Vytváření tabulek v databázi

Data jsou v databázi uložena v tabulkách – seznamech řádků a sloupců na základě předmětů. Například je možné vytvořit tabulku Kontakty, která bude sloužit k ukládání jmen, adres a telefonních čísel, nebo tabulku Výrobky, do které se budou ukládat informace o výrobcích. Při navrhování databáze je třeba vždy nejprve vytvořit tabulky – dříve než všechny ostatní objekty databáze.

V tomto článku je popsáno vytváření tabulek. Dozvíte se, jak vytvořit tabulku, jak do ní přidat pole a jak nastavit primární klíč tabulky. Také se seznámíte s datovými typy a naučíte se, jak nastavit vlastnosti polí a tabulek.

Dříve než začnete vytvářet tabulky, měli byste důkladně zvážit své požadavky a naplánovat, které tabulky by měla databáze obsahovat. Úvodní informace o plánování a navrhování databází naleznete v článku Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Co je tabulka

Vytvoření nové tabulky

Vytvoření tabulky na základě šablony tabulky

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Vytvoření tabulky na základě seznamu služby SharePoint

Přidávání polí do tabulky v zobrazení datového listu

Přidávání polí pomocí šablon polí

Přidání pole z existující tabulky

Nastavení datového typu pole v zobrazení datového listu

Uložení tabulky

Nastavení primárního klíče

Nastavení vlastností pole

Nastavení vlastností tabulky

Co je tabulka

Tabulka obsahuje data týkající se určité kategorie založené na předmětu, například informace o zaměstnancích nebo o výrobcích. Každý záznam tabulky obsahuje informace o jedné položce, například o konkrétním zaměstnanci. Záznam tvoří jednotlivá pole, například jméno, adresa a telefonní číslo. O záznamech se často hovoří jako o řádcích a pole se často označují jako sloupce.

Tabulka Zákazníci v Accessu znázorňující rozložení záznamů a polí

1. Záznam nebo řádek

2. Pole nebo sloupec

Databáze může obsahovat mnoho tabulek a v každé z nich jsou uloženy informace týkající se jiného předmětu. Každá tabulka může obsahovat mnoho polí různých typů, například texty, čísla, kalendářní data a obrázky.

Následující seznam obsahuje některé běžné příklady tabulek:

 • tabulka zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres;

 • katalog prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek;

 • tabulka úkolů, která slouží ke sledování úkolů a jejich termínů;

 • inventář zařízení nebo zboží na skladě.

Při plánování a navrhování databáze je třeba postupovat uvážlivě, aby bylo dosaženo správných výsledků a nebylo nutné později provádět příliš mnoho změn. Informace o plánování a navrhování databází naleznete v článku Základy návrhu databáze.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky

Jednoduchá databáze, například seznam kontaktů, může obsahovat pouze jednu tabulku. Mnoho databází však obsahuje více tabulek. Vytvořením nové databáze vznikne v počítači soubor, který slouží jako kontejner všech objektů databáze, včetně tabulek.

Nová tabulka může vzniknout různými způsoby: vytvořením nové databáze, vložením tabulky do existující databáze nebo importem či propojením tabulky z jiného zdroje dat – například z listu aplikace Microsoft Office Excel 2007, dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2007, textového souboru nebo jiné databáze. Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. Do ní lze začít ihned zadávat data a definovat tím pole tabulky.

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Nový.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru. Chcete-li změnit umístění, klepněte na ikonu složky a vyhledejte složku pro uložení souboru.

 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Otevře se nová databáze, vytvoří se v ní nová tabulka s názvem Tabulka1 a tato tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  Obrázek pásu karet

  V databázi se vytvoří nová tabulka a tato tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky na základě šablony tabulky

Chcete-li vytvořit tabulku kontaktů, úkolů, problémů, událostí nebo aktiv, můžete použít příslušnou šablonu tabulky, která je v aplikaci Office Access 2007 k dispozici. Šablony tabulek byly navrženy tak, aby byly kompatibilní se seznamy služby Windows SharePoint Services 3.0 stejných názvů.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Šablony tabulky a ze seznamu vyberte jednu z šablon, které jsou k dispozici.

  Obrázek pásu karet

  Vytvoří se nová tabulka – při jejím vytvoření se jako vzor použije zvolená šablona tabulky.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Tabulku lze vytvořit importem nebo propojením informací uložených někde jinde. Například je možné importovat nebo propojit informace z listu aplikace Excel, seznamu služby SharePoint, souboru XML, jiné databáze aplikace Access, složky aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a z mnoha jiných zdrojů. Při importu informací vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto informací. Při propojení informací vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení s informacemi, které jsou uloženy někde jinde. Jestliže tedy změníte data v propojené tabulce, změní se tím data i v původním zdroji (až na určité výjimky – viz následující poznámka). Pokud informace v původním zdroji změní jiná aplikace, projeví se tato změna i v propojené tabulce.

Poznámka : V určitých případech nelze pomocí propojené tabulky měnit data ve zdroji dat, zejména pokud je zdrojem dat list aplikace Excel.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Chcete-li použít existující databázi, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Chcete-li vytvořit novou databázi, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Nový.

  • Do textového pole Název souboru zadejte název souboru. Chcete-li změnit umístění, klepněte na ikonu složky.

  • Klepněte na tlačítko Vytvořit.

   Otevře se nová databáze, vytvoří se v ní nová tabulka s názvem Tabulka1 a tato tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Import na některý z nabízených zdrojů dat.

  Obrázek pásu karet

 5. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech.

  Aplikace Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Poznámka : Import nebo propojení dat ze seznamu služby SharePoint je možné provést také pomocí příkazu na kartě Vytvořit. Podrobné pokyny jsou uvedeny v následující části.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky na základě seznamu služby SharePoint

Tabulku lze v databázi vytvořit importem nebo propojením dat ze seznamu služby SharePoint. Seznam již může existovat (v tomto případě lze ihned provést import nebo propojení), nebo můžete vytvořit nový vlastní seznam nebo nový seznam založený na předdefinované šabloně. K předdefinovaným šablonám v aplikaci Office Access 2007 patří Kontakty, Úkoly, Problémy a Události.

Otevřete databázi, ve které chcete tabulku vytvořit.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Seznamy serveru SharePoint.

  Obrázek pásu karet

Proveďte jeden z následujících postupů:

Vytvoření seznamu na základě šablony

 1. Klepněte na jednu z položek Kontakty, Úkoly, Problémy nebo Události.

 2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, kde má být seznam vytvořen. Zadejte rovněž název nového seznamu služby SharePoint a jeho popis.

 3. Chcete-li, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté). V opačném případě zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření nového vlastního seznamu

 1. Klepněte na položku Vlastní.

 2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, kde má být seznam vytvořen. Zadejte rovněž název nového seznamu služby SharePoint a jeho popis.

 3. Chcete-li, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté). V opačném případě zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Import dat z existujícího seznamu

 1. Klepněte na položku Existující seznam serveru SharePoint.

 2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, který obsahuje požadovaný seznam.

 3. Klepněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi.

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Zaškrtněte políčko u těch seznamů služby SharePoint, které chcete importovat.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Propojení s existujícím seznamem

 1. Klepněte na položku Existující seznam serveru SharePoint.

 2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, který obsahuje požadovaný seznam.

 3. Klepněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky.

 4. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Zaškrtněte políčko u těch seznamů služby SharePoint, které chcete importovat.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidávání polí do tabulky v zobrazení datového listu

Položky informací, které chcete sledovat, se ukládají v polích (nazývaných také sloupce). Například v tabulce Kontakty je možné vytvořit pole Jméno, Příjmení, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce Výrobky mohou být vytvořena pole Název výrobku, Kód výrobku a Cena.

Pole je třeba vytvářet s rozmyslem. Není například vhodné vytvářet pole pro ukládání vypočítaných hodnot. Lepší je řešení, při kterém aplikace Office Access 2007 v případě potřeby požadovanou hodnotu vypočítá. Při vytváření polí pamatujte na to, že by se informace měly ukládat rozdělené na nejmenší užitečné části. Místo pole Celé jméno je často vhodnější vytvořit pole Jméno a Příjmení. Obecně je možné říci, že potřebujete-li o nějaké položce informací referovat, řadit podle ní data, vyhledávat ji nebo s ní provádět výpočty, umístěte ji do samostatného sloupce. Další informace o navrhování databází a vytváření polí naleznete v článku Základy návrhu databáze.

Každé pole má určité definiční charakteristiky. Má například určitý název, který jednoznačně identifikuje pole v tabulce. Pole má také datový typ, který je třeba zvolit tak, aby odpovídal informacím, jež budou v tomto poli uloženy. Datový typ rozhoduje o tom, jaké hodnoty lze v poli ukládat, jaké operace lze s těmito hodnotami provádět a kolik úložného prostoru je třeba pro každou hodnotu vyhradit. Každému poli je také přiřazena skupina možností nastavení, které se nazývají vlastnosti. Vlastnosti určují vzhled a chování pole. Například vlastnost Formát definuje, jak bude pole vypadat, jestliže ho uživatel zobrazí. 

Vytvoříte-li novou tabulku, otevře se tato tabulka v zobrazení datového listu. Zadáte-li do sloupce Přidat nové pole nějaký údaj, bude do tabulky ihned přidáno nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

Přidání nového pole do existující tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na některou z dostupných tabulek. Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Zadejte data do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

Přidání nového pole do nové tabulky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  Obrázek pásu karet

  Aplikace Access vloží do databáze novou tabulku a otevře ji v zobrazení datového listu.

 4. Zadejte data do buňky pod záhlavím sloupce Přidat nové pole.

Zadáte-li do nového sloupce data, aplikace Office Access 2007 zvolí na základě zadaných informací vhodný datový typ pro dané pole. Pokud například do sloupce napíšete datum (dejme tomu 1. 1. 2006), aplikace Office Access 2007 posoudí zadané informace jako datum a nastaví u daného pole datový typ Datum a čas. Není-li možné na základě zadaných informací datový typ určit, bude nastaven datový typ Text.

V následující tabulce je ukázáno, jak v zobrazení datového listu funguje automatické zjišťování typů dat.

Zadaná hodnota

Datový typ pole vytvořeného aplikací Office Access 2007

Jan

Text

http://www.contoso.com

Můžete použít libovolný platný prefix protokolu sítě Internet. Platné prefixy jsou například tyto: http://, https:// nebo mailto:.

Hypertextový odkaz

50000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000,99

Číslo (dvojitá přesnost)

50000,389

Číslo (dvojitá přesnost)

31. 12. 2006

Rozpoznány budou formáty data a času, které odpovídají místnímu nastavení přihlášeného uživatele.

Datum a čas

31. prosinec 2006

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50 dop.

Datum a čas

17:50

Datum a čas

312,50 Kč

Rozpoznán bude symbol měny, který odpovídá místnímu nastavení přihlášeného uživatele.

Měna

21,75

Číslo (dvojitá přesnost)

123,00%

Číslo (dvojitá přesnost)

3,46E+03

Číslo (dvojitá přesnost)


Podle toho, co zadáte a v jakém formátu, může aplikace Office Access 2007 nastavit nejen datový typ, ale také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50 dop., aplikace Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední).

Chcete-li sami přímo nastavit datový typ a formát pole, a změnit tak nastavení provedené aplikací Office Access 2007, použijte k tomu příkazy na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat.

Přímé nastavení datového typu

 1. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku rozevíracího seznamu Datový typ.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Klepněte na požadovaný datový typ.

Přímé nastavení formátu

 1. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku rozevíracího seznamu Formát.

 2. Klepněte na požadovaný formát.

Přidáte-li pole tím, že zadáte informace do buňky pod záhlavím Přidat nové pole, aplikace Office Access 2007 automaticky přiřadí tomuto poli název. První pole bude nazváno Pole1, druhé Pole2, atd. Je vhodné používat výstižnější názvy polí. Pole můžete přejmenovat tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na jeho záhlaví a v místní nabídce klepnete na příkaz Přejmenovat sloupec.

Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer. Doporučujeme dávat polím výstižnější názvy, aby je bylo možné při zobrazení nebo úpravách záznamů snadněji rozpoznat. Můžete například používat názvy polí, jako je Příjmení, Adresa nebo Telefon domů.

Začátek stránky

Přidávání polí pomocí šablon polí

Někdy je jednodušší vybírat z předdefinovaného seznamu polí, než vytvářet pole ručně. K výběru ze seznamu předdefinovaných polí slouží podokno úloh Šablony polí. Součástí aplikace Office Access 2007 je sada předdefinovaných šablon polí, které mohou při vytváření polí ušetřit mnoho času. Budete-li chtít vytvořit nové pole pomocí šablony pole, zobrazíte podokno Šablony polí a přetáhnete jednu či více šablon do tabulky, která je otevřena v zobrazení datového listu.

Šablona pole je předdefinovaná sada charakteristik a vlastností popisujících pole. Definice šablony pole zahrnuje název pole, datový typ, nastavení vlastnosti Formát a také řadu dalších vlastností pole, které společně tvoří vzor sloužící jako základ pro vytvoření nového pole.

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Nové pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Šablony polí.

 3. Vyberte jedno nebo více polí v podokně Šablony polí a přetáhněte je do tabulky. Jakmile se objeví čára označující místo pro vložení, uvolněte tlačítko myši, a vložte tak pole na příslušnou pozici.

  Pole se objeví v datovém listu.

Šablony polí slouží jako vzory pro vytvoření nových polí. Nové pole však můžete vytvořit také z existujícího pole v jiné tabulce.

Začátek stránky

Přidání pole z existující tabulky

Používáte-li databázi, která obsahuje více tabulek, můžete přidat pole z jiné tabulky. Je pravděpodobné, že některé tabulky spolu souvisejí. V relační databázi jsou informace uloženy v samostatných tabulkách na základě předmětů, mezi kterými jsou definovány relace. Systém správy databáze tak může získávat z databáze všechny potřebné vzájemně související informace. V aplikaci Office Access 2007 můžete vytvořit nové pole tím, že ho přidáte z jiné relačně propojené tabulky nebo z jiné tabulky, pro kterou nebyla relace vytvořena. K přidávání polí slouží podokno Seznam polí, ve kterém se zobrazují pole z ostatních tabulek v dané databázi.

Podokno Seznam polí

Otevření podokna Seznam polí

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, do které chcete přidat stávající pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

Podokno Seznam polí obsahuje seznam všech ostatních tabulek v databázi seskupených do kategorií. Pracujete-li s tabulkou v zobrazení datového listu, zobrazí se v podokně Seznam polí dvě kategorie: Pole dostupná v souvisejících tabulkách a Pole dostupná v jiných tabulkách. První kategorie obsahuje všechny tabulky, se kterými má otevřená tabulka definovanou relaci. Druhá kategorie obsahuje všechny tabulky, se kterými nemá otevřená tabulka definovanou relaci.

Další informace o relacích mezi tabulkami naleznete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Klepnete-li na znaménko plus (+) před názvem některé tabulky, zobrazí se seznam všech polí této tabulky. Chcete-li do tabulky otevřené v zobrazení datového listu přidat některé pole, přetáhněte do ní požadované pole z podokna Seznam polí.

Přidání pole z podokna Seznam polí

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, do které chcete přidat stávající pole.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Na kartě Datový list klikněte ve skupině Pole a sloupce na položku Přidat existující pole.

  Obrázek pásu karet

  Zobrazí se podokno Seznam polí.

 5. Klepnutím na znaménko plus (+) před názvem tabulky zobrazte seznam polí této tabulky.

 6. Přetáhněte požadované pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu.

 7. Jakmile se objeví čára označující místo pro vložení, uvolněte tlačítko myši, a vložte tak pole na příslušnou pozici.

  Čára označující místo pro vložení pole z podokna Seznam polí

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 8. Postupujte podle pokynů průvodce.

  Po dokončení průvodce se pole objeví v tabulce otevřené v zobrazení datového listu.

Poznámka : Přetáhnete-li pole z tabulky, která nemá s vaší tabulkou vytvořenou relaci, a pak dokončíte Průvodce vyhledáváním, vytvoří se automaticky nová relace 1:N mezi tabulkou v podokně Seznam polí a otevřenou tabulkou.

Začátek stránky

Nastavení datového typu pole v zobrazení datového listu

Aplikace Office Access 2007 odvádí dobrou práci, když automaticky rozhoduje o datovém typu pole, které vytvoříte v zobrazení datového listu. Někdy je však nutné toto rozhodnutí změnit. Můžete například používat kódy výrobků, které slouží k identifikaci prodávaných výrobků. Zadáte-li do tabulky otevřené v zobrazení datového listu číselný kód, například 1003, nastaví se u tohoto pole automaticky číselný datový typ. Číselný datový typ byste však měli používat pouze u polí, se kterými budete provádět aritmetické výpočty. Identifikátory, jako je kód výrobku, by měly být normálně uloženy jako datový typ Text.

Chcete-li sami přímo nastavit datový typ a formát pole, a změnit tak nastavení provedené aplikací Office Access 2007, použijte k tomu příkazy na kartě Data ve skupině Typ a formátování dat.

Přímé nastavení datového typu

 1. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku rozevíracího seznamu Datový typ.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Klepněte na požadovaný datový typ.

K určení správného datového typu použijte tabulku uvedenou níže.

Přímé nastavení formátu

 1. Na kartě Datový list ve skupině Typ a formátování dat klepněte na šipku rozevíracího seznamu Formát.

 2. Klepněte na požadovaný formát.

V následující tabulce jsou popsány datové typy polí, které jsou v aplikaci Office Access 2007 k dispozici.

Datový typ

Uložené hodnoty

Velikost

Text

Alfanumerické znaky

Používá se pro texty nebo texty a čísla, která nebudou použita ve výpočtech (například kódy výrobků).

Maximálně 255 znaků

Memo

Alfanumerické znaky (více než 255 znaků) nebo plně formátovaný text (RTF).

Používá se pro texty delší než 255 znaků nebo texty s formátováním RTF. Pole typu Memo je vhodné použít například pro poznámky, dlouhé popisy a texty formátované tučným nebo kurzívním písmem.

Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

Číslo

Číselné hodnoty (celá čísla nebo desetinná čísla)

Používá se k ukládání čísel určených pro výpočty s výjimkou peněžních hodnot (pro tyto hodnoty je určen datový typ Měna).

1, 2, 4 nebo 8 bajtů, nebo 16 bajtů pro replikační identifikátor

Datum a čas

Kalendářní data a časové údaje

Používá se k ukládání hodnot kalendářního data a času. Každá uložená hodnota obsahuje datovou i časovou část.

8 bajtů

Měna

Peněžní hodnoty

Používá se k ukládání peněžních hodnot (měny).

8 bajtů

Automatické číslo

Jedinečná číselná hodnota, kterou aplikace Office Access 2007 automaticky vloží při přidání záznamu.

Používá se ke generování jedinečných hodnot, které mohou být použity jako primární klíč. Hodnoty polí typu Automatické číslo se mohou zvětšovat o jedničku, o určený přírůstek nebo náhodně.

4 bajty, nebo 16 bajtů pro replikační identifikátor

Ano/ne

Logické hodnoty

Používá se pro pole typu Pravda/nepravda, která mohou obsahovat jednu ze dvou možných hodnot: například Ano/Ne nebo Pravda/Nepravda.

1 bit (8 bitů = 1 bajt)

Objekt OLE

Objekty OLE nebo jiná binární data

Používá se k ukládání objektů OLE z jiných aplikací systému Microsoft Windows.

Maximálně 1 gigabajt

Příloha

Fotografie, obrázky, binární soubory, soubory sady Office

Tento datový typ je předurčen k ukládání digitálních obrázků a všech typů binárních souborů.

U komprimovaných příloh 2 gigabajty, u nekomprimovaných příloh přibližně 700 kilobajtů v závislosti na stupni možné komprese přílohy

Hypertextový odkaz

Hypertextové odkazy

Používá se k ukládání hypertextových odkazů, které umožňují okamžitý přístup k webovým stránkám pomocí adresy URL a k souborům pomocí názvu ve formátu UNC. Také lze ukládat hypertextové odkazy, které odkazují na objekty aplikace Access uložené v databázi.

Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

Průvodce vyhledáváním

Ve skutečnosti to není datový typ, místo toho spouští Průvodce vyhledáváním.

Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáváním, který umožňuje vytvořit pole používající pole se seznamem k vyhledání hodnoty v jiné tabulce, dotazu nebo seznamu hodnot.

Na základě tabulky nebo dotazu: Velikost vázaného sloupce.

Na základě hodnot: Velikost pole typu Text použitého k uložení hodnot.


Tip : U telefonních čísel, čísel součástek a dalších čísel, která se nebudou používat k matematickým výpočtům, doporučujeme zvolit místo datového typu Číslo datový typ Text.

U datových typů Text a Číslo je možné upřesnit velikost pole nebo typ dat nastavením hodnoty v poli vlastnosti Velikost pole.

Začátek stránky

Uložení tabulky

Po přidání polí do tabulky byste měli navrženou tabulku uložit. Při prvním uložení nové tabulky zadejte takový název tabulky, který charakterizuje informace v tabulce obsažené. Název může obsahovat maximálně 64 znaků (písmen a číslic), včetně mezer. Tabulka se může jmenovat například Zákazníci, Inventář součástek nebo Výrobky.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dané tabulky a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit.

  – nebo –

  Klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 2. Ukládáte-li tabulku poprvé, zadejte název tabulky a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče

Primární klíč tabulky je tvořen jedním nebo více poli, která jednoznačně identifikují každý řádek uložený v tabulce. Jako primární klíč často slouží jedinečné identifikační číslo, například číslo ID, výrobní číslo nebo kód. Například každý zákazník v tabulce Zákazníci může mít jedinečné identifikační číslo (ID). Pole identifikačního čísla zákazníka je primárním klíčem tabulky.

Pole vhodná pro primární klíč jsou charakterizována několika typickými znaky. Za prvé – jednoznačně identifikují každý řádek. Za druhé – nejsou nikdy prázdná (neobsahují hodnoty NULL) – vždy obsahují nějakou hodnotu. Za třetí – málokdy se mění (nejlépe nikdy). Aplikace Access používá pole primárních klíčů k rychlému spojování dat z různých tabulek.

Primární klíč by měl být určen v každé tabulce. Aplikace Access vytvoří pro primární klíč automaticky index (zrychlí se tím dotazy a další operace) a zároveň zajistí, aby každý záznam obsahoval v poli primárního klíče hodnotu a aby tato hodnota byla vždy jedinečná.

Při vytváření nové tabulky v zobrazení datového listu se automaticky vytvoří primární klíč. Název pole primárního klíče je ID a jeho datový typ je Automatické číslo. Toto pole je v zobrazení datového listu skryté, lze je však zobrazit přepnutím do návrhového zobrazení.

Přepnutí do návrhového zobrazení

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na název tabulky v navigačním podokně a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Klepněte na tlačítko Návrhové zobrazení na stavovém řádku aplikace Access.

Chcete-li změnit nebo odebrat primární klíč nebo nastavit primární klíč u tabulky, která ho neobsahuje, musíte použít návrhové zobrazení.

Nastavení nebo změna primárního klíče

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte jedno nebo více polí, která chcete použít jako primární klíč.

  Chcete-li vybrat jen jedno pole, klepněte na jeho volič řádku.

  Chcete-li vybrat více polí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na odpovídající voliče řádků.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na příkaz Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Vlevo od pole nebo polí, která jste určili jako primární klíč, se zobrazí indikátor klíče.

Odebrání primárního klíče

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Klepněte na volič řádku u aktuálního primárního klíče.

  Pokud je primární klíč tvořen jedním polem, klepněte na volič řádku tohoto pole.

  Pokud je primární klíč tvořen více poli, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na voliče řádků všech polí primárního klíče.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nástroje na příkaz Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Indikátor klíče u polí, která byla dříve určena jako primární klíč, zmizí.

Poznámka : Pokusíte-li se uložit novou tabulku bez nastavení primárního klíče, zobrazí se dotaz, zda má být primární klíč vytvořen. Pokud klepnete na tlačítko Ano, aplikace Access vytvoří pole ID datového typu Automatické číslo a zajistí tak, aby každý záznam obsahoval jedinečnou hodnotu. Jestliže tabulka již pole typu Automatické číslo obsahuje, bude toto pole použito jako primární klíč.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Nastavením vlastností pole je možné ovládat vzhled zobrazených informací, zabránit nesprávnému zadávání údajů, určit výchozí hodnoty, zrychlit vyhledávání a řazení a řídit další charakteristiky vzhledu a chování. Nastavením formátu lze například zlepšit čitelnost čísel, definováním ověřovacího pravidla lze předepsat požadavky na informace zadávané do pole.

Datový typ pole určuje vlastnosti, které je možné nastavit. Například vlastnost Pouze přidat se týká pouze pole, které má datový typ Memo. U pole s jiným datovým typem nelze tuto vlastnost nastavit.

Nastavení vlastností polí se projeví při zobrazení a úpravách dat. Například vlastnosti Formát, Vstupní maska a Titulek ovlivňují zobrazení informací v datových listech tabulek a výsledků dotazů. Ovládací prvky v nových formulářích a sestavách založené na polích tabulky zdědí automaticky vlastnosti polí nastavené v tabulce. Další vlastnosti umožňují nastavit výchozí hodnotu pole nebo povinnost uživatele zadat při přidávání nebo úpravách dat v tabulce do daného pole vždy nějakou hodnotu.

Nastavení vlastností pole tabulky otevřené v zobrazení datového listu

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Klepněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 3. Na kartě datový list ve skupině Typ a formátování dat vyberte některý z následujících příkazů:

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  • Jedinečné – nastavuje vlastnost Indexovat.

  • Je požadováno – přepíná nastavení vlastnosti Je nutno zadat. Pokud byla tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano, přepne se nastavení na hodnotu Ne. Pokud byla tato vlastnost nastavena na hodnotu Ne, změní se její nastavení na hodnotu Ano.

   V zobrazení datového listu lze nastavit jen některé vlastnosti polí. Chcete-li nastavit další vlastnosti pole, musíte tabulku otevřít v návrhovém zobrazení.

Pokud chcete zobrazit nebo upravovat úplný seznam vlastností polí, musíte použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole tabulky otevřené v návrhovém zobrazení

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky tabulky klepněte na pole, jehož vlastnosti chcete nastavit (nebo do tohoto pole přejděte pomocí kláves se šipkami).

 3. V dolní části návrhové mřížky tabulky se zobrazí vlastnosti tohoto pole. Datový typ pole určuje vlastnosti, které je možné nastavit.

 4. V dolní části okna nazvané Vlastnosti pole klepněte do buňky vlastnosti, kterou chcete nastavit (nebo stiskněte klávesu F6 a přejděte do buňky požadované vlastnosti pomocí kláves se šipkami).

 5. Zadejte nastavení vlastnosti nebo – pokud se v pravé části buňky vlastnosti zobrazí šipka – klepněte na šipku a vyberte některou z možností nastavení dané vlastnosti.

  Dostupné vlastnosti polí jsou uvedeny v následující tabulce.

Vlastnost
pole

Požadovaná akce

Velikost pole

Nastavte maximální velikost dat, která jsou uložena jako datový typ Text, Číslo nebo Automatické číslo.

Formát

Upravte vzhled pole pro účely zobrazení nebo tisku.

Počet desetinných míst

Zadejte počet desetinných míst pro zobrazení čísel.

Nové hodnoty

Určete, zda se má pole typu Automatické číslo stejnoměrně zvětšovat nebo zda se má jeho hodnota nastavovat náhodně.

Vstupní maska

Zadejte znaky představující vzor pro zadávání dat.

Titulek

Zadejte text, který se standardně zobrazí v popiscích ve formulářích, sestavách a dotazech.

Výchozí hodnota

Zadejte výchozí hodnotu, která se při přidávání záznamů automaticky přiřadí poli.

Ověřovací pravidlo

Zadejte výraz, který musí být při přidávání nebo změně hodnot v tomto poli pravdivý.

Ověřovací text

Zadejte text, který se zobrazí, jestliže zadaná hodnota nesplňuje výraz určený vlastností Ověřovací pravidlo.

Je nutno zadat

Určete, zda je zadání dat do daného pole povinné.

Povolit nulovou délku

Nastavením této vlastnosti na hodnotu Ano můžete povolit, aby uživatel mohl zadat do pole typu Text nebo Memo řetězec nulové délky ("").

Indexovat

Vytvořením a použitím indexu můžete zrychlit přístup k datům v tomto poli.

Komprese kódu Unicode

Nastavte, zda má být text uložený v tomto poli komprimován, je-li uloženo velké množství textu (> 4 096 znaků).

Režim IME

Nastavte možnost řízení převodu znaků v asijské verzi systému Windows.

Režim sentence IME

Nastavte možnost řízení převodu znaků v asijské verzi systému Windows.

Inteligentní značky

Připojte k tomuto poli inteligentní značku.

Pouze přidat

Nastavením této vlastnosti na hodnotu Ano u pole typu Memo můžete povolit použití více verzí.

Formát textu

Chcete-li ukládat text ve formátu HTML a povolit plné formátování textu, zvolte možnost RTF. Chcete-li ukládat pouze text, zvolte možnost Prostý text.

Zarovnání textu

Zadejte výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

Přesnost

Zadejte celkový povolený počet číslic (vlevo i vpravo od desetinné čárky).

Měřítko

Zadejte maximální počet číslic, která mohou být uložena vpravo od desetinné čárky.

Chcete-li mít pro zadání nebo úpravu hodnoty vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím klávesové zkratky SHIFT+F2 okno Lupa. Potřebujete-li pomoci s vytvářením vstupní masky nebo ověřovacího výrazu, klepněte na tlačítko Builder button vedle buňky vlastnosti – spustíte tím příslušného Tvůrce.

 1. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dané tabulky a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit.

  – nebo –

  Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

Následující tabulka obsahuje další informace o vlastnostech Velikost pole, Formát a Nové hodnoty pro různé datové typy polí.

Vlastnost Velikost pole

Popis

Text

Zadejte hodnotu od 1 do 255. Velikost textových polí může být v rozsahu od 1 do 255 znaků. Pro větší textová pole se používá datový typ Memo.

Číslo

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Bajt – pro číselné hodnoty z rozsahu 0 až 255. K uložení hodnoty stačí jediný bajt.

 • Celé číslo – pro číselné hodnoty z rozsahu -32 768 až +32 768. K uložení hodnoty jsou zapotřebí dva bajty.

 • Dlouhé celé číslo – pro číselné hodnoty z rozsahu -2 147 483 648 až +2 147 483 647. K uložení hodnoty jsou zapotřebí čtyři bajty.

  Tip : Datový typ Dlouhé celé číslo se používá například k ukládání hodnot cizích klíčů – hodnot, které jsou uloženy v jiné tabulce v poli primárního klíče typu Automatické číslo.

 • Jednoduchá přesnost – pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou z rozsahu -3,4 x 1038 až +3,4 x 1038 a s maximálně 7 platnými číslicemi. K uložení hodnoty jsou zapotřebí čtyři bajty.

 • Dvojitá přesnost – pro číselné hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou z rozsahu -1,797 x 10308 až +1,797 x 10308 a s maximálně 15 platnými číslicemi. K uložení hodnoty je zapotřebí osm bajtů.

 • Replikační identifikátor – pro uložení globálně jedinečného identifikátoru (GUID) požadovaného při replikaci. K uložení hodnoty je zapotřebí šestnáct bajtů. Pamatujte, že replikace není podporována u formátu souboru ACCDB.

 • Desetinné číslo – pro číselné hodnoty z rozsahu -9,999... x 1027 až +9.999... x 1027. K uložení hodnoty je zapotřebí dvanáct bajtů.

Automatické číslo

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Dlouhé celé číslo – pro jedinečné číselné hodnoty z rozsahu 1 až +2 147 483 648 (při nastavení vlastnosti pole Nové hodnoty na možnost Přírůstek) nebo z rozsahu -2 147 483 648 až +2 147 483 647 (při nastavení vlastnosti pole Nové hodnoty na možnost Náhodný). K uložení hodnoty jsou zapotřebí čtyři bajty.

 • Replikační identifikátor – pro uložení globálně jedinečného identifikátoru (GUID) požadovaného při replikaci. K uložení hodnoty je zapotřebí šestnáct bajtů. Pamatujte, že replikace není podporována u formátu souboru ACCDB.

Vlastnost Formát

Text

Můžete definovat vlastní formát. Další informace naleznete v článku Formátování dat v tabulkách, formulářích a sestavách.

Číslo

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Obecné číslo – číslo se zobrazí tak, jak se obvykle zadává.

  Například číslo 3456,789 se zobrazí jako 3456,789.

 • Měna – číslo se zobrazí s oddělovačem tisíců a v souladu s nastavením záporných čísel, desetinného oddělovače, počtu desetinných míst a symbolu měny v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

  Například číslo 3456,789 se zobrazí jako 3 456,79 Kč.

 • Euro – číslo se zobrazí se symbolem měny Euro bez ohledu na to, jaký symbol je nastaven v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

 • Pevný – číslo se zobrazí alespoň s jednou číslicí a v souladu s nastavením záporných čísel, desetinného oddělovače, počtu desetinných míst a symbolu měny v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

  Například číslo 3456,789 se zobrazí jako 3456,79.

 • Standardní – číslo se zobrazí s oddělovačem tisíců a v souladu s nastavením záporných čísel, desetinného oddělovače a počtu desetinných míst v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení. U tohoto formátu se nezobrazí symbol měny.

  Například číslo 3456,789 se zobrazí jako 3 456,79.

 • Procenta – hodnota se vynásobí 100 a číslo se zobrazí se znakem procenta přidaným na konec. Platí nastavení záporných čísel, desetinného oddělovače a počtu desetinných míst z ovládacího panelu Místní a jazykové nastavení.

  Například číslo 0,3456 se zobrazí jako 35%.

 • Vědecký – číslo se zobrazí ve standardním vědeckém zápisu.

  Například číslo 3456,789 se zobrazí jako 3,46E+03

Datum a čas

Vyberte jeden z následujících předdefinovaných formátů zobrazení:

 • Datum (obecné) – hodnota se zobrazí pomocí kombinace nastavení Datum (krátké) a Datum (dlouhé).

 • Datum (dlouhé) – hodnota se zobrazí v souladu s nastavením dlouhého formátu data v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

 • Datum (střední) – hodnota se zobrazí pomocí formátu dd-mmm-rr (například 14-VII-06).

 • Datum (krátké) – hodnota se zobrazí v souladu s nastavením krátkého formátu data v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

 • Čas (dlouhý) – hodnota se zobrazí v souladu s nastavením formátu času v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení.

 • Čas (střední) – hodnota se zobrazí pomocí formátu HH:MM AMPM, kde HH představuje hodiny, MM minuty a AMPM zobrazí zkratku dop. nebo odp. Hodiny leží v rozsahu 1 až 12. Minuty leží v rozsahu 0 až 59.

 • Čas (krátký) – hodnota se zobrazí pomocí formátu HH:MM, kde HH představuje hodiny a MM minuty. Hodiny leží v rozsahu 0 až 23 a minuty v rozsahu 0 až 59.

Ano/ne

Vyberte jednu z následujících možností:

 • True/false – hodnota se zobrazí jako True (Pravda) nebo False (Nepravda).

 • Ano/ne – hodnota se zobrazí jako Ano nebo Ne.

 • Zapnuto/vypnuto – hodnota se zobrazí jako Zapnuto nebo Vypnuto.

Poznámka : Hodnoty Ano, True a Zapnuto jsou ekvivalentní, podobně jako hodnoty Ne, False a Vypnuto.

Vlastnost Nové hodnoty

Automatické číslo

Vyberte jednu z následujících možností (pouze u datového typu Automatické číslo):

 • Přírůstek – počáteční hodnota je 1 a u každého nového záznamu se zvětší o 1.

 • Náhodný – počáteční hodnota je náhodná a u každého nového záznamu se vygeneruje náhodná hodnota.


Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky

Kromě vlastností polí je možné nastavovat vlastnosti, které platí pro celou tabulku a pro celé záznamy. Tyto vlastnosti se nastavují v seznamu vlastností tabulky.

Nastavení vlastnosti tabulky

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Seznam vlastností.

  Skupina Zobrazit či skrýt na kartě Návrh v aplikaci Access

  Zobrazí se seznam vlastností tabulky.

 3. Klepněte do buňky vlastnosti, kterou chcete nastavit.

 4. Zadejte nastavení této vlastnosti.

  Dostupné vlastnosti tabulek jsou uvedeny v následující tabulce.

Vlastnost tabulky

Požadovaná akce

Popis

Zadejte popis tabulky.

Výchozí zobrazení

Nastavte Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky.

Ověřovací pravidlo

Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

Ověřovací text

Zadejte text, který se zobrazí, jestliže záznam nesplňuje výraz určený vlastností Ověřovací pravidlo.

Filtr

Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení datového listu.

Řadit podle

Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení datového listu.

Název vnořeného datového listu

Zadejte, zda se má v zobrazení datového listu zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

Dceřiné propojovací pole

Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužícího jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s obsahem polí primárního klíče této tabulky a budou se hledat shodné údaje.

Řídicí propojovací pole

Zadejte pole primárního klíče v této tabulce, pro která se budou hledat shodné hodnoty v dceřiných polích vnořeného datového listu.

Výška vnořeného datového listu

Určete, zda se v otevřeném vnořeném datovém listu mají zobrazit všechny dostupné řádky (výchozí nastavení), nebo nastavte výšku okna vnořeného datového listu pro případ jeho otevření.

Vnořený datový list rozevřen

Nastavte, zda se při otevření tabulky otevřou všechny vnořené datové listy.

Orientace

Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

Zobrazení na webu SharePoint

Určete, zda mají být formuláře a sestavy, které jsou přidruženy k této tabulce, k dispozici v nabídce Zobrazit ve službě Windows SharePoint Services, bude-li databáze publikována na web služby SharePoint.

Filtrovat při zavedení

Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení datového listu automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

Při zavedení seřadit

Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení datového listu automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

Chcete-li mít pro zadání nebo úpravu hodnoty vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím klávesové zkratky SHIFT+F2 okno Lupa. Potřebujete-li pomoci s vytvořením výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo, klepněte na tlačítko Builder button v pravé části buňky vlastnosti Ověřovací pravidlo – spustíte tím Tvůrce výrazů..

 1. Chcete-li uložit provedené změny, klepněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  – nebo –

  Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu dané tabulky a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit.

  – nebo –

  Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×