Vytvoření a použití šablony grafu

Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Poznámka : Pokud chcete uložit šablonu grafu, musíte mít nainstalovaný Excel. Excel si můžete objednat na webu Microsoftu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

  Když vkládáte graf do Wordu nebo PowerPointu, otevře se Excelový list, který obsahuje tabulku se vzorovými daty.

 2. V Excelu nahraďte vzorová data údaji, které chcete použít v grafu. Pokud už data máte v jiné tabulce, můžete je z této tabulky zkopírovat a přepsat jimi vzorová data.

 3. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do Wordu.

  Když zavřete Wordový dokument, který obsahuje graf, zavře se automaticky i Excelová tabulka s daty grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změna grafu

Úprava dat v grafu

PowerPoint

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Poznámka : Pokud chcete uložit šablonu grafu, musíte mít nainstalovaný Excel. Excel si můžete objednat na webu Microsoftu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Poznámka : Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

  Když vkládáte graf do Wordu nebo PowerPointu, otevře se Excelový list, který obsahuje tabulku se vzorovými daty.

 2. V Excelu nahraďte vzorová data údaji, které chcete použít v grafu. Pokud už data máte v jiné tabulce, můžete je z této tabulky zkopírovat a přepsat jimi vzorová data.

 3. Pokud se chcete podívat, jak se změny projevily, přepněte zpět do PowerPointu.

  Když zavřete PowerPointovou prezentaci, která obsahuje graf, zavře se automaticky i Excelová tabulka s daty grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změna grafu

Úprava dat v grafu

Excel

Pokud chcete opětovně použít graf, který jste právě vytvořili, můžete ho uložit jako šablonu v Excelu, kterou pak použijete u nového nebo stávajícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu. Šablona grafu, kterou vytvoříte, je ve skutečnosti vaším vlastním typem grafu, který můžete použít stejným způsobem jako jakýkoli jiný typ grafu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření šablony grafu v Excelu

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) v části Insert Chart (Vložit graf) klikněte na typ grafu a potom klikněte na graf, který chcete přidat.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  Pokud chcete graf upravit, přejděte na kartu Charts (Grafy), Chart Layout (Rozložení grafu) a Format (Formát).

 4. V nabídce Chart (Graf) klikněte na Save as Template (Uložit jako šablonu) a pak do pole Save as (Uložit jako) zadejte název.

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony grafu u nového grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u nového grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

 2. Vyberte řádky a sloupce, které chcete v grafu zobrazit.

 3. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Insert Chart (Vložit graf) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Vložit graf

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

 4. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

Použití šablony grafu u existujícího grafu

Jakmile vytvoříte šablonu grafu, můžete svůj vlastní typ grafu použít u existujícího grafu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu.

 1. Klikněte na graf.

 2. Na kartě Charts (Grafy) klikněte v části Change Chart Type (Změnit typ grafu) na Other (Jiný) a pak v části Templates (Šablony) klikněte na šablonu grafu, kterou jste vytvořili.

  Karta Grafy, skupina Změnit typ grafu

  V seznamu nevidím svou šablonu grafu

  Ve výchozím nastavení se šablony grafu ukládají do složky /Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Díky tomu jsou vaše vlastní typy grafů kdykoli k dispozici v části Templates (Šablony) na kartě Charts (Grafy). Pokud svoji šablonu grafu v části Templates nevidíte, vyhledejte pomocí Finderu soubor s příponou .crtx a přesuňte ho do složky Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Chart Templates. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Jít) a pak podržte klávesu OPTION.

Viz taky

Vytvoření grafu

Změna grafu

Úprava dat v grafu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×