Vytvoření a prezentování vlastní prezentace

Když v PowerPointu vytvoříte tzv. vlastní prezentaci, můžete prezentaci upravit pro různé cílové skupiny. Vlastní prezentace vám umožní předvádět z prezentace jenom určité snímky nebo vytvořit Hypertextový odkaz na skupiny snímků v prezentaci.

Jsou dva druhy vlastních prezentací: základní prezentace a prezentace s hypertextovými odkazy. Základní vlastní prezentace je samostatná prezentace, která má některé snímky z původní prezentace. Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete rychle přecházet k dalším prezentacím.

Základní vlastní prezentace

Základní vlastní prezentaci můžete použít, když chcete různým skupinám v organizaci prezentovat jiné verze prezentace. Pokud má třeba prezentace celkem pět snímků, můžete vytvořit vlastní prezentaci s názvem Pracoviště 1, ve které bude jenom snímek 1, 3 a 5, a potom vytvoříte druhou vlastní prezentaci s názvem Pracoviště 2, ve které budou snímky 1, 2, 4 a 5. I když z prezentace vytvoříte vlastní prezentaci, není taky samozřejmě problém kdykoliv spustit prezentaci s původním pořadím snímků.

Základní vlastní prezentace

1. Snímky pro Pracoviště 1

2. Snímky pro Pracoviště 2

Vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

Pomocí vlastní prezentace s hypertextovými odkazy můžete přeuspořádat obsah prezentace. Můžete například vytvořit primární vlastní prezentaci o nové organizaci vaší společnosti. Potom můžete vytvořit vlastní prezentaci pro každé oddělení v organizaci a vytvořit na tyto prezentace odkazy z primární prezentace.

vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

1. Snímek s hypertextovými odkazy

2. Vlastní prezentace pro oddělení A

3. Vlastní prezentace pro oddělení B

Pomocí vlastních prezentací s hypertextovými odkazy můžete taky vytvořit snímek, na kterém bude obsah celé prezentace. Ten bude sloužit k navigaci mezi jednotlivými částmi prezentace, abyste mohli určit, kdy budete jaké části prezentace prezentovat cílové skupině.

Vytvoření základní vlastní prezentace

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

  Tip : Pokud chcete zobrazit náhled vlastní prezentace, klikněte na její název v dialogovém okně Vlastní prezentace a potom klikněte na Zobrazit.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci zvolte snímky, které chcete mít ve vlastní prezentaci, a potom vyberte Přidat.

 4. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 5. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

Vytvoření vlastní prezentace s hypertextovými odkazy

 1. Přejděte na Prezentace > Vlastní prezentace a potom vyberte Vlastní prezentace.

 2. V dialogovém okně Vlastní prezentace vyberte Nová.

 3. V seznamu Snímky v prezentaci klikněte na snímky, které chcete mít v hlavní vlastní prezentaci, a potom klikněte na Přidat.

  Tip : Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém se budou snímky zobrazovat, vyberte snímek v seznamu Snímky ve vlastní prezentaci a klikáním na šipky posuňte snímek v seznamu nahoru nebo dolů.

 4. Do pole Název prezentace napište název a klikněte na OK.

 5. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na podpůrnou prezentaci, vyberte ve svojí prezentaci text nebo objekt, na kterém má být hypertextový odkaz.

 6. Přejděte na Vložení > Hypertextový odkaz.

 7. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz v části Odkaz na klikněte na Místo v tomto dokumentu.

 8. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na vlastní prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu vlastní prezentaci, na kterou chcete přejít, a zaškrtněte políčko Zobrazit a vrátit se.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuální prezentaci, vyberte v seznamu Vyberte místo v tomto dokumentu snímek, na který chcete přejít.

Spuštění vlastní prezentace v PowerPointu

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci ve skupinovém rámečku Zobrazit snímky klikněte na Vlastní prezentace a potom v rozevíracím seznamu klikněte na vlastní prezentaci, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci klikněte na Vlastní prezentace a potom klikněte na Vlastní prezentace.

 5. Vyberte vlastní prezentaci v seznamu Vlastní prezentace a klikněte na Zobrazit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×