Vytváření zobrazení dat v aplikaci SharePoint Designer

Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 lze pro zdroje obchodních dat rychle vytvářet vysoce přizpůsobená rozhraní využívající zobrazení dat. Zobrazení dat je dynamické přizpůsobitelné zobrazení zdroje dat, které se používá k zobrazení nebo zpětnému zápisu dat do zdroje dat. Zobrazení dat je možné používat s databázovými dotazy, dokumenty XML, webovými službami, serverovými skripty a seznamy a knihovnami služby SharePoint.

Jestliže vaše organizace uchovává informace v databázích, můžete se připojit k příslušné databázi a použít ji jako zdroj dat, z něhož se bude vytvářet řada zobrazení dat na stránce podobným způsobem jako na řídicím panelu. Pomocí zobrazení dat lze rovněž zobrazovat externí data. Můžete například na svůj web přidat informační kanál s předpovědí počasí.

Tento článek obsahuje informace o zobrazeních dat a jejich přidávání na web pomocí aplikace SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Co je zobrazení dat?

Vložení zobrazení dat z pásu karet

Vložení zobrazení dat pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat

Přetažení zdrojů dat z navigačního podokna

Doporučené další kroky

Co je zobrazení dat?

Zobrazení dat je dynamické přizpůsobitelné zobrazení dat využívající technologii Microsoft ASP.NET. Aplikace SharePoint Designer 2010 načte data ze zdroje dat ve formátu XML (Extensible Markup Language) a zobrazí tato data pomocí transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations).

Zobrazení dat lze pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 upravit. Zobrazení dat poskytuje přístup pro čtení a zápis k celé řadě různých zdrojů, včetně databázových dotazů, dokumentů XML, webových služeb, seznamů a knihoven služby SharePoint a serverových skriptů. Můžete také vytvořit zobrazení dat zobrazující data z více zdrojů dat.

Po vložení zobrazení dat na stránku můžete také pomocí nástrojů WYSIWYG v aplikaci SharePoint Designer 2010 přidávat nebo odebírat sloupce, filtrovat, řadit a seskupovat pole a měnit formátování písma a celkové rozložení. Při formátování zobrazení dat pomocí nástrojů WYSIWYG v aplikaci SharePoint Designer 2010 je potřebný kód XSL (Extensible Stylesheet Language) vložen přímo do stránky, takže není třeba znát jazyk XSL. Pokud chcete zapsat kód XSL přímo, můžete samozřejmě danou stránku kdykoli otevřít v zobrazení Kód.

Poznámka :  Jestliže používáte jako zdroje dat primárně seznamy a knihovny, můžete ke čtení a zápisu dat do těchto zdrojů používat zobrazení dat nebo zobrazení seznamu. Zobrazení seznamu se podobají zobrazením dat, zahrnují však navíc plnou podporu přizpůsobení zobrazení v prohlížeči. Odkazy na další informace o zobrazeních seznamu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vložení zobrazení dat z pásu karet

Chcete-li vytvořit zobrazení dat, je nutné nejprve vytvořit nebo otevřít stránku (stránku ASP.NET) v aplikaci SharePoint Designer 2010. Potom na stránku přidáte zobrazení dat. Zobrazení dat lze vytvořit několika způsoby. Nejrychlejší je použít možnost Zobrazení dat na pásu karet, kde k výběru zdroje dat stačí jedno kliknutí.

Jestliže při použití této možnosti na pásu karet zvolíte jako zdroj dat seznam nebo knihovnu, bude na stránku přidáno zobrazení seznamu (XLV). Pokud zvolíte jiný zdroj dat než seznam nebo knihovnu (například soubor XML, připojení databáze, skript na straně serveru nebo připojení webové služby), bude na stránku přidáno zobrazení dat (DFWP). Odkazy na další informace o rozdílech mezi zobrazeními seznamu a zobrazeními dat naleznete v části Viz také.

Chcete-li vytvořit zobrazení dat pomocí pásu karet, proveďte tyto kroky:

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Vyberte stránku webu, na kterou chcete přidat zobrazení dat.

  Poznámka :  Pokud jste neměli stránku pro zobrazení dat, je třeba ji vytvořit – stránku ASPX nebo stránku webové části. (Použijte odkaz Vytváření stránek služby SharePoint v části Viz také.

 4. Na kartě Stránka klikněte ve skupině Úpravy na možnost Upravit soubor.

 5. Klikněte do pole se značkami DIV nebo do pole formuláře.
  Pole se značkami DIV na stránce webové části vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010
  Pole formuláře na stránce ASPX vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zobrazení dat a datové formuláře na možnost Zobrazení dat. Potom vyberte zdroj dat.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 7. Na stránce bude vytvořeno zobrazení, jež se bude podobat tomuto zobrazení.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Vložení zobrazení dat pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat

Pomocí možnosti Zobrazení dat na pásu karet je možné kromě výběru zdroje dat rovněž vložit prázdné zobrazení dat. Při vložení prázdného zobrazení dat vyberete zdroj dat a pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat určíte způsob přidání polí na stránku. Můžete například pole přidat jako zobrazení jedné položky nebo zobrazení více položek.

Při vytváření zobrazení dat tímto způsobem je možné vybrat různé zdroje dat, včetně souborů XML, připojení databáze, serverových skriptů, připojení webových služeb a seznamů a knihoven služby SharePoint. Na rozdíl od předchozího postupu bude bez ohledu na používaný zdroj dat na stránku vloženo zobrazení dat (DFWP). To znamená, že pro seznam nebo knihovnu služby SharePoint se vytvoří zobrazení dat (DFWP), nikoli zobrazení seznamu (XLV). Odkazy na další informace o rozdílech mezi zobrazeními seznamu a zobrazeními dat naleznete v části Viz také.

Chcete-li vytvořit zobrazení dat pomocí podokna Podrobnosti zdroje dat, proveďte tyto kroky:

 1. Otevřete web v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu.

 3. Vyberte stránku webu, na kterou chcete přidat zobrazení dat.

  Poznámka :  Pokud jste neměli stránku pro zobrazení dat, je třeba ji vytvořit – stránku ASPX nebo stránku webové části. (Použijte odkaz Vytváření stránek služby SharePoint v části Viz také.

 4. Na kartě Stránka klikněte ve skupině Úpravy na možnost Upravit soubor.

 5. Klikněte do pole se značkami DIV nebo do pole formuláře.
  Pole se značkami DIV na stránce webové části vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010
  Pole formuláře na stránce ASPX vypadá takto:
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 6. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Zobrazení dat a datové formuláře na možnost Zobrazení dat. Potom zvolte možnost Prázdné zobrazení dat.

 7. V zástupném symbolu pro prázdné zobrazení dat, jenž se zobrazí, klikněte na odkaz Kliknutím sem vyberte zdroj dat.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 8. V dialogovém okně pro výběr zdroje dat vyberte zdroj dat a klikněte na tlačítko OK.

 9. Zobrazí se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat .
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

 10. V podokně úloh vyberte pole, jež chcete zobrazit v zobrazení dat.
  Tip: Chcete-li vybrat více polí, podržte při klikání na jednotlivá pole klávesu CTRL.

 11. Klikněte na volbu Vložit vybraná pole jako a zvolte jednu z následujících možností:

  • Pomocí možnosti Zobrazení jedné položky lze v zobrazení dat zobrazit jediný záznam.

  • Možnost Zobrazení více položek umožňuje zobrazit více záznamů s poli ve sloupcích a se záhlavím pro každý sloupec.

 12. Můžete rovněž vybraná pole přetáhnout z podokna úloh přímo na stránku na zástupný symbol prázdného zobrazení dat. (Pole budou na stránku přidána jako zobrazení více položek, přičemž v tabulce bude zobrazeno prvních pět polí.)

 13. Na stránce bude vytvořeno zobrazení, jež se bude podobat tomuto zobrazení.
  Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010

Začátek stránky

Přetažení zdrojů dat z navigačního podokna

Dalším způsobem vytvoření zobrazení dat je přetažení zdroje dat z navigačního podokna. Otevřete stránku ASPX nebo stránku webové části v aplikaci SharePoint Designer 2010 a klikněte na tlačítko připínáčku Otevřený web v aplikaci SharePoint Designer 2010 vedle možnosti Zdroje dat nebo Všechny soubory. V dolní části navigačního podokna se zobrazí soubory a dostupné zdroje dat. Potom zdroj dat jednoduše přetáhněte na stránku.

Podobně jako chování při použití možnosti Zobrazení dat na pásu karet bude mít přidání seznamu nebo knihovny služby SharePoint za následek vytvoření zobrazení seznamu (XLV) na dané stránce. Přidání jakéhokoli jiného zdroje dat bude mít za následek vytvoření zobrazení dat (DFWP).

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Po vytvoření zobrazení dat můžete zahájit jeho přizpůsobení pomocí nástrojů pro zobrazení dat v aplikaci SharePoint Designer 2010. Můžete přidávat a odebírat sloupce, filtrovat data, používat podmíněné formátování, měnit celkové rozložení a provádět mnoho dalších akcí. Použijte odkaz Přizpůsobení zobrazení seznamu a zobrazení dat v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×