Vytváření opakovaných úkolů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud by úkol měl probíhat každých několik dní nebo každý měsíc – pravidelně se opakovat, aplikace Project vám ho pomůže vytvořit jako Opakovaný úkol, takže stačí, když ho vytvoříte jenom jednou.

Poznámka :  Pokud by úkol měl probíhat opakovaně, ale nepravidelně, musíte vytvořit víc samostatných úkolů.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

 2. Vyberte řádek pod místem, kam chcete opakovaný úkol vložit.

 3. Klikněte na kartu Úkol, klikněte na dolní část tlačítka Úkol a potom na Opakovaný úkol.

  Obrázek příkazu Opakovaný úkol

 4. Do pole Název úkolu zadejte název opakovaného úkolu.

 5. V poli Doba trvání nastavte dobu trvání každého výskytu úkolu.

 6. V části Způsob opakování klikněte na možnost Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

  V oblasti vpravo od těchhle možností se dá doladit četnost opakování úkolu. Můžete třeba vytvořit úkol, který se bude opakovat každé úterý a čtvrtek, nebo úkol, který se bude opakovat každé tři týdny.

 7. V poli Zahájení nastavte datum zahájení a potom rozhodněte, kdy má opakovaný úkol skončit:

  • Vyberte možnost Konec po a zadejte počet opakování úkolu.

  • Nebo vyberte možnost Konec a zadejte datum, kdy má opakovaný úkol skončit.

 8. Vyberte položku v seznamu Kalendář – ale jenom v případě, že chcete, aby opakovaný úkol měl jiný kalendář než zbytek projektu.

  Opakovaný úkol má například probíhat během nočních směn, ale zbytek projektu probíhá během denní pracovní doby.

 9. Pokud chcete, aby aplikace Project naplánovala opakovaný úkol i v případě, že k němu nedojde z toho důvodu, že nebudou k dispozici zdroje, které by na něm pracovaly, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů.

Další informace o opakovaných úkolech

Opakovaná připomenutí

Pokud místo plnohodnotného opakovaného úkolu potřebujete pravidelné připomenutí, nastavte dobu trvání opakovaného úkolu na nulu. Tím z opakovaného úkolu vytvoříte milník.

Jak opakované úkoly poznáte

Když vytvoříte opakovaný úkol, aplikace Project automaticky přečísluje ID úkolů a do Záhlaví sloupce Ukazatele sloupce ukazatele umístí opakované indikátor úkolu Obrázek ikony .

Přiřazení zdrojů k opakovaným úkolům

Pokud chcete přiřadit zdroj ke každému výskytu opakovaného úkolu, stačí ho přiřadit k souhrnnému opakovanému úkolu. Project přiřadí zdroj automaticky ke každému výskytu úkolu. Další informace naleznete v tématu Přiřazení zdrojů k úkolu.

Vyrovnávání opakovaných úkolů

Aplikace Project dává opakovaným úkolům nejvyšší prioritu. To znamená, že když vyrovnává zdroje přiřazené k opakovaným úkolům, úkoly nerozděluje ani nezpožďuje.

Vyrovnávání zdrojů je pokročilý princip řízení projektu, při kterém se práce rozděluje rovnoměrně mezi lidi pracující na projektu. Další informace naleznete v tématu Vyrovnávání přiřazení zdrojů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×