Vytváření a správa rychlých poznámek

Rychlé poznámky si představte jako elektronický ekvivalent žlutých lepících bločků, kam si děláte poznámky. Na rozdíl od papíru se rychlé poznámky okamžitě ukládají do poznámkového bloku OneNotu, kde je můžete vyhledávat a organizovat jako běžné poznámky. 

Vytváření rychlých poznámek

Pokud chcete vytvořit novou rychlou poznámku v době, kdy je OneNote spuštěný, postupujte takto:

 1. Klikněte na Zobrazit > Okno > Nástroj Odeslat do OneNotu > Nová rychlá poznámka.

Správa rychlých poznámek s nástrojem Odeslat do OneNotu

 1. Zadejte poznámku do malého poznámkového okna. Text můžete formátovat pomocí příkazů na minipanelu nástrojů, který se zobrazí.

 2. Opakujte předchozí kroky pro další rychlé poznámky, které chcete vytvořit.

Rychlé poznámky můžete umístit kamkoli na obrazovku a zanechat je tam, dokud je budete potřebovat. Když už určitou rychlou poznámku nepotřebujete, její okno zavřete.

Poznámka :  Zavřením okna rychlou poznámku neodstraníte. Stejně jako u běžných poznámek ukládá OneNote rychlé poznámky automaticky ihned po jejich vytvoření a při každé jejich úpravě, aby zůstaly dostupné k pozdějšímu nahlédnutí. Rychlé poznámky jsou uložené v části poznámkového bloku pro rychlé poznámky, kam se dá dostat z dolní části seznamu poznámkových bloků. 

Začátek stránky

Vytvoření rychlé poznámky, když není OneNote spuštěný

Postupujte takto:

 1. Na klávesnici podržte klávesu s logem Windows a stiskněte klávesu N.

 2. Když se zobrazí okno Odeslat do OneNotu, stiskněte klávesu N, čímž vytvoříte novou rychlou poznámku.

 3. Napište poznámku do malého poznámkového okna. Pokud chcete, můžete formátovat text tak, že ho vyberete a použijete příkazy na minipanelu nástrojů, který se zobrazí.

 4. Opakujte předchozí kroky pro další rychlé poznámky, které chcete vytvořit. (Urychlíte to stiskem Windows+Alt+N na klávesnici). 

Poznámka :  Rychlé poznámky vytvořené tímto způsobem se automaticky ukládají do části poznámkového bloku pro rychlé poznámky i v případě, že OneNote spuštěný není. 

Začátek stránky

Připnutí důležité rychlé poznámky k obrazovce

Pokud používáte rychlé poznámky k připomínání důležitých informací a jejich neustálému zobrazení, můžete je připnout, aby byly stále na očích nad všemi dalšími okny na obrazovce počítače. Postupujte takto:

 1. V každé rychlé poznámce, která má zůstat viditelná, klikněte na Zobrazit > Vždy navrchu.

 2. Přesuňte každou připnutou poznámku na místo na obrazovce, kde ji chcete mít zobrazenou.

 3. Pokud chcete zrušit připnutí poznámky k horní části obrazovky, opakujte krok 1. 

Začátek stránky

Kontrola všech rychlých poznámek

Nezávisle na tom, jak a kdy byly vytvořené, můžete kdykoli všechny své rychlé poznámky snadno procházet pomocí následujícího postupu:

 1. Poblíž horního okraje aktuální stránky klikněte na název aktuálního poznámkového bloku (třeba Můj poznámkový blok).

 2. V dolní části seznamu poznámkového bloku klikněte na Rychlé poznámky.

 3. V části Rychlé poznámky klikněte na karty stránek, které chcete zkontrolovat. Jsou tu uvedené všechny vytvořené rychlé poznámky, stejně jako jsou běžné poznámky OneNotu uvedené v jiných částech.

 4. Opakujte předchozí kroky pro další rychlé poznámky, které chcete vytvořit. 

Rychlé poznámky můžete zachovat v části Rychlé poznámky nebo můžete vybrané poznámky přesunout do jiných částí poznámkového bloku. Volba je na vás. 

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×