Vytváření webů a kolekcí webů z adresáře webů

Vytváření webů a kolekcí webů z adresáře webů umožňuje správci přidat na portál weby, které obvykle nejsou součástí hlavní navigace portálu, ale určitý tým nebo jedinečná skupina uživatelů je potřebuje pro spolupráci či publikování obsahu nebo jako pracovní prostor.

Adresář webů také umožňuje uspořádat weby nikoli podle hierarchie portálu, ale podle pracovních pozic. Pomocí adresáře webů tedy můžete weby a kolekce webů uspořádat tak, aby odrážely organizační strukturu firmy nebo její produktové řady.

Volba, zda je lepší vytvářet weby nebo kolekce webů, závisí na potřebách dané organizace. Kolekce webů však poskytují celou řadu výhod, které u dílčích webů nejsou k dispozici:

 • Portál lze uchovávat v jedné databázi a kolekce webů potom umístit do samostatné databáze.

 • Je možné omezit velikost webů tím, že každé kolekci webů přiřadíte kvótu. Můžete například zadat maximální velikost 5 megabajtů (MB) pro každý web v kolekci webů. Bez nastavené kvóty by mohli uživatelé vytvářet rozsáhlé weby, které by mohly mít negativní vliv na výkon.

 • Získáte lepší škálovatelnost. Hlavní portál sice může obsahovat až 2000 dílčích webů, ale s rostoucím počtem webů můžete zaznamenat problémy s výkonem systému. Při použití kolekcí webů lze vytvořit až 1 milion webů, aniž by to mělo negativní vliv na výkon.

Poznámka : Chcete-li vytvářet kolekce webů, je třeba povolit samoobslužné vytváření webů. To lze nastavit tak, že na stránce Centrální správa klepnete na možnost Správa aplikací a potom v části Zabezpečení aplikací klepnete na položku Samoobslužná správa webů. Na stránce Samoobslužná správa webů vyberte webovou aplikaci, u které chcete povolit samoobslužné vytváření webů, nastavte požadované možnosti a klepněte na tlačítko OK.

 1. Otevřete adresář webů klepnutím na tlačítko Weby na horním navigačním panelu portálu.

 2. V nabídce Akce webu klepněte na příkaz Vytvořit web.

  Pokud chcete vytvořit kolekci webů, je třeba změnit adresu URL webu na adresu URL kolekce webů. V adresním řádku prohlížeče nahraďte text newsbweb.aspx textem scsignup.aspx.

 3. Zadejte název, popis a adresu URL webu nebo kolekce webů.

 4. Zvolte, zda budou použita stejná oprávnění jako u nadřazeného webu, nebo zda budou použita jedinečná oprávnění.

 5. Určete, zda chcete umístit odkaz na web na horním navigačním panelu.

 6. Vyberte kategorie webů, ve kterých bude web zobrazen. Jestliže web nezařadíte do žádné kategorie, nebude uveden v adresáři webů.

 7. Vyberte šablonu, na které bude web založen. Pokud si nejste jisti, kterou šablonu vybrat, můžete zobrazit popisy jednotlivých šablon klepnutím na jejich názvy. Potom klepněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×