Vytváření a tisk poznámek

Poznámky mohou být určeny pro osobu, která bude předvádět prezentaci, nebo mohou posloužit účastníkům.

V tomto článku

Vytváření poznámek

Použití obsahu a formátování u všech poznámek

Zobrazení poznámek na webové stránce

Tisk poznámek

Vytváření poznámek

Chcete-li vytvořit poznámky ke snímkům, použijte v normálním zobrazení Podokno poznámek.

Podokno poznámek v normálním zobrazení

1. Podokno poznámek v normálním zobrazení

Poznámky je možné psát a formátovat při práci v normálním zobrazení. Pokud chcete zjistit, jak budou poznámky vytištěny a jak se projeví formátování textu (například barvy písma), přepněte do zobrazení Poznámky. V zobrazení Poznámky je také možné zkontrolovat a změnit záhlaví a zápatí poznámek.

Na každé stránce poznámek je zobrazen obraz snímku spolu s poznámkami k tomuto snímku. V tomto zobrazení můžete poznámky doplnit grafy, Obrázek, tabulkami nebo jinými ilustracemi.

Poznámky

1. Stránky obsahují poznámky a snímky prezentace.

2. Každý snímek se vytiskne na vlastní stránce.

3. Poznámky jsou připojeny ke snímku.

4. K poznámkám lze přidat různá data, například grafy nebo obrázky.

Obrázek nebo Objekt, který přidáte v zobrazení Poznámky, se objeví na vytištěné stránce, avšak nezobrazí se na obrazovce v normálním zobrazení. Jestliže prezentaci uložíte jako webovou stránku, ve webovém prohlížeči se obrázek ani objekt nezobrazí, poznámky však ano.

Změny, přidání a odstranění provedené na stránce v zobrazení Poznámky se týkají pouze dané stránky a textu poznámky v normálním zobrazení.

Jestliže chcete zvětšit, přemístit nebo formátovat oblast obrazu snímku nebo oblast poznámek, přejděte do zobrazení Poznámky a proveďte požadované změny.

V normálním zobrazení není možné v podokně poznámek kreslit a umísťovat obrázky. Je třeba přepnout do zobrazení Poznámky a nakreslit nebo přidat obrázek tam.

Začátek stránky

Použití obsahu a formátování u všech poznámek

Jestliže chcete použít obsah nebo formátování u všech poznámek v prezentaci, změňte Předloha poznámek. Chcete-li například do všech poznámek umístit logo společnosti nebo jiný symbol, přidejte jej do předlohy poznámek. Pokud chcete změnit styl písma použitý u všech poznámek, změňte ho v předloze poznámek. Můžete změnit také vzhled a umístění oblasti snímku, poznámek, záhlaví, zápatí, čísla stránky a data.

Začátek stránky

Zobrazení poznámek na webové stránce

Jestliže prezentaci uložíte jako webovou stránku, poznámky se při zobrazení této webové stránky automaticky zobrazí (pokud jste nenastavili, že mají být skryté). Z nadpisů snímků vznikne obsah a poznámky ke snímkům se zobrazí pod jednotlivými snímky. Poznámky mohou plnit roli lektora, protože uživatelům poskytnou informace, které by jim lektor sdělil při živé prezentaci.

Pokud nechcete, aby se poznámky na webové stránce zobrazily, můžete je před uložením souboru ve formátu webové stránky vypnout. Další informace o zobrazení poznámek na webové stránce naleznete v tématu Zobrazení poznámek na webové stránce.

Začátek stránky

Tisk poznámek

  1. Otevřete prezentaci, pro kterou chcete vytisknout poznámky.

  2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku vedle příkazu Tisk a klepněte na možnost Náhled.

  3. Ve skupině Vzhled stránky klepněte na šipku u možnosti Vytisknout a potom klepněte na možnost Poznámky.

  4. Chcete-li zvolit orientaci stránky, klepněte na šipku u možnosti Orientace a potom klepněte na možnost Na výšku nebo Na šířku.

  5. Klepněte na tlačítko Tisk.

  6. Chcete-li nastavit záhlaví a zápatí, klepněte na tlačítko Možnosti a v nabídce klepněte na položku Záhlaví a zápatí.

    Poznámka : Pokud chcete poznámky vytisknout barevně, vyberte barevnou tiskárnu. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku vedle příkazu Tisk a klepněte na možnost Náhled. Ve skupině Tisk klepněte na tlačítko Možnosti, přejděte na volbu Barva či stupně šedé a klepněte na možnost Barva.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×