Vytvoření a odeslání rychlé zprávy

Relaci rychlých zpráv lze zahájit s jedním nebo více kontakty. Po zahájení relace rychlých zpráv je možné pozvat další kontakty a vytvořit konferenci pomocí rychlých zpráv.

Aplikace Office Communicator 2007 podporuje použití formátovaného textu v rychlých zprávách, je tedy možné zadat typ písma a jeho vlastnosti (například tučné, podtržené, kurzíva a barva). Lze také vkládat emotikony, text a tabulky zkopírované z jiných aplikací sady Microsoft Office, například z aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel.

Co chcete provést?

Odeslání rychlé zprávy kontaktu

Odeslat rychlou zprávu skupině (více než jednomu kontaktu)

Odeslání rychlé zprávy kontaktům využívajícím službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live

Odeslání rychlé zprávy s označením Vysoká důležitost

Přidání mezery mezi odstavce v rychlé zprávě

Formátování zprávy změnou písma, jeho velikosti, stylu a barvy

Přidání emotikon do rychlé zprávy, aby bylo možné vyjadřovat pocity

Použití funkcí Kopírovat a Vložit v rychlé zprávě

Nalezení předchozí konverzace s kontaktem

Zobrazení starých konverzací pomocí rychlých zpráv

Odeslání rychlé zprávy kontaktu

 1. V Seznamu kontaktů poklepejte na jméno kontaktu, zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER. Není-li kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jeho jméno do pole Hledat a poklepejte na jméno v podokně Výsledky hledání.

 2. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odeslat rychlou zprávu skupině (více než jednomu kontaktu)

Rychlou zprávu lze odeslat několika kontaktům, které vyberete ze seznamu kontaktů. Také lze odeslat rychlou zprávu skupině nebo distribuční skupině.

Postup při odesílání rychlé zprávy skupině

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odeslat rychlou zprávu distribuční skupině nebo skupině kontaktů, klepněte pravým tlačítkem myši na název skupiny v seznamu kontaktů, dále klepněte na možnost Odeslat rychlou zprávu, zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

 • Chcete-li jednotlivě vybrat členy skupiny, rozbalte skupinu v seznamu kontaktů, potom podržte klávesu CTRL a vyberte kontakty. Klepněte na poslední kontakt pravým tlačítkem a potom klepněte na příkaz Odeslat rychlou zprávu. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Pokud zahájíte relaci rychlých zpráv zahrnující tři uživatele, vytvoříte tím konferenci pomocí rychlých zpráv a v okně Konverzace se zobrazí tlačítka na ovládání konference. Další informace naleznete v tématu Konference a spolupráce.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy kontaktům využívajícím službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live

Pokud vaše společnost podporuje připojení k veřejnému systému rychlých zpráv, lze provozovat konverzace pomocí rychlých zpráv s kontakty, které používají službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live.

 • V Seznamu kontaktů poklepejte na kontakt používající službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live. Pokud kontakt nemůžete snadno nalézt v seznamu kontaktů, zadejte do pole Hledat identifikátor URI kontaktu (Uniform Resource Identifier, obvykle e-mail kontaktu) a pak v poli Výsledky hledání poklepejte na jeho jméno.

Důležité informace: Možnost spojit se s kontakty, které jsou mimo organizaci, nemusí být podporována. Obraťte se na správce systému s dotazem, zda je připojení k veřejnému systému rychlých zpráv podporováno.

Poznámka: Další informace naleznete v tématu Přidání kontaktů mimo vaší organizaci.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy s označením Vysoká důležitost

Můžete odesílat pozvání k relaci rychlých zpráv s označením Vysoká důležitost. Označení Vysoká důležitost se zobrazí v pozvánce a pomáhá příjemci v rozhodnutí, zda se zapojit do konverzace.

Nastavení Vysoké důležitosti zprávy

 • V Seznamu kontaktů poklepejte na kontakt, dále v okně Konverzace klepněte na tlačítko Zobrazit další možnosti (v pravém horním rohu okna Konverzace) a potom klepněte na možnost Vysoká důležitost.

Po odeslání zprávy se příjemci zobrazí označení Vysoká důležitost v pozvánce.

Začátek stránky

Přidání mezery mezi odstavce v rychlé zprávě

 • Chcete-li vložit mezeru mezi odstavce v rychlé zprávě, podržte klávesu CTRL a stiskněte klávesu ENTER, potom lze psát další odstavec.

Začátek stránky

Formátování zprávy změnou písma, jeho velikosti, stylu a barvy

V oblasti zadávání zpráv je možné zformátovat jediné slovo, dokonce i jediný znak. Vybraná slova nebo písmena mohou být tučná, v kurzívě, přeškrtnutá nebo mít jiný typ písma, barvu či velikost. Změny formátování lze nastavit natrvalo pro všechny relace rychlých zpráv nebo jen do ukončení relace rychlých zpráv.

Formátování textu zprávy pro všechny konverzace pomocí rychlých zpráv

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, klepněte na příkaz Nástroje a potom klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Obecné a potom na možnost Změnit písmo.

 3. V dialogovém okně Změnit písmo nebo barvu textu zformátujte text podle svých požadavků a klepněte na tlačítko OK.

Formátování textu zprávy pro aktuální relaci rychlých zpráv

Změny formátování textu lze provést během relace rychlých zpráv. Vybrané části textu mohou mít různá písma, barvy, kurzívu, tučné písmo atd. Změny formátování písma potrvají jen do ukončení aktuální konverzace.

 • Chcete-li jednotlivě v okně Konverzace změnit formátování textu zprávy (například napsat slovo tučně), vyberte text, který chcete zformátovat, klepněte na možnost Změnit písmo nebo barvu textu. V rozevíracím dialogovém okně proveďte požadované změny a klepnutím do oblasti pro zadávání se zavře dialogové okno a uloží změny. Vybraný text se naformátuje podle zadaných změn. Nové formátování bude použito i pro další napsaný text.

 • Chcete-li všeobecně změnit formátování textu zprávy, klepněte na možnost Změnit písmo nebo barvu textu a potom v rozevíracím dialogu proveďte požadované změny. Klepnutím do oblasti pro zadávání se zavře dialogové okno a uloží změny. Vybraný text se naformátuje podle zadaných změn. Nové formátování bude použito i pro další napsaný text.

Začátek stránky

Přidání emotikon do rychlé zprávy, aby bylo možné vyjadřovat pocity

Pocity nelze vždy vyjádřit slovy, proto je možné pomocí obrázků, kterým se říká emotikony, přidat do zpráv vaše pocity a emoce.

 1. V oblasti pro zadávání okna Konverzace klepněte do místa, kam požadujete přidat emotikonu, dále klepněte na možnost Vybrat emotikonu v oblasti pro zadávání.

 2. Klepněte na požadovanou emotikonu. Rozevírací seznam pro výběr zavřete klepnutím do oblasti pro zadávání v okně Konverzace.

  Poznámka: Uživatelům služeb AOL a Yahoo Messenger se místo obrázku zobrazí textové znázornění emotikony.

Začátek stránky

Použití funkcí Kopírovat a Vložit v rychlé zprávě

Aplikace Office Communicator 2007 podporuje použití formátovaného textu, proto lze do rychlé zprávy kopírovat a vkládat text z dalších aplikací systému Microsoft Office, například z aplikací Word, Excel, OneNote a PowerPoint. Je také možné kopírovat formátovaný text z okna Konverzace a vložit jej do aplikace systému Office. Při kopírování textu z aplikace systému Office do rychlé zprávy nebo z rychlé zprávy do aplikace systému Office ponechá aplikace Communicator beze změn původní formátování včetně okrajů buněk z tabulky aplikace Excel.

Kopírování textu z konverzace pomocí rychlých zpráv

 1. V Oblasti rychlých zpráv okna Konverzace vyberte text, který chcete kopírovat, klepněte pravým tlačítkem myši na text a poté klepněte na možnost Kopírovat.

 2. Text můžete vložit do libovolné aplikace systému Office, přičemž bude zachováno formátování textu.

Vložení textu do rychlé zprávy

 1. V aplikaci systému Office zkopírujte text, který chcete vložit do rychlé zprávy.

 2. V Oblasti pro zadávání okna Konverzace aplikace Communicator klepněte pravým tlačítkem do místa, kam se má text vložit, a potom klepněte na příkaz Vložit.

Poznámka: Do oblasti zadávání rychlých zpráv nelze vkládat grafiku ani objekty. Je povolen pouze text.

Nalezení předchozí konverzace s kontaktem

Aplikace Office Communicator 2007 poskytuje funkci Najít předchozí konverzace. Pomocí této funkce můžete klepnout pravým tlačítkem na kontakt ze Seznamu kontaktů a poté klepnout na možnost Najít předchozí konverzace. Spustí se aplikace Outlook a zobrazí se seznam všech konverzací s kontaktem, ať už pomocí rychlých zpráv, volání, audiovizuální konverzace nebo konferenční konverzace.

Postup při hledání předchozí konverzace s kontaktem

 • V Seznamu kontaktů aplikace Office Communicator klepněte pravým tlačítkem na kontakt a potom na možnost Najít předchozí konverzace.

Začátek stránky

Zobrazení starých konverzací pomocí rychlých zpráv

Aplikace Communicator poskytuje možnost ukládat kopii konverzací pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací aplikace Outlook v poštovní schránce aplikace Outlook. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta.

Postup při zobrazení složky Historie konverzace

 • V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, přejděte na položku Nástroje a potom klepněte na příkaz Zobrazit historii konverzací.

Zobrazení složky Historie konverzace

 • Spusťte aplikaci Outlook a v poštovní schránce klepněte na složku Historie konverzace.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×