Vytváření přístupnějších grafů v Excelu Online

Pokud chcete, aby vaše grafy v Excelu Online byly přístupnější, poskytněte možnosti získání potřebných informací, které se nespoléhají jenom na zrak nebo vizuální vodítka, jako je barva.

V tomto tématu

Umístění grafu na logické místo

 • Lidé, kteří nevidí dobře na obrazovku, navigují pomocí klávesnice. Obvykle se pohybují zleva doprava a vycházejí z buňky A1. To mějte na paměti při volbě umístění grafu.

 • Dejte uživatelům vědět, že jste přidali graf, a sdělte jim adresu buňky, kde graf začíná, nebo oblasti buněk obsahující celý graf. Tyto informace přidejte vedle dat, která jste použili k vytvoření grafu.

Přidání alternativního textu ke grafu

V Excelu Online se dá ke grafům a kontingenčním grafům snadno přidat alternativní text. Stejným způsobem ho můžete přidat i k obrázkům a fotografiím.

Alternativní text ke grafu přidáte takto:

 1. Vyberte obrázek, graf nebo kontingenční graf.

 2. Otevřete místní nabídku (klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte klávesu Kontext, která je mezi pravými klávesami ALT a CTRL).

 3. Nabídka se otevře s fokusem na položce alternativního textu. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Alternativní text.

 4. Fokus bude na textovém poli Název, do kterého můžete začít psát. Napište název alternativního textu, který poskytne posluchači stručný popis toho, co je na obrázku důležité, a stiskněte klávesu Tab.

 5. Fokus se přesune na textové pole Popis. Zadejte popis a stiskněte klávesu Tab.

  Tip : Zvýrazněte, co je důležité. Například text „Kolibřík vábený červenými květy“ by mohl být výstižnější než „Truhlík s muškáty“.

 6. Klikněte na OK. Fokus se vrátí na graf.

Přidání textových popisů na potřebná místa

 • Vzhledem k tomu, že grafy a diagramy můžou znázorňovat komplexní informace, je vhodné přidat vedle grafu jednu nebo dvě popisné věty. Ideálním místem často bývá buňka přímo nad nebo pod tabulkou dat, která jste použili k vytvoření grafu.

 • Použijte v grafu pečlivě vybrané popisky dat.

 • Pokud je to možné, přidejte textový popis, který vysvětlí nejdůležitější fakta, která graf prezentuje. Vypadá to například, že prodeje nadále rostou? Došlo k určitým kalendářním datům k důležitým změnám? Mají různé položky podobná množství, nebo se vyskytují výrazné rozdíly?

Další informace o alternativních popiscích a souhrnech najdete v článku Alternativní text.

Kontrola informací závislých na barvě

Lidé, kteří jsou barvoslepí, možná nebudou moct rozpoznat barvy ve vašem souboru nebo je uvidí jinak, než jste zamýšleli. Odstíny červené a zelené například můžou vidět jako odstíny šedé nebo hnědé.

Kromě toho je hodně lidí slabozrakých a nedokážou rozlišit barvy, mezi kterými je malý kontrast.

Tady je několik pokynů, které vám můžou pomoct zpřístupnit graf barvoslepým lidem.

 • Vyhýbejte se tomu, aby informace sdělovala jenom samotná barva. Úspěch můžete například kromě stínování zelenou barvou vyznačit taky značkou zaškrtnutí. Můžete použít související symboly, například značku zaškrtnutí pro úspěch a velké X pro neúspěch. Další možností je přidat k buňkám používajícím barvu promyšlené popisky.

 • Dbejte na to, aby text v souboru měl dostatečný kontrast pro slabozraké osoby. Užitečné nástroje a další informace o kontrastu můžete získat na webu W3C.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×