Vytváření filtrů zobrazení v návrháři nástroje Seznamy v SharePointu Workspace 2010

Pomocí filtrů zobrazení můžete na základě zadaných podmínek zahrnout položky do zobrazení nebo je z něj vyloučit. Můžete třeba zobrazit položky vytvořené jenom s určitými formuláři nebo zobrazit položky jenom v případě, že hodnoty polí splňují určitá kritéria.

V tomto článku

Přehled: Vytvoření filtru zobrazení

Přidání výrazů filtru

Přidání výrazu filtru s jednou podmínku

Přidání výrazu filtru s několika podmínkami

Změna podmínky ve výrazu filtru

Odebrání podmínky z výrazu filtru

Přehled: Vytvoření filtru zobrazení

Postup vytvoření filtru zobrazení:

 1. Otevřete Návrháře nástroje Seznamy.

 2. Klikněte na zobrazení, ve kterém chcete použít filtr zobrazení.

 3. Klikněte na kartu Filtr.

 4. Podle potřeby zaškrtněte formuláře nebo zrušte jejich zaškrtnutí.

  Zobrazení bude ukazovat jenom položky vytvořené pomocí šablon formulářů, které jste zaškrtli.

 5. Podle potřeby přidejte výrazy filtru, abyste zahrnuli nebo vyloučili záznamy.

 6. Změny návrhu uložte a publikujte.

Začátek stránky

Přidání výrazů filtru

Výrazy filtru testují hodnoty polí, a pokud jsou podmínky uvedené ve výrazu splněné, zobrazí položky v zobrazení dat.

Přidání výrazu filtru s jednou podmínku

Postup přidání základního výrazu:

 1. V rozevíracím seznamu vyberte pole, pro které chcete testovat hodnoty.

  Poznámka :  Pole typu Formátovaný text jsou dostupná jenom v případě, že je povolená vlastnost S možností prohledávání.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte některou možnost podmínky.

  V závislosti na typu pole uvidíte různé možnosti podmínek. Pole typu text zahrnují možnosti pro práci s textovými řetězci, třeba „obsahuje“ nebo „má na začátku“, pole typu datum zahrnují možnosti specifické pro práci s kalendářními daty – třeba [IsToday] pro indikaci dnešního data.

 3. Do textového pole zadejte hodnotu, kterou chcete testovat.

 4. Kliknutím na Ikona Přidat podmínku přidejte výraz.

Níže je příklad výrazu filtru, který zobrazí všechny položky, u nichž hodnota v poli „departmentName“ je „Sales“.

Jednoduchý výraz filtru zobrazení

Začátek stránky

Přidání výrazu filtru s několika podmínkami

Někdy může být potřeba testovat víc než jednu podmínku. Z tohoto důvodu můžete přidat výraz, který obsahuje logické operátory. Můžete vytvořit výraz, který vybere záznamy, pro které jsou splněné VŠECHNY podmínky současně (logický operátor A), nebo pro které je splněná aspoň jedna z podmínek (logický operátor NEBO).

V následujícím příkladu jsou přidané dvě podmínky s vybranou možnosti „Logické NEBO“. Výsledný výraz filtru zobrazí všechny záznamy, ve kterých je v poli „DepartmentName“ hodnota „Sales“ nebo „Marketing“.

Výraz filtru zobrazení s několika podmínkami

Začátek stránky

Změna podmínky ve výrazu filtru

Postup změny podmínky:

 1. V poli pro zobrazení výrazu vyberte podmínku.

  Části výrazu se zobrazí v rozevíracích seznamech a v textovém poli hodnoty.

 2. Změňte některou část podmínky.

 3. Klikněte na Ikona Přidat podmínku .

Začátek stránky

Odebrání podmínky z výrazu filtru

Postup odebrání podmínky:

 1. V poli pro zobrazení výrazu vyberte podmínku.

 2. Klikněte na Ikona Odebrat podmínku .

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×