace o přiřazování osob k úkolům.

 4. Po provedení všech aktualizací klikněte na fond zdrojů > pro _GT_ aktualizace fonduzdrojů.  

  Aktualizace fondu zdrojů po úpravě zdrojů ve sdílejícím souboru

  Tip: Pokud není fond zdrojů aktualizací v projektu dostupný, otevřeli jste ho v režimu čtení/psaní. V režimu čtení zavřete a znovu otevřete fond zdrojů.

Ukončení sdílení zdrojů

Pokud projekt sdílí zdroje z fondu zdrojů nebo z jiného souboru projektu, můžete ho odpojit od tohoto jiného souboru. Zdroje s přiřazeními v souboru projektu jsou v projektu po odpojení od fondu zdrojů nebo jiného souboru projektu, ale ostatní zdroje z fondu zdrojů nebo jiného souboru už nejsou dostupné.

Poznámka: Obvykle nechcete, aby se přiřazení úkolů zachovalo v Fond zdrojů po odpojení Soubor sdílejícího. Přiřazení se však zachovají, pokud sdílející soubor z fondu zdrojů odpojíte, když se fond zdrojů neotevře, nebo pokud fond zdrojů neuložíte po odpojení sdílejícího souboru. Chcete-li z fondu odebrat zachovaná přiřazení, odpojte sdílející soubor ze souboru fondu zdrojů a všechny informace o přiřazení úkolů se odstraní z fondu zdrojů, aniž by došlo k ovlivnění bývalého sdílejícího souboru. Pokud ve svém fondu zdrojů už leftover úkoly, znovu ho připojte ke fondu zdrojů a odpojte ho znova.

Odpojení aktivního sdílení souboru od fondu zdrojů

Aktivní soubor projektu můžete odpojit od fondu zdrojů nebo jiného souboru, ke kterému je připojený, a sdílet je s nimi.

 1. Otevřete fond zdrojů obsahující zdroje, které sdílíte.

 2. V dialogovém okně Otevřít fond zdrojů klikněte na otevřít a číst fond zdrojů, abyste mohli změnit informace o zdroji. Uvědomte si, že otevření fondu s oprávněním pro čtení a zápis brání ostatním v aktualizaci fondu novými informacemi.

 3. Otevřete projekt.

 4. Vyberte fond zdrojů _GT_ pro > sdílení zdrojů

 5. Klikněte na použít vlastní zdrojea pak klikněte na OK.

 6. Uložte oba soubory projektu.

Další informace o fondech zdrojů

Fond zdrojů usnadňuje správu osob nebo vybavení přiřazených k úkolům ve více než jednom souboru projektu. Fond zdrojů slouží k centralizaci informací o zdroji, například názvu zdroje, použitého kalendáře, jednotek zdroje a tabulek nákladových sazeb.

Každý projekt, který používá zdroje z fondu zdrojů, se nazývá Soubor sdílejícího.

Tip: Vytvořte nový (samostatný) soubor projektu jenom pro informace o zdrojích. Usnadní vám to spravovat informace o zdrojích a přiřazení úkolů mezi sdílejícími soubory a fondem zdrojů.

Before and after creating a resource pool

Obrázek tlačítka Před vytvořením fondu zdrojů obsahuje každý projekt vlastní informace o zdroji. Některé z těchto informací se mohou překrývat s informacemi o stejných zdrojích, které se používají v jiných projektech, nebo dokonce jejich konflikt.

Obrázek tlačítka Po vytvoření sdíleného fondu zdrojů pocházejí informace o zdrojích z jednoho fondu zdrojů. Informace o přiřazeních a nákladové sazby a dostupnost všech zdrojů se nacházejí v jednom centrálním místě.

Obrázek tlačítka Je také snazší zobrazit přetížení zdrojů způsobené konfliktními přiřazeními více než jedním projektem.

Některé další kroky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×