Vytváření souborů PDF přístupných pro osoby s postižením pomocí Office 2016

Při ukládání souboru Office 2016 ve formátu PDF (Portable Document Format) ho můžete opatřit značkami, aby byl přístupnější pro osoby s postižením. Značkování pomáhá čtečkám obrazovky, nástrojům pro zvětšení zobrazení a dalším technologiím usnadnění identifikovat obrázky, určit logické pořadí čtení a správně navigovat. Umožňuje také přeformátování obsahu na obrazovkách s velkým písmem, digitálních diářích (PDA) a mobilních telefonech.

V tomto článku

Příprava zdrojového souboru

Nejdřív zkontrolujte, jestli váš dokument PDF v maximální míře podporuje funkce přístupnosti, a to tak, že u zdrojového souboru v Excelu, PowerPointu nebo Wordu spustíte funkci Kontrola přístupnosti. To je možná ten nejdůležitější krok. Umožní převaděči formátu PDF rozpoznat prvky, které se mají označit.

Tento krok bude jednodušší, když budete postupovat podle pokynů v těchto článcích:

I když pracujete v jiné aplikaci, jako je třeba Publisher nebo Visio, můžete spoustu návrhů v těchto článcích použít stejně. Například to nejdůležitější je vždycky přidat k tabulkám a obrázkům alternativní text, používat u textu styly nadpisů a odstavců a vyvarovat se prázdných míst a řádků.

Uložení souboru jako značkovaného souboru PDF

 1. Vytvořte soubor v Excelu, PowerPointu, Publisheru, Visiu nebo Wordu. Spusťte funkci Kontrola přístupnosti nebo postupujte podle pokynů pro usnadnění přístupu.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Uložit jako a projít si svoje jednotky a složky, stiskněte napřed kombinaci kláves Alt+S. Tím se dostanete na kartu Soubor. Pak stisknutím klávesy A otevřete kartu Uložit jako a přesuňte se do ní stisknutím klávesy Tab.

 3. V případě potřeby můžete stisknutím Tab nebo Shift+Tab přecházet mezi možnostmi umístění pro operaci Uložit jako, jako jsou OneDrive a Tento počítač. Projděte jednotkami a složkami a zvolte umístění, kam chcete nový soubor PDF uložit.

 4. V případě potřeby přejděte stisknutím klávesy Tab do pole Název souboru a zadejte název souboru.

 5. Přejděte tabulátorem na pole se seznamem Uložit jako typ.

 6. Procházejte seznam formátů souborů, dokud se neozve „PDF“.

  Poznámka : Pokud chcete v seznamu formátů souborů rychle přejít na Dokument PDF, napište D. Podle potřeby to opakujte, pokud další dostupné formáty začínají písmenem D.

 7. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti. Pak stiskněte mezerník.

 8. Procházejte možnosti dialogového okna nebo stiskněte Alt+Z a přesvědčte se, že je zaškrtnuté políčko Značky struktury dokumentů pro přístupnost. Toto je výchozí nastavení. Dialogové okno Možnosti zavřete stisknutím Enter.

 9. Stisknutím kombinace kláves Alt+U uložte dokument PDF se značkami přístupnosti.

Informace o uložení souboru jako dokumentu PDF s podporou přístupnosti v Office 2013 a starších verzích najdete v tématu Vytváření souborů PDF přístupných pro osoby s postižením.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×