Vytvoření a odeslání textové zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Odeslání textové zprávy je často nejrychlejší a nejpraktičtější způsob, jak kontaktovat osobu, která je na cestách. Služba Outlook Mobile Service umožňuje snadno vytvářet a odesílat textové zprávy z počítače do mobilních zařízení. Chcete-li odesílat textové zprávy, je nutné nejprve nakonfigurovat účet služby Outlook Mobile Service.

V tomto článku

Vytvořte novou zprávu textu

Určuje maximální počet textové zprávy

Odeslání textové zprávy

Použití funkce automatického vyplňování jmen (automatického dokončování)

Uložení textové zprávy

Otevřete koncept textové zprávy

Vytvoření nové textové zprávy

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Textová zpráva.

  Nabídka Soubor aplikace Outlook

 2. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu příjemce. Chcete-li příjemce vyhledat v adresáři, klepněte na tlačítko Komu.

 3. Zadejte zprávu do těla zprávy.

 4. Pokud chcete, můžete do zprávy vložit emotikony. Na kartě Textová zpráva ve skupině Vložení klepněte na možnost Řetězec emotikony a potom klepněte na emotikonu, kterou chcete vložit.

  Skupina Vložení

Začátek stránky

Určení maximálního počtu textových zpráv

Každá textová zpráva má výchozí omezení počtu znaků, které je určeno poskytovatelem mobilních služeb. Pokud počet znaků v textové zprávě přesáhne toto omezení, budou znaky automaticky přesunuty do nové zprávy. Celkový počet zpráv, do nichž bude původní zpráva rozdělena, a obsah každé zprávy se zobrazí v podokně náhledu.

Maximální počet textových zpráv, které mohou být odeslány najednou, můžete určit.

 • Na kartě Textová zpráva ve skupinovém rámečku Možnosti zadejte do pole Maximální počet zpráv požadovanou hodnotu.

  Nastavení maximálního počtu zpráv

 • U zpráv, které by byly rozděleny na více zpráv, než je tato hodnota, nebudou zprávy navíc odeslány a v podokně náhledu budou zobrazeny šedivě.

Začátek stránky

Odeslání textové zprávy

Před odesláním vytvořené textové zprávy je třeba určit její příjemce. Můžete je buď vybrat v jednom ze svých adresářů, nebo je zadat přímo do pole Komu.

 1. Zadejte informace o příjemcích.

  Proveďte některou z následujících akcí.

  • Výběr příjemců z adresáře    

   1. Na kartě Textová zpráva klepněte ve skupině Jména na tlačítko Adresář.

   2. V rozevíracím seznamu vyberte požadovaný adresář. Informace o příjemcích můžete získat z jakéhokoli adresáře včetně globálního seznamu adres.

   3. Vyberte jména a klepněte na tlačítko.

    Tip : Při vyhledávání příjemců můžete zadat jméno do pole Hledat.

   4. Klikněte na tlačítko OK.

  • Přímé zadání jmen příjemců    

   Informace o příjemcích můžete zadat přímo do pole Komu, a to v jednom ze tří formátů:

   1. číslo mobilního telefonu příjemce,

   2. E-mailová adresa příjemce

   3. příjmení příjemce.

    Pokud zadáte jen části jmen příjemců, můžete je před odesláním zprávy doplnit pomocí automatického dokončování.

 2. Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Po úspěšném odeslání textové zprávy se zobrazí ve složce Odeslaná pošta s Vzhled ikony vedle předmětu, která označuje, že ho textovou zprávu.

Poznámka : Před odesláním textové zprávy musí být v polích Komu, Kopie nebo Skrytá alespoň jeden platný příjemce. Navíc tělo zprávy nesmí být prázdné.

Použití funkce automatického vyplňování jmen (automatického dokončování)

Pokud do pole Komu zadáte jen část jména příjemce, můžete je před odesláním zprávy doplnit pomocí automatického dokončování.

 1. Na kartě Textová zpráva klepněte ve skupině Jména na tlačítko Kontrola jmen. V dialogovém okně Kontrola jmen budou uvedena možná jména příjemců, která se blíží zadaným částem jmen.

 2. Vyberte jména správných příjemců a pak klikněte na OK.

Pokud je v poli Komu zadáno několik neúplných jmen, vypíše funkce automatického dokončování postupně možná jména ke všem neúplným jménům. Všechny adresy a mobilní čísla, která jsou platná, budou podtržena.

Uložení textové zprávy

Novou textovou zprávu můžete uložit jedním ze tří způsobů:

 1. Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Uložit.

 3. Stiskněte kombinaci kláves ALT+F a potom A.

Pokud zavřete okno zprávy s neuloženým textem nebo médii, budete vyzváni k uložení zprávy. Chcete-li zprávu uložit a zavřít okno, klepněte na tlačítko Ano, pokud chcete okno zavřít bez uložení zprávy, klepněte na tlačítko Ne, a pokud se chcete vrátit do okna zprávy, klepněte na tlačítko Storno.

Pokud klepnete na tlačítko Ano, zpráva se automaticky uloží do složky Koncepty. Jako předmět konceptu zprávy se použije prvních 30 znaků (včetně mezer) v těle zprávy.

Otevření konceptu textové zprávy

 1. Klikněte na složku Koncepty v Navigační podokno. Všechny koncept textové zprávy jsou označeny Vzhled ikony vedle názvu předmět.

 2. Poklepejte na zprávu, kterou chcete otevřít, nebo ji vyberte pomocí kláves se šipkami a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×