Vytváření přístupných wordových dokumentů

Tento článek obsahuje podrobné pokyny, jak vytvářet wordové dokumenty, které budou přístupné osobám s postižením.

Oznámení akce výzkumného týmu mimo pracoviště na 9. června. Obrázek obsahuje fotografii a adresu místa konání konference.

Když budete při vytváření dokumentů pamatovat na jejich přístupnost, budou jim nevidomí nebo slabozrací uživatelé snadněji rozumět. Vizuální součásti, jako je tento obrázek, by měly mít smysluplný alternativní text.

Vyberte platformu

Windows: Doporučené postupy, jak vytvářet přístupné wordové dokumenty

Následující tabulka obsahuje základní doporučené postupy, jak vytvářet wordové dokumenty, které budou přístupné osobám s postižením.

Co opravit

Jak to najít

Proč to opravit

Jak to opravit

Přidejte alternativní texty ke všem vizuálním prvkům a tabulkám.

K vizuálnímu obsahu patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Chybějící alternativní texty najdete pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Alternativní texty umožňují lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit, co je v obrázcích a dalším vizuálním obsahu důležité.

Vyhněte se tomu, abyste používali texty v obrázcích jako jediný způsob sdělení důležitých informací. Pokud musíte obrázek obsahující text použít, zopakujte text v dokumentu. V alternativním textu stručně popište obrázek a upozorněte na existenci textu a jeho záměru.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidání alternativních textů k obrázkům SmartArt

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidání alternativních textů ke grafům

Přidání alternativních textů k tabulkám

Přidejte smysluplné texty hypertextových odkazů a popisy.

Prohlédněte si dokument, abyste zjistili, jestli texty hypertextových odkazů dávají smysl jako samostatné informace a jestli tak čtenáři získají přesné informace o cílech odkazů.

Lidé, kteří používají čtečky obrazovky, někdy procházejí seznamem odkazů. Texty odkazů by měly poskytovat jasné a přesné informace o cílech odkazů. Například místo textu odkazu Klikněte sem použijte celý název cílové stránky.

Tip : Také můžete přidat popis, který se zobrazí, když uživatel umístí ukazatel myši na text nebo obrázek hypertextového odkazu.

Přidání textů hypertextových odkazů a popisů

Zajistěte, aby barva nebyla jediným způsobem sdělení informací.

Prohlédněte si dokument, abyste našli výskyty barevného rozlišení.

Nevidomým, slabozrakým a barvoslepým uživatelům může uniknout význam vyjadřovaný konkrétními barvami.

K barevně rozlišenému textu hypertextového odkazu můžete například přidat podtržení, aby barvoslepí lidé poznali, že se jedná o odkaz, i když nevidí barvu. U nadpisů nastavte tučné nebo větší písmo.

Použití přístupné barvy textu

U textů a barev pozadí použijte dostatečný kontrast.

Nedostatečný barevný kontrast najdete tak, že budete v dokumentu hledat texty, které jsou obtížně čitelné nebo těžko rozlišitelné od pozadí.

Texty v dokumentech by měly být v režimu Vysoký kontrast čitelné, aby je viděli dobře všichni, včetně uživatelů se zrakovým postižením.

Používejte například jasné barvy nebo vysoce kontrastní barevná schémata z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadní barvoslepým uživatelům rozlišení textů a obrazců.

Použití přístupné barvy textu

Použijte předdefinované nadpisy a styly.

Nadpisy, které nejsou v logickém pořadí, najdete pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení dokumentů, dodržujte logické pořadí nadpisů a používejte předdefinované nástroje formátování ve Wordu.

Nadpisy například uspořádejte v předepsaném logickém pořadí. Dodržujte pořadí Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, místo abyste použili pořadí Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informace v dokumentech uspořádejte do malých bloků. Pod každým nadpisem by v ideálním případě mělo být jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

Použijte jednoduchou strukturu tabulek a zadejte informace záhlaví sloupců.

To, jestli tabulky neobsahují rozdělené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky a sloupce, zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Čtečky obrazovky sledují svou pozici v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená v jiné tabulce nebo je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky se v tabulce ztratí a od tohoto okamžiku nebude o tabulce poskytovat užitečné informace. Také prázdné buňky v tabulce můžou uživatele čtečky obrazovky svést k domněnce, že tabulka už nic dalšího neobsahuje.

Čtečky obrazovky využívají k identifikaci řádků a sloupců také informace záhlaví.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativních textů k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech přidat alternativní texty k vizuálním prvkům a tabulkám.

Poznámka : Doporučujeme text umístit do pole popisu a nechat název prázdný. Tak zajistíte nejlepší podmínky pro většinu hlavních čteček obrazovky včetně programu Předčítání. U zvukového obsahu a videoobsahu přidejte kromě alternativního textu skryté titulky pro neslyšící a sluchově postižené uživatele.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidejte alternativní texty k obrázkům, klipartům a snímkům obrazovky, aby čtečky obrazovky přečetly text popisující obrázek uživatelům, kteří se nemůžou na obrázek podívat.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativních textů k obrázkům SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát objektu > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Oblast Alternativní text v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidejte alternativní texty k obrazcům, včetně obrazců uvnitř obrázků SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem a pak vyberte Formát obrazce.

 2. V pravém podokně vyberte Rozložení a vlastnosti a potom vyberte Alternativní text.

 3. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativních textů ke grafům

 1. Klikněte na graf pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativních textů k tabulkám

 1. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Vlastnosti tabulky.

 3. Vyberte kartu Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s kartou Alternativní text dialogového okna Vlastnosti tabulky

Vytváření přístupných hypertextových odkazů, textu a tabulek

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech vytvářet přístupné hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textů hypertextových odkazů a popisů

 1. Vyberte text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz, a klikněte na něj pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.
  Text, který jste vybrali, se objeví v poli Zobrazený text. Toto je text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby změňte text hypertextového odkazu.

 4. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip : Pokud název cílové stránky hypertextového odkazu dobře vystihuje obsah stránky, použijte ho jako text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu odpovídá názvu cílové stránky: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vložit hypertextový odkaz a dialogovým oknem Text popisu

Použití přístupného formátu textu

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro výběr typu, velikosti, stylu a barvy písma, vyberte požadované formátování.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů písem na kartě Domů

Použití přístupné barvy textu

Aby se text dobře zobrazil v režimu Vysoký kontrast, použijte pro barvy písma nastavení Automatická.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte Domů > Barva písma.

 3. Vyberte Automatická.

Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písem

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Styly vyberte styl nadpisu, například Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Zadejte jednotlivé položky seznamu s odrážkami.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů odrážek

Použití číslovaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte jednotlivé položky číslovaného seznamu.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů číslování

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete prázdné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. V pravém dolním rohu skupiny Odstavec vyberte tlačítko Další.
  Otevře se dialogové okno Odstavec se zobrazenou kartou Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Odstavec

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Řádek záhlaví

Další informace

Mac: Doporučené postupy, jak vytvářet přístupné wordové dokumenty

Následující tabulka obsahuje základní doporučené postupy, jak vytvářet wordové dokumenty, které budou přístupné osobám s postižením.

Co opravit

Jak to najít

Proč to opravit

Jak to opravit

Přidejte alternativní texty ke všem vizuálním prvkům a tabulkám.

K vizuálnímu obsahu patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Chybějící alternativní texty najdete pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Alternativní texty umožňují lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit, co je v obrázcích a dalším vizuálním obsahu důležité.

Vyhněte se tomu, abyste používali texty v obrázcích jako jediný způsob sdělení důležitých informací. Pokud musíte obrázek obsahující text použít, zopakujte text v dokumentu. V alternativním textu stručně popište obrázek a upozorněte na existenci textu a jeho záměru.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidání alternativních textů k obrázkům SmartArt

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidání alternativních textů ke grafům

Přidání alternativních textů k tabulkám

Přidejte smysluplné texty hypertextových odkazů a popisy.

Prohlédněte si dokument, abyste zjistili, jestli texty hypertextových odkazů dávají smysl jako samostatné informace a jestli tak čtenáři získají přesné informace o cílech odkazů.

Lidé, kteří používají čtečky obrazovky, někdy procházejí seznamem odkazů. Texty odkazů by měly poskytovat jasné a přesné informace o cílech odkazů. Například místo textu odkazu Klikněte sem použijte celý název cílové stránky.

Tip : Také můžete přidat popis, který se zobrazí, když uživatel umístí ukazatel myši na text nebo obrázek hypertextového odkazu.

Přidání textů hypertextových odkazů a popisů

Zajistěte, aby barva nebyla jediným způsobem sdělení informací.

Prohlédněte si dokument, abyste našli výskyty barevného rozlišení.

Nevidomým, slabozrakým a barvoslepým uživatelům může uniknout význam vyjadřovaný konkrétními barvami.

K barevně rozlišenému textu hypertextového odkazu můžete například přidat podtržení, aby barvoslepí lidé poznali, že se jedná o odkaz, i když nevidí barvu. U nadpisů nastavte tučné nebo větší písmo.

Použití přístupné barvy textu

U textů a barev pozadí použijte dostatečný kontrast.

Nedostatečný barevný kontrast najdete tak, že budete v dokumentu hledat texty, které jsou obtížně čitelné nebo těžko rozlišitelné od pozadí.

Texty v dokumentech by měly být v režimu Vysoký kontrast čitelné, aby je viděli dobře všichni, včetně uživatelů se zrakovým postižením.

Používejte například jasné barvy nebo vysoce kontrastní barevná schémata z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadní barvoslepým uživatelům rozlišení textů a obrazců.

Použití přístupné barvy textu

Použijte předdefinované nadpisy a styly.

Nadpisy, které nejsou v logickém pořadí, najdete pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení dokumentů, dodržujte logické pořadí nadpisů a používejte předdefinované nástroje formátování ve Wordu.

Nadpisy například uspořádejte v předepsaném logickém pořadí. Dodržujte pořadí Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, místo abyste použili pořadí Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informace v dokumentech uspořádejte do malých bloků. Pod každým nadpisem by v ideálním případě mělo být jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

Použijte jednoduchou strukturu tabulek a zadejte informace záhlaví sloupců.

To, jestli tabulky neobsahují rozdělené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky a sloupce, zkontrolujte pomocí nástroje Kontrola přístupnosti.

Čtečky obrazovky sledují svou pozici v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená v jiné tabulce nebo je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky se v tabulce ztratí a od tohoto okamžiku nebude o tabulce poskytovat užitečné informace. Také prázdné buňky v tabulce můžou uživatele čtečky obrazovky svést k domněnce, že tabulka už nic dalšího neobsahuje.

Čtečky obrazovky využívají k identifikaci řádků a sloupců také informace záhlaví.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativních textů k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech přidat alternativní texty k vizuálním prvkům a tabulkám.

Poznámka :  U zvukového obsahu a videoobsahu přidejte kromě alternativního textu skryté titulky pro neslyšící a sluchově postižené uživatele.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidejte alternativní texty k obrázkům, klipartům a snímkům obrazovky, aby čtečky obrazovky přečetly text popisující obrázek uživatelům, kteří se nemůžou na obrázek podívat.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativních textů k obrázkům SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát obrázku SmartArt > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidejte alternativní texty k obrazcům, včetně obrazců uvnitř obrázků SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativních textů ke grafům

 1. Klikněte na graf pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s oblastí Alternativní text v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativních textů k tabulkám

 1. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Vlastnosti tabulky.

 3. Vyberte kartu Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky s kartou Alternativní text dialogového okna Vlastnosti tabulky

Vytváření přístupných hypertextových odkazů, textu a tabulek

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech vytvářet přístupné hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textů hypertextových odkazů a popisů

 1. Vyberte text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz, a klikněte na něj pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz.
  Text, který jste vybrali, se objeví v poli Zobrazený text. Toto je text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby změňte text hypertextového odkazu.

 4. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip : Pokud název cílové stránky hypertextového odkazu dobře vystihuje obsah stránky, použijte ho jako text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu odpovídá názvu cílové stránky: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vložit hypertextový odkaz a dialogovým oknem Text popisu

Použití přístupného formátu textu

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro výběr typu, velikosti, stylu a barvy písma, vyberte požadované formátování.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů písem na kartě Domů

Použití přístupné barvy textu

Aby se text dobře zobrazil v režimu Vysoký kontrast, použijte pro barvy písma nastavení Automatická.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte Domů > Barva písma.

 3. Vyberte Automatická.

Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písem

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

 1. Vyberte text nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 1 nebo Nadpis 2.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Zadejte jednotlivé položky seznamu s odrážkami.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů odrážek

Použití číslovaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte jednotlivé položky číslovaného seznamu.

Snímek obrazovky s možnostmi stylů číslování

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete prázdné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte Řádkování a vzdálenost odstavců > Možnosti řádkování.
  Otevře se dialogové okno Odstavec se zobrazenou kartou Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Odstavec

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Řádek záhlaví

Další informace

iOS: Doporučené postupy, jak vytvářet přístupné wordové dokumenty

Následující tabulka obsahuje základní doporučené postupy, jak vytvářet wordové dokumenty, které budou přístupné osobám s postižením.

Co opravit

Proč to opravit

Jak to opravit

Přidejte smysluplné texty hypertextových odkazů.

Lidé, kteří používají čtečky obrazovky, někdy procházejí seznamem odkazů. Texty odkazů by měly poskytovat jasné a přesné informace o cílech odkazů. Například místo textu odkazu Klikněte sem použijte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, aby barva nebyla jediným způsobem sdělení informací.

Nevidomým, slabozrakým a barvoslepým uživatelům může uniknout význam vyjadřovaný konkrétními barvami.

K barevně rozlišenému textu hypertextového odkazu můžete například přidat podtržení, aby barvoslepí lidé poznali, že se jedná o odkaz, i když nevidí barvu. U nadpisů nastavte tučné nebo větší písmo.

Použití přístupné barvy textu

U textů a barev pozadí použijte dostatečný kontrast.

Texty v dokumentech by měly být v režimu Vysoký kontrast čitelné, aby je viděli dobře všichni, včetně uživatelů se zrakovým postižením.

Používejte například jasné barvy nebo vysoce kontrastní barevná schémata z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadní barvoslepým uživatelům rozlišení textů a obrazců.

Použití přístupné barvy textu

Použijte větší písmo (18bodové nebo větší), bezpatková písma a dostatečné mezery v textu.

Dyslektikům se texty na stránce „slévají“ (jeden řádek textu splývá s druhým). Často vidí texty spojené nebo zdeformované.

Usnadněte dyslektikům čtení. Lépe se jim čtou například bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte všechna velká písmena a příliš kurzívy a podtržení. Vložte dostatek prázdného místa mezi věty a odstavce.

Použití přístupného formátu textu

Použití mezer v textu

Použijte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení dokumentů, dodržujte logické pořadí nadpisů a používejte předdefinované nástroje formátování ve Wordu.

Nadpisy například uspořádejte v předepsaném logickém pořadí. Dodržujte pořadí Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, místo abyste použili pořadí Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informace v dokumentech uspořádejte do malých bloků. Pod každým nadpisem by v ideálním případě mělo být jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

Použijte jednoduchou strukturu tabulek a zadejte informace záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky sledují svou pozici v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená v jiné tabulce nebo je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky se v tabulce ztratí a od tohoto okamžiku nebude o tabulce poskytovat užitečné informace. Také prázdné buňky v tabulce můžou uživatele čtečky obrazovky svést k domněnce, že tabulka už nic dalšího neobsahuje.

Čtečky obrazovky využívají k identifikaci řádků a sloupců také informace záhlaví.

Použití záhlaví tabulky

Vytváření přístupných hypertextových odkazů, textu a tabulek

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech vytvářet přístupné hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Posuňte se dolů k příkazu Odkaz a klepněte na něj.

 5. Text, který jste vybrali, se objeví v poli Zobrazení. Toto je text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho změňte.

 6. Hypertextový odkaz vytvoříte tak, že do pole Adresa zadáte adresu URL.

 7. V horní části obrazovky klepněte na OK.

Tip : Pokud název cílové stránky hypertextového odkazu dobře vystihuje obsah stránky, použijte ho jako text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu odpovídá názvu cílové stránky: Šablony a motivy pro Office Online.

Příkaz Odkaz se zobrazenými poli Adresa URL a Zobrazený text

Použití přístupného formátu textu

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Karta Domů nabízí různé možnosti formátování, jako třeba typ, velikost, styl a barvu písma. Vyberte požadované možnosti formátování.

Karta Domů s možnostmi stylů písem

Použití přístupné barvy textu

Aby se text dobře zobrazil v režimu Vysoký kontrast, použijte pro barvy písma nastavení Automatická.

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Barva písma.

 4. Klepněte na Automatická.

Příkaz Barva písma s automatickým nastavením barvy písma

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

 • Vyberte text.

 • Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 • Klepněte na šipku vpravo od příkazu Styly.

 • Klepněte na styl nadpisu, například Nadpis 1.

Příkaz Styly s vybraným stylem Nadpis 1

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Odrážky.

 4. Klepněte na požadovaný typ odrážek.

 5. Zadejte jednotlivé položky seznamu s odrážkami.

Příkaz Odrážky se zobrazenými možnostmi formátování

Použití číslovaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Číslování.

 4. Klepněte na požadovaný typ číslování.

 5. Zadejte jednotlivé položky číslovaného seznamu.

Příkaz Číslování se zobrazenými možnostmi formátování

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete prázdné místo mezi větami a odstavci:

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na ikonu Další.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Řádkování.

 4. Klepněte na požadovanou možnost řádkování.

Příkaz Řádkování se zobrazenými možnostmi formátování a vybranou hodnotou 1,15

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Klepněte na Domů > Vložit > Tabulka.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Možnosti stylů.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberete tak, že na ni klepnete.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylů s vybranou možností Řádek záhlaví

Další informace

Android: Doporučené postupy, jak vytvářet přístupné wordové dokumenty

Následující tabulka obsahuje základní doporučené postupy, jak vytvářet wordové dokumenty, které budou přístupné osobám s postižením.

Co opravit

Proč to opravit

Jak to opravit

Přidejte alternativní texty ke všem vizuálním prvkům a tabulkám.

K vizuálnímu obsahu patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní texty umožňují lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit, co je v obrázcích a dalším vizuálním obsahu důležité.

Vyhněte se tomu, abyste používali texty v obrázcích jako jediný způsob sdělení důležitých informací. Pokud musíte obrázek obsahující text použít, zopakujte text v dokumentu. V alternativním textu stručně popište obrázek a upozorněte na existenci textu a jeho záměru.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidání alternativních textů k tabulkám

Přidejte smysluplné texty hypertextových odkazů.

Lidé, kteří používají čtečky obrazovky, někdy procházejí seznamem odkazů. Texty odkazů by měly poskytovat jasné a přesné informace o cílech odkazů. Například místo textu odkazu Klikněte sem použijte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, aby barva nebyla jediným způsobem sdělení informací.

Nevidomým, slabozrakým a barvoslepým uživatelům může uniknout význam vyjadřovaný konkrétními barvami.

K barevně rozlišenému textu hypertextového odkazu můžete například přidat podtržení, aby barvoslepí lidé poznali, že se jedná o odkaz, i když nevidí barvu. U nadpisů nastavte tučné nebo větší písmo.

Použití přístupné barvy textu

U textů a barev pozadí použijte dostatečný kontrast.

Texty v dokumentech by měly být v režimu Vysoký kontrast čitelné, aby je viděli dobře všichni, včetně uživatelů se zrakovým postižením.

Používejte například jasné barvy nebo vysoce kontrastní barevná schémata z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadní barvoslepým uživatelům rozlišení textů a obrazců.

Použití přístupné barvy textu

Použijte větší písmo (18bodové nebo větší), bezpatková písma a dostatečné mezery v textu.

Dyslektikům se texty na stránce „slévají“ (jeden řádek textu splývá s druhým). Často vidí texty spojené nebo zdeformované.

Usnadněte dyslektikům čtení. Lépe se jim čtou například bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte všechna velká písmena a příliš kurzívy a podtržení. Vložte dostatek prázdného místa mezi věty a odstavce.

Použití přístupného formátu textu

Použití mezer v textu

Použijte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení dokumentů, dodržujte logické pořadí nadpisů a používejte předdefinované nástroje formátování ve Wordu.

Nadpisy například uspořádejte v předepsaném logickém pořadí. Dodržujte pořadí Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, místo abyste použili pořadí Nadpis 3, Nadpis 1 a Nadpis 2. Informace v dokumentech uspořádejte do malých bloků. Pod každým nadpisem by v ideálním případě mělo být jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

Použijte jednoduchou strukturu tabulek a zadejte informace záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky sledují svou pozici v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená v jiné tabulce nebo je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky se v tabulce ztratí a od tohoto okamžiku nebude o tabulce poskytovat užitečné informace. Také prázdné buňky v tabulce můžou uživatele čtečky obrazovky svést k domněnce, že tabulka už nic dalšího neobsahuje.

Čtečky obrazovky využívají k identifikaci řádků a sloupců také informace záhlaví.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativních textů k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech přidat alternativní texty k vizuálním prvkům a tabulkám.

Poznámka : U zvukového obsahu a videoobsahu přidejte kromě alternativního textu skryté titulky pro neslyšící a sluchově postižené uživatele.

Přidání alternativních textů k obrázkům

Přidejte alternativní texty k obrázkům, klipartům a snímkům obrazovky, aby čtečky obrazovky přečetly text popisující obrázek uživatelům, kteří se nemůžou na obrázek podívat.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Otevřete kartu Obrázek, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Posuňte se dolů k příkazu Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se uloží automaticky.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativních textů k obrazcům

Přidejte alternativní texty k obrazcům, včetně obrazců uvnitř obrázků SmartArt.

 1. Vyberte obrazec.

 2. Otevřete kartu Obrazec, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Posuňte se dolů k příkazu Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se uloží automaticky.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativních textů k tabulkám

 1. Klepněte kamkoli do tabulky.

 2. Otevřete kartu Tabulka, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Posuňte se dolů k příkazu Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis a název. Vaše změny se uloží automaticky.

  Tip : Do prvního řádku zadejte nejdůležitější informace a buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní Text na kartě Tabulka

Vytváření přístupných hypertextových odkazů, textu a tabulek

Následující postupy popisují, jak ve wordových dokumentech vytvářet přístupné hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Klepněte na Domů > Vložit.

 4. Posuňte se dolů k příkazu Odkaz a klepněte na něj.

 5. Text, který jste vybrali, se objeví v poli Zobrazený text. Toto je text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho změňte.

 6. Hypertextový odkaz vytvoříte tak, že do pole Adresa zadáte adresu URL.

 7. V horní části obrazovky klepněte na Vložit.

Tip : Pokud název cílové stránky hypertextového odkazu dobře vystihuje obsah stránky, použijte ho jako text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu odpovídá názvu cílové stránky: Šablony a motivy pro Office Online.

Příkaz Odkaz se zobrazenými poli Zobrazený text a Adresa

Použití přístupného formátu textu

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Karta Domů nabízí různé možnosti formátování, jako třeba typ, velikost, styl a barvu písma. Vyberte požadované možnosti formátování.

Karta Domů s možnostmi stylů písem

Použití přístupné barvy textu

Aby se text dobře zobrazil v režimu Vysoký kontrast, použijte pro barvy písma nastavení Automatická.

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Barva písma.

 4. Klepněte na Automatická.

Příkaz Barva písma s automatickým nastavením barvy písma

Použití předdefinovaných stylů nadpisů

 • Vyberte text.

 • Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 • Klepněte na šipku vpravo od příkazu Styly.

 • Klepněte na styl nadpisu, například Nadpis 1.

Příkaz Styly s vybraným stylem Nadpis 1

Použití seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Odrážky.

 3. Klepněte na požadovaný typ odrážek.

 4. Zadejte jednotlivé položky seznamu s odrážkami.

Příkaz Odrážky se zobrazenými možnostmi formátování

Použití číslovaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do dokumentu.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Číslování.

 3. Klepněte na požadovaný typ číslování.

 4. Zadejte jednotlivé položky číslovaného seznamu.

Příkaz Číslování se zobrazenými možnostmi formátování

Použití mezer v textu

Zvětšete nebo zmenšete prázdné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku nahoru.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Formát odstavce.

 4. Klepněte na požadovanou možnost řádkování.

Příkaz Odstavec s možnostmi formátování

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Otevřete kartu Tabulka, a to tak, že v dolní části obrazovky na konci panelu nástrojů klepnete na šipku dolů.

 3. Klepněte na šipku vpravo od příkazu Možnosti stylů.

 4. Možnost Řádek záhlaví vyberete tak, že na ni klepnete.

  Tip : Když je tato možnost vybraná, je šedá.

 5. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylů s vybranou možností Řádek záhlaví

Další informace

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×