Vytvoření, úprava a sdílení dokumentů online

Odkudkoliv, kde máte připojení k webu, můžete vytvářet nové dokumenty nebo upravovat existující dokumenty přes Office Online a OneDrive (bezplatná online služba úložiště z Windows Live).

Důležité : Programy Office Online můžete používat v jakémkoliv prohlížeči, ale nejlípe fungují v těchto prohlížečích: Microsoft Internet Explorer 7 nebo novější, Mozilla Firefox 3.5 nebo novější a Safari 4 nebo novější.

Pokud chcete začít vytvářet, upravovat nebo sdílet dokumenty na OneDrivu:

 1. Otevřete webový prohlížeč a na panelu Adresa zadejte http://onedrive.live.com.

 2. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se pomocí svého Windows Live ID.

  Pokud Windows Live ID nemáte, klikněte na možnost pro registraci a potom zadejte požadované informace.

Vytvoření nového dokumentu v úložišti služby OneDrive

 1. Ve OneDrivu klikněte na New (Nový) a pak klikněte na typ dokumentu, který chcete vytvořit: dokument Wordu, sešit Excelu, prezentaci PowerPointu nebo poznámkový blok OneNotu.

  Nabídka Nový ve OneDrivu

 2. Dokument se otevře pro úpravy v příslušné aplikaci Office Online.

 3. I když Office Online ukládá změny automaticky, můžete chtít soubor uložit pod novým názvem. Můžete to kdykoli udělat tak, že kliknete na File (Soubor) > Save As (Uložit jako) > Rename (Přejmenovat).

Úprava existujícího dokumentu v úložišti OneDrive

Ve OneDrivu klikněte na název dokumentu, který chcete upravit.

Excel a OneNote se otevřou v zobrazení pro úpravy a vy můžete pokračovat v práci na dokumentu. Word a PowerPoint se otevřou v zobrazení pro čtení.

 • Dokument Wordu otevřete v zobrazení pro úpravy tak, že kliknete na Edit Document (Upravit dokument) > Edit in Word Online (Upravit ve Wordu Online).

  Upravit ve Wordu Online

 • Prezentaci PowerPointu otevřete v zobrazení pro úpravy tak, že kliknete na Edit Presentation (Upravit prezentaci) > Edit in PowerPoint Online (Upravit v PowerPointu Online).

  Úpravy v PowerPointu Online

Sdílení dokumentů v úložišti služby OneDrive

Dokumenty, které uložíte na OneDrive, může v prohlížeči upravovat kdokoli, s kým je sdílíte.

 1. Ve OneDrivu vyberte dokument, který chcete sdílet, zaškrtnutím kolečka v pravém horním rohu dlaždice dokumentu (nebo vlevo od názvu dokumentu v seznamu dokumentů, v závislosti na použitém zobrazení souborů ve OneDrivu).

 2. Klikněte na položku Sdílet.

  Pozvěte ostatní ke spoluvytváření dokumentu:

  1. V levém sloupci zkontrolujte, jestli je pod nadpisem Share (Sdílet) vybraná možnost Invite People (Pozvat lidi).

  2. Do pole To (Komu) napište e-mailovou adresu osoby nebo osob, které chcete pozvat.

  3. Do pole dole napište krátkou poznámku pro příjemce.

  4. Ve výchozím nastavení můžou příjemci v souborech, do kterých jsou pozvaní, dělat změny. Jestli chcete, aby si mohli obsah vašeho souboru jenom prohlédnout a nemohli ho upravit, změňte kliknutím na modrý odkaz Recipients can edit (Příjemci mohou upravovat) nastavení oprávnění.

  5. Až budete mít pozvánku do souboru nachystanou k odeslání, klikněte na Share (Sdílet).

  Když nemáte e-mailové adresy lidí, které chcete k zobrazení nebo úpravě svých souborů pozvat, nebo pokud nechcete k tomuto účelu používat e-mail, můžete snadno vytvořit vlastní odkaz, který vám umožní sdílet soubory s ostatními.

  1. V levém sloupci v části Share (Sdílet) klikněte na Get a link (Získat odkaz).

  2. V rozevíracím seznamu Choose an option (Zvolte si možnost) udělejte jedno z tohoto:

   Jestli nechcete, aby ostatní mohli váš dokument měnit, klikněte na View only (Pouze zobrazení).

   Jestli chcete, aby si ostatní mohli váš dokument prohlížet a taky v něm dělat změny, klikněte na Edit (Upravit).

   Jestli můžou být informace v dokumentu, který sdílíte, volně přístupné každému bez jakýchkoli bezpečnostních omezení nebo ověřování, klikněte na Public (Veřejné).

  3. Až to budete mít hotové, klikněte na Create link (Vytvořit odkaz).

  4. Zkopírujte tento odkaz a vložte ho tam, kde ho uvidí všichni, pro které je určený. Když na něj kliknou, dostanou se k vašemu dokumentu.

OneDriveNejde dokument z úložiště služby otevřít?

Pokud používáte Mac OS X Lion a nejdou vám dokumenty z úložiště služby OneDrive otevřít, můžete změnit nastavení prohlížeče Safari nebo Firefox tak, abyste mohli dokumenty otevírat. Udělejte toto:

 1. Ukončete Safari nebo Firefox.

 2. Ve Finderu klikněte na Aplikace a pak vyberte ikonu aplikace Safari nebo Firefox.

 3. V nabídce Soubor klikněte na Informace.

 4. Zaškrtněte políčko Otevřít v 32bitovém režimu.

 5. Zavřete a znovu otevřete Safari nebo Firefox.

Viz taky

Uložení dokumentu na SharePoint nebo OneDrive

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×