Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Barevné kategorie umožňují snadno identifikovat a seskupení souvisejících položek v Microsoft Outlook. Přiřazení barevné kategorie ke skupině vzájemně souvisejících položek – například poznámek, kontaktů, událostí a e-mailové zprávy, takže můžete rychle vyhledávat a organizovat. Můžete taky přiřadíte víc barevné kategorie k položkám.

Zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta
Barevné kategorie umožňují rychle skenování a vyhledejte související položky.

Barevné kategorie umožňují rychle skenování a vyhledejte související položky.

Zvolte některý ze sady výchozích kategorií nebo vytvořit vlastní a přiřazení kategorie k položkám Outlook. Barev kategorií jsou zobrazeny výrazně v Tabulka zobrazení, jako je třeba Doručená pošta a v otevřených položkách sami. Můžete přejmenovat kategorie na smysluplnější vám nebo zvolit jiné barvy u kategorií. Tato možnost umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, která pracovnímu stylu.

Přiřazení barevné kategorie k e-mailové zprávě

Přiřazení barevné kategorie ke zprávě ze seznamu zpráv, klikněte pravým tlačítkem na zprávu. Vyberte příkaz Zařadit do kategorií a potom vyberte kategorii ze seznamu.

Tip: Když kliknete pravým tlačítkem na zprávu, uvidíte možnosti označíte zprávu příznakem, zkuste pravým tlačítkem myši na prázdné místo vpravo od jména odesílatele.

Poznámky : 

 • Pokud chcete přiřadit druhou nebo třetí barevnou kategorii, můžete tuto akci provedete tisknutím.

 • Nelze přiřadíte barevné kategorie ke zprávě v podokně čtení nebo ze seznamu zpráv při používání dotazu v přirozeném zobrazení v Outlooku 2016. Další informace najdete v tématu Další informace o dotazu v přirozeném zobrazení.

Přiřazení barevné kategorie v podokně čtení nebo otevřené zprávě, vyberte příkaz Zařadit do kategorií ve skupině značky na pásu karet a pak vyberte kategorii ze seznamu.

Pokud nevidíte příkaz Zařadit do kategorií na pásu karet, vyberte rozevírací seznam v části značky.

Vyberte rozevírací seznam značek a potom vyberte příkaz Zařadit do kategorií.

Poznámka : Rozevírací seznam Zařadit do kategorií zobrazí deseti naposledy použité kategorie. Pokud jste ještě další kategorie, musíte vybrat Všechny kategorie zobrazíte zbytek seznamu.

 1. V jakékoli složce zpráva ve skupině značky na pásu karet vyberte Zařadit do kategorií >  Všechny kategorie.

  Příkaz Všechny kategorie ve skupině Značky

  Poznámka : Položky kalendáře skupiny značky se zobrazí na kartě událost nebo schůzku . Otevření kontaktu nebo úkolu se zobrazí skupině značky na kartě kontaktu nebo úkolu .

 2. V dialogovém okně Barevné kategorie vyberte Nový.

 3. Zadejte název pro kategorii a vyberte požadovanou barvu a volitelně klávesovou zkratku. Klikněte na OK.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

Kategorie rychlého kliknutí je výchozí kategorie, který lze nastavit v některých zobrazení tabulky. Například pokud podokno čtení vypnout nebo přesunutí podokna čtení pod seznam zpráv, zobrazí se další sloupce ve složce Doručená pošta, včetně přijaté, kategorie a zmínky. Přiřazení kategorie rychlého kliknutí v jednom z těchto zobrazení, můžete kliknout ve sloupci Kategorie nastavení kategorie.

 1. Na pásu karet klikněte ve skupině značky vyberte Zařadit do kategorií > Nastavit rychlé kliknutí.

 2. Pomocí rozevíracího seznamu vyberte barevnou kategorii a potom vyberte OK.

Poznámka : V otevřené zprávě můžete kliknout na Nastavit rychlé kliknutí v nabídce Zařadit do kategorií, čímž se nastaví výchozí barevná kategorie pro všechny budoucí zprávy, ne jen pro vybranou zprávu.

Co chcete udělat?

Barva přehlednost položek aplikace Outlook. Je-li vytvořit kategorie s názvem Morávek projektu, například a přiřadit položky, můžete měli přehled o všech schůzek, kontakty a zprávy přidružené k projektu.

Barevné kategorie v kalendáři
Barevné kategorie připojení souvisejících položek aplikace Outlook pro snadnou identifikaci. Tady s barevnou kategorii zobrazené v záhlaví otevřené položky a v kalendáři, zobrazí se, že obě položky se týkají Morávek projektu.

Barevné kategorie připojení souvisejících položek aplikace Outlook pro snadnou identifikaci. Tady s barevnou kategorii zobrazené v záhlaví otevřené položky a v kalendáři, zobrazí se, že obě položky se týkají Morávek projektu.

Barevné kategorie jsou zobrazeny výrazně v Tabulka zobrazení, jako je třeba Doručená pošta a v otevřených položkách sami. Výchozí sada šest barevných kategorií umožňuje přizpůsobit. Můžete přejmenovat kategorie na smysluplnější vám nebo zvolit jiné barvy u kategorií. Za těchto šest můžete vytvořit tolik více barevných kategorií a potřebujete více barevných kategorií můžete přiřadit položkám stejně. Tato možnost umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, která pracovnímu stylu.

Zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta
Barevné kategorie umožňují rychle skenování a vyhledejte související položky.

Barevné kategorie umožňují rychle skenování a vyhledejte související položky.

Můžete taky zvolit Kategorie Rychlé kliknutí, který umožňuje jediným klepnutím ve složce Doručená pošta nebo jiné zobrazení tabulky přiřazení výchozí barevné kategorie k položce Microsoft Outlook. Další informace v Přiřazení kategorie rychlého kliknutí.

Nalezení zařazené do kategorií hromadné položek aplikace líp, Zařazené do kategorií poštovní složky výsledků hledání někdo přidal do Složky výsledků hledání v Navigační podokno a umožňuje zobrazit všechny položky pošty zařazených do kategorií. V této složce můžete seřadit a seskupit položky zařazené do kategorií. Můžete taky vytvořit další složky výsledků hledání kategorie pro určité kategorie.

Přestože můžete použít a přizpůsobení šest výchozích barevných kategorií, budete muset vytvořit nové, zatímco nadále uspořádání položkám. Vlastnosti, které můžete použít na všechny kategorie jsou barvy, název a klávesovou zkratku.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Nabídka barevných kategorií

 3. Klikněte na Nové.

  Otevře se dialogové okno Přidat novou kategorii.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

 4. Do pole název zadejte název nové barevné kategorie.

 5. V seznamu Barva vyberte požadovanou barvu a klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • Klávesová zkratka výběr je nepovinný krok.

  • Pokud chcete vytvořit barevnou kategorii bez barvy přiřazené k němu, klikněte na paletě barev na žádný. Kategorie se projeví název (a klávesová zkratka Pokud se rozhodnete) k položkám a seřadit a seskupit položky podle kategorie. Položky taky budou k dispozici v příslušné složky výsledků hledání kategorie.

Přiřazení barevné kategorie k položce Outlook

Barevné kategorie musí být vedená v seznamu barevných kategorií, než bude možné přiřadit. Pokud nenajdete barevnou kategorii, můžete současně vytvořit nové barevné kategorie a přiřadit ji někomu položky.

Poznámka : Při prvním přiřazení výchozí barevné kategorie k nějaké položce, zobrazí se výzva k přejmenování této kategorie. V té době můžete změnit barvu kategorie, přejmenujte ho na a zvolte klávesové zkratky.

Přiřazení barevné kategorie k nějaké položce v zobrazení tabulky

Přiřazení barevné kategorie k položky ve složce Doručená pošta nebo jiných zobrazeních Tabulka je podobné pro všechny typy položek aplikace Outlook.

Poznámka : Přiřazení barevné kategorie v zobrazení Karta kontakty (třeba zobrazení vizitek) nebo ikony zobrazení poznámek je stejná jako přiřazení barevných kategorií v zobrazení tabulky.

 • Chcete-li přiřadit zprávě barevnou kategorii, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte položku, klikněte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka na panelu nástrojů a potom klikněte na barevnou kategorii.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka v místní nabídce a potom klikněte na barevnou kategorii.

   Pouze 15 naposledy použitou barvu kategorie se zobrazí v nabídce Zařadit do kategorií. Chcete-li zobrazit více kategorií nebo vytvořte novou kategorii, klikněte na Všechny kategorie. Přiřazení barevné kategorie v dialogovém okně Barevné kategorie, musíte zaškrtněte políčko vedle barevnou kategorii.

   Dialogové okno Barevné kategorie je také rychlý způsob, jak přiřadit více kategoriemi k položce.

   Poznámky : 

   • V zobrazení časové osy třeba můžou být k dispozici v úkoly a deníku je možné jenom přiřazení barevné kategorie k položce je metodou místní nabídka jsme je popsali výše.

   • Pro zobrazení deníku klikněte na tlačítko Zařadit do kategorií nezobrazuje na panelu nástrojů ve výchozím nastavení. Pokud chcete přidat toto tlačítko v nabídce Nástroje, klikněte na Přizpůsobit. Na kartě Příkazy v seznamu kategorie klikněte na Akce. V seznamu Příkazy klikněte na příkaz Zařadit do kategorií a přetáhněte ho na panel nástrojů místo, kam se bude zobrazovat.

Výchozích barevných kategorií mít obecný názvy, například Červená kategorie a Modrá kategorie. Můžete snadno identifikovat a organizovat položky zařazené do kategorií, můžete přejmenovat barevných kategorií pomocí názvy, které jsou dávat smysl.

Poznámka : Pokud změníte barevnou kategorii, kterou již přiřazené k položkám, všechny položky, které mají kategorie přiřazené se automaticky aktualizují na nový název.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na příkaz Všechny kategorie.

  Nabídka barevných kategorií

 3. V seznamu název klikněte na název barevné kategorie a potom klikněte na Přejmenovat.

 4. V seznamu název zadejte nový název pro barevnou kategorii.

  • Pokud chcete automaticky přiřadit barevnou kategorii, kterou chcete přejmenovat u položek, které jsou vybrány v okně hlavní Microsoft Outlook, zaškrtněte políčko vedle barevné kategorie v seznamu název a klikněte na OK.

  • Při prvním přiřazení existující barevné kategorie k položce, se zobrazí výzva k přejmenování barevné kategorie.

 1. Na panelu nástrojů klikněte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nastavit rychlé kliknutí.

 2. V dialogovém okně Nastavit rychlé kliknutí v seznamu vyberte barevnou kategorii.

Změna na jiné kategorie rychlého kliknutí nezmění barevnou kategorii již byly přiřazeny žádné položky. Ale pokud změníte název nebo barvu všechny barevné kategorie, všechny položky, které mají tento barevná kategorie přiřazená se automaticky aktualizují, aby odrážely nový název nebo barvu.

Z nabídky Zařadit do kategorií ve všech otevřených položkách můžete nastavit taky aktuální kategorie Rychlé kliknutí.

Při shlédnutí v zobrazení tabulky, například Doručená pošta, nebo na panelu úkolů, můžete přiřadit kategorie rychlého kliknutí u většiny položek aplikace Outlook.

 • Ve složce Doručená pošta nebo jiné zobrazení tabulky klikněte na sloupec kategorie vedle zprávy. Tím přidáte barvu přidruženou kategorie Rychlé kliknutí na sloupec. Pokud otevřete položku, barvu a název barevné kategorie se zobrazí v horní části položky.

  Poznámky : 

  • Odebrání kategorie rychlého kliknutí jednoduše klepnutím sloupec kategorie.

  • Kategorie rychlého kliknutí můžete přiřadit více položek ve stejnou dobu. Vyberte všechny položky a potom klikněte na sloupec kategorie u jedné položky.

Přidružením klávesové zkratky s Barevná kategorie můžete rychle přiřadit barevné kategorie k nějaké položce, třeba e-mailové zprávě výběrem položky ve složce Doručená pošta nebo jiné zobrazení Tabulka a stisknete klávesovou zkratku. Klávesová zkratka můžete také přiřazení barevné kategorie k více položek ve stejnou dobu.

 1. Na panelu nástrojů okno hlavní Microsoft Office Outlook 2007 klikněte na příkaz Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka .

 2. Ve spodní části nabídky klikněte na příkaz Všechny kategorie.

 3. V seznamu název zaškrtněte políčko pro barevnou kategorii.

 4. V seznamu Klávesová zkratka zvolte klávesové zkratky.

Šest výchozí kategorie z v rámci Office Outlook 2007 nelze obnovte seznamu. Tyto výchozí kategorie nabídnuta jako zástupné symboly můžete přizpůsobit, podle potřeby.

Přestože nelze obnovit šest výchozí kategorie z aplikace Outlook, můžete obnovit seznamu. Nebo spuštěním příkazu pomocí přepínač příkazového řádku v dialogovém okně Windows Spustit automaticky obnovit výchozí seznam šest kategorií.

Znova vytvořte seznamu v aplikaci Outlook

Základní nastavenou barevných kategorií umožňuje přizpůsobit. Můžete přejmenovat kategorie a spojit s různými barvami. Za těchto šest barevných kategorií není těžké si vytvořit nové barevné kategorie. Následující seznam uvádí šest výchozích barevných kategorií v aplikaci Outlook 2007.

Červené kategorie

Žlutá kategorie

Modrá kategorie

Oranžová kategorie

Zelená kategorie

Fialová kategorie

Vlastnosti, které můžete použít na všechny kategorie jsou barvy, název a klávesovou zkratku. Pokud změníte barevnou kategorii, kterou již přiřazené k položkám, barevné kategorie se aktualizuje v tyto položky.

Poznámka : Pokud upgradujete z jiné verze Outlooku při instalaci Office Outlook 2007 při prvním otevření seznamu barevné kategorie ze šesti výchozích barevných kategorií zobrazují, spolu s všechny kategorie použité u položek v dřívější verzi aplikace Aplikace Outlook.

Obnovení seznamu pomocí přepínač příkazového řádku

Je přepínač příkazového řádku, který obnoví šesti, výchozí kategorie barvy a názvy v seznamu kategorie. Další informace o používání přepínače příkazového řádku.

Poznámka : Spuštění tento přepínač příkazového řádku odstraníte všechny vlastní kategorie, které jste vytvořili. Pokud jste upgradovali na Office Outlook 2007 z jiné verze Outlooku, budou odstraněny všechny vlastní kategorie a od seznamu hlavních kategorií. Položky pořád zachová název kategorie, ale ne barvu.

Nejdřív zkontrolujte umístění outlook.exe na vašem počítači. Pokud jste při instalaci Office Outlook 2007 potvrdili výchozí umístění složky, se nachází v c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe outlook.exe.

Pokud outlook.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows Vista    

   • Klikněte na Start Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom klikněte na Spustit.

  • Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003   

   • Klikněte na Start a potom na Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovku, úplnou cestu k souboru outlook.exe a druhou uvozovku. Soubor můžete také vyhledat a vybrat kliknutím na tlačítko Procházet. V tomto případě jsou uvozovky zadány automaticky.

 3. Po koncová uvozovka napište mezeru a potom zadejte přepnout /cleancategories. Například pokud použijete výchozí umístění instalace, text, který byste zadali by vypadal takto:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klikněte na OK.

  Poznámka : 

  • Přepínače nerozlišují malá a velká písmena. Například /CLEANCATEGORIES funguje stejně jako /cleancategories.

  • Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×