Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit nebo vytisknout, ve Wordu 2016 pro Mac

Formulář můžete ve Wordu vytvořit tak, že začnete se šablonou nebo novým prázdným dokumentem a přidáte ovládací prvky obsahu, včetně zaškrtávacích políček, textových polí a polí se seznamem. Ostatní lidé můžou pomocí Wordu tento formulář vyplnit a vytisknout, pokud se k tomu rozhodnou.

Do textového pole můžou uživatelé zadat text. V poli se seznamem si uživatelé vyberou ze seznamu voleb, které poskytnete, nebo můžou zadat vlastní informace.

Vytvoření formuláře ze šablony nebo úplně od začátku

Krok 1: Zobrazení karty Vývojář

 1. Ve Wordu vyberte Předvolby.

 2. V části Nástroje pro vytváření obsahu a kontrolu pravopisu klikněte na Zobrazení.

 3. V části Pás karet zaškrtněte políčkoZobrazit kartu Vývojář.

Krok 2: Otevření šablony nebo použití prázdného dokumentu

Můžete začít s prázdným dokumentem a vytvořit si vlastní formulář. Můžete taky začít s šablonou formuláře, ušetří vám to čas.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Nový ze šablony.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte formulář.

 3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

Krok 3: Přidání obsahu do formuláře

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek obsahu.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Textové pole, Zaškrtávací políčko nebo Pole se seznamem.

 3. Pokud chcete pro ovládací prvek zadat nějaké konkrétní vlastnosti, klikněte na Možnosti a nakonfigurujte požadované vlastnosti.

  Poznámka : Když chcete vytvořit seznam položek pro pole se seznamem, vyberte zástupný symbol pole se seznamem, klikněte na Možnosti a potom zadejte položky, které se mají v místní nabídce zobrazit.

 4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny ovládací prvky, které chcete přidat.

Krok 4: Přidání pokynů pro textové pole (nepovinné)

Uvedení pokynů v textovém poli (třeba „Zadejte křestní jméno“) může usnadnit používání formuláře. Ve výchozím nastavení se žádný text v textovém poli nezobrazí, ale můžete ho přidat.

 1. Klikněte na textové pole, do kterého chcete přidat pokyny.

 2. Na kartě Vývojář klikněte na Možnosti.

 3. Do pole Výchozí text zadejte požadované pokyny.

 4. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Vyplnění povoleno a klikněte na OK.

Krok 5: Nastavení ochrany formuláře

 1. Na kartě Vývojář klikněte na položku Ochrana formuláře.

  Poznámka : Pokud chcete zrušit ochranu formuláře a pokračovat v úpravách, znovu klikněte na Uzamknout formulář.

 2. Uložte a zavřete formulář.

Krok 6: Otestování formuláře (nepovinné)

Pokud chcete, můžete formulář před distribucí nejdřív otestovat.

 1. Nastavte ochranu formuláře.

 2. Znovu otevřete formulář, vyplňte ho stejným způsobem, jak ho bude vyplňovat uživatel, a uložte jeho kopii.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×