Vytváření opakovaně použitelných stylů pro víceúrovňové seznamy ve Wordu 2016 pro Mac

Víceúrovňový seznam může být stejně jako jednoúrovňové opatřen odrážkami nebo číslováním, ale navíc v něm lze čísla, písmena a odrážky kombinovat. Nové styly pro víceúrovňové seznamy můžete vytvářet tím, že si přizpůsobíte styl, barvu a zarovnání odrážek, písmen a čísel. Jakmile si je přizpůsobíte, můžete tato nastavení uložit jako styl a znovu je použít.

 1. Vyberte víceúrovňový seznam, u kterého chcete změnit vzhled.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle položky Víceúrovňový seznam a potom na Definovat nový víceúrovňový seznam.

  Na kartě Domů je zvýrazněná ikona víceúrovňového seznamu a možnost Definovat nový víceúrovňový seznam.

 3. Kliknutím na šipku v levém dolním rohu rozbalte dialogové okno, kde uvidíte všechny možnosti.

  V dialogovém okně Přizpůsobit osnovu je zvýrazněná šipka dolů.

 4. V části Úroveň klikněte na úroveň seznamu, kterou chcete upravit. Ve výchozím nastavení je zaškrtnutá možnost 1.

 5. Pokud chcete přidat k odrážkám pomlčku, závorky nebo jinou hodnotu, zadejte je do pole Zadejte formát čísel. Můžete například zadat (1), pokud chcete čísla zobrazovat v závorkách, nebo (A), pokud chcete v závorkách zobrazovat písmena.

 6. Pokud chcete změnit velikost písma, styl a barvu, klikněte na Písmo a zvolte požadovaná nastavení na kartě Písmo nebo na kartě Upřesnit:

  • Na kartě Písmo změňte písmo odrážek, styl, velikost, barvu, styl podtržení, barvu podtržení a efekty.

  • Na kartě Upřesnit změňte proložení znaků a pokročilé typografické funkce.

 7. Pokud chcete změnit styl, klikněte na šipku vedle položky Styl číslování pro tuto úroveň a zvolte čísla, písmena nebo jiný chronologický formát. V poli Začít od zvolte číslo, písmeno nebo odrážku, jimiž chcete seznam začít. Výchozí hodnota pro čísla je 1.

  Poznámka : Pokud chcete po určité úrovni začít číslovat zase od začátku, zaškrtněte políčko Číslovat od začátku po (v dolní části dialogového okna) a zvolte v seznamu požadovanou úroveň.

 8. Pokud chcete u víceúrovňového seznamu vynutit arabské číslování, zaškrtněte políčko Arabské číslování.

 9. Pokud chcete u jednotlivých úrovní zobrazit čísla vyšších úrovní, v poli Zahrnout číslo úrovně z určete, která čísla úrovní zahrnout.

 10. Pokud chcete změnit zarovnání číslování, klikněte v části Umístění číslování na Vlevo, Na střed, nebo Vpravo. V části Zarovnat na zadejte hodnotu, od které má začít zarovnání (například 0,5").

 11. V části Umístění textu v poli Odsadit na vyberte místo, kam chcete text odsadit. Pokud chcete přidat zarážku tabulátoru, zadejte umístění tabulátoru v poli Přidat tabulátor na.

 12. Po dokončení úprav možností formátování pro úrovně ve vašem víceúrovňovém seznamu zadejte název seznamu do pole Název seznamu polí. Tento název se zobrazí všude, kde uvidíte pole ListNum.

 13. V položce Za číslo přidat znak zadejte hodnotu, která má následovat za jednotlivými odrážkami, kliknutím na volbu Znak tabulátoru, Mezera, nebo Nic. Pokud jste vybrali Znak tabulátoru, zaškrtněte Přidat tabulátor na a zadejte požadovanou hodnotu.

 14. Pokud chcete použít stávající styl ve Wordu pro každou úroveň v seznamu, zvolte styl v části Propojit úroveň na styl.

 15. V části Změny použít na určete, kde chcete použít změny, kliknutím na Celý seznam, Od tohoto místa dále, nebo Vybraný text.

 16. Kliknutím na OK styl uložte.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×