Vytváření a správa dodávek projektu

Dodávka je skutečný a měřitelný výsledek, závěr nebo důsledek, který musí být dosažen, aby byl dokončen projekt nebo část projektu. Projektový tým a zúčastněné strany projekty obvykle dohodnou dodávky projektu před zahájením projektu. Ujasnění dodávek před zahájením projektových prací pomůže zajistit, aby výsledek projektu splnil očekávání všech zúčastněných stran a aby cíle projektu byly v souladu s širšími obchodními záměry.

Poznámka : Dodávka se liší od Vazby mezi projekty. Závislost je položka nebo služba, která je nutná k tomu, aby mohl projekt začít nebo skončit, například příjem zboží od dodavatele. Projekty často obsahují závislosti i dodávky.

  1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Centrum projektů.

  2. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit dodávku, a klepněte v nabídce Přejít na na položku Dodávky.

  3. Na stránce Dodávky zadejte název a popis dodávky.

  4. V polích Zahájení dodávky a Dokončení dodávky určíte počáteční a konečné datum dodávky tak, že klepnete na ovládací prvek Výběr data kalendář a pak klepnete na data v kalendáři.

  5. Klepnutím na tlačítko OK uložte dodávku a vraťte se na stránku Dodávky. Dodávka je nyní přidružena k projektu.

    Na stránce Dodávky můžete vytvořit další dodávky nebo zavřít okno a vrátit se do Centra projektů.

Tip : Dodávky lze vytvářet také v aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007 (je-li projekt otevřen v aplikaci Office Project Professional 2007). V nabídce Spolupráce klepněte na příkaz Spravovat dodávky.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×