Vytvoření a odeslání rychlé zprávy

V aplikaci můžete spustit relaci rychlých zpráv s jedním nebo více kontakty. Po zahájení relace rychlých zpráv je možné pozvat další kontakty a uspořádat konferenci pomocí rychlých zpráv.

Aplikace Office Communicator 2007 R2 podporuje použití formátovaného textu v rychlých zprávách. Je tedy možné zadat typ písma a jeho vlastnosti (například tučné, podtržené, kurzíva a barva). Je také možné vkládat emotikony a text a tabulky zkopírované z jiných aplikací sady Microsoft Office, například z aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel.

Poznámka: Během relace rychlých zpráv s jiným kontaktem používajícím aplikaci Communicator 2007 R2 můžete kdykoli aktivovat sdílení plochy, abyste mohli ukázat dokument nebo aplikaci na své pracovní ploše. Viz téma Využívání funkce sdílení plochy.

Co chcete provést?

Odeslání rychlé zprávy kontaktu

Odeslání rychlé zprávy skupině (více než jednomu kontaktu)

Odeslání rychlé zprávy kontaktům využívajícím službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live

Odeslání rychlé zprávy s označením Vysoká důležitost

Přidání mezery mezi odstavce v rychlé zprávě

Formátování zprávy změnou písma, jeho velikosti, stylu a barvy

Přidání emotikony do rychlé zprávy za účelem vyjádření pocitů

Použití funkce Kopírovat a Vložit v rychlé zprávě

Hledání předchozích konverzací s kontaktem

Zobrazení starých konverzací pomocí rychlých zpráv

Odeslání rychlé zprávy kontaktu

 1. V seznamu kontaktů dvakrát klikněte na jméno kontaktu, zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER. Není-li kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jeho jméno do pole Hledat a dvakrát klikněte na jméno v podokně Výsledky hledání.

 2. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy skupině (více než jednomu kontaktu)

Rychlou zprávu můžete odeslat několika kontaktům, které vyberete ze seznamu kontaktů. Rychlou zprávu můžete odeslat také skupině kontaktů nebo distribuční skupině.

Postup odeslání rychlé zprávy skupině

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odeslat rychlou zprávu distribuční skupině nebo skupině kontaktů, klikněte pravým tlačítkem myši na název skupiny v seznamu kontaktů, dále klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu, zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

 • Chcete-li vybrat pouze některé členy skupiny, rozbalte skupinu v seznamu kontaktů, potom podržte klávesu CTRL a vyberte kontakty. Klikněte pravým tlačítkem myši na poslední vybraný kontakt a poté klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávu. V okně Konverzace zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Pokud zahájíte relaci rychlých zpráv zahrnující tři uživatele, vytvoříte tím konferenci pomocí rychlých zpráv a v okně Konverzace se zobrazí tlačítka pro ovládání konference. Další informace naleznete v tématu Konference a spolupráce.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy kontaktům využívajícím službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live

Pokud vaše společnost podporuje připojení k veřejnému systému rychlých zpráv, můžete vést konverzace pomocí rychlých zpráv s kontakty, které používají službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live.

 • V seznamu kontaktů dvakrát klikněte na kontakt používající službu AOL, Yahoo, MSN nebo Windows Live, kterému chcete odeslat zprávu. Pokud kontakt není možné snadno nalézt v seznamu kontaktů, zadejte do pole Hledat identifikátor URI kontaktu (Uniform Resource Identifier, obvykle e-mail kontaktu) a pak v poli Výsledky hledání dvakrát klikněte na jeho jméno.

Důležité informace: Možnost spojit se s kontakty, které jsou mimo vaši organizaci, nemusí být podporována. Informace o tom, zda je podporováno připojení k veřejnému systému rychlých zpráv, získáte od správce systému.

Poznámka: Další informace naleznete v tématu Přidání kontaktů mimo vaši organizaci.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy s označením Vysoká důležitost

Máte možnost odesílat pozvání do relace rychlých zpráv s označením Vysoká důležitost. Označení Vysoká důležitost se zobrazí v pozvánce a pomáhá příjemci v rozhodnutí, zda se zapojit do konverzace.

Nastavení označení Vysoká důležitost u zprávy

 • V seznamu kontaktů dvakrát klikněte na kontakt, dále v okně Konverzace klikněte na tlačítko Zobrazit další možnosti (v pravém horním rohu okna Konverzace) a potom klikněte na možnost Vysoká důležitost.

Po odeslání zprávy se příjemci v okně Konverzace zobrazí označení Vysoká důležitost.

Začátek stránky

Přidání mezery mezi odstavce v rychlé zprávě

 • Chcete-li mezi odstavce v rychlé zprávě vložit mezeru, napište odstavec, podržte klávesu SHIFT a stiskněte klávesu ENTER. Potom pokračujte psaním dalšího odstavce.

Začátek stránky

Formátování zprávy změnou písma, jeho velikosti, stylu a barvy

V oblasti zadávání zpráv je možné formátovat jednotlivá slova a dokonce i jednotlivé znaky. Vybraná slova nebo písmena mohou být tučná, přeškrtnutá či v kurzívě a může v nich být použit jiný typ, barva či velikost písma. Upravené formátování lze také trvale nastavit pro všechny relace rychlých zpráv nebo pro konkrétní relaci rychlých zpráv.

Formátování textu zprávy pro všechny budoucí konverzace pomocí rychlých zpráv

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, klikněte na možnost Nástroje a potom klikněte na možnost Možnosti.

 2. Klikněte na kartu Obecné a potom na možnost Změnit písmo.

 3. V dialogovém okně Změnit písmo nebo barvu textu zformátujte text podle svých požadavků a klikněte na tlačítko OK.

Formátování textu zprávy pro aktuální relaci rychlých zpráv

Změny formátování textu lze provést v průběhu relace rychlých zpráv. Formátovat můžete také vybrané části textu – můžete použít různé typy písma, barvy, kurzívu, tučné písmo atd. Změny formátování písma budou platné jen do ukončení aktuální konverzace.

 • Chcete-li v okně Konverzace změnit formátování textu zprávy (například zobrazit určité slovo tučně), vyberte text, který chcete formátovat, a klikněte na možnost Změnit barvu textu, písmo a další formátování. V rozevíracím dialogovém okně proveďte požadované změny. Kliknutím do oblasti zadávání zavřete dialogové okno a uložíte změny. Vybraný text bude naformátován podle zadaných změn. Veškerý text, který zadáte po provedení změn formátování, bude v novém formátu.

 • Chcete-li změnit obecné formátování textu zprávy, klikněte na možnost Změnit barvu textu, písmo a další formátování a potom v rozevíracím dialogu proveďte požadované změny formátování. Kliknutím do oblasti zadávání se zavře dialogové okno a uloží změny. Vybraný text bude naformátován podle zadaných změn. Veškerý text, který zadáte po provedení změn formátování, bude v novém formátu.

Začátek stránky

Přidání emotikony do rychlé zprávy za účelem vyjádření pocitů

Slova vždy nedokážou tlumočit lidské pocity, proto ve zprávách můžete své pocity a emoce vyjadřovat pomocí obrázků, kterým se říká emotikony.

 1. V oblasti zadávání okna Konverzace klikněte na místo, kam chcete přidat emotikonu, a poté klikněte na možnost Vybrat emotikonu v oblasti pro zadávání.

 2. Klikněte na požadovanou emotikonu. Emotikona se přidá do zprávy.

  Poznámka: Uživatelům služeb AOL a Yahoo Messenger se místo obrázku zobrazí textové znázornění emotikony.

Začátek stránky

Použití funkce Kopírovat a Vložit v rychlé zprávě

Aplikace Office Communicator 2007 R2 podporuje použití formátovaného textu, proto lze do rychlé zprávy kopírovat a vkládat text z dalších aplikací Microsoft Office, například z aplikací Word, Excel, OneNote a PowerPoint. Možné je také kopírovat formátovaný text z okna Konverzace a vkládat jej do aplikace sady Office. Při kopírování textu z aplikace sady Office do rychlé zprávy a naopak aplikace Communicator zachová původní formátování včetně okrajů buněk z tabulky aplikace Excel.

Kopírování textu z konverzace pomocí rychlých zpráv

 1. V oblasti rychlých zpráv okna Konverzace vyberte text, který chcete kopírovat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Kopírovat.

 2. Text můžete vložit do libovolné aplikace sady Office, přičemž bude zachováno formátování textu.

Vložení textu do rychlé zprávy

 1. V aplikaci sady Office zkopírujte text, který chcete vložit do rychlé zprávy.

 2. V oblasti zadávání okna Konverzace aplikace Communicator klikněte pravým tlačítkem myši na místo, kam se má text vložit, a potom klikněte na příkaz Vložit.

Poznámka: Do oblasti zadávání rychlých zpráv nelze vkládat grafiku ani objekty. Povoleno je pouze vkládání textu.

Hledání předchozích konverzací s kontaktem

Aplikace Office Communicator 2007 R2 nabízí funkci Najít předchozí konverzace. Díky této funkci můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na kontakt v seznamu kontaktů a následným kliknutím na možnost Najít předchozí konverzace spustit aplikaci Outlook a zobrazit seznam všech konverzací s kontaktem, ať už jde o konverzace pomocí rychlých zpráv, volání, audiovizuální konverzace nebo konferenční volání.

Postup hledání předchozích konverzací s kontaktem

 • V seznamu kontaktů aplikace Office Communicator klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt a potom klikněte na možnost Najít předchozí konverzace.

Začátek stránky

Zobrazení starých konverzací pomocí rychlých zpráv

V aplikaci Communicator je k dispozici možnost ukládat kopie konverzací pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací aplikace Outlook v poštovní schránce aplikace Outlook. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.

Postup zobrazení složky Historie konverzací

 • V záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, přejděte na možnost Nástroje a potom klikněte na možnost Zobrazit historii konverzací.

Zobrazení složky Historie konverzací

 • Spusťte aplikaci Outlook a v poštovní schránce klikněte na složku Historie konverzací.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×