Vytvořené pravidlo nefunguje

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příčina: Pravidla se pro zprávy automaticky spouštějí jenom při jejich přijetí nebo odeslání.

Řešení:    Na zprávy, které jste už dostali, aplikujte pravidlo ručně.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta) Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V navigačním podokně klikněte na složku, na kterou chcete pravidlo použít.

 3. V nabídce Message (Zpráva) přejděte na Rules (Pravidla), Apply (Použít) a pak klikněte na pravidlo nebo na Apply All (Použít vše).

  Poznámky : 

  • Kliknutím na Apply All (Použít všechny) zahrnete pravidla Mailing List Manageru.

  • Ručně použití pravidel lze použít pouze pro pravidla v tomto počítači. Outlook pro Mac nelze použít k ručně přiřaďte serverová pravidla. Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011.

Příčina: Pravidlo je vypnuté.

Řešení:    Pravidlo povolte.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

  2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

   Indikátor typu účtu

  3. Abyste se vrátili do dialogového okna Rules (Pravidla), klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části E-mail, klikněte na Rules (Pravidla).

 3. Zaškrtněte políčko Enabled (Povoleno) vedle pravidla.

Příčina: Pravidlo odkazuje na odstraněnou složku.

Řešení:    Aktualizujte pravidla tak, aby odkazovala na aktuální složky.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

  2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

   Indikátor typu účtu

  3. Abyste se vrátili do dialogového okna Rules (Pravidla), klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části E-mail, klikněte na Rules (Pravidla).

 3. Poklikejte na pravidlo, které nefunguje.

 4. Pokud některá kritéria nebo akce odkazují na odstraněnou složku, vyberte jinou.

Příčina: Pravidlo je možné použít jenom na jeden typ účtu.

Řešení:    Vytvořte další pravidla pro každý typ účtu.

Pokud jste například vytvořili pravidlo pro účet POP, můžete vytvořit podobné pravidlo pro účet IMAP.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

  2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

   Indikátor typu účtu

  3. Abyste se vrátili do dialogového okna Rules (Pravidla), klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části E-mail, klikněte na Rules (Pravidla).

 3. Vytvořte pravidlo.

  Poznámka : Další informace o tom, jak vytvořit pravidla najdete v tématu Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011.

Příčina: Na zprávy se nejprve použije jiné pravidlo.

Řešení:    Změňte pořadí, ve kterém se pravidla použijí.

Pravidla se spouští v pořadí, v jakém jsou zobrazené v seznamu. Pravidla na začátku seznamu se spouštějí nejdřív.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

  2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

   Indikátor typu účtu

  3. Abyste se vrátili do dialogového okna Rules (Pravidla), klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části E-mail, klikněte na Rules (Pravidla).

 3. Klikněte na pravidlo a pak klikněte na Move up (Posunout nahoru) nebo Move down (Posunout dolů)  Šipky Nahoru a Dolů .

Řešení:    Použijte na zprávy víc pravidel.

Ve výchozím nastavení se na každou zprávu použije jenom jedno pravidlo. Když zpráva splní kritéria pravidla, žádná další pravidla se nepoužijí. Můžete ale pravidlo definovat tak, aby zprávy, které splňují kritéria, byly k dispozici i pro další pravidla.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Rules (Pravidla).

 2. V levém podokně dialogu Rules (Pravidla) klikněte na typ účtu pravidla, které chcete upravit.

  Když nevíte, jaký typ e-mailového účtu používáte

  1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

  2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

   Indikátor typu účtu

  3. Abyste se vrátili do dialogového okna Rules (Pravidla), klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části E-mail, klikněte na Rules (Pravidla).

 3. Poklikejte na pravidlo, které chcete změnit.

 4. V části Then (Pak) zrušte zaškrtnutí políčka Do not apply other rules to messages that meet the same conditions (Nepoužívat další pravidla na zprávy, které splňují stejné podmínky).

Příčina: Některá pravidla vytvořená v Outlooku for Mac se neukládají na serveru Exchange.

Řešení:    Vytvářejte pravidla v Outlook Web Appu nebo v Outlooku pro Windows.

Abyste mohli vytvářet nebo upravovat serverová pravidla v Outlooku for Mac, musíte mít účet Microsoft Exchange spravovaný serverem Microsoft Exchange Server 2010 nebo novějším. Pokud je váš účet spravovaný serverem Microsoft Exchange Server 2007, můžete vytvářet a upravovat serverová pravidla pomocí Outlook Web Appu nebo Outlooku pro Windows.

Pravidla uložená na serveru Exchange se spouští předtím, než se zprávy stáhnou do Outlooku for Mac.

Viz taky

Vytvoření nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011

Uspořádání zpráv ze seznamu adresátů

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×