Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Filtry jsou prvky řídicího panelu, které můžete vytvořit a připojit k přehledům výkonnostních metrik a sestavám, abyste omezili typy dat, která chcete zobrazit. Některé typy filtrů usnadňují uživatelům řídicích panelů přizpůsobit si informace, které chtějí vidět. Jiné typy filtrů jsou přísnější a standardně zobrazují konkrétní informace.

Předpokládejme například, že vytvoříte řídicí panely pro manažera prodeje, který pomocí řídicích panelů sleduje informace o prodejích. Abyste manažerovi pomohli zaměřit se na konkrétní informace, možná vytvoříte filtr Geografie, který zobrazí objemy prodeje v konkrétní geografické oblasti. Nebo byste mohli vytvořit jiný filtr, který zobrazí informace o nejvýkonnějších a naopak nejmíň výkonných obchodních zástupcích. Taky můžete do svého řídicího panelu, který je propojený s jednou nebo více sestavami, zahrnout přehled výkonnostních metrik. Pak by manažer prodeje mohl kliknout na hodnotu v přehledu výkonnostních metrik a zobrazit si podrobnější informace o dané hodnotě v připojených sestavách.

O čem se chcete dozvědět?

Typy filtrů, které můžete vytvořit

Šablony filtrů řídicího panelu

Další kroky

Typy filtrů, které můžete vytvořit

Filtry řídicího panelu mají různý vzhled a funkce, ale obvykle patří do jedné z těchto skupin:

Jednotlivé prvky, jako jsou seznamy nebo rozbalitelné stromy

Tyto filtry vytvořte, když chcete zajistit, aby uživatelé řídicích panelů mohli snadno zobrazovat konkrétní informace, které je zajímají.

Předpokládejme například, že vytvoříte řídicí panel, který zobrazuje hrubé objemy prodejů vaší organizace. I když je váš řídicí panel užitečný různým obchodním týmům, to, co doopravdy chtějí vidět, jsou objemy prodejů pro konkrétní týmy, ne celkové prodeje. Na to zareagujete tak, že pro řídicí panel vytvoříte filtr Týmy a propojíte ho s příslušnými přehledy výkonnostních metrik a sestavami. Tím, že použijete tento filtr, můžou členové týmu vybrat ze seznamu tým a zobrazit si pro něj informace o prodejích.

Když vytváříte filtr řídicích panelů, které jsou jednotlivými prvky, vybíráte jeden z těchto typů zobrazení:

 • Seznam:    Tento filtr se zobrazí jako jednoduchý seznam v rozevírací nabídce. Když uživatelé řídicího panelu kliknou na některou z položek, řeknou tím, jaké informace se zobrazí. Předpokládejme třeba, že vytvoříte řídicí panel, který obsahuje informace o prodejích pro výrobce hraček. Řídicí panel standardně zobrazuje informace pro všechny hračky, které výrobce vyrábí, ale panel obsahuje i filtr Kategorie, který zobrazuje různé položky, třeba Hry, Panenky, Kola a Dopravní prostředky. Když si uživatel ze seznamu vybere konkrétní položku, přehled výkonnostních metrik a sestavy propojené s filtrem automaticky aktualizují informace určené výhradně pro danou kategorii.

 • Strom:    Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu v rozevírací nabídce. Uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak vyberou jednu položku nebo skupinu položek, které se použijí jako filtr. Předpokládejme třeba, že vytvoříte řídicí panel, který obsahuje informace o prodejích pro prodejce aut, který má různé týmy. Řídicí panel standardně zobrazuje informace pro všechny týmy, ale obsahuje i filtr Tým. Tento filtr zobrazuje jednotlivé týmy ve stromu. Všechny týmy jsou na nejvyšší úrovni, jednotlivé týmy se pak vypisují ve větvích pod ní. Když si uživatel řídicího panelu vybere ve stromu tým, přehledy výkonnostních metrik a sestavy propojené s filtrem se automaticky aktualizují a zobrazí informace učené výhradně pro daný tým.

 • Strom s možností více výběrů:    Tento filtr se zobrazí jako seznam, který obsahuje rozbalitelný ovládací prvek stromu se zaškrtávacími políčky v rozevírací nabídce. Uživatelé řídicího panelu kliknutím rozbalí ovládací prvek stromu a pak zaškrtnou políčka u položek, které chtějí použít jako filtr. Předpokládejme třeba, že vytvoříte řídicí panel, který bude zobrazovat marketingové informace pro reklamní agenturu. Standardně řídicí panel zobrazuje informace o potenciálních zákaznících, kteří se vygenerovali prostřednictvím marketingových aktivit po dobu několika let, ale panel obsahuje i filtr Čas. Filtr Čas vypisuje různá časová období ve stromu s Roky na nejvyšší úrovni, Čtvrtletími na další úrovni pod Roky a Měsíci na třetí úrovni pod Čtvrtletími. Díky tomu, že tento filtr používá zobrazení stromu s možností více výběrů, můžou uživatelé řídicího panelu vybrat jakoukoli kombinaci měsíců, čtvrtletí a let a použít tento výběr jako jeden filtr. Když si uživatel řídicího panelu vybere ve stromu jednu nebo více položek, přehledy výkonnostních metrik a sestavy propojené s filtrem se automaticky aktualizují a zobrazí informace určené pro daná časová období.

Skryté dotazy nebo položky na pozadí v sestavách nebo přehledech výkonnostních metrik

Tyto filtry vytvořte, když chcete zobrazit velmi konkrétní informace, o kterých víte, že budou uživatele řídicího panelu zajímat. Předpokládejme třeba, že chcete vytvořit analytický graf, který ukazuje objemy prodeje pro deset nejlepších obchodních zástupců ve vaší organizaci. Dále předpokládejme, že chcete, aby řídicí panel tyto výsledky zobrazoval standardně, ne jen v případě, že uživatelé řídicího panelu použijí filtr. Vaším řešením je napsat vlastní dotaz jazyka MDX (Multidimensional Expression), kterým se výsledky zobrazí v grafu. Váš dotaz obsahuje výpočet, který příkaz jazyka MDX provede. Uživatelé řídicího panelu nevidí dotaz samotný, jenom informace zobrazené v grafu. Tímto způsobem je filtr skrytý v dotazu jazyka MDX.

Jako jiný příklad předpokládejme, že chcete vytvořit analytický graf, který ukazuje informace o třech z pěti možných členů dimenze. Řešením je vložit tři členy dimenze na pozadí analytického grafu. Tím bude graf zobrazovat informace jenom pro tyto tři členy dimenze.

Abychom tento koncept vysvětlili podrobněji, při vytváření analytického grafu můžete vložit členy dimenze do oddílů Řada, Dolní osa a Pozadí. Uživatelé řídicího panelu uvidí, kteří členové dimenze a míry jsou v oddílech Řada a Dolní osa, ale nemusí nutně vidět, co je na Pozadí analytického grafu, pokud nepoužijí funkci Zobrazit informace. Položky na pozadí se pro graf chovají jako skryté filtry. Pokud například vložíte pojmenovanou sadu nazvanou Klíčové produkty na Pozadí, zobrazíte v grafu informace, které se týkají klíčových produktů.

Poznámka : Uživatelé řídicího panelu nebudou moct přecházet na vyšší nebo nižší úrovně podobností analytických grafů a tabulek, které mají vlastní dotazy jazyka MDX nebo výběry na pozadí. Proto musíte zvážit, jestli uživatelé řídicího panelu potřebují tyto funkce v sestavách.

Klíčové ukazatele výkonu v přehledu výkonnostních metrik propojeném s jinými sestavami

Taková propojení můžete vytvářet z jednoho nebo více klíčových ukazatelů výkonu (KPI) na jiné sestavy, jako jsou třeba analytické grafy, analytické tabulky a sestavy SQL Server 2005 Reporting Services. Obvykle byste taková propojení vytvářeli, abyste propojili jednotlivé číselné hodnoty s jinými sestavami, které o nich poskytují více informací.

Předpokládejme třeba, že vytvoříte řídicí panel, který obsahuje přehled výkonnostních metrik. Přehled výkonnostních metrik zobrazuje objem hrubého zisku pro několik kategorií produktů a dává uživateli řídicího panelu rychlý způsob, jak vyhodnotit, jestli je celkový objem hrubého zisku na předpokládané úrovni, nebo ne. Teď předpokládejme, že uživatelé řídicího panelu chtějí vidět objemy hrubého zisku i pro jednotlivé kategorie produktů za konkrétní časová období.

Jeden přehled výkonnostních metrik, který obsahuje všechny tyto informace, může být příliš velký a může uživatele zahltit. Řešením je vytvořit propojení z každého klíčového ukazatele výkonu na dvě různé sestavy. První sestava je spojnicový graf, který zobrazuje objemy hrubého zisku pro každou kategorii produktů za konkrétní časová období. Druhá sestava je pruhový graf, který zobrazuje objemy hrubého zisku pro různé kategorie produktů a hlavní výrobce v každé kategorii. Uživatelé řídicího panelu můžou kliknout na klíčový ukazatel výkonu přehledu výkonnostních metrik a aktualizovat obě analytické sestavy najednou. Tím si zobrazí informace, které se týkají daného klíčového ukazatele výkonu.

Když propojíte klíčový ukazatel výkonu na jiné sestavy, jako jsou třeba analytické grafy a tabulky nebo sestavy SQL Server 2005 Reporting Services, klíčový ukazatel výkonu pro tyto sestavy slouží jako jednotlivý filtr. Uživatelé řídicího panelu si pak můžou rychle zobrazit další informace o klíčovém ukazateli výkonu.

Začátek stránky

Šablony filtrů řídicího panelu

Když chcete vytvořit filtry řídicího panelu, které se zobrazují jako jednotlivé prvky řídicího panelu, použijte průvodce Vytvořit filtr a vyberte šablonu pro váš filtr. Následující tabulka popisuje různé šablony filtrů, které jsou dostupné v nástroji Návrhář řídicích panelů.

Vyberte tuto šablonu

abyste udělali toto

pomocí těchto dat

Dotaz MDX

Vytvoření filtru zadáním dotazu jazyka MDX (Multidimensional Expressions), který nástroj Monitorovací server používá k vytvoření seznamu položek ve filtru

Poznámka : Než tuto šablonu použijete, měli být seznámení s databází a jazykem MDX. Další informace o jazyce MDX najdete v tématu Referenční informace o jazyku MDX (Multidimensional Expression) na TechNetu.

 • SQL Server 2005 Analysis Services

 • SQL Server 2000 Analysis Services

Výběr členů

Vytvoření filtru výběrem jednotlivých členů ve zdroji dat

 • Analysis Services

 • Excel Services

 • Sešit Excelu 2007

 • Seznam SharePointu

 • Tabulka serveru SQL

Poznámka : Zdroj dat, který zvolíte pro svůj filtr, musí obsahovat členy dimenze.

Pojmenované sady

Vytvoření filtru výběrem pojmenované sady, což je skupina členů definována v databázi.

 • SQL Server 2005 Analysis Services

 • SQL Server 2000 Analysis Services

Tabulkové hodnoty

Vytvoření filtru výběrem členů, kteří jsou v tabulce

 • Excel Services

 • Sešit Excelu 2007

 • Seznam SharePointu

 • Tabulka serveru SQL

Časové měřítko

Vytvoření filtru Čas zadáním vzorce, který používá syntaxi specifikace STPS (Simple Time Period Specification). Filtr musí obsahovat seznam časových období, třeba počet posledních let, měsíců nebo kalendářních dat. Když svůj filtr propojíte s přehledy výkonnostních metrik a sestavami, můžete na řídicím panelu zobrazovat informace za daná časová období.

Poznámka : Než tuto šablonu použijete, měli být seznámení s databází a specifikací STPS. Další informace o specifikaci STPS najdete v tématu O syntaxi pro výrazy časového měřítka.

Libovolný zdroj dat, který splňuje tyto podmínky:

 • Zdroj dat obsahuje časovou dimenzi, která obsahuje časová období, která chcete použít ve filtru.

 • Nastavení času a agregace pro zdroj dat jsou nakonfigurovaná pro práci se vzorci časového měřítka. Další informace najdete v tématu Konfigurace nastavení času a agregace.

Vzorec časového měřítka pro období s daným začátkem

Vytvoření filtru Čas zadáním vzorce, který používá syntaxi specifikace STPS. Tento filtr, který se v řídicím panelu zobrazuje jako ovládací prvek kalendáře, se dá použít k zobrazení různých časových období v různých sestavách a přehledech výkonnostních metrik. Pomocí jediného filtru Vzorec časového měřítka pro období s daným začátkem můžete zobrazit data pro roky v jedné sestavě nebo přehledu výkonnostních metrik a pro měsíce v jiné.

Poznámka : Než tuto šablonu použijete, měli být seznámení s databází a specifikací STPS. Další informace o specifikaci STPS najdete v tématu O syntaxi pro výrazy časového měřítka.

Libovolný zdroj dat, který splňuje tyto podmínky:

 • Zdroj dat obsahuje časovou dimenzi, která obsahuje časová období, která chcete použít ve filtru.

 • Nastavení času a agregace pro zdroj dat jsou nakonfigurovaná pro práci se vzorci časového měřítka. Další informace najdete v tématu Konfigurace nastavení času a agregace.

Poznámka : Když vytvoříte filtr řídicího panelu, musíte vybrat zdroj dat, který obsahuje datové typy, které jsou podobné datovým typům v sestavách a přehledech výkonnostních metrik. Filtr může pracovat jenom s těmi typy dat, které má společné s prvky řídicího panelu, se kterými je propojený. Předpokládejme třeba, že vytvoříte filtr Geografie, který obsahuje seznam zemí nebo oblastí. Dál předpokládejme, že tento filtr chcete propojit s analytickým grafem, sestavou služby Excel Services a sestavou služby Reporting Services. Aby filtr mohl fungovat, všechny tři sestavy musí používat zdroje dat, které obsahují stejné země nebo oblasti.

Začátek stránky

Další kroky

Celý proces, jak vytvořit filtr řídicího panelu a jak propojit filtr řídícího panelu s jeho jinými prvky, najdete v tématu Jak vytvořím filtr řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů?.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×