Vytváření souborů PDF podporujících funkce usnadnění

Značkované soubory PDF umožňují nástrojům pro čtení obsahu obrazovky a dalším technologiím usnadnění jednodušeji určit logické pořadí čtení a navigaci v souboru. Umožňují také měnit tok obsahu při použití velkých typů displejů, digitálních diářů (PDA) a mobilních telefonů. Toto značkování může být provedeno automaticky při uložení souboru ve formátu PDF v aplikacích Excel, PowerPoint, Publisher, Visio nebo Word počínaje verzí systému Microsoft Office 2007.

Jak funguje značkování souborů PDF?

Při značkování je do dokumentu PDF přidána informační vrstva nazývaná „sémantika“, která označuje, jaké typy objektů jsou v souboru obsaženy, například: nadpisy, odstavce, obrázky a tabulky. Když soubor uložíte jako PDF, aplikace Office tuto sémantiku identifikuje, označí a přidá do souboru. Technologie usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky a lupy, pak mohou tyto značky přečíst a použít je k prezentaci informací uživatelům s postižením. Pokud nepřidáte do souboru značky, technologie usnadnění nebudou pravděpodobně moci určit kontext různých částí souboru a budou soubor prezentovat uživateli matoucím způsobem. V určitých případech mohou být některé položky zcela vynechány.

Zdrojový soubor pro vytvoření souboru PDF podporujícího funkce usnadnění můžete připravit spuštěním nástroje Kontrola dostupnosti (v aplikacích Excel, PowerPoint a Word od verze 2010) nebo podle pokynů uvedených v následujících článcích:

Pokud používáte aplikaci Publisher nebo Visio verze alespoň 2007, můžete u souboru použít principy uvedené ve výše zmíněných článcích – před uložením souboru ve formátu PDF můžete například vložit alternativní text pro tabulky a obrázky a použít styly nadpisů a odstavců pro bloky textu.

Poznámka :  Přidáním značek do souboru PDF vzroste velikost souboru.

Začátek stránky

Uložení souboru jako značkovaného souboru PDF

Když vytvoříte excelový sešit, powerpointovou prezentaci, publisherovou publikaci, visiový výkres nebo wordový dokument, můžete soubor uložit jako značkovaný soubor PDF. Postupujte takto:

Office 2016

 1. Klikněte na Soubor > Uložit jako a zvolte místo, kam chcete soubor uložit.

 2. V dialogovém okně Uložit jako v seznamu Uložit jako typ zvolte PDF.

 3. Klikněte na Možnosti, zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Značky struktury dokumentů pro přístupnost, a klikněte na OK.

Office 2013

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 2. V části Zvolte umístění zvolte místo, kam chcete soubor uložit.

 3. V rozevíracím seznamu Vybrat složku vyberte složku, kterou jste již používali, případně klikněte na položku Vyhledat další složky a zvolte jinou složku.

 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na šipku rozevíracího seznamu Uložit jako typ a poté klikněte na položku PDF.

 5. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 6. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Značky struktury dokumentů pro usnadnění, a klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na Uložit.

Office 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na šipku rozevíracího seznamu Uložit jako typ a poté klikněte na položku PDF.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Značky struktury dokumentů pro usnadnění, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na Uložit.

Office 2007

 1. Klikněte na tlačítko Office Obrázek tlačítka nebo nabídku Soubor a potom na Uložit jako.

 2. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na šipku rozevíracího seznamu Uložit jako typ a poté klikněte na položku PDF.

 3. Klikněte na Možnosti. (V Publisheru 2007 klikněte na Změnit a potom na Upřesnit.)

 4. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Značky struktury dokumentů pro usnadnění, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×