Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Barevné kategorie umožňují snadno identifikovat a seskupit související položky v aplikaci Microsoft Outlook. Barevná kategorie můžete přiřadit skupině položek ve vzájemném vztahu – například poznámkám, kontaktům, událostem a e-mailovým zprávám – abyste je mohli sledovat a rychle uspořádávat. Položkám můžete rovněž přiřadit více než jednu barevnou kategorii.

Zvolte některou ze sady výchozích kategorií nebo vytvořte vlastní a potom přiřaďte kategorie k položkám aplikace Outlook.

Co chcete udělat?

Další informace o barevných kategoriích

Vytvoření nové barevné kategorie

Výběr barvy pro barevnou kategorii

Přejmenování barevné kategorie

Přiřazení barevné kategorie k položce aplikace Outlook

Přiřazení kategorie pro rychlé klepnutí

Přiřazení klávesové zkratky k barevné kategorii

Další informace o barevných kategoriích

Barva zvýší viditelnost položek aplikace Outlook. Po přidružení barvy k barevné kategorii a následném přiřazení barevné kategorie k různým, avšak souvisejícím položkám bude snazší tyto položky identifikovat a uspořádat. Například můžete sledovat všechny schůzky, kontakty a zprávy související s projektem Morris tím, že vytvoříte kategorii s názvem Projekt Morris a přiřadíte k ní položky.

Barevné kategorie v kalendáři
Barevné kategorie propojují související položky aplikace Outlook a umožňují jejich snadnou identifikaci. Zde díky barevné kategorii zobrazené v záhlaví otevřené položky a v kalendáři vidíte, že obě náležejí k projektu Morris.

Barevné kategorie jsou výrazně znázorněné v Tabulka zobrazeních, jako je složka Doručená pošta, a uvnitř samotných otevřených položek. Výchozí sada šesti barevných kategorií je navržena tak, že se předpokládá její přizpůsobení. Kategorie můžete přejmenovat zadáním pro vás smysluplnějšího názvu nebo můžete pro ně zvolit jiné barvy. Kromě těchto šesti kategorií můžete vytvořit libovolný potřebný počet dalších kategorií a položkám přiřadit i více barevných kategorií. Díky této flexibilitě si můžete vytvořit systém barevných kategorií odpovídající vašemu osobnímu pracovnímu stylu.

zobrazení barevných kategorií ve složce Doručená pošta
Barevné kategorie umožňují rychle vyhledávat související položky.

Můžete rovněž zvolit Kategorie Rychlé kliknutí, která umožňuje výchozí barevnou kategorii k položce aplikace Microsoft Outlook přiřadit jediným klepnutím ve složce Doručená pošta nebo jiném tabulkové zobrazení. Další informace naleznete v části Přiřazení kategorie pro rychlé klepnutí.

Pro snazší vyhledávání kategorizovaných položek pošty byla do části Složky výsledků hledání v Navigační podokno přidána složka Pošta zařazená do kategorií, která nabízí zobrazení všech kategorizovaných položek pošty. V této složce můžete kategorizované položky seřadit a seskupit. Lze také vytvořit další složky výsledků hledání pro konkrétní kategorie.

Začátek stránky

Vytvoření nové barevné kategorie

I když je možné použít a upravit šest výchozích barevných kategorií, může se při uspořádávání položek ukázat, že je nutné vytvořit nové kategorie. Vlastnostmi, které můžete použít u každé z kategorií, jsou barva, název a klávesová zkratka.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image .

 2. Klepněte na příkaz Všechny kategorie.

  Nabídka barevných kategorií

 3. Klepněte na tlačítko Nový.

  Otevře se dialogové okno Přidat novou kategorii.

  Dialogové okno Přidat novou kategorii

 4. Do pole Název zadejte název nové barevné kategorie.

 5. Klepněte na šipku vedle tlačítka Barva, na požadovanou barvu a potom na tlačítko OK.

  Výběr klávesové zkratky je volitelný.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit barevnou kategorii bez přiřazené barvy, klepněte na paletě barev na položku Žádná. Potom bude kategorie položkám přiřazovat název (a klávesovou zkratku, pokud ji zvolíte) a položky můžete podle této kategorie seřadit a seskupit. Položky také budou k dispozici v příslušné složce výsledků hledání pro danou kategorii.

Začátek stránky

Výběr barvy pro barevnou kategorii

Jakmile přiřadíte barevnou kategorii k položce, bude k této položce automaticky přidružena barva. Ať již se jedná o výchozí barevnou kategorii, nebo o kategorii, kterou jste vytvořili vy, můžete u kategorie kdykoli změnit barvu.

Poznámky : 

 • Pokud změníte barevnou kategorii, která je již přiřazena položkám, budou všechny položky, které mají přiřazenu danou kategorii, aktualizovány na novou barvu.

 • Chcete-li mít barevnou kategorii bez přiřazené barvy, klepněte na paletě barev na položku Žádná. Potom bude kategorie položkám přiřazovat název (a klávesovou zkratku, pokud ji zvolíte) a položky můžete podle této kategorie seřadit a seskupit. Položky také budou k dispozici v příslušné složce výsledků hledání pro danou kategorii.

Dialogové okno Barevné kategorie s paletou barev

 1. Na panelu nástrojů klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image .

 2. Klepněte na příkaz Všechny kategorie.

 3. V seznamu Název klepněte na kategorii, jejichž barvu chcete změnit.

 4. Klepněte na šipku vedle tlačítka Barva a potom klepněte na požadovanou barvu.

  Nechcete-li kategorii přidružit žádnou barvu, klepněte na položku Žádná.

Začátek stránky

Přejmenování barevné kategorie

Výchozí barevné kategorie mají obecné názvy, například Červená kategorie a Modrá kategorie. Abyste dokázali kategorizované položky snadno identifikovat a uspořádat, můžete barevné kategorie přejmenovat s použitím názvů, které jsou pro vás srozumitelné.

Poznámka : Pokud změníte barevnou kategorii, která je již přiřazena položkám, budou všechny položky, které mají přiřazenu danou kategorii, aktualizovány na nový název.

 1. Na panelu nástrojů klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image .

 2. Klepněte na příkaz Všechny kategorie.

  Nabídka barevných kategorií

 3. V seznamu Název klepněte na název barevné kategorie a klepněte na tlačítko Přejmenovat.

 4. V seznamu Název zadejte nový název pro barevnou kategorii.

  Poznámka : 

  • Chcete-li automaticky přiřadit barevnou kategorii, kterou přejmenováváte, k položkám, které jsou vybrány v hlavním okně aplikace Microsoft Outlook, zaškrtněte políčko vedle barevné kategorie v seznamu Název a pak klepněte na tlačítko OK.

  • Při prvním přiřazení existující barevné kategorie k položce budete vyzváni k jejímu přejmenování.

Přiřazení barevné kategorie k položce aplikace Outlook

Barevná kategorie musí být uvedena v seznamu barevných kategorií, aby ji bylo možné přiřadit. Pokud barevná kategorie není uvedena v seznamu, můžete současně vytvořit novou barevnou kategorii a přiřadit ji k položce.

Poznámka : Při prvním přiřazení výchozí barevné kategorie k položce budete vyzváni k jejímu přejmenování. Při této příležitosti můžete také změnit barvu kategorie, přejmenovat ji a zvolit klávesovou zkratku.

Co chcete udělat?

Přiřazení barevné kategorie položce v tabulkovém zobrazení

Přiřazení barevné kategorie položce v tabulkovém zobrazení

Přiřazení barevných kategorií položkám ve složce Doručená pošta nebo jiném Tabulka zobrazení je podobné u všech typů položek aplikace Outlook.

Poznámka : Přiřazení barevných kategorií v zobrazení karty v kontaktech (například v zobrazení vizitky) nebo v zobrazení Ikony v poznámkách je stejné jako přiřazení barevných kategorií v tabulkovém zobrazení.

 • Chcete-li přiřadit barevnou kategorii, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte položku, klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image na panelu nástrojů a klepněte na barevnou kategorii.

  • Pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Button image v místní nabídce a klepněte na barevnou kategorii.

   V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit další kategorie nebo vytvořit novou kategorii, klepněte na příkaz Všechny kategorie. Chcete-li přiřadit barevnou kategorii z dialogového okna Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle ní.

   Tip : Dialogové okno Barevné kategorie nabízí také rychlý způsob, jak položce přiřadit více kategorií.

   Poznámky : 

   • V zobrazeních časové osy, jako například v úkolech a deníku, je jediným způsobem, jak k položce přiřadit barevnou kategorii, použití místní nabídky, jak je popsáno výše.

   • V zobrazení deníku se tlačítko Zařadit do kategorií nezobrazuje na panelu nástrojů ve výchozím nastavení. Chcete-li toto tlačítko přidat, klepněte v nabídce Nástroje na tlačítko Vlastní nastavení. Na kartě Příkazy klepněte v seznamu Kategorie na položku Akce. V seznamu Příkazy klepněte na položku Zařadit do kategorií a přetáhněte ji na místo v panelu nástrojů, kde se má zobrazovat.

Začátek stránky

Přiřazení barevné kategorie k otevřené položce

Přiřazení barevných kategorií k otevřeným položkám, například k Formulář kontaktu nebo události kalendáře, se mezi jednotlivými typy položek liší jen mírně (s výjimkou poznámek, které nepoužívají základní formulář položky aplikace Outlook). Nejste-li si jisti, vyhledejte položku Zařadit do kategorií Button image na pásu karet, který je součástí uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent. Klepnutím na položku Zařadit do kategorií získáte přístup k barevným kategoriím.

V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit další kategorie nebo vytvořit novou kategorii, klepněte v nabídce na příkaz Všechny kategorie. Chcete-li přiřadit barevnou kategorii z dialogového okna Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle ní.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřené zprávě

  Na kartě zpráva klepněte ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image a klepněte na barevnou kategorii.

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřenému kontaktu

  Na kartě kontakt klepněte ve skupině Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image a klepněte na barevnou kategorii.

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřené události kalendáře nebo žádosti o schůzku

  Barevnou kategorii nelze přiřadit k jednotlivým výskytům opakované události nebo schůzky, ani ji u jednotlivých výskytů změnit – to lze provést pouze u celé řady opakovaných položek.

  Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • U otevřené události    Na kartě Událost nebo Opakovaná událost klepněte ve skupině Možnosti na položku Zařadit do kategorií Button image a potom klepněte na barevnou kategorii.

  • U otevřené žádosti o schůzku    Na kartě Schůzka nebo Opakovaná schůzka klepněte ve skupině Možnosti na položku Zařadit do kategorií Button image a potom klepněte na barevnou kategorii.

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřenému úkolu

  Na kartě úkol klepněte ve skupinovém rámečku Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image a klepněte na barevnou kategorii.

  Poznámka : Pokud ze seznamu úkolů ve složce Úkoly otevřete jiný typ položky než úkol, například zprávu nebo kontakt, bude tlačítko Zařadit do kategorií umístěno ve skupině Možnosti pro tento konkrétní typ položky.

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřené poznámce

  1. Poznámky klepněte na tlačítko Poznámka: Obrázek tlačítka .

  2. Přejděte na tlačítko Zařadit do kategorií a potom klepněte na barevnou kategorii.

   Poznámka : Pokud poznámce přiřadíte barevnou kategorii, poznámka získá barvu přidruženou ke kategorii, čímž se přepíše výchozí barva poznámky.

 • Přiřazení barevné kategorie k otevřené položce deníku

  Na kartě Položka deníku ve skupinovém rámečku Možnosti klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image a klepněte na barevnou kategorii.

Začátek stránky

Přiřazení barevné kategorie ke schůzce nebo události v kalendáři

Můžete také přiřadit barevné kategorie ke schůzkám a událostem přímo v kalendáři aplikace Outlook.

Poznámka : Barevnou kategorii nelze přiřadit k jednotlivým výskytům opakované události nebo schůzky, ani ji u jednotlivých výskytů změnit – to lze provést pouze u celé řady opakovaných položek.

 • V kalendáři schůzka nebo událost klepněte pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Button image v místní nabídce a klepněte na barevnou kategorii.

  V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit další kategorie nebo vytvořit novou kategorii, klepněte na příkaz Všechny kategorie. Chcete-li přiřadit barevnou kategorii z dialogového okna Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle ní.

  Tip : Dialogové okno Barevné kategorie nabízí také rychlý způsob, jak položce přiřadit více kategorií.

Začátek stránky

Přiřazení barevné kategorie k položce v panelu úkolů

Přiřazení barevné kategorie k položce v panelu úkolů se provádí stejně jako přiřazení barevné kategorie v tabulkových zobrazeních.

 • Chcete-li přiřadit barevnou kategorii, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte položku, klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image na panelu nástrojů a klepněte na barevnou kategorii.

  • Pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zařadit do kategorií Button image v místní nabídce a klepněte na barevnou kategorii.

   V nabídce Zařadit do kategorií se zobrazí pouze 15 naposledy použitých barevných kategorií. Chcete-li zobrazit další kategorie nebo vytvořit novou kategorii, klepněte na příkaz Všechny kategorie. Chcete-li přiřadit barevnou kategorii z dialogového okna Barevné kategorie, je nutné zaškrtnout políčko vedle ní.

   Tip : Dialogové okno Barevné kategorie nabízí také rychlý způsob, jak položce přiřadit více kategorií.

Začátek stránky

Přiřazení barevné kategorie k více položkám

Seznamy zpráv, jako je například Doručená pošta nebo v jiných zobrazeních, Tabulka můžete přiřadit barevné kategorie několika položkám současně.

 1. V tabulkovém zobrazení vyberte položky, kterým chcete přiřadit barevnou kategorii:

  • Chcete-li vybrat více položek, které se v seznamu nacházejí vedle sebe, klepněte na první položku, potom podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na poslední položku.

  • Chcete-li vybrat více položek, které nejsou vedle sebe, podržte stisknutou klávesu CTRL a klepněte na každou z nich.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, na příkaz Zařadit do kategorií v místní nabídce a potom klepněte na barevnou kategorii.

  Chcete-li zobrazit další barevné kategorie nebo vytvořit novou barevnou kategorii, klepněte na tlačítko Všechny kategorie, čímž zobrazíte dialogové okno Barevné kategorie .

  Přiřazujete-li barevnou kategorii z dialogového okna Barevné kategorie namísto nabídky Zařadit do kategorií, je nutné zaškrtnout políčko vedle ní.

Začátek stránky

Přiřazení kategorie pro rychlé klepnutí

Po nastavení kategorie pro rychlé klepnutí stačí jen jediné klepnutí ve složce Doručená pošta nebo jiném Tabulka zobrazení, aby se položce aplikace Microsoft Outlook přiřadila výchozí Barevná kategorie. Jako aktuální kategorii pro rychlé klepnutí lze vybrat jakoukoli jednu barevnou kategorii a tento výběr můžete kdykoli změnit. Tato funkce může být zvláště užitečná, pokud se obvykle zaměřujete na jeden hlavní projekt nebo pokud často přiřazujete kategorie, jako je Důležité nebo Okamžitá kontrola.

Nejprve nastavíte jednu barevnou kategorii jako aktuální kategorii pro rychlé klepnutí a pojmenujete ji tak, aby to odráželo její účel nebo cíl. Potom můžete tuto barevnou kategorii rychle přiřadit ke všem souvisejícím zprávám, kontaktům, událostem a dalším položkám. Aktuální kategorii pro rychlé klepnutí můžete také přiřadit k více položkám najednou. Přiřazená barevná kategorie se zobrazí ve sloupci Kategorie a také v samotné položce.

Co chcete udělat?

Nastavení nebo změna aktuální kategorie pro rychlé klepnutí

Přiřazení kategorie pro rychlé klepnutí k položce

Sloupec Kategorie ve složce Doručená pošta

Poté co nastavíte často používanou barevnou kategorii jako kategorii pro rychlé klepnutí, můžete klepnout na sloupec Kategorie, čímž přiřadíte danou kategorii položce.

Nastavení nebo změna aktuální kategorie pro rychlé klepnutí

 1. Na panelu nástrojů klepněte na příkaz Zařadit do kategorií Button image a potom klepněte na příkaz Nastavit rychlé klepnutí.

 2. V dialogovém okně Nastavit rychlé klepnutí klepněte v seznamu na barevnou kategorii.

Poznámka : 

 • V případě změny kategorie pro rychlé klepnutí na jinou kategorii nedojde ke změně barevné kategorie již přiřazené položkám. Pokud však změníte název nebo barvu některé barevné kategorie, všechny položky s touto přiřazenou barevnou kategorií budou aktualizovány tak, aby odpovídaly novému názvu nebo barvě.

 • Aktuální kategorii pro rychlé klepnutí můžete také nastavit v nabídce Zařadit do kategorií v libovolné otevřené položce.

Začátek stránky

Přiřazení kategorie pro rychlé klepnutí k položce

Kategorii pro rychlé klepnutí můžete většině položek aplikace Outlook přiřadit při jejich prohlížení v tabulkovém zobrazení, jako je složka Doručená pošta, nebo na panelu úkolů.

 • Ve složce Doručená pošta nebo jiném tabulkovém zobrazení klepněte na sloupec Kategorie vedle zprávy. Tím u sloupce použijete barvu přidruženou ke kategorii pro rychlé klepnutí. Pokud položku otevřete, barva a název barevné kategorie se zobrazí poblíž její horní části.

  Poznámky : 

  • Kategorii pro rychlé klepnutí můžete jednoduše odebrat dalším klepnutím sloupec Kategorie.

  • Kategorii pro rychlé klepnutí můžete přiřadit více položkám najednou. Stačí vybrat všechny položky a potom klepnout na sloupec Kategorie vedle jedné z nich.

Začátek stránky

Přiřazení klávesové zkratky k barevné kategorii

Po přidružení klávesové zkratky k Barevná kategorie můžete tuto kategorii rychle přiřadit k položce, jako je e-mailová zpráva, a to tak, že položku vyberete ve složce Doručená pošta nebo v jiném Tabulka zobrazení a potom stisknete klávesovou zkratku. Pomocí klávesové zkratky můžete barevnou kategorii přiřadit také více položkám současně.

 1. Na panelu nástrojů hlavního okna aplikace Microsoft Office Outlook 2007 klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií Button image .

 2. V dolní části nabídky klepněte na příkaz Všechny kategorie.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko pro barevnou kategorii.

 4. V seznamu Klávesová zkratka zvolte klávesovou zkratku.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×