Vytváření stránek v režimu přispěvatele

Jako autor obsahu potřebujete vytvářet nové stránky, abyste mohli přispívat do týmového webu vlastním obsahem. Při vytváření stránek s omezeními člena skupiny přispěvatelů zjistíte, že některé příkazy jsou vám v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 dostupné a některé nikoli.

V tomto článku je uveden postup vytváření stránek v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, jste-li členem skupiny přispěvatelů pracujícím v režimu přispěvatele.

Další informace o Nastavení přispěvatele naleznete v článku Úvod do nastavení přispěvatele.

Důležité : Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku:

Které funkce mohou být nedostupné při vytváření stránek v režimu přispěvatele?

Přehled typů stránek, které může vaše skupina přispěvatelů vytvářet

Vytváření stránek v režimu přispěvatele

Které funkce mohou být nedostupné při vytváření stránek v režimu přispěvatele?

Typy stránek, které můžete vytvářet, budou záviset na omezeních úprav, kterými správce webu vaši skupinu přispěvatelů omezil. Pokud správce webu například povolil vaší skupině přispěvatelů vytvářet pouze stránky z existující stránky předlohy, můžete vytvářet pouze stránky založené na stránce předlohy specifikované správcem webu.

Při pokusu o vytvoření typu stránky, který není pro vaši skupinu přispěvatelů povolen, se zobrazí ve stavovém řádku zpráva o tom, že vaše nastavení přispěvatelů vám neumožňuje vytvářet stránky tohoto typu.

Oznámení ve stavovém řádku, pokud vaše nastavení přispěvatelů neumožňuje vytváření vybraného typu souboru

Dále, pokud se pokusíte vytvořit stránku v dialogovém okně Nový (nabídka Soubor), avšak správce webu vaší skupině přispěvatelů tento typ stránky nezpřístupnil, zobrazí se v dialogovém okně zpráva, že vaše nastavení přispěvatele neumožňuje vytvářet nové stránky tohoto typu. Viz oddíl Popis v následující ukázce.

Oznámení v dialogovém okně Nový pro uživatele v režimu přispěvatele

Pokusům a omylům se můžete vyhnout přímým zobrazením nastavení přispěvatelů, kde se ihned dovíte, které typy stránek může vaše skupina přispěvatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 vytvářet. Postup je uveden následujícím oddíle.

Začátek stránky

Přehled typů stránek, které může vaše skupina přispěvatelů vytvářet

Před zahájením práce v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 doporučujeme, abyste nahlédli do nastavení přispěvatelů pro vaši skupinu přispěvatelů a zjistili, ke kterým funkcím vaše skupina má nebo nemá přístup. Typy stránek, které můžete vytvářet, zjistíte v kategorii Vytváření stránek. Dále byste si měli v kategorii Složky zjistit, kam můžete své soubory ukládat. Informace o místu ukládání vytvořených stránek byste měli znát, protože při pokusu o uložení do nepovoleného umístění obdržíte chybovou zprávu.

Jste-li autorem obsahu, který potřebuje rutinně přidávat obsah do webu služby SharePoint, nastavuje správce webu vaši skupinu přispěvatelů zpravidla tak, abyste mohli vytvářet nové stránky pouze ze specifikované stránky předlohy, přidávat do oblastí obsahu na stránce pouze určitý typ obsahu a ukládat nové stránky pouze do specifikované složky webu. Nahlédnutím do nastavení přispěvatelů můžete rychle zjistit, jak svůj web aktualizovat.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete svůj web.

 2. Není-li podokno úloh Přispěvatel zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úkolů na položku Přispěvatel.

  Podokno úloh Přispěvatel tak, jak se zobrazí skupině Přispěvatel a Autoři obsahu

  1. V tomto výběru je zobrazen název skupiny přispěvatelů, ke které uživatel patří.

  2. Klepnutím na tento odkaz lze zobrazit nastavení skupiny přispěvatelů, jíž je uživatel členem.

  3. Klepnutím na tento odkaz lze zahájit psaní e-mailové zprávy pro správce webu.

  4. Zde se nachází seznam souborů otevřených během poslední relace aplikace Office SharePoint Designer 2007.

  5. Klepnutím na tento odkaz lze otevřít dialogové okno Nový a vytvářet nové soubory.

  6. Klepnutím na tento odkaz lze otevřít dialogové okno Otevřít, ve kterém lze procházet a otevírat soubory.

 3. V podokně úloh v části Stav přispěvatele je uveden popis skupiny přispěvatelů, ke které patříte, a odkaz Zobrazit nastavení přispěvatele. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte nastavení skupiny přispěvatelů.

  Důležité : Svá nastavení přispěvatelů nemůžete změnit, to může pouze správce webu. Potřebujete-li přístup k dalším funkcím, požádejte o to správce webu. Kontaktní údaje správce webu zobrazíte klepnutím na položku Nastavení přispěvatele v nabídce Web.

 4. V dialogovém okně Zobrazit nastavení přispěvatele zobrazte klepnutím na možnost Vytváření stránek nastavení tvorby stránek pro vaší skupinu. Můžete také zjistit, z jakých stránek předlohy můžete nové stránky vytvářet.

  Kategorie Vytváření stránek v dialogovém okně Zobrazit nastavení přispěvatele

  Poznámka : Možnost Povolit vytváření nových stránek z následujících stránek předlohy obsahuje seznam stránek předlohy, z nichž můžete vytvářet nové stránky. To znamená, že nové stránky můžete vytvářet pouze ze stránek předlohy uvedených v seznamu. Je-li seznam Povolit vytváření nových stránek z následujících stránek předlohy prázdný, můžete vytvářet nové stránky z libovolných stránek předlohy na webu. Je tomu tak proto, že ve výchozím nastavení může každý uživatel v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 vytvářet novou stránku ze stránky předlohy. Tento seznam slouží k tomu, abyste používali pouze určité stránky předlohy.

 5. Klepnutím na možnost Nastavit typy stránek zobrazte typy stránek, které může vaše skupina přispěvatelů vytvářet.

  Dialogové okno Typy stránek

 6. Chcete-li se dovědět, kam máte ukládat stránky a obrázky na webu, klepněte na položku Složky a zobrazte umístění pro vaši skupinu.Tyto složky můžete také vyhledat v seznamu Seznam složek.

Začátek stránky

Vytváření stránek v režimu přispěvatele

Poté co si prohlédnete svá nastavení přispěvatele a zjistíte, jaké typy stránek můžete vytvářet a kam je máte ukládat, jste připraveni vytvářet stránky v režimu přispěvatele. Jako autor obsahu budete pravděpodobně nejčastěji vytvářet prázdné stránky ASPX nebo nové stránky na základě stránky předlohy. Oby typy stránek jsou stránky ASP.NET.

Přidáváte-li stránku na web služby SharePoint, téměř vždy chcete přidat stránku ASP.NET (ASPX), protože stránky ASPX plně podporují funkce služby SharePoint. Z toho důvodu je stránka ASPX nastavena jako výchozí pro všechny nové stránky na webu služby SharePoint, klepnete-li na tlačítko Nový dokument Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Společné nebo stisknete-li klávesy CTRL+N.

Vytvoření nové stránky ze stránky předlohy

 1. Otevřete web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 2. Jestliže není zobrazen Seznam složek, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Seznam složek.

 3. V seznamu Seznam složek klepněte na znaménku plus (+) vedle složky _catalogs, složka se rozbalí, klepněte na znaménko plus (+) vedle složky masterpage (Galerie stránek předlohy).

  Poznámka : Ve složce s předlohami v seznamu složek jsou uvedeny pouze ty stránky předlohy, které správce webu zpřístupnil vaší skupině přispěvatelů.

 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na stránku předlohy, ze které chcete vytvořit novou stránku, a v místní nabídce klepněte na položku Nový ze stránky předlohy.

 5. Do stránky založené na nastaveních vaší skupiny přispěvatelů přidejte libovolný obsah.

 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S. Stránku uložte do umístění, které je povoleno pro vaši skupinu přispěvatelů.

  Poznámka : V kategorii Složky nastavení vaší skupiny přispěvatelů můžete zjistit umístění, do kterého může v případě tohoto webu vaše skupina přispěvatelů ukládat stránky. Další informace naleznete v předchozím oddíle.

Vytvoření prázdné stránky ASPX

 1. V nabídce Soubor přejděte na  příkaz Nový a klepněte na položku ASPX.

  Otevře se nová prázdná webová stránka.

  Poznámka : Autoři obsahu nemohou ve výchozím nastavení používat řadu funkcí návrhu aplikace Office SharePoint Designer 2007. Některé činnosti, například připojování šablon stylů, úpravu prvků značek, přidávání aktivního obsahu (například skriptů) a používání některých značek, nejsou povoleny. Pokud nezbytně potřebujete přístup k dalším funkcím, obraťte se na správce webu.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S. Stránku uložte do umístění, které je povoleno pro vaši skupinu přispěvatelů.

  Poznámka : V kategorii Složky nastavení vaší skupiny přispěvatelů můžete zjistit umístění, do kterého může v případě tohoto webu vaše skupina přispěvatelů ukládat stránky. Další informace naleznete v předchozím oddíle.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×