Vytvoření DNS záznamů pro Office 365 pomocí DNS serveru založeného na Windows

Přispěvatelé: Peter Baumgartner

Pokud nenajdete to, co hledáte, nahlédněte do častých otázek k doménám.

Telefon

Potřebujete nějakou pomoc?   

Zavolejte na linku podpory.

Pokud hostujete vlastní záznamy DNS pomocí DNS serveru se systémem Windows, můžete podle pokynů v tomto článku nastavit záznamy pro e-mail, Online Skype pro firmy atp.

Abyste mohli začít, musíte vyhledat záznamy DNS své domény na serveru DNS se systémem Windows, které pak aktualizujete. Pokud také plánujete synchronizovat místní službu Active Directory s Office 365, zkontrolujte, jestli nejdříve nemusíte aktualizovat hlavní název uživatele (UPN).

Toto jsou hlavní záznamy, které je potřeba přidat. (Potřebujete další pomoc? Získejte podporu.)

Pokud jste doménu ještě neověřili, bude nejdřív potřeba přidat záznam:

Pokud máte veřejný web SharePointu Online, můžete pomocí něho použít vlastní doménu.

Poznámka: Změny v DNS záznamech se většinou projeví asi za 15 minut. Než se ale rozšíří po celém systému DNS, může to trvat až 72 hodin. Pokud máte s přidáváním DNS záznamů problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru s Windows

Úloha

Přejděte na stránku, která obsahuje záznamy DNS pro vaši doménu.

 1. Pokud pracujete ve Windows Serveru 2008, zvolte Start > Spustit.

  Pokud pracujete ve Windows Serveru 2012, stiskněte klávesu Windows a r.

 2. Zadejte dnsmgmnt.msc a pak zvolte OK.

 3. Ve Správci DNS rozbalte <Název serveru DNS > Zóny dopředného vyhledávání.

 4. Vyberte svoji doménu.

Teď můžete vytvořit DNS záznamy.

Přidání MX záznamu

Přidejte MX záznam, aby e-maily pro vaši doménu chodily do Office 365.

Úloha

MX záznam, který bude potřeba přidat, obsahuje hodnotu (Ukazatel na adresu), která vypadá přibližně takto: <MX token>.mail.protection.outlook.com, kde <MX token> je například hodnota MSxxxxxxx.

 1. Z řádku MX v části Exchange Online na stránce Add DNS records (Přidat záznamy DNS) v Office 365 zkopírujte hodnoty ve sloupci Points to address (Ukazuje na adresu).

  Tuto hodnotu použijete v záznamu, který vytvoříte v rámci této úlohy.

 2. Na stránce Správce DNS pro vaši doménu přejděte na Akce > Mail Exchanger (MX).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru se systémem Windows.

 3. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): @

  • Address (Adresa): Sem vložte hodnotu Points to address (Ukazuje na adresu), kterou jste právě zkopírovali z Office 365.

  • Pref: 0

   Další informace o prioritě najdete v tématu Co je priorita záznamů MX?

 4. Zvolte Save Changes (Uložit změny).

Odeberte všechny zastaralé záznamy MX.

Pokud máte u této domény staré záznamy MX, které e-maily přesměrovávají jinam, postupujte takto:

 1. Zaškrtněte políčko vedle všech zastaralých záznamů a pak vyberte Delete (Odstranit).

 2. Zvolte OK.

Zpátky na začátek

Přidání CNAME záznamů

Přidejte záznamy CNAME potřebné pro Office 365. Pokud jsou v Office 365 uvedené ještě další záznamy, přidejte je stejným způsobem podle pokynů níže. Dva záznamy MDM (Mobile Device Manager) přidejte jen v případě, že používáte MDM.

Úloha

Přidejte CNAME záznam služby Automatická konfigurace e-mailů (Exchange).

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): autodiscover

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): autodiscover.outlook.com

 3. Zvolte OK.

Přidejte záznam SIP CNAME.

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): sip

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): sipdir.online.lync.com

 3. Zvolte OK.

Přidejte záznam CNAME služby Automatická konfigurace Online Skype pro firmy.

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): lyncdiscover

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): webdir.online.lync.com

 3. Zvolte OK.

Přidejte další CNAME záznam, který se potřebuje pro Office 365.

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): msoid

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): clientconfig.microsoftonline-p.net

 3. Zvolte OK.

Přidání dvou CNAME záznamů pro správu mobilních zařízení (MDM) pro Office 365

Důležité informace: Pokud máte správu mobilních zařízení (MDM) pro Office 365, musíte taky vytvořit následující dva CNAME záznamy.

Úloha

Přidejte záznam CNAME MDM Enterpriseregistration.

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): enterpriseregistration

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): enterpriseregistration.windows.net

 3. Zvolte OK.

Přidejte záznam CNAME MDM Enterpriseenrollment.

 1. Na stránce Správce DNS pro doménu přejděte na Akce > CNAME (CNAME).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Host Name (Název hostitele): enterpriseenrollment

  • Type (Typ): CNAME

  • Address (Adresa): enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

 3. Zvolte OK.

Zpátky na začátek

Přidání záznamu TXT pro SPF za účelem ochrany před e-mailovým spamem

Důležité informace: Pro doménu můžete mít pro SPF maximálně jeden záznam TXT. Pokud má vaše doména více než jeden záznam SPF, můžete zaznamenat chyby e-mailu a může docházet k problémům s doručováním a klasifikací spamu.) Pokud už záznam SPF pro svoji doménu máte, nevytvářejte pro Office 365 nový. Místo toho přidejte požadované hodnoty Office 365 k aktuálnímu záznamu, abyste měli jenom jeden záznam SPF, který obsahuje obě množiny hodnot. Chtěli byste se podívat na nějaké příklady? Můžete si projít tyto podrobnosti a ukázkové záznamy SPF. K ověření záznamu SPF můžete použít jeden z těchto nástrojů pro ověření SPF.

Přidejte pro vaši doménu SPF TXT záznam pro ochranu před nevyžádanou poštou.

Úloha

Co uvidíte

Možná už máte v TXT hodnotě pro tento záznam jiné textové řetězce (například řetězce pro marketingové e-maily). To je v pořádku. Řetězce, které tam jsou, tam nechejte a přidejte tento. Každý řetězec dejte do uvozovek, abyste je oddělili.

 1. Na stránce Správce DNS pro vaši doménu přejděte na Akce > Text (TXT).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  Důležité informace: V některých verzích Správce DNS pro Windows může být doména nastavená tak, že když vytvoříte záznam TXT, název hostitele se automaticky změní na nadřazenou doménu. Pokud je to váš případ, pak při přidávání záznamu TXT nechte název hostitele prázdný (bez hodnoty), tzn. nenastavujte ho na hodnotu @ ani na název domény. Další informace najdete v článku znalostní báze Knowledge Base o nastavení záznamů SPF.

  • Host type (Typ hostitele): @

  • Record Type (Typ záznamu): TXT

  • Address (Adresa): v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

   Doporučujeme tuto položku neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

 3. Zvolte OK.

Zpátky na začátek

Přidání SRV záznamů

Přidejte dva záznamy SRV potřebné pro Office 365.

Úloha

Přidejte záznam SIP SRV pro webové konference služby Online Skype pro firmy.

 1. Na stránce Správce DNS pro vaši doménu přejděte na Akce > Jiné nové záznamy.

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V okně Typ záznamu o prostředku vyberte Umístění služby – Service Location (SRV) a potom klikněte na Vytvořit záznam.

 3. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Service (Služba): _sip

  • Protocol (Protokol): _tls

  • Priority (Priorita): 100

  • Weight (Váha): 1

  • Port: 443

  • Target (Hostname) (Cíl (Název hostitele)): sipdir.online.lync.com

 4. Zvolte OK.

Přidejte záznam SIP SRV pro federaci služby Online Skype pro firmy.

 1. Na stránce Správce DNS pro vaši doménu přejděte na Akce > Jiné nové záznamy.

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V okně Typ záznamu o prostředku vyberte Umístění služby – Service Location (SRV) a potom klikněte na Vytvořit záznam.

 3. V dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zajistěte, aby byla pole nastavená přesně na tyto hodnoty:

  • Service (Služba): _sipfederationtls

  • Protocol (Protokol): _tcp

  • Priority (Priorita): 100

  • Weight (Váha): 1

  • Port: 5061

  • Target (Hostname) (Cíl (Název hostitele)): sipfed.online.lync.com

 4. Zvolte OK.

Zpátky na začátek

Přidání záznamu, kterým se ověří, že doména patří vám (pokud jste to ještě neudělali)

Než přidáte DNS záznamy pro nastavení služeb Office 365, Office 365 musí potvrdit, že doménu, kterou přidáváte, vlastníte. Abyste to mohli udělat, přidáte záznam podle uvedeného postupu.

Poznámka: Tento záznam slouží jenom k ověření, že jste vlastníkem domény. Na nic jiného nemá vliv.

Úkol

Shromážděte informace z Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Zvolte Nastavení > Domény.

 3. Na stránce Spravovat domény ve sloupci Akce pro doménu, kterou ověřujete, zvolte Spustit nastavování.

  Poznámka: Pokud jste zatím doménu nepřidali, přečtěte si článek věnované postupu pro ověření domény v Office 365.

 4. Na stránce Přidání domény do Office 365 zvolte Zahájit krok 1.

 5. Na stránce Potvrďte, že vlastníte doménu vaše_doména si v rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s vyberte Obecné pokyny.

 6. Z tabulky si zkopírujte hodnotu z pole Cíl nebo ukazatele na adresu. Budete ji potřebovat v dalším kroku.

  Doporučujeme tuto hodnotu neopisovat, ale zkopírovat, aby v ní byly správně všechny mezery.

Přidejte záznam TXT.

 1. Na stránce Správce DNS pro vaši doménu přejděte na Akce > Text (TXT).

  Pokud nevíte, jak tuto stránku pro svoji doménu najít, přečtěte si část Vyhledání DNS záznamů u DNS serveru založeného na Windows.

 2. V dialogovém okně Nový záznam o prostředku vyberte Upravit.

 3. V oblasti Custom Host Names (Vlastní názvy hostitelů) v dialogovém okně New Resource Record (Nový záznam o prostředku) zkontrolujte, jestli jsou v polích přesně nastavené následující hodnoty.

  Důležité informace: V některých verzích Správce DNS pro Windows může být doména nastavená tak, že když vytvoříte záznam TXT, název hostitele se automaticky změní na nadřazenou doménu. Pokud je to váš případ, pak při přidávání záznamu TXT nechte název hostitele prázdný (bez hodnoty), tzn. nenastavujte ho na hodnotu @ ani na název domény. Další informace najdete v článku znalostní báze Knowledge Base o nastavení záznamů SPF.

  • Host Name (Název hostitele): @

  • Type (Typ): TXT

  • Address (Adresa): Sem vložte hodnotu Destination or Points to Address (Cíl nebo Ukazuje na adresu), kterou jste právě zkopírovali z Office 365.

 4. Zvolte OK a pak Hotovo.

Ověřte doménu v Office 365.

Důležité informace: Než to uděláte, počkejte asi 15 minut, aby se mohl záznam, který jste právě vytvořili, aktualizovat všude na internetu.

Přejděte zpět do Office 365 a podle následujících kroků požádejte o kontrolu ověření. Při kontrole se vyhledá TXT záznam, který jste přidali v předchozím kroku. Když se najde správný TXT záznam, doména je tím ověřená.

 1. Zvolte Nastavení > Domény.

 2. Na stránce Spravovat domény ve sloupci Akce pro doménu, kterou ověřujete, zvolte Spustit nastavování.

 3. Na stránce Potvrďte, že vlastníte doménu vaše_doména zvolte Hotovo, nyní ověřit a v potvrzovacím dialogu zvolte Dokončit.

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Zpátky na začátek

Použití nesměrovatelné adresy jako hlavního jména uživatele (UPN) v místní službě Active Directory

Pokud plánujete synchronizovat místní službu Active Directory s Office 365, musíte zkontrolovat, jestli je přípona hlavního názvu uživatele (UPN) platná přípona domény. Nesmí jít o nepodporovanou příponu domény, jako je například @contoso.local. Pokud potřebujete změnit předponu UPN, pomůže vám tento postup.

Zpátky na začátek

Poznámka:  Než se změny DNS projeví, trvá obvykle kolem 15 minut. Někdy ale může trvat i déle, než se změna přenese do celého internetového systému DNS. Pokud máte po přidání záznamů DNS potíže s tokem pošty nebo jiné problémy, podívejte se na článek Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo záznamů DNS.

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Zpátky na začátek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×