Vytváření závislostí mezi úkoly různých projektů

Po vytvoření úkolů v projektu je potřeba úkoly propojit a naznačit tak vztahy mezi nimi. Úkoly lze propojovat v rámci projektu nebo mezi různými projekty. Propojením úkolů se vytvoří Závislosti mezi úkoly.

Tip : Vztahy mezi více projekty lze naznačit pomocí meziprojektových závislostí.

Kdy použít vazbu mezi projekty namísto meziprojektových závislostí?    

Pokud váš projekt obsahuje konkrétní úkol, který je závislý na konkrétním úkolu v jiném projektu, použijte vazbu mezi projekty ke svázání dat obou úkolů. V případě, že úkol, na kterém jste závislí, není splněn včas, odrazí se nová data i ve vašem úkolu. Pokud je váš projekt závislý na určitém aspektu jiného projektu a tato závislost se nevztahuje na žádný konkrétní úkol, můžete použít meziprojektové závislosti k vyjádření toho, jaký je přínos každého projektu.

  1. Otevřete oba projekty obsahující úkoly, které chcete propojit.

    V nabídce Okno jednoho projektu klikněte na příkaz Uspořádat.

  2. Vyberte úkol, u kterého chcete vytvořit závislost na vnějším předchůdci.

  3. Klikněte na tlačítko Informace o úkolu Vzhled tlačítka a vyberte kartu Předchůdci.

  4. Ve sloupci ID zadejte název projektu a číslo ID úkolu vnějšího předchůdce, oddělené zpětným lomítkem. Příklad: Pro úkol s ID 1 v souboru s názvem Projekt1 zadejte hodnotu Projekt1\1.

Ve výchozím nastavení je uživatel upozorněn na změny dat v projektu, pro který byly vytvořeny vnější vazby. Při otevření projektu s vnějšími vazbami se zobrazí vnější předchůdci, vnější následníci a vlivy na plán a můžete přijmout některé nebo všechny změny.

Poznámka : 

  • Před propojením s vnějším úkolem je třeba uložit oba projekty.

  • Když propojujete úkoly z různých projektů uložených na serveru Microsoft Office Project Server, musí být ID předchůdců správně naformátována. V dialogovém okně Informace o úkolu na kartě Předchůdci ve sloupci ID musí mít ID úkolů následující formát: <>\projekt1\42. Pro tento příklad platí: projekt1 je název projektu obsahujícího předchůdce, 42 je ID úkolu předchůdce.

  • Úkol s vnější vazbou se v seznamu úkolů zobrazuje šedě. Poklikáním na úkol s vnějším následníkem nebo předchůdcem otevřete projekt obsahující vnější úkol, pokud je takový projekt k dispozici.

Po propojení úkolů mezi projekty příslušná data neodpovídají

Při využití možnosti Vložit propojení z dialogového okna Vložit jinak (nabídka Upravit) k propojení úkolů, aplikace Project použije pro propojení objekt OLE. Propojena jsou pouze vybraná pole. Úkol však může asociovat mnoho dalších informačních polí, která ovlivňují jeho plánování a která mohou být na rozděleném zobrazení skryta.

Pokud potřebujete vytvořit závislost mezi úkoly v různých projektech, vytvořte kvůli udržení přesného plánu vnější závislosti (namísto vkládání propojení).

Při použití možnosti Vložit propojení vyberte jednotlivá pole místo celých řádků a propojte pouze nutné informace. Zabráníte tak konfliktům informací plánu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×