Vytvoření a úpravy skupiny kontaktů (dříve distribuční seznamy)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Skupina kontaktů známé v předchozích verzích aplikace Outlook jako distribuční seznam, je třeba http://contoso14.SharePoint.com.va že seskupení e-mailové adresy shromažďované pod jedním názvem. Zprávy odeslané skupině kontaktů, půjde všech příjemců, které jsou uvedené ve skupině. Skupiny kontaktů můžete zahrnout v zprávy, zadání úkolů a žádostí o schůzku a v dalších skupiny kontaktů.

Dialogové okno Skupina kontaktů

Existuje žádné maximální počet názvy, které můžete vložit ve skupině kontaktů.

V tomto článku

Vytvořit skupinu kontaktů

Přidání skupiny kontaktů přijaté od jiného uživatele

Přidat nebo odstranit jméno ze skupiny kontaktů

Vytvoření skupiny kontaktů

 • Vytvoření skupiny kontaktů pomocí nových jmen nebo pomocí jmen z adresáře:   

  1. Ve složce Kontakty klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na položku Nová skupina kontaktů.

   Příkaz Nová skupina kontaktů na pásu karet

  2. Do pole Název zadejte název skupiny kontaktů.

  3. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové klikněte na Přidat členy a potom klikněte na Z kontaktů Outlooku, Z adresáře nebo Nový kontakt e-mailu.

  4. Po Přidání nového kontaktu e-mailuzadejte informace o osobě v dialogovém okně Přidat nového člena.

   Jestliže přidáváte člena z kontaktů aplikace Outlook nebo adresáře, postupujte následujícím způsobem:

   1. V rozevíracím seznamu Adresáře klikněte na adresář, který obsahuje e-mailové adresy, které chcete zahrnout do skupiny kontaktů.

   2. V seznamu jmen klikněte na požadovaná jména a potom na tlačítko Členové. Do stejné skupiny kontaktů můžete přidávat jména z různých adresářů.

  5. Tento postup proveďte u všech osob, které chcete do skupiny kontaktů přidat, a potom klikněte na tlačítko OK.

   Skupina kontaktů bude uložena ve složce Kontakty pod zadaným názvem.

 • Vytvoření skupiny kontaktů kopírováním jmen z e-mailové zprávy   

  1. Ve zprávě, která chcete jména zkopírovat klikněte na jména v poli Komu nebo kopie.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou položku a potom klikněte na příkaz Kopírovat.

  3. Ve složce Pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Nové na tlačítko Nové položky, potom na položku Další položky a na položku Skupina kontaktů.

  4. Do pole Název zadejte název skupiny kontaktů.

  5. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na tlačítko Přidat členy a potom na položku Z kontaktů aplikace Outlook nebo Z adresáře.

  6. V dolní části dialogového okna Vybrat členy klikněte v poli Členové pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Vložit.

Poznámka : Člen nemusí být z vašeho adresáře, které budou přidány do skupiny kontaktů. Když zkopírujete a vložíte z původního e-mailu, jsou však započítávány jeho jména a e-mailovou adresu.

Začátek stránky

Přidání skupiny kontaktů přijaté od jiného uživatele

Jestliže přijmete zprávu obsahující skupinu kontaktů, kterou chcete používat, můžete ji uložit ve složce Kontakty.

 1. Otevřete zprávu obsahující skupinu kontaktů.

 2. V poli Komu nebo Kopie klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu kontaktů a potom klikněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

Chcete sdílet složku s kontakty s ostatními?

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění jména ze skupiny kontaktů

Zobrazování jmen ve skupině kontaktů

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Zobrazení jmen v adresáři

  1. V nové zprávě klepněte na tlačítko Komu.

  2. V rozevíracím seznamu Adresář klikněte na adresář obsahující skupinu kontaktů, o níž požadujete informace.

   Tip : Nevidím správné skupině kontaktů? Můžete přidat adresáře nejdřív.

  3. Vyhledejte jméno ve skupině kontaktů nebo jej zadejte do pole Vyhledávání.

  4. V seznamu Jméno klikněte pravým tlačítkem na požadovanou Skupinu kontaktů a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 • Zobrazení jmen v záhlaví zprávy nebo žádosti o schůzku

  1. V poli Komu klikněte na znaménko plus (+) vedle názvu skupiny kontaktů.

   Poznámka : Po rozbalení seznamu nelze sbalit seznamu akci v této zprávy.

 1. Ve složce Kontakty otevřete skupinu kontaktů.

  Poznámka : V zobrazení seznamu skupiny kontaktů označené ikonou Obrázek tlačítka skupině kontaktů.

 2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Přidání adresy z adresáře nebo ze složky Kontakty   

   1. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na tlačítko Přidat členy a potom na položku Z kontaktů aplikace Outlook nebo Z adresáře.

   2. V rozevíracím seznamu Adresáře klikněte na adresář, který obsahuje e-mailové adresy, které chcete ve skupině kontaktů.

   3. Vyhledejte požadované jméno nebo jej zadejte do pole Vyhledávání.

   4. V seznamu Jméno klikněte na jméno a potom na tlačítko Členové. Tento postup proveďte u všech osob, které chcete přidat do skupiny kontaktů a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Přidání adresy, která není uvedena ve složce Kontakty nebo v adresáři   

   1. Na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na tlačítko Přidat členy a potom na položku Nový e-mailový kontakt.

   2. Zadejte informace o e-mailovou adresu a klikněte na OK.

  • Odstranění jména:   

   1. V seznamu jmen klikněte na jméno, které chcete odstranit, a potom na kartě Skupina kontaktů klikněte ve skupině Členové na tlačítko Odebrat člena.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×